Аналіз стану загальної середньої освіти в Україні - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Постанова n 12/5-2 від 22. 11. 2001 м. Київ Про Концепцію загальної... 1 233.02kb.
Положення про відділ дошкільної та загальної середньої освіти 1 39.36kb.
Концепція нової редакції Державного стандарту базової і повної загальної... 1 96.83kb.
Робочий навчальний план 1 229.75kb.
Пояснювальна записка до робочого навчального плану Павлівської загальноосвітньої... 1 74.85kb.
Наказ №129 смт Велика Михайлівка Про вивчення стану готовності загальноосвітніх... 1 51.5kb.
Gutter=47> донецьке вище професійне машинобудівне училище 1 136.67kb.
Наказ №3/763 м. Луганськ Про дотримання вимог Державного стандарту... 1 160.16kb.
Методичні рекомендації з проведення моніторингу якості загальної... 1 114.65kb.
Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі... 1 133.8kb.
Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі... 1 67.07kb.
Рішення про внесення змін до рішення районної ради від 25 грудня... 1 115.79kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Аналіз стану загальної середньої освіти в Україні - сторінка №1/1
Аналіз стану загальної середньої освіти в Україні

За даними Державної служби статистики, в країні 19 497 денних загальноосвітніх навчальних закладів, у яких навчаються більш ніж 4 млн. учнів. Загальна площа їх приміщень більше 53,5 млн. м², більше 358 тис. класних кімнат, кабінетів, лабораторій тощо, 34,2 тис. окремих будівель, включаючи майстерні та пришкільні інтернати.

Більше 17,5 тис. закладів мають центральне опалення або власну котельню, у 17,8 тис. закладах є їдальні.

Незважаючи на складні економічні умови протягом останніх трьох років (за даними Державної служби статистики) кількість окремих будівель, які потребують капітального ремонту, зменшилась на 869 одиниць (з 2480 у 2010/2011 н.р. до 1611 в 2012/2013 н.р.), а тих, що перебувають в аварійному стані зменшилась на 80 (з 274 у 2010/2011 н.р. до 194 в 2012/2013 н.р.).

Разом з тим, ще не в усіх навчальних закладах є спортивна зала (є в 14 447, відсутня в основному в школах І-ІІ ступенів з низькою наповнюваністю), лише в 286 є басейн (їх кількість зменшилась на 18 з 304 у 2010/2011 н.р.). Саме тому на виконання соціальних ініціатив Президента України В.Ф. Януковича місцевими органами виконавчої влади заплановано модернізувати 29675 спортивних майданчиків дитячих садків і шкіл, з них 4105 планується збудувати заново.

Протягом трьох років поліпшився стан оснащення загальноосвітніх навчальних закладів водогонами. Кількість закладів, оснащених водогонами, збільшилась на 591 (2010/2011 – 16519, 2012/2013 – 17110), у тому числі з гарячою водою на 1640 (2010/2011 – 6528, 2012/2013 – 8168).

З 17 по 21 червня 2013 року Міністерством було проведено Всеукраїнську акцію «Нові стандарти – нова школа», в межах якої було здійснено відвідування директорами загальноосвітніх навчальних закладів одного району загальноосвітніх навчальних закладів іншого району, а також взаємне вивчення стану готовності завідувачами (начальниками) відділів (управлінь) освіти.

За результатами регіональних підсумків акції, що були оголошені на нарадах в Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях, переважна більшість загальноосвітніх шкіл повністю готові до впровадження нових державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти.

Під час акції вивчено і питання підготовки до нового навчального року, зокрема, проведення медичних оглядів учнів, впровадження здоров’язбережувальних технологій, організації харчування, хід ремонтних робіт, технічний та санітарний стан закладів освіти, забезпечення підручниками та інші.

Проблемним залишається питання внутрішніх шкільних туалетів, у навчальних закладах країни їх необхідно облаштувати 2497 (у 2013 році заплановано облаштування 1880). В окремих регіонах (Рівненська, Закарпатська області) близько половини шкіл мають лише вуличні зручності.

Проте робота щодо влаштування туалетів в середині шкільних приміщень продовжується. У 2013 році цю проблему планується повністю вирішити у Вінницькій, Київській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Полтавській областях, а в Донецькій і Дніпропетровській областях внутрішніми туалетами забезпечені всі школи.

Здійснюються заходи щодо формування оптимальної мережі навчальних закладів, які відповідають сучасним потребам населення, зміцнення їх матеріальної бази та подальшого створення освітніх округів.

У 2012/2013 навчальному році в країні функціонувало понад 1974 освітні округи, до складу яких увійшли більше ніж 8 тисяч навчальних закладів і здобувають освіту понад мільйон учнів.

Для населення це дає можливість доступу та вибору типу навчального закладу, поглибленого вивчення певних навчальних предметів, створення гнучких форм отримання міждисциплінарних знань, перш за все, у сільській місцевості. Кожна дитина отримує можливість вибору індивідуального освітнього напряму, розвитку творчих здібностей, нахилів та обдарувань. Окрім того, створюється послідовна багатоступенева система освітніх послуг, починаючи з дошкілля до вищої та позашкільної освіти, участі у наукових дослідженнях та практичного втілення набутих знань.

Раціональне використання навчально-методичного, матеріально-технічного, кадрового потенціалу навчальних закладів, що входять до складу округу, дає можливість впровадження сучасних освітніх технологій та значно покращити якість освітніх послуг населенню.

З метою забезпечення підвезення учнів за програмою «Шкільний автобус» у 2012 році було закуплено рекордну кількість шкільних автобусів – 900 одиниць (майже стільки ж, скільки за всі попередні роки разом узяті). Стан забезпечення у перевезенні учнів становить 98%, у тому числі шкільним автобусом — 81%, іншими видами транспорту — 17%. У порівнянні з 2009 роком, в 1,6 разів (або на 27,7%) збільшилася частка учнів, дітей, що перевозяться шкільними автобусами.

Загальна уточнена потреба у шкільних автобусах на початок 2013 року складає 1 613 транспортних одиниць. На придбання у 2013 році шкільних автобусів для перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості, в бюджеті передбачені кошти на загальну суму 165 910 400 гривень.

Згідно зі статтею 5 Закону України “Про охорону дитинства” учні 1-4 класів забезпечуються безкоштовним харчуванням. Безоплатними обідами у загальноосвітніх навчальних закладах також забезпечуються діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, та діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям".

У 2012/2013 навчальному році безкоштовним харчуванням у 1-4 класах забезпечувались 99,8% учнів, що складає 1млн. 635 тис. учнів.

У Державному стандарті загальної середньої освіти і навчальних програмах для основної та старшої школи закладені можливості створення умов для всебічного розвитку особистості на засадах загальнолюдських та національних цінностей, забезпечення формування в учнів активної соціальної та громадянської позиції, сприяння їх включенню у життя суспільства.

З метою впровадження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти розроблено та затверджено Типові навчальні плани для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня (наказ МОНмолодьспорт № 409 від 4.04.2012 р.).

Наступним кроком стало затвердження навчальних програм загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, які були розро­блені на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти».

Для розроблення навчальних програм було створено робочі групи з кожного предмета інваріантної складової Типових навчальних планів.

Перед творчими колективами було поставлено завдання про створення принципово нових навчальних програм, які б відповідали не тільки сучасному розвитку науки та технологій, а й максимально враховували вікові особливості розвитку дитини та не шкодили її здоров’ю.

Як ніколи раніше при роботі над програмами враховувалася громадська думка. Проекти всіх програм було розміщено на веб-сайті Міністерства освіти і науки України, де вказані також авторські колективи кожної з них та подаються електронні адреси.

Спеціально для прямого спілкування авторів програм із всіма зацікавленими створено також форум на сайті Міністерства.

Перед початком роботи було проведено настановчі наради, на яких було окреслено основні вимоги до кожної з них:


  • розвантаження змісту,

  • забезпечення принципу послідовності у викладі матеріалу;

  • врахування міжпредметних зв’язків;

  • використання найкращого досвіду навчання в інших країнах;

  • програма має орієнтувати на засвоєння основних принципів науки, через засвоєння різних способів здобуття знань;

  • наскрізною лінією через всі програми мають проходити здоров’язбережні технології навчання;

  • при вивченні всіх предметів створена можливість використання ІКТ.

Всі програми обговорено на круглих столах, нарадах, форумах, з’їздах, де вони в основному отримали схвалення і підтримку. Для вивчення громадської думки щодо програм для мов національних меншин, фахівці Міністерства виїжджали у райони їх компактного проживання, де разом з авторами презентували навчальні програми.

Нові навчальні програми відрізняються цілим рядом нововведень:

1. По-перше, на виконання доручення Президента, відбулося розвантаження на 15% змісту програм від вторинного, неактуального та застарілого матеріалу.

2. Ретельно узгоджено зміст програм початкової і основної школи на кшталт їх наступності.

3. Відбулося засідання робочих груп усіх предметів з метою узгодження їх змісту та уникнення повторів.

4. Підготовлено принципово нову сучасну програму з інформатики для 5–9-х класів яка продовжить вивчення інформатики, яке тепер розпочинається з 2-го класу (сьогодні цей предмет вивчається лише починаючи з 9-го класу).

5. Також з 5-го класу пропонується запровадити вивчення другої іноземної мови.

З метою розвитку природничо-математичної освіти розроблено і затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 561 Державну цільову соціальну програму підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року.

Затверджено Державну цільову програму «Сто відсотків», яка забезпечить впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій на період до 2015 року.

Міністерство освіти і науки України надає великого значення питанню правової освіти. Відповідно до Державного стандарту початкової школи створені умови для всебічного розвитку молодших школярів, засвоєння ними елементарних знань про державу, закони, права, обов’язки і відповідальність людини і громадянина. Найбільш повно це представлено в змісті освітніх галузей «Людина і світ», а також «Мови і літератури».

Міністерство виступило з ініціативою щодо запровадження з 2013 року загальнодержавного «Уроку плавання». В областях були розроблені регіональні програми навчання дітей плаванню, які використовували всі наявні можливості та ресурси: басейни дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, відвідування яких організовується для учнів і сусідніх шкіл та дитячих садочків; басейни дитячо-юнацьких спортивних шкіл, баз відпочинку, культурно-розважальних центрів; облаштування та використання громадських пляжів; використання, за сприятливих погодних умов, можливостей літніх пришкільних та оздоровчих таборів тощо.
Середньостроковий прогноз розвитку мережі загальноосвітніх навчальних закладів

На виконання Указу Президента України від 12 березня 2013 року №128/2013 Про Національний план дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» проведено середньостроковий прогноз розвитку мережі загальноосвітніх навчальних закладів.

Зауважимо, що у зв’язку з важкою демографічною ситуацією залишається високою кількість малокомплектних шкіл. Зменшення кількості загальноосвітніх навчальних закладів зумовлена відсутністю учнівських контингентів. В країні сьогодні функціонує 504 школи І ступеня з контингентом до 10 учнів, 1559 шкіл І-ІІ ступеня з контингентом до 40 учнів та 2521 школа І-ІІІ ступеня з контингентом до 100 учнів. Місцевими органами виконавчої влади проводиться оптимізація мережі навчальних закладів через створення освітніх округів.

За оперативною інформацією, наданою регіонами, ситуація по країні виглядає наступним чином:  • прогноз мережі денних загальноосвітніх навчальних закладів у:

2013 році: 16472ЗНЗ + 2988 НВК = 19460 закладів;

2014 році: 16207 ЗНЗ + 3151 НВК = 19358 закладів;

2015 році: 16059 ЗНЗ + 3257 НВК = 19316 закладів;

2016 році: 15921 ЗНЗ + 3345 НВК = 19266 закладів;

2017 році: 15808 ЗНЗ + 3418 НВК = 19226 закладів.
Середньостроковий прогноз потреби в навчальних закладах до 2017 року


№ п/п

Регіон


Прогнозована мережа

на кінець 2013 рокуПрогнозована мережа

на кінець 2014 рокуПрогнозована мережа

на кінець 2015 рокуПрогнозована мережа

на кінець 2016 рокуПрогнозована мережа

на кінець 2017 рокуДНЗЗНЗ


НВК

ДНЗЗНЗ


НВК

ДНЗЗНЗ


НВК

ДНЗЗНЗ


НВК

ДНЗЗНЗ


НВК

1

АРК

504

463

98/27

507

461

98/27

510

459

98/27

513

457

98/27

516

456

98/27

2

Вінницька

667

778

141

671

754

151

684

747

156

688

742

160

692

735

166

3

Волинська

409

712

60

415

707

65

420

702

70

425

697

75

430

697

75

4

Дніпропетровська

852

901

123

852

898

123

852

898

123

852

897

123

852

897

123

5

Донецька

1158

1037

89

1161

1033

92

1163

1027

95

1165

1023

97

1165

1018

99

6

Житомирська

655

781

50

658

767

53

667

760

56

673

751

59

678

743

60

7

Закарпаття

504

617

56

505

607

71

510

606

75

517

604

82

518

602

87

8

Запорізька

414

509

96

418

504

96

423

501

96

427

499

95

439

499

96

9

Івано-Франківска

304

646

105

309

630

120

315

617

131

317

610

136

320

603

141

10

Київська

466

494

239

468

490

245

470

490

249

472

490

254

474

490

258

11

Кіровоградська

450

405

137

438

386

155

436

377

163

437

372

167

438

369

168

12

Луганська

560

635

50

574

634

48

584

630

50

599

630

50

615

630

50

13

Львівська

543

1211

201

554

1171

239

562

1133

273

575

1094

304

590

1054

336

14

Миколаївська

572

532

37

584

530

39

588

529

40

590

526

43

595

524

45

15

Одеська

821

711

198

830

699

204

838

693

207

844

687

210

850

685

210

16

Полтавська

554

631

63

565

619

64

570

615

65

577

608

67

582

603

69

17

Рівненська

382

548

138

393

538

148

399

538

148

406

538

148

416

538

148

18

Сумська

274

313

246

275

308

248

276

304

250

277

299

252

278

294

254

19

Тернопільська

476

778

79

486

756

83

491

748

86

496

740

90

500

735

93

20

Харківська

529

688

164

525

677

173

521

671

179

520

667

182

520

661

186

21

Херсонська

457

448

45

460

440

49

458

435

54

459

433

55

461

431

55

22

Хмельницька

702

820

128

702

807

129

702

807

129

703

807

129

704

807

129

23

Черкаська

442

403

249

457

398

255

457

393

256

458

385

256

459

383

255

24

Чернівецька

245

305

130

245

305

130

245

304

131

246

304

131

246

303

132

25

Чернігівська

366

543

58

383

527

62

401

516

64

412

502

68

421

492

70


26

м. Київ

542

500

3

544

497

6

544

495

8

544

495

9

544

495

10

27

м. Севастополь

78

63

5

80

64

5

83

64

5

84

64

5

85

64

5
ВСЬОГО

13926

16472

2988

14059

16207

3151

14169

16059

3257

14276

15921

3345

14388

15808

3418