До Інструкції про порядок одержання, використання, обліку та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
До Інструкції про порядок одержання, використання, обліку та зберігання... 1 21.65kb.
До Інструкції про порядок одержання, використання, обліку та зберігання... 1 26.87kb.
Про затвердження Правил роздрібної торгівлі ювелірними та іншими... 1 79.54kb.
Положення Цей Порядок розроблений відповідно до Закону України «Про... 1 67.02kb.
Чинна редакція Редакція, що пропонується Погоджена редакція 1 193.41kb.
Порушення правил здачі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння. 1 76.82kb.
Барабаш В. С. Науковий керівник: старший викладач Золотарьова В. 1 269.63kb.
Посвідчення правочинів, предметом яких є гроші та інші валютні цінності... 2 368.21kb.
Закон україни про державне регулювання видобутку, виробництва І використання... 1 336.96kb.
Розпорядження 27. 07. 2012 м. Котовськ №659 / 12 Про затвердження... 2 384.05kb.
Розпорядження від 31 серпня 2011 року №265 Про затвердження Інструкції... 3 489.82kb.
До Методики 29. 05. 2013 №16 1 29.59kb.
Таращанський 1 219.63kb.

До Інструкції про порядок одержання, використання, обліку та зберігання дорогоцінних - сторінка №1/1
 


Додаток 4
до Інструкції про порядок одержання, використання, обліку та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння


Акт приймання-передавання від "___" ____________ 20__ року N ________


______________________________ отримано від _____________________________ відповідно до договору від "___" ____________ 20__ року
      (найменування / П. І. Б. одержувача)                                            (найменування / П. І. Б. відправника)
N _____ за накладною від "___" ____________ 20__ року N _____ брухт та відходи із вмістом дорогоцінних металів.N з/п

За даними відправника

Фактична наявність

Різниця, г

Примітка

назва матеріалу

лігатурна маса, г

назва дорогоцінного металу

відсотковий вміст, %

маса дорогоцінних металів в перерахунку на вагу чистого металу, г

назва матеріалу

лігатурна маса, г

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Всього одержувач отримав для подальшої переробки брухт та відходи із вмістом дорогоцінних металів за даними відправника
_________________________________________________________________________________________________________________________.
                                                                   (назва дорогоцінного металу та маса дорогоцінних металів в перерахунку на вагу чистого металу)

Остаточний вміст дорогоцінних металів буде визначено за результатами аналізів, проведених в _______________________________________


                                                                                                                                                                                                                                                        (найменування суб'єкта
____________________________ (свідоцтво про атестацію (акредитацію) вимірювальної лабораторії N _____ від "___" ____________ 20__ року)
 господарювання, який буде проводити аналізи)

Представник одержувача

_________
(підпис)

______________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Представник відправника

_________
(підпис)

______________________
(прізвище, ім'я та по батькові)