1 Найменування. Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров’я України - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів міністерства... 1 52.44kb.
Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів міністерства... 1 21.77kb.
Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів у Полтавській... 4 1255.67kb.
N 03 від 24. 12. 2010 р. Замовник 1 86.13kb.
Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів моз україни... 1 242.98kb.
Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів моз україни... 2 376.2kb.
Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів моз україни... 3 376.75kb.
Застосування процедури закупівлі в одного учасника 1 87.25kb.
Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів міністерства... 1 24.91kb.
Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів міністерства... 1 14.93kb.
Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів міністерства... 1 28.81kb.
Лабораторна робота. Дослідження спектрів поглинання матеріалів електронної... 1 80.15kb.
Таращанський 1 219.63kb.

1 Найменування. Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів Міністерства - сторінка №1/1
ОБҐРУНТУВАННЯ

застосування процедури закупівлі в одного учасника

1. Замовник:

1.1. Найменування. Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров’я України;

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 37013853;

1.3. Місцезнаходження. Україна, м. Київ, проспект Перемоги, 120, 03115;

1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail). Захараш Андрій Дмитрович, голова Комітету з конкурсних торгів, заступник Голови Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров’я України, м. Київ, просп. Перемоги, 120, 03115, тел./факс (+380 44) 450-21-67, tender@diklz.gov.ua;

1.5. Головний розпорядник коштів або орган, до сфери управління якого належить замовник (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Міністерство охорони здоров’я України, 00012925;

1.6. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника. 26 листопада 2010 року.

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти Державного бюджету України

3. Інформація про предмет закупівлі:

3.1. Найменування предмета закупівлі. 33.20.5 Прилади для вимірювання фізичних та хімічних величин (обладнання для дооснащення трьох регіональних лабораторій).

Лот 1: Машина для миття лабораторного скляного посуду – 3 од.

Лот 2: Інфрачервоний спектрофотометр з пресом для таблеток – 3 од.; Комплект для визначення стерильності методом мембранної фільтрації – 6 од.; Комплект обладнання для автоматичного нанесення та сканування ТШХ – 3 од.; Комплект обладнання для тонкошарової хроматографії – 3 од; Ультразвукова баня – 3 од.

Лот 3: Ультрафіолетовий/видимий спектрофотометр з діодною матрицею – 3 од.

Лот 4: Автоклав – 6 од.; Агатова ступка з товкачиком – 6 од.; Анаеростат – 3 од; Апарат для перегонки води (дистилятор) – 3 од.; Апарат Сокслета для екстракції – 6 од.; Атомно-абсорбційний спектрофотометр – 3 од.; Ваги аналітичні з принтером – 12 од.; Ваги лабораторні – 6 од.; Вакуумна сушильна шафа – 3 од.; Вакуумний роторний випарювач – 3 од.; Вимірювач діаметру зон – 3 од.; Вихрьовий перемішувач – 6 од.; Газовий хроматограф з автосемплером та полум’яно-іонізаційним детектором – 3 од.; Двохканальний газовий хроматограф з полум’яно-іонізаційним детектором і парофазною приставкою – 3 од.; Ізолятор з предбоксником та приладом для мембранної фільтрації (вбудований стерітест) – 3 од.; Інкубатор (термостат з охолодженням) – 12 од.; Комплект обладнання для мікрометоду Кьєльдаля – 3 од.; Комплект сит (відповідні розміри) – 3 од.; ЛАЛ-тест (термостат) – 3 од.; Лічильник колоній із збільшувачем – 3 од.; Мікроваги аналітичні – 3 од.; Мікрометр – 3 од.; Мікроскоп (для бактеріології) – 6 од.; Муфельна піч – 6 од.; Нагрівальна плита з магнітним перемішувачем – 6 од.; Обладнання для тесту на розпадання – 3 од.; Обладнання для тесту на розчинення – 3 од.; Поляриметр – 3 од.; Потенціометричний титратор (автоматичний з принтером) – 3 од.; Прилад для визначення температури плавлення – 3 од.; рН-метр (з відповідними електродами) – 9 од.; Струшувач механічний – 3 од.; Сухо-повітряний стерилізатор великого об'єму – 9 од.; Сушильна шафа (стерилізатор) – 6 од.; Титратор за методом Карла Фішера – 3 од.; Холодильник лабораторний (для бактеріології) – 9 од.; Хроматограф для високоефективної рідинної хроматографії з ультрафіолетовим/видимим детектором зі змінною довжиною хвилі – 3 од.; Хроматограф рідинний з діодно-матричним детектором і термостатованим автосамплером – 6 од.; Хроматограф рідинний з діодно-матричним, рефрактометричним детектором і термостатованим автосамплером – 3 од.; Хроматограф рідинний з діодно-матричним, флюриометричним детектором і термостатованим автосамплером – 3 од.; Хроматограф рідинний з УФ-вид кондуктор-метричним детектором і автосамплером – 3 од.; Центрифуга – 6 од.; Шафа з ламінарним потоком – 6 од.

Лот 5: Вакуумний насос – 3 од.; Деіонізатор води – 3 од.

Лот 6: Водяна баня (з термостатичним контролем) – 9 од.; Комплект бюреток/піпеток № 10 – 60 од.

Лот 7: Рефрактометр – 3 од.; Стіл лабораторний – 66 од.; Стіл лабораторний з шухлядами – 60 од.; Стілець лабораторний у комплекті – 90 од.; Столик для вагів у комплекті – 15 од.; Холодильник лабораторний – 6 од.; Шафа витяжна – 12 од.

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг. Україна, м. Київ, проспект Перемоги, 120, 03115;

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг. Протягом 2010 року.

4. Інформація про учасника процедури закупівлі:

4.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи.

Лот 1: Дочірнє підприємство «БМТ УА»

Лот 2: Закрите акціонерне товариство «Макрохім»

Лот 3: Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛСІ-ХРОМ»,

Лот 4: Товариство з обмеженою відповідальністю «Лаб-Універсум»

Лот 5: Товариство з обмеженою відповідальністю «Сартокарат»

Лот 6: Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрдіагностика»

Лот 7: Товариство з обмеженою відповідальністю «Хімлаборреактив»

4.2. Ідентифікаційний код.

Лот 1: 25201722

Лот 2: 24720905

Лот 3: 24725587

Лот 4: 36304335

Лот 5: 01208582

Лот 6: 32856389

Лот 7: 23522853

4.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання/реєстрації фізичної особи, телефон, телефакс:

Лот 1: 03067, м. Київ, вул. Генерала Тупикова,4, тел./факс (044) 501-50-30.

Лот 2: 02002, м. Київ, вул. Луначарського, 4, тел./факс (044) 495-27-00.

Лот 3: 01042, м. Київ, вул. Івана Кудрі, 22/1, оф. 70, тел./факс (044) 521-95-35

Лот 4: 01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного, 11, тел./факс (044) 362-11-50

Лот 5: 03151, м. Київ, вул. Волинська, 66а, тел./факс (044) 537-33-19

Лот 6: 01032, м. Київ, вул. Рейтарська, 18/11А, тел./факс (044) 234-95-15

Лот 7: 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Щелківська, 8, тел./факс (044) 494-42-42

5. Умови застосування процедури закупівлі в одного учасника: пункт 3 частини другої статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (виникнення термінової потреби в товарах, роботах чи послугах, в тому числі необхідних для оперативної негайної ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, обмежених у часі та непідконтрольних замовнику, яких не можна було уникнути)

6. Причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання процедури закупівлі в одного учасника.

Відповідно до пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України "Про виділення у 2010 році коштів для здійснення заходів, спрямованих на забезпечення належної якості лікарських засобів, медичної техніки і виробів медичного призначення" від 04.10.2010 р. № 1930-р. Держлікінспекції МОЗ на безповоротній основі для здійснення першочергових заходів, спрямованих на забезпечення належної якості лікарських засобів, медичної техніки і виробів медичного призначення, у тому числі закупівлі обладнання з метою дооснащення трьох регіональних лабораторій було виділено 64 998 тис. гривень.

Перелік витрат, пов’язаних із здійсненням першочергових заходів спрямованих на забезпечення належної якості лікарських засобів, медичної техніки і виробів медичного призначення, у тому числі закупівлі обладнання з метою дооснащення трьох регіональних лабораторій відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.10.2010 р. № 1930-р, був остаточно узгоджений з Міністерством охорони здоров'я України, Міністерством економіки України та Міністерством фінансів України 1 листопада 2010 р.

Враховуючи те, що перелік витрат містив інформацію щодо номенклатури обладнання та очікуваної вартості закупівлі, відповідно Держлікінспекція МОЗ не мала можливості провести процедуру закупівлі до затвердження цього переліку.

Держлікінспекція МОЗ не мала можливості застосувати основну процедуру закупівлі (відкриті торги) через недостатність часу для проведення цієї процедури, укладання договорів за її результатами та здійснення оплати в поточному бюджетному році, що унеможливило б використання коштів резервного фонду державного бюджету, виділених згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04.10.2010 № 1930-р.

7. Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі.

7.1. Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про виділення у 2010 році коштів для здійснення заходів, спрямованих на забезпечення належної якості лікарських засобів, медичної техніки і виробів медичного призначення" від 04.10.2010 р. № 1930-р.

7.2. Перелік витрат, пов’язаних із здійсненням першочергових заходів спрямованих на забезпечення належної якості лікарських засобів, медичної техніки і виробів медичного призначення, у тому числі закупівлі обладнання з метою дооснащення трьох регіональних лабораторій відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.10.2010 р. № 1930-р, погоджений Міністерством охорони здоров’я України, Міністерством економіки України та Міністерством фінансів України.
Заступник Голови Комітету

з конкурсних торгів

Держлікінспекції МОЗ Хондошко С.А.