Аналіз роботи ліцею у 2011 – 2012 навчальному році педагогічний колектив та адміністрація ліцею працювали відповідно до Законів Укра - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1сторінка 2
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Наказ №67 Про підсумки методичної роботи з педагогічними кадрами... 1 87.05kb.
Рішення № / 1 2 р 2012р м. Герца Про забезпечення дотримання вимог 1 211.16kb.
Законів України «Про освіту» 4 777.09kb.
Звіт про виховну роботу дергачівського ліцею №2 за 2012 2013 н р 1 160.64kb.
Підсумки роботи Вишнівської зош І-ІІІ ступенів №4 за 2012/2013 навчальний... 1 265.09kb.
План виховної діяльності Великобурлуцького ліцею на 2013/ 2014 навчальний... 1 217.91kb.
Наказ №37 14 лютого 2013 року м. Богодухів „ Про затвердження складу... 1 28.26kb.
Марієвої Ірини Геннадіївни за 2012-2013 н р. І. Організаційні питання... 8 1216.01kb.
Аналіз роботи районного методичного об’єднання вчителів іноземних... 1 220.68kb.
Наказ №317 Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами... 1 374.68kb.
З в І т директора Перечинського професійного ліцею Закарпатської... 1 74.67kb.
Антропогенне ландшафтознавство: витоки, становлення, перспективи... 1 91.08kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Аналіз роботи ліцею у 2011 – 2012 навчальному році педагогічний колектив та адміністрація - сторінка №1/2
Аналіз роботи ліцею

У 2011 – 2012 навчальному році педагогічний колектив та адміністрація ліцею працювали відповідно до Законів України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, Указів Президента України, рішень Уряду України, наказів і листів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації, відділу освіти Шевченківської районної державної адміністрації; правил і норм охорони праці, техніки безпеки, а також Статуту та завдань, поставлених у річному плані ліцею; дотримувались норм Конвенції про права дитини.

Мета та завдання колективу обумовлені проблемною темою ліцею

„Впровадження сучасних інформаційних технологій в управлінській діяльності та навчально-виховному процесі”.

Вся діяльність педагогічного колективу була спрямована на впровадження різноманітних прийомів, методів навчальної та виховної діяльності на всіх ступенях навчання та виховання, які сприяють формуванню життєвих компетентностей учнів.

Розв’язання проблем та завдань ліцею, затверджених педагогічним колективом на 2011 – 2012 навчальний рік, дозволило досягти певних результатів у навчально – виховній та позакласній виховній діяльності. Завдання минулого року в основному виконані.

На початок навчального року в ліцеї навчалося 534 учнів . Укомплектовано 25 класів із середньою наповнюваністю 22 учні. Охоплено навчанням 100% учнів. Відповідно до Положення про індивідуальну форму навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, у ліцеї організовується індивідуальне навчання. У 2011-2012 навчальному році було організовано індивідуальне навчання для учня 5-А класу Кондаурова Святослава.

За навчальний рік до ліцею прибуло 21 учень, вибуло 9 учнів. Аналізуючи перехід учнів до інших закладів освіти необхідно відзначити, що основною причиною переходу є зміна місця проживання сім’ї.

У листопаді 2011 року до ліцею прибуло 18 учнів Олександрівської школи. Це в основному учні початкових класів. Вони гарно і швидко адаптувались до нових умов навчання і за результатами річного оцінювання підтвердили рівень навчальних досягнень.

Протягом року особлива увага приділялась роботі з дітьми пільгового контингенту. 65 учнів пільгового контингенту перебуває на особливому контролі педагогічного колективу.


Якісний склад учнів ліцею

Показник
Загальна кількість учнів

543

Із них:
Дітей-сиріт

1

Дітей, позбавлених батьківського піклування

2

Дітей-інвалідів (мають свідоцтво)

4

Дітей, які виховуються у багатодітних родинах

31

Дітей, які постраждали від наслідків аварії на Чорнобильської АЕС (мають свідоцтво)

8

Дітей з неповних сімей (матері – одиночки)

15

Дітей з малозабезпечених, функціонально-неспроможних сімей

8

Здійснення соціальної підтримки та матеріальної допомоги дітям пільгового контингенту є важливим напрямком діяльності колективу. Діти пільгових категорій отримують безкоштовне гаряче харчування та двічі на рік матеріальну допомогу. Ці діти постійно знаходяться у полі зору адміністрації ліцею та педагогів.

У ліцеї створені необхідні матеріально – технічні умови для організації харчування учнів, є стаціонарна їдальня з пристосованими приміщеннями.

Відповідно до нормативно – правових документів: спільного наказу Міністерства охорони і здоров’я і МОНУ від 01.06.05 р. № 242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах», спільного наказу Головного управління освіти і науки, Головного управління охорони здоров’я та обласної санітарно – епідемічної станції № 806/533/252 «Про посилення контролю за організацією харчування в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах» в ліцеї було організовано харчування учнів.

Виконуються норми харчування відповідно до віку дітей. Здійснюється контроль дотримання своєчасності завезення продуктів та наявність на них сертифікатів якості, дотримання санітарно – гігієнічних умов функціонування шкільної їдальні, організовано питний режим.


Організація харчування учнів:
1-4 класи

5- 9 класи

К-сть учнів

%

К-сть учнів

%

Безкоштовне харчування

195

100%

------

----

Харчування за батьківські кошти

-----

-----

20

7,7

Пільгова категорія

1

0,5

7

3

Забезпечення буфетною продукцією

200 чоловік – 37%Протягом року питання щодо організації харчування учнів розглядалось на засіданні педагогічної ради, на нараді при директорові, на загальношкільних та класних батьківських зборах.

В організації навчально – виховного процесу в ліцеї пріоритетними напрямками діяльності є демократизація, гуманізація, диференціація, інтеграція навчання.

Структура навчального року, режим роботи ліцею, навчальні плани затверджені і відповідають чинному законодавству України.

Календарно – тематичне планування вчителів проаналізовано адміністрацією ліцею і затверджене.

Робота ліцею відповідає вимогам Закону України „Про мови”. Вся документація закладу, наради, педагогічні ради, засідання, збори ведуться українською мовою.

Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється згідно з критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів, затвердженими Міністерством освіти і науки України.

Навчально – виховний процес забезпечено програмами, підручниками, педагогічними періодичними виданнями. Недостатнім є забезпечення підручниками учнів 10-11-х профільних класів.

Одним із головних завдань ліцею у 2011 – 2012 навчальному році було підвищення рівня знань учнів.

На кінець навчального року в ліцеї навчалось 493 учні 2-11х класів, з них:


 • на високому рівні – 71 учень – 14%;

 • на достатньому – 241 учень – 49%;

 • на середньому – 161 учень – 33%;

 • на початковому – 20 учнів – 4%.

Якість знань учнів – 63%.

Успішність учнів ліцею у порівнянні з 2010 – 2011 навчальним роком (у %):
У порівнянні з 2010-2011 н. р. на 4% зменшилася кількість учнів, що навчалися на високому рівні, на 6 % збільшилася кількість учнів, що навчалися на достатньому рівні і на 3 % зменшилася кількість учнів, що навчались на середньому рівні.
Аналіз навчальних досягнень учнів по ступенях:

Школа І ступеня -9 класів, 195 учнів, з них закінчили навчальний рік з такими результатами:


Клас

Кількість учнів

Рівень навчальних досягнень


Якість знань

Високий

Достатній

Середній

Початковий

2010-2011

2011-2012

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%30

3

10

12

40

15

50

--

--
5022

8

36

12

55

2

9

--

--
9121

5

24

10

48

6

28

--

--

76

7219

8

42

10

53

1

5

--

--

95

9518

2

11

12

67

4

22

--

--

78

7831

2

7

19

61

10

32

--

--

71

68


Школа ІІ ступеня – 12 класів, 282 учні, з них закінчили навчальний рік з такими результатами:


Клас

Кількість учнів

Рівень навчальних досягнень


Якість

знаньСередній бал


Високий

Достатній

Середній

Початковий

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%28

1

4

10

45

16

57

1

4

39

8,322

3

14

16

72

3

14

--

--

86

8,623

--

--

9

40

10

43

4

17

39

7,721

3

14

9

43

9

43

--

--

57

824

3

13

17

70

4

17

--

--

83

928

--

--

14

50

14

50

--

--

50

729

6

21

12

41

9

31

2

7

62

813

3

23

7

54

3

23

--

--

77

928

1

4

9

32

14

50

4

14

36

7,223

2

9

6

26

12

52

3

13

35

7,426

3

12

10

38

7

27

6

23

50

7,117

2

12

12

70

3

18

--

--

82

9

Всього

282

27

10

131

46

104

37

20

7

76

8

У 2012 році 9-й клас закінчили 66 учнів. З них 6 отримали свідоцтва з відзнакою – Хікматова Діана, Єрецька Дарина, Кравченко Вікторія, Шавкун Олена, Жихарєва Тетяна, Карачун Катерина. 27% випускників – дев’ятикласників продовжать навчання у 10-му класі ліцею.

Школа ІІІ ступеня (ліцей) – 4 профільних класи, 70 учнів, з них закінчили навчальний рік з такими результатами:


Клас

Кількість учнів

Рівень навчальних досягнень


Якість знань

Середній балВисокий

Достатній

Середній

Початковий

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

10а математичний

17

3

18

11

64

3

18

--

--

82

9,4

10б інформаційно-технологічний

22

1

5

8

36

13

59

--

--

40

8,2

11а української філології

14

5

36

8

57

1

7

--

--

93

10

11б біолого-хімічний

7

3

18

11

64

3

18

--

--

82

9,3

Всього

70

12

17

38

54

20

29

--

--

74

9,2

У 2012 році 11-й клас закінчив 31 учень. Гаврилейченко Аліну нагороджено золотою медаллю, Бєсєдіну Марину – срібною. Також трьох випускників (Нечитайло О., Геллу О., Галаган Ю.) нагороджено Похвальними грамотами „За особливі успіхи у вивченні окремих предметів”, що становить 10 % від кількості випускників. ______% випускників 11-х класів стали студентами вищих навчальних закладів.Результати державної підсумкової атестації
Результат ДПА, 4-й клас:


№пп

Предмети

Всього учнів

Початковий

Середній

Достатній

Високий

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

1.

Укр. мова

48

3

6 %

4

9 %

28

58%

13

27%

2.

Читання

48

---
4

9 %

29

60%

15

31%

3.

Математика

48

2

4%

8

18 %

12

24%

26

54%

Результат ДПА, 9- й клас:
пп


ПредметиВсього учнів

Початковий

Середній

Достатній

Високий

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

1.

Укр.мова

64

5

8

20

31

22

35

17

26

2.

Математика

64

3

4

22

35

26

41

13

20

3.

Географія

64

2

3

27

42

22

35

13

20

4.

Біологія

64

---

0

16

25

28

44

20

31

5.

Англійська мова

64

10

16

23

36

16

23

15

25

Результати державної підсумкової атестації з математики, географії, біології показали, що учні в основному підтвердили річні оцінки. Це свідчить про те, що учителями – предметниками об’єктивно оцінено рівень навчальних досягнень учнів за рік.Результат ДПА, 11 клас:

№ з/п

Навчальний предмет

Кількість учнів

Рівень навчальних досягнень учнів

початковий

середній

достатній

високий

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

1

Укр. мова

30

----

0

1

3

19

63

10

34

2

Укр. література

13

---

0

---

0

1

8

12

92

3

Англ. мова

14

---

0

2

14

3

21

9

65

4

Хімія

17

---

0

---

0

10

59

7

41

5.

Біологія

17

---

0

---

0

6

35

11

65

Результати державної підсумкової атестації демонструють, що одинадцятикласники засвоїли навчальний матеріал в основному на високому та достатньому рівні.

Аналіз результатів ДПА в порівнянні з результатами навчальних досягнень учнів за рік в 11 класі свідчить, що учні та вчителі провели велику роботу з повторення та систематизації матеріалу і це дало змогу досягти більш високих результатів.

У 2011-2012 н.р. випускники 11х класів ліцею пройшли тестування Зовнішнього незалежного оцінювання. Вибір учнів був різностороннім в залежності від вимог ВНЗ. Так тестування пройшли: • з української мови – 31 учень;

 • з математики – 26 учнів;

 • з історії України – 26 учнів;

 • з біології –12 учнів;

 • з хімії – 3 учні;

 • з географії – 3 учня;

 • з англійської мови – 11 учнів;

 • з фізики – 8 учнів;

 • з російської мови – 1 учень;

 • всесвітня історія – 1 учень.

У лютому - березні 2012 року у 11-х класах ліцею було проведено контрольні роботи з профільних предметів у форматі зовнішнього незалежного оцінювання та анкетування учнів щодо їх підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання.

Для проведення контрольних робіт адміністрацією ліцею було підібрано завдання за зразком державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання. Метою проведення контрольних робіт було виявлення рівня навчальних досягнень учнів та рівня ознайомлення учнів із видами завдань включеними до зовнішнього незалежного оцінювання.


Результати контрольних робіт:

Клас

Предмет

К - сть учнів

Писало

Рівень навчальних досягнень

С.б.

високий

достатній

середній

початковий

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

11-А

Укр. мова

14

13

6

47

5

39

2

16

--

---

8,7

Англ. мова

14

13

2

15

7

50

5

35

--

---

7

Математика

14

11

4

36,4

6

54,5

---

---

1

9,1

8,3

Історія України

14

12

7

58

4

33

1

9

--

--

9,7

11-Б

Укр. мова

17

17

--

--

5

30

12

70

--

--

5,7

Математика

17

16

6

37,5

8

50

2

12,5

--

--

8,3

Історія України

17

16

--

--

11

69

5

31

---

---

7,4

Біологія

17

16

4

25

12

75

---

---

---

---

8,9

Хімія

17

16

1

6

3

19

12

75

---

---

5,6


Результати контрольних робіт у порівнянні з результатами оцінювання

за І семестр 2011 – 2012 н.р.


Клас

Предмет

СБ

Рівень навчальних досягнень

високий

достатній

середній

Початковий

К.р.

І с.

К.р.

І с.

К.р.

І с.

К.р.

І с.

К.р.

І с.

11-А

Укр. мова

8,7

9,6

6

7

5

7

2

--

---

---

Англ. мова

7,2

9

2
7
4
---

---

Математика

8,28

8,9

4

5

6

6

---

5

1

---

Історія України

9,67

10

7

12

4

1

1

1

---

---
Клас

Предмет

СБ

Рівень навчальних досягнень

високий

достатній

середній

Початковий

К.р.

І с.

К.р.

І с.

К.р.

І с.

К.р.

І с.

К.р.

І с.

11-Б

Укр. мова

5,7

7,8

---

2

5

11

12

4

---

---

Математика

8,32

8,2

6

6

8

6

2

5

---

---

Історія України

7,44

8,8

---

7

11

7

5

3

---

---

Біологія

8,87

9,2

4

9

12

8

---

---

---

---

Хімія

5,6

8,1

1

5

3

9

12

3

---

---


наступна сторінка >>