Державний стандарт україни будівельні матеріали В’яжучі мінеральні класифікація видання офіційне Держбуд України - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Державні будівельні норми україни інженерне обладнання споруд, зовнішніх... 1 100.47kb.
Державний стандарт україни будівельні матеріали 1 174.12kb.
Державний стандарт україни будівельні матеріали камінь гіпсовий штучний... 1 245.5kb.
Заклади дбн в 2-16-2005 Видання офіційне Держбуд України Київ 2005 13 3863.38kb.
Державний стандарт україни будівельні матеріали цегла та камені керамічні... 1 438.93kb.
Державний стандарт україни трамвайні вагони системи гальмівні загальні... 1 313.97kb.
Відомчі будівельні норми україни порядок виконання інженерних робіт... 7 787.64kb.
Державний стандарт україни система стандартизації та нормування в... 2 342.84kb.
Державний стандарт україни будівельні матеріали 8 758.23kb.
Пожежна безпека Спеціальність: Пожежна безпека І. Пожежна профілактика... 1 84.47kb.
Правила перевезення вантажів у вагонах відкритого типу (ст. 1 242.42kb.
Шосткинська гімназія 1 63.64kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Державний стандарт україни будівельні матеріали В’яжучі мінеральні класифікація видання - сторінка №1/6
ДСТУ Б В.2.7-91-99

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИБудівельні матеріали

В’ЯЖУЧІ МІНЕРАЛЬНІ

КЛАСИФІКАЦІЯ

Видання офіційне


Держбуд України

Київ 1999

ДСТУ Б В.2.7-91-99


Передмова


1 РОЗРОБЛЕНИЙ

Технічним комітетом із стандартизації


Будівельні матеріали”

(д.т.н. Рунова Р Ф., к.т.н. Майстренко А.А.)

2 ВНЕСЕН ИЙ

Відділом стандартизації і сертифікації Держбуду України
3 ЗАТВЕРДЖЕНИЙ І ВВЕДЕНИЙ В ДІЮ

Наказом Держбуду України від 25.11.98 р. № 273

4 ВВЕДЕНИЙ ВПЕРШЕ


ДСТУ Б В.2.7-91-99
ЗМІСТ

С


1 Галузь використання ....................................................................................... 1
2 Нормативні посилання ....................................................................................... 2
3 Класифікація ............................................................................................................ 3

4 Додаток 1. Загальна схема класифікації ......................................... ............... 15
5 Додаток 2. Раціональні галузі використання мінеральних в’яжучих .............. 20

ДСТУ Б В.2.7-91-99ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Будівельні матеріали

В’яжучі мінеральні

Класифікація+

Строительные материалы Вяжущие минеральныеКлассификация

Building materials Astringents of mineralСlassification

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Чинний від 1999-03-01

1 Галузь використання

1.1 Цей стандарт розповсюджується на в'яжучі мінеральні і встановлює їх класифікацію за основними ознаками. Загальна схема класифікації наведена в додатку 1.

1.2 До в'яжучих мінеральних відносяться порошкові речовини природного або штучного походження, які здатні переходити за відповідних умов у каменеподібний стан і формувати конгломерат (композит) у поєднанні з заповнювачем (наповнювачем). Склад і умови тверднення в'яжучих регламентуються відповідними норма­тивними документами на конкретні в'яжучі.
1.3 В стандартах і технічних умовах на в'яжучі конкретних видів допускається доновнювальна класифікація, яка пов'язана із спеці­альними галузями їх використання.

1.4 В'яжучі мінеральні використовуються в усіх видах будів­ництва. Їх раціональні галузі використання наведені в додатку 2.

1.5 Вимог даного стандарту повинні додержуватись при розроб­ленні нових і перегляді діючих стандартів та інших нормативних документів на вказані матеріали.

Видання офіційне

ДСТУ Б В.2.7-91-99

ДСТУ Б В.2.7-91-99 стр.22 Нормативні посилання

В цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:
ГОСТ 125-79

Вяжущие гипсовые. Технические условия

ГОСТ 969-91

Цементы глиноземистые и высокоглиноземистые. Технические условия

ГОСТ 9179-77

Известь строительная. Технические условия

ГОСТ 11052-74

Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся. Технические условия

ГОСТ 22266-76

Цементы сульфатостойкие. Технические условия

ДСТУ 1.2-93

Державна система стандартизації У країни. Порядок розроблення державних стандартів

ДСТУ 1.5-93

Державна система стандартизації У країни. Загальні вимоги до побудови, викладу, оформлення та змісту стандартів

ДСТУ Б А. 1.1-44-94

Сировина мінеральна для виробництва в'яжучих речовин. Терміни та визначення

ДСТУ Б В.2.7-24-95

В'яжучі шлаколужні. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-46-96

Цементи загальнобудівельного призначення. Технічні умови

ТУ 14-147-44-92

Гидросиликаты кальция. Технические условия

ДСТУ Б В.2.7-91-99 стр.33 Класифікація

3.1 В'яжучі мінеральні класифікують за такими ознаками:

- визначальними фізико-механічними зластивостями;

- умовами і механізмом твердення;

- хімічною природою визначальних сполук;

- вмістом інгредієнтів.  1. Залежно від визначальних фізико-механічних властивостей в'яжучі мінеральні

класифікують на групи за:

- міцністю при стиску (таблиця 1);

- швидкістю тужавлення (таблиця 2);

- швидкістю тверднення (таблиця 3);

- спеціальними властивостями:

- сульфатостійкістю (ГОСТ 22266);

- об'ємною деформацією при твердненні (таблиця 4);

- тепловиділенням (таблиця 5);

- декоративністю (таблиця 6).


  1. Залежно від умов і механізму тверднення в'яжучі мінеральні класифікують за

класами, наведеними в таблицях 7 і 8.

3.4 Залежно від хімічної природи визначальних сполук в'яжучі

мінеральні класифікують за видами, наведеними в таблиці 9.


  1. Залежно від вмісту інгредієнтів в'яжучі мінеральні класифікують за типами,

наведеними в таблиці 10.

ДСТУ Б В.2.7-91-99 стр.4


Таблиця 1 – Групи в’ячжучих за міцністю при стиску


Індекс групи

Характеристика групи за міцністю при стиску

Граничні значення міцності, МПа

Характерні представники групи

М 1

Маломіцні

До 10

Вапно повітряне, вапно гідравлічне, гіпс будівельний, глини

М2

Пониженої міцності

Понад 10 до 30

включно


Романцемент, гіпс високоміцний, композиційні цементи

Мз

Середньої міцності

Понад 30 до 50

включно


Портландцемент з до-бавками, пуцолановий цемент, шлакопортланд-цемент, грунтоцементи

М4

Високоміцні

Понад 50 до 100

включно


Портландцемент високоміцний, шлаколужне в'яжуче, глиноземистий цемент

М5

Надміцні

Понад 100

Шлаколужне в'яжуче, контактно-конденсаційні в'яжучі


Примітка. Всі індекси в тексті ДСТУ прийняті за ключевим словом поняття українською мовою;

конкретні представники можуть належати до декількох груп, що визначається умовами

нормативних документів або довідників.

ДСТУ Б В.2.7-91-99 стр.5Таблиця 2 - Групи в'яжучих за швидкістю тужавлення


Индекс групи

Характеристика групи за швидкістю тужавлення

Нормований термін початку тужавлення

Характерні представники групи

ТЖ1

Повільно-тужавіючі

Не раніше 2 год

Вапно повітряне гашене, вапно гідравлічне, романцемент, глини

ТЖ2

Нормально-тужавіючі

Не раніше 45 хв і не пізніше 2 год

Портландцемент, портландцемент з добавками, пуцолановий цемент, шлакопортландцемент


ТЖЗ

Швидко-

тужавіючіНе раніше 15хв і не пізніше 45 хв

Ангідритовий цемент, глиноземистий цемент, шлаколужні в'яжучі, розчинне скло

ТЖ4

Надшвидко-тужавіючі

Не пізніше 15хв

Гіпс будівельний, розширювальні цементи, напрягаючий цемент

ДСТУ Б В.2.7-91-99 стр.6


Таблиця 3 - Групи в'яжучих за швидкістю тверднення

Індекс групи

Характеристика групи за швидкістю тверднення

Термін нормованої міцності, доба

Характерні представники групи

ТВ 1

Повільно- і нормальнотверднучі

28

Гідравлічне вапно, портланд-цемент, портландцемент з добавками

ТВ2

Швидкотверднучі

2

Гіпс будівельний, каустичний магнезит, швидкотверднучий портландцемент, швидкотвер-днучий лужний цемент, глино-земистий цемент

ТВЗ

Надшвидкотверднучі

До1

Надшвидкотверднучі портлан-дцементи, надшвидкотверднучі шлаколужні в'яжучі

Примітка. У швидкотверднучих в'яжучих 2-х добова міцність повинна бути не менше 55 % 28-ми добової міцності
Таблиця 4 - Групи в'яжучих за об'ємною деформацію

Індекс групи

Характеристика групи за об'ємною деформацією при твердненні


Нормоване значення розширення в 3-х добовому віці при випробуваннях за ГОСТ 11052,%

Характерні представники групи

Д1

Безусадні

Не більше 0,1

Портландцемент, шлакопортланд­цемент

Д2

Розширювальні

Більше 0,1

Гіпс будівельний,розширю-вальнийпортландцемент, гіпсоглиноземистий цемент

Д3

Напружуючі

Не нормується

Напружуючі цементи на основі портландцементу, глиноземистого цементу

Примітка. Для напружуючих в'яжучих нормується енергія самонапруження.

ДСТУ Б В.2.7-91-99 стр.7

Таблиця 5- Групи в’яжучих за тепловиділенням

Індекс групи

Характеристика групи за тепловиділенням

Нормоване значення тепловиділення, Дж/г (кал/г), при випробуванні термосним методом у віці, діб3

7

Т1

Низькоекзотермічні

Не більше 230 (55)

Не більше 270 (65)

Т2

Помірноекзотермічні

Не нормується

Не більше 315 (75)наступна сторінка >>