До Інструкції про порядок одержання, використання, обліку та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
До Інструкції про порядок одержання, використання, обліку та зберігання... 1 21.65kb.
До Інструкції про порядок одержання, використання, обліку та зберігання... 1 22.92kb.
Про затвердження Правил роздрібної торгівлі ювелірними та іншими... 1 79.54kb.
Положення Цей Порядок розроблений відповідно до Закону України «Про... 1 67.02kb.
Чинна редакція Редакція, що пропонується Погоджена редакція 1 193.41kb.
Порушення правил здачі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння. 1 76.82kb.
Барабаш В. С. Науковий керівник: старший викладач Золотарьова В. 1 269.63kb.
Посвідчення правочинів, предметом яких є гроші та інші валютні цінності... 2 368.21kb.
Закон україни про державне регулювання видобутку, виробництва І використання... 1 336.96kb.
Розпорядження 27. 07. 2012 м. Котовськ №659 / 12 Про затвердження... 2 384.05kb.
Розпорядження від 31 серпня 2011 року №265 Про затвердження Інструкції... 3 489.82kb.
До Інструкції про порядок одержання, використання, обліку та зберігання... 1 22.92kb.
Таращанський 1 219.63kb.

До Інструкції про порядок одержання, використання, обліку та зберігання дорогоцінних - сторінка №1/1

Додаток 5
до Інструкції про порядок одержання, використання, обліку та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння


Акт відбору проб від "___" ____________ 20__ року N ________


Комісія ______________________________________ у складі _____________________________________________________________________
                                  (найменування / П. І. Б. одержувача)                                                 (посада, прізвище, ім'я та по батькові осіб, в присутності яких проводиться відбір проб)
в присутності представника __________________________________ _____________________________________________ відібрали проби для
                                                                             (найменування / П. І. Б. відправника)                    (прізвище, ім'я та по батькові представника відправника)
проведення аналізів від брухту та відходів із вмістом дорогоцінних металів, прийнятих згідно з Актом приймання-передавання
від "___" ____________ 20__ року N _____. Комісія одержувача призначена наказом від "___" ____________ 20__ року N ____N з/п

Номер позиції згідно з Актом приймання-передавання

Лігатурна маса згідно з Актом приймання-передавання, г

Маса брухту та відходів після пробо-
підготовки, г

Кількість відібраних проб, шт.

Загальна маса відібраних проб, г

Номер проби

Маса проби, г

Призначення проби

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Відібрані проби опечатані __________________________ одержувачем та _________________________ відправником.
                                                                             (спосіб опечатання)                                                                      (спосіб опечатання)

Основні проби передаються для проведення аналізів до _______________________________________________________________, арбітражні


                                                                                                                                                     (найменування суб'єкта господарювання, який буде проводити аналізи)
проби залишаються у одержувача до складання протоколу погодження вмісту дорогоцінних металів.

Комісія одержувача:

Представник відправника

_____________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

_____________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

_____________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

 

 

_____________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ім'я та по батькові)