Додаток до рішення Кіровоградської міської ради від 24 листопада 2009 року №2884 заходи щодо реалізації Програми природоохоронних за - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Рішення від 3 грудня 2009 року №2892 Про склад Тимчасової контрольної... 1 12.99kb.
Розпорядження від 12. 05. 09 м. Вознесенськ №154-р Про затвердження... 1 179.14kb.
Рішення від 2012 року № Про внесення змін до Програми природоохоронних... 1 9.47kb.
Рішення 27 червня 2012 року №314 Про затвердження заходів на 2012... 1 36.41kb.
Рішення Кіровоградської міської ради від 24 грудня 2009 року №2967... 1 58.7kb.
Рішення від 08. 02. 2013 №983 Про затвердження обсягів фінансування... 1 24.22kb.
Рішення №481-п 44 сесії міської ради 5 скликання від 20 січня 2009 р. 1 100.76kb.
Рішенням Кіровоградської міської ради від 2012 року № стату т комунального... 1 109.52kb.
Рішення 24. 12. 2009 №1151. м. Чернівці Про внесення змін до рішення... 1 27.27kb.
Рішення обласної ради від 23 січня 2009 року № "Про обласний бюджет... 1 69.91kb.
Рішення від 25 березня 2009 року №383 м. Новоукраїнка Про внесення... 1 129.87kb.
Закону України "Про вищу освіту", постанови Кабінету Міністрів України... 1 54.96kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Додаток до рішення Кіровоградської міської ради від 24 листопада 2009 року №2884 - сторінка №1/1
Додаток

до рішення Кіровоградської міської ради

від 24 листопада 2009 року № 2884
ЗАХОДИ

щодо реалізації Програми природоохоронних заходів місцевого значення на 2009 рік
п/п


Зміст заходу

Відповідальні

виконавціФінансове забезпечення (тис. грн.)

Результат

впровадженнявсього за рахунок усіх джерел фінансу-вання

у тому числі за рахунок:

держав-

ного


бюджету

облас-

ного


бюджету

спеціального фонду міського бюджету

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Розробка робочого проекту (документації) "Реконструкції зливової каналізації міста Кіровограда", у тому числі проведення комплексної державної експертизи та виконання будівельних робіт

Управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища (далі - УЗВ та ОНПС), Управління капітального будівництва (УКБ)

60,0

60,0

(КЕКВ 1172)Запобігання забрудненню водних об'єктів стоком поверхневих вод

2

Виготовлення проектної документації щодо встановлення прибережних захисних смуг ставків

УЗВ та ОНПС

8,386

8,386

(КЕКВ 1172)Запобігання забрудненню поверхневих водних об’єктів1

2

3

4

5

6

7

8

3

Реконструкція природно-заповідних об’єктів – парків-пам'яток садово-паркового мистецтва, у тому числі розробка проектно-кошторисної документації

Департамент житлово-кому-нального госпо-дарства (далі - ДЖКГ),

УЗВ та ОНПС30,0

30,0

(КЕКВ 1172)Облаштування місць для відпочинку мешканців міста. Відтворення біологічного різноманіття

4

Виготовлення бланків документів на зрізування зелених насаджень та експлуатацію об'єктів поводження з небезпечними відходами, транспортні та інші витрати, пов'язані з обстеженням зелених насаджень

УЗВ та ОНПС

22,15

22,15

(КЕКВ 1131 – 2,0;

КЕКВ 1135 – 20,15)


Створення умов для роботи комісії по визначенню стану та вартості зелених насаджень

5

Проведення обрізування та знесення фаутних дерев, посадка зелених насаджень та догляд за ними, у тому числі придбання посадкового матеріалу для проведення загальнодержавних акцій "День довкілля-2009" та інших

ДЖКГ,

УЗВ та ОНПС125,0

125,0

(КЕКВ 1172)Догляд за зеленими насадженнями міста та їх відновлення

6

Розробка проектів землеустрою з організації та встановлення меж земельних ділянок під об’єктами зеленого будівництва

УЗВ та ОНПС,

ДЖКГ


6,4

6,4

(КЕКВ 1172)Облаштування місць для відпочинку мешканців міста. Відтворення біологічного різноманіття

7

Проведення конференцій, семінарів, виставок, фестивалів та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики. Організація і здійснення робіт з екологічної освіти, підготовки кадрів, підвищення кваліфікації та обміну досвідом роботи працівників природоохоронних організацій

УЗВ та ОНПС

10,3

10,3

(КЕКВ 1139)Екологічна освіта громадян
1

2

3

4

5

6

7

8

8

Забезпечення управління спеціальними періодичними виданнями, літературою та законодавчими актами

УЗВ та ОНПС

6,0

6,0

(КЕКВ 1131)Підвищення рівня самоосвіти працівників управління

9

Забезпечення управління засобами зв'язку (у т.ч. мережею Інтернет)

УЗВ та ОНПС

4,0

4,0

(КЕКВ 1138)Впровадження нових технологій у галузі охорони навколишнього природного середовища

10

Забезпечення управління телефонними апаратами, комп'ютерною технікою, оргтехнікою та витратними матеріалами для її обслуговування, у т.ч. канцтоварами, витратами на утримання та оснащення обладнанням, встановлення програмного забезпечення, створення і впровадження локальних мереж

УЗВ та ОНПС

47,0

47,0

(КЕКВ 1131 – 10,0;

КЕКВ 2110 – 33,0;

КЕКВ 1139 – 4,0)Впровадження нових технологій у галузі охорони навколишнього природного середовища

11

Відведення земельних ділянок під існуюче сміттєзвалище та будівництво полігона твердих побутових відходів

ДЖКГ,

УЗВ та ОНПС20,0

20,0

(КЕКВ 1172)Будівництво сучасного полігону для складування твердих побутових відходів

12

Локальний моніторинг міста Кіровограда

УЗВ та ОНПС

21,0

21,0

(КЕКВ 1172)Отримання якісних показників стану довкілля

13

Розчистка русла річки Інгул в межах міста Кіровограда згідно робочого проекту "Розчистка р. Інгул на ділянці від мосту по вулиці Кірова до гирла р. «Сугоклеї»

УЗВ та ОНПС

Кіровоградське обласне виробниче управління меліорації і водного господарства640,0

500,0140,0

(КЕКВ 1172)Зменшення техногенного навантаження, приведення русла річки у природний стан

14

Перенесення комунікаційних мереж згідно робочого проекту «Перенесення існуючих комунікаційних мереж у зв’язку з розчисткою русла р.Інгул у м.Кіровограді

УЗВ та ОНПС

Управління капітального будівництва (УКБ)97,15

__

__

97,15

(КЕКВ 1172)Поліпшення технічного стану та благоустрою р.Інгул

15

Проектні та вишукувальні роботи згідно робочого проекту «Розчищення обвідного каналу р. Інгул в районі парка Пушкіна міста Кіровограда»

УЗВ та ОНПС, Кіровоградська філія регіонального проектно-вишукувального інституту «Дніпродіпровод-госп»

9,0

__

__

9,0

(КЕКВ 1172)Аналіз сучасного екологічного становища

16

Проведення комплексної експертизи по робочому проекту «Розчищення обвідного каналу р.Інгул в районі парка Пушкіна м.Кіровограда»

УЗВ та ОНПС, Кіровоградська філія регіонального проектно-вишукувального інституту «Дніпродіпровод-госп»

1,614

__

__

1,614

(КЕКВ 1172)Аналіз сучасного екологічного становища

Всього :

1 108,00

500,00608,00