Дидактичні І специфічні принципи в у системі фізичної реабілітації студентів вузу - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Принципи навчання (дидактичні принципи) 1 51.77kb.
Принципи дидактики як основа оптимізації фізичної реабілітації студентів 1 113.16kb.
Екзаменаційні вимоги до кандидатського іспиту зі спеціальності 24. 1 62.85kb.
Фізичні методи в системі комплексної реабілітації хворих на коксартроз 1 33.35kb.
Методичні вказівки до практичних занять призначені для самостійної... 4 844.43kb.
Дидактичні ігри та вправи для розвитку логіко – математичних здібностей... 1 20.77kb.
Методичні вказівки "Фізична реабілітація І спортивна медицина" (для... 1 403.23kb.
Музика у стінах вузу 1 11.71kb.
Відзначили 5-річний ювілей вузу 1 13.26kb.
Методи ретракції в системі комплексного лікування та реабілітації... 1 18.65kb.
Інформація кафедри фізичної реабілітації щодо розміщення навчально... 1 239.54kb.
Е., Лобунець В.І. Досвід розробки менеджменту інженерно-педагогічної... 1 164.98kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Дидактичні І специфічні принципи в у системі фізичної реабілітації студентів вузу - сторінка №1/1
дидактичні і специфічні принципи в У СИСТЕМІ фізичної реабілітації студентів ВУЗУ
М.С. Репневська

Донецький Національний технічний університет
Відомо, що фізична реабілітація – це комплексне лікування людини, до якого належить: фізіотерапія; лікувальна фізична культура; масаж; водолікування; медикаментозна терапія; курортотерапія; бальнеотерапія; гідрокінезотерапія. Але при цьому змісту фізичної реабілітації значне місце в системі лікувальної фізичної культури посідають фізичні вправи.

Теоретичний та практичний аналіз проблеми, в тому числі наші дослідження підтвердили, що основними механізмами лікувальної дії фізичних вправ на організм людини, тому числі і студентів являються: тонізуюча і трофічна дія, формування компенсацій і нормалізація функцій. [3].

Наші експериментальні дослідження цієї актуальної проблеми також показали, що найбільша ефективність фізичної реабілітації студентів медичної групи технічного університету досягалося творчою реалізацією вимог в поєднанні дидактичних і специфічних принципів науки.

Звісно відомим дослідником є той факт, що принципи це науково обґрунтовані правила, які пронизують зміст, організацію і методику кожного процесу, в тому числі і процесу фізичної реабілітації. Тому у своєму досліджені нами проводилось як на основі загальнопедагогічних (дидактичних) принципів: принцип наявності (наочності); принцип свідомості і активності; принцип доступності та індивідуалізації, так і на основі специфічних принципів до яких відносимо: принцип безперервності процесу фізичного виховання і реабілітації; принцип поступовості; принцип систематичності; принцип адаптованості; принцип циклічності; принцип віковій адекватності.

Гіпотеза нашого дослідження полягала у тому, що використовуючи в творчому поєднанні та дидактичні і специфічні принципи в процесі фізичної реабілітації студентів експериментальної медичної групи можливо досягти значно більшої ефективності педагогічного процесу.

Основою наукового дослідження були групи спеціальної медичної спрямованості Донецького Національного технічного університету – 120 осіб, у віці від 17 і більше років з захворюванням опорно-рухового апарату, кишково-шлункового тракту, серцево-судинної і дихальної системи. Студенти визначалися в залежності від рівня захворювання на контрольні і експериментальні групи по 10-12 осіб у кожній. У зв’язку з цим нами були розроблені різні реабілітаційні програми для контрольних та експериментальних груп. Більш того розробці реабілітаційної програми в експериментальній групі був застосований методичний підхід оптимального застосовування дидактичних і специфічних принципів у процесі фізичної реабілітації студентів .

Контрольна група займалася згідно плану дослідження по загальній методиці реабілітації. Сама оцінка ефективності реабілітаційних програм у загальній та експериментальній групах здійснювалася по загальноприйнятій науковій методиці. Тестування нами проводилось, як на початку, так і в кінці семестрів навчання. Результати дослідження були оброблені з використанням технічних засобів, а саме на електронно обчислювальних машин.

Вивчаючи специфіку фізичної реабілітації студентів спеціальної медичної групи у вищому учбовому закладі ми дотримувались вище названих дидактичних принципів фізичного виховання. Це тому як вони відображують ряд загальних правил методики, без яких неможливо на якісному рівні вирішувати завдання як фізичного виховання так і реабілітації студентів університету [4].

Поряд з цим результати нашого дослідження підтвердили гіпотезу, що окрім загально відомих педагогічних принципів у практиці фізичного виховання і реабілітації потрібно використовувати специфічні принципи, які відображують закономірності фізичного виховання і реабілітації, як особливого педагогічного процесу.

Фізична реабілітація студентів спеціальної медичної групи, яка має багатогранний арсенал різноманітних видів в системі фізичної культури завжди передбачає творче їх застосування. Найбільша ефективність досягається тільки тоді, коли вправи виконуються у строгій відповідності до єдності загальнопедагогічних (дидактичних) і спеціфічних принципів фізичної реабілітації.Аналізуючи загальнопедагогічні та специфічні принципи у системі фізичної реабілітації студентів спеціальної медичної групи, ми дійшли висновку про важливість творчого застосування кожного з принципів фізичного виховання. Наші наукові висновки пояснюється тим, що фізична реабілітація – комплексний багатогранний процес, який потребує вміння, знання та навичок, реалізації як специфічних так і загальних принципів дидактики фізичного виховання.

Література

  1. Волкова Н.П. Педагогіка. – К.: Академія, 2001

  2. Мухін В.М. Фізична реабілітація. – К.: Олімпійська література, 2000. – 424 с.

  3. Учебник инструктора по лечебной физической культуре //под ред. В.К.Добровоського. – М.: ФиС, 1974. – 480 с.

  4. Физическая реабилитация //Под ред. С.Н.Попова – Ростов н/Дону: Фениск, 1999. – 608 с.