Додаток №1 до рішення Броварської міської ради від 29. 12. 2011 р.№466-17-06 Звіт про виконання Програми зайнятості - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Повідомлення про оприлюднення регуляторного акту рішення Броварської... 1 74.85kb.
Рішення 23 лютого 2012 року №1741 Про внесення змін у додаток до... 1 25.87kb.
Додаток 1 до рішення сесії районної ради від 03. 04. 2012 р. 1 51.17kb.
Рішення Броварської міської ради № Інформація Управління комунальної... 1 18.17kb.
Рішення " 26" квітня 2013 року №2239 Про хід виконання рішення Дубенської... 1 33.29kb.
Додаток до рішення обласної ради від 5 серпня 2011 року №5-5/2011... 1 35.25kb.
Рішення " 20 " жовтня 2011 року №665 Про хід виконання рішення міської... 1 48.02kb.
Рішення 14. 04. 2011 №142 м. Чернівці Про хід виконання Програми... 1 150.91kb.
Додаток до рішення районної ради від 25. 04. 2013 року №12-21/уі... 1 39.62kb.
Рішення Броварської міської ради від 01. 11. 2012 року «Про внесення... 1 137.98kb.
Додаток до рішення районної ради від червня 2012 року «Про хід виконання... 1 28.74kb.
Чернігівська обласна державна адміністрація управління освіти І науки 1 94.01kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Додаток №1 до рішення Броварської міської ради від 29. 12. 2011 р.№466-17-06 Звіт - сторінка №1/1


Додаток №1

до рішення Броварської міської ради


від 29.12.2011 р.№466-17-06Звіт про виконання Програми зайнятості

населення міста Бровари на 2010 - 2011 роки
У 2010 - 2011 роках організація зайнятості населення в місті здійснювалася у відповідності до завдань Програми зайнятості населення міста Бровари на 2010 - 2011 роки затвердженої рішенням Броварської міської ради від 29.12.09р. №1364-77-05, яка спрямовувалася на запобігання масовому безробіттю, збереження існуючих та створення нових робочих місць, організацію професійної підготовки та підвищення кваліфікації безробітних, підтримку самозайнятості та підприємницької діяльності.

Політика зайнятості характеризувалася позитивним приростом основних показників цієї сфери: створення умов для самостійної зайнятості населення, визначення пріоритетів розвитку галузей економіки з позицій створення робочих місць, створення умов для надійного і соціального захисту незайнятого населення, збалансування обсягів підготовки кадрів їх освітнього потенціалу і попиту в робочій силі на ринку праці, підвищення стимулюючої ролі оплати праці.Трудовий потенціал міста

Демографічні процеси та основні важелі демографічної політики залежать від економічного та соціального розвитку міста. Забезпечення демографічного відтворення населення, в першу чергу, залежить від поліпшення матеріального добробуту і умов проживання людей. Протягом 2010 - 2011 років в місті спостерігаються позитивні темпи народжуваності. Приріст чисельності населення, в основному, відбувається за рахунок міграційних процесів.
2010 рік

2011 рік

(6 міс.)


Середньорічна чисельність наявного населення, тис. осіб

95,3

96,5

Прибуло

1601

875

Вибуло

853

444

Померло

949

452

Народилось

1212

572
- Зайнятість населення У 2010 - 2011роках організація зайнятості населення в місті здійснювалася у відповідності до завдань Програми зайнятості населення міста Бровари на 2010 - 2011 роки, яка спрямовувалася на запобігання масовому безробіттю, збереження існуючих та створення нових робочих місць, організацію професійної підготовки та підвищення кваліфікації безробітних, підтримку самозайнятості та підприємницької діяльності.

Політика зайнятості характеризується позитивним приростом основних показників цієї сфери:  • створення умов для самостійної зайнятості населення;

  • визначення пріоритетів розвитку галузей економіки з позицій створення робочих місць;

  • створення умов для надійного і соціального захисту незайнятого населення;

  • збалансування обсягів підготовки кадрів їх освітнього потенціалу і попиту в робочій силі на ринку праці;

  • підвищення стимулюючої ролі оплати праці.

Соціально - економічний розвиток

  • Основними особливостями і пріоритетами розвитку міста у 2010 -2011 роках є створення умов для поступового перетворення господарського комплексу у високоефективну систему, спрямовану на забезпечення стабільного зростання обсягів виробництва, створення сприятливого ринкового середовища та стимулювання інвестиційно - інноваційних перетворень.

Завдяки поліпшення інвестиційного клімату, подальшого розвитку малого і середнього бізнесу, посилення контролю за дотриманням вимог стосовно виплати заробітної плати та інших сфер діяльності, показники соціально-економічного та культурного розвитку міста Бровари за 2010 рік та 9 місяців 2011 року мали позитивні тенденції зростання та спостерігались в усіх галузях економіки. Оперативні дані промислових підприємств міста про їх діяльність свідчать, що підприємства поступово нарощують обсяги виробництва та поліпшують показники своєї діяльності.

Крім того, виконувались положення Конституції та Закони України, забезпечувалась реалізація заходів, визначених актами та дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови обласної державної адміністрації, власних рішень та розпоряджень.  • Інвестиційна діяльність Одним з пріоритетних напрямків діяльності міста є створення сприятливого інвестиційного клімату, який сприяє приходу іноземних інвесторів у місто Бровари.

Впродовж 2010 року та 9 місяців 2011 року у місті Бровари завершено реалізацію 106 інвестиційних проектів, в тому числі: 16 - у сфері торгівлі та побутового обслуговування населення, 8 - у промисловості, 4 - у сфері логістики і транспорту, 2 - у соціальній сфері, 1 – у комунальній сфері та 75 - у житловому будівництві (в т.ч. 72 індивідуальні будинки), при цьому створено 1074 робочих місць.

Впродовж 2010 року та 9 місяців 2011 року інвестиції в основний капітал склали 486,795 млн.грн..

Станом на 01.10.2011 року у місті зареєстровано 128 підприємств з іноземними засновниками. За статистичними даними у I півріччі 2011 року обсяг прямих іноземних інвестицій збільшився на 6,3% і склав 174,318 млн.дол.США.


  • Підприємництво Активно розвивається мале підприємництво, яке істотно впливає на структурну перебудову в економіці. Його діяльність спрямована на насичення споживчого ринку товарами та послугами, створення умов для розвитку конкуренції, впровадження інновацій, наповнення місцевих бюджетів коштами, зменшення рівня безробіття.

Станом на 01.07.2011 року на податковому обліку знаходиться 3592 юридичні особи та 8855 фізичних осіб суб’єктів господарської діяльності, зареєстрованих на території міста, що в порівнянні з відповідним періодом минулого року становить 107,6 % та 99,97 %.

Промисловість Основу промислового комплексу міста складають 32 підприємства. Найбільші за обсягами промислового виробництва є - ТОВ «Алюпласт Україна», цех №2 Київського хлібокомбінату № 10, ПП „Бест”.

Оперативні дані щодо діяльності промислових підприємств міста у 2010 році свідчать, що підприємства поступово нарощують обсяги виробництва та поліпшують показники своєї діяльності. Темп росту обсягів виробництва промислової продукції у діючих цінах в цілому по місту за 2010 рік в порівнянні з 2009 роком складає 121,7%, а за січень-червень 2011 року склав 379,9 млн. грн., що на 16,0% більше відповідного періоду 2010 року. Стабільно працюють підприємства харчової, хімічної та легкої промисловості.

У 2010 - 2011 роках введено в дію 8 промислових об”єктів: промислово-логістичний комплекс, I черга будівництва ( ТОВ «Основа»); виробничо-технологічна база з виготовлення металоконструкцій (ТОВ «ЗАТ Енергоприлад»); виробничий комплекс з виробництва виробів із спіненого поліетилену (ТОВ «Абрісо ЮА»); комбінат з виробництва харчових продуктів ( сухі сніданки) - І пусковий комплекс (ТОВ «Укртехкомплекс»); виробничу базу з виготовлення металевих виробів (ТОВ «Інтерметалпласт»); виробничу базу (склад кабельної продукції), (ПВКП «Телмонт-Сіо»).

Будівництво У місті Бровари спостерігалось незначне покращення щодо будівництва житла, об’єктів виробничого та соціального призначення, які велися за рахунок різних джерел фінансування: коштів суб’єктів підприємницької діяльності, бюджетних коштів та власних коштів громадян.

Впродовж 2010 року та I півріччя 2011 року було прийнято в експлуатацію 86,559 тис.кв.м житла.Роздрібна торгівля У 2010 та I півріччі 2011 року в місті працювали 206 магазинів, з них 44 магазини переважно продовольчого профілю, 112 непродовольчого, 50 - змішаного. Суттєвих змін в мережі об’єктів торгівлі не спостерігається. Зберігається тенденція щодо зміни профілю магазинів з продовольчого на непродовольчий, їх переобладнання під офіси та інші заклади, в зв’язку зі зміною власників приміщення та розширення видів здійснення підприємницької діяльності.

Щокварталу проводиться моніторинг укладання колективних договорів на підприємствах, установах та організаціях, які використовують найману працю, так зареєстровано 254 колективних договори. Дією зареєстрованих колективних договорів охоплено 95,0% від загальної чисельності на підприємствах, організаціях та установах із загальною списковою чисельністю працюючих більше 15 осіб.

До центру зайнятості для отримання соціальних послуг звернулося у 2010 році 1497 осіб, за 9 місяців 2011 року - 1244 особи. Відсоток виконання показників програми зайнятості в 2010 - 2011 роках по зверненнях за 2010 рік становить 93,6%, за 9 місяців 2011 року - 87,9 %.

Протягом 2010 року та січня - вересня 2011 року на обліку в міськрайцентрі зайнятості перебувало 557 і відповідно 469 осіб. За 2010 рік працівниками міськрайцентру зайнятості працевлаштовано 865 осіб (129,1% відносно прогнозних розрахунків Програми зайнятості на 2010 рік); протягом 9 місяців 2011 року - 732 особи, що складає 109,3 % прогнозних розрахунків Програми зайнятості на 2011 рік; до участі у громадських роботах у 2010 році залучено 384 особи (178,6% від запланованого на 2010 рік) та 307 осіб (142,8% від запланованого на 2011 рік); на новостворені робочі місця за рахунок надання дотацій роботодавцям працевлаштовано за 2010 рік 12 осіб (150,0% від річного завдання на 2010 рік) та 28 осіб протягом 2011 року (350,0% від річного завдання на 2011 рік).

За 2010 рік одноразова виплата допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності була надана 12 особам, протягом 2011 року - 17.

Броварським міськрайцентром зайнятості на професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації направлено 250 осіб (147,0 % від запланованого на 2010 рік), за січень-вересень 2011 року на професійне навчання направлено 189 осіб. Всього з початку року проходило навчання 218 мешканців міста (128,2% від прогнозу на 2011 рік).

З метою визначення подальшого професійного навчання та подальшого їх працевлаштування, з урахуванням потреб регіонального ринку праці, щотижня для безробітних громадян проводяться семінари з техніки пошуку роботи.

Для виявлення можливостей та сприяння розвитку зайнятості та самозайнятості в інформаційному секторі центру зайнятості для майбутніх підприємців міститься інформація щодо можливих напрямків підприємницької діяльності. Крім того в центрі зайнятості обладнаний профінформаційний куточок для майбутніх підприємців з повним інформаційним наповненням.

Працівниками відділу активної підтримки безробітних широко і в повному обсязі надаються профорієнтаційні послуги.

Для молоді, яка не має професії, проводяться також наступні заходи: співбесіда та тестування на визначення здібностей, нахилів, професійної придатності; надаються для вивчення папки з описом професій, відеокасети з відеофільмами про актуальні професії, інформація щодо учбових закладів, тематичні папки з порадами з приводу професійного самовизначення, поради щодо вступних іспитів.Начальник управління А.І. Петренко