Додаток до рішення міської ради 66 сесії V скликання від 06. 07. 2010р.№1247-66/v правила благоустрою території міста Павлоград Розд - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Додаток до рішення міської ради від 01. 03. 2011 р №104 правила благоустрою... 9 2010.73kb.
Рішення XXVIІ сесія VІ скликання від 05 квітня 2012 року № Про внесення... 1 351.2kb.
Додаток до рішення міської ради від № порядок розміщення тимчасових... 1 190.28kb.
Правила благоустрою території міста Павлоград 8 1842.58kb.
Рішення XLIII сесії V скликання Чугуївської міської ради від 27. 2 591.01kb.
Правила благоустрою м. Трускавця розділ І. Загальні положення 1 4 836.75kb.
Додаток №1 до рішення 27 сесії Гніванської міської ради 6 скликання... 2 455.3kb.
Додаток до рішення ХХVII сесії VI скликання Валківської міської ради... 4 868.89kb.
Рішення 58 сесії міської ради V скликання від 14. 10. 2010р. 1 41.53kb.
Рішення Кремінської міської ради шостого скликання від 2013 р. 1 117.86kb.
Рішення міської ради від 14 травня 2010р. №37/6 заход и по благоустрою... 1 297.87kb.
Затверджено наказ Міністерства аграрної політики та продовольства... 3 594.01kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Додаток до рішення міської ради 66 сесії V скликання від 06. 07. 2010р.№1247-66/v - сторінка №1/8


ПРАВИЛА
благоустрою території міста Павлоград

Додаток

до рішення міської ради

66 сесії V скликаннявід 06.07.2010р.№1247-66/V

ПРАВИЛА
благоустрою території міста Павлоград
Розділ 1. Загальні положення
1.1. Правила благоустрою території міста Павлоград (далі – Правила) є нормативно-правовим актом, яким установлюється порядок благоустрою та утримання об'єктів благоустрою міста Павлоград, визначаються правові, економічні, екологічні, соціальні та організаційні основи благоустрою.
1.2. Правила спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності  людини, і є обов’язковими для виконання на території міста Павлоград всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, органами самоорганізації населення, а також громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства.
1.3. Об'єкти благоустрою міста Павлоград використовуються відповідно до їх функціонального призначення для забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини на засадах їх раціонального використання та охорони з урахуванням вимог цих Правил, місцевих правил забудови, інших вимог, передбачених законодавством України.
1.4. Організацію благоустрою міста Павлоград забезпечують органи місцевого самоврядування відповідно до повноважень, установлених законодавством.  Благоустрій здійснюється в обов'язковому порядку на всій території міста Павлоград.
1.5. Повноваження Павлоградської міської ради та органів самоорганізації населення у сфері благоустрою визначені Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про органи самоорганізації населення», іншими нормативно-правовими актами.  
1.6. Забезпечення державних, громадських інтересів у сфері благоустрою м. Павлоград здійснюється за рахунок їх врахування під час розроблення та реалізації Правил. З метою такого забезпечення відділ регіональної політики виконкому Павлоградської міської ради здійснює їх публікацію на Інтернет- сайті Павлоградської міської ради, а також організовує безперешкодний доступ до цих Правил.
1.7. Правила розроблені та діють на підставі Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про рекламу», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи», «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», «Про планування та забудову території», «Про дорожній рух», «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження споживання і продажу пива та слабоалкогольних напоїв», «Про поховання та похоронну справу» інших нормативно-правових актів та документів, що регулюють відносини в сфері благоустрою.
1.8. Правила містять загальнообов'язкові на території міста Павлоград норми, за порушення яких винні особи притягуються до відповідальності, встановленої законодавством України.
1.9. Графічна частина Правил розробляється на замовлення виконкому Павлоградської міської ради та затверджується окремим рішенням Павлоградської міської ради.

До розробки та затвердження графічної частини Правил на території міста Павлоград діють паспорти благоустрою об’єктів (додаток №4), схеми санітарного очищення.

Паспорти благоустрою об’єктів на замовлення фізичних та юридичних осіб розробляються КП „Проектно виробничім архітектурно-планувальним бюро” індивідуально для кожного об’єкта на території міста Павлоград. Паспорт благоустрою містить фотофіксацію об’єкта благоустрою, графічну частину, текстову частину. В графічній частині паспорту визначаються границі території закріпленої для благоустрою, площа території, типи покриття тротуарів, проїздів, доріг, автостоянок, види газонів, квітників та інше. В текстовій частині зазначаються основні вимоги щодо виконання освітлення, санітарного стану, ремонту об’єктів (зі строками виконання), встановлення урн, виконання заходів для забезпечення безперешкодного доступу інвалідів, озеленення, виконання тротуарів з бруківки, асфальтування проїздів, виконання реклами та інші заходи з благоустрою.

Паспорт погоджується відділом містобудування та архітектури виконкому Павлоградської міської ради та затверджується міським головою або заступником міського голови .Розділ 2. Визначення термінів
2.1 У цих Правилах терміни вживаються в такому значенні:

Об'єкт благоустрою - території загального користування, парки, рекреаційні зони, сади, сквери, майданчики, пам'ятки культурної та історичної спадщини, майдани, площі, бульвари, проспекти, вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки, пляжі, кладовища, прибудинкові території, території будівель та споруд інженерного захисту територій, території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними території. До об'єктів благоустрою можуть належати також інші території в межах населеного пункту.

Елемент благоустрою – малі архітектурні форми некомерційного призначення, бордюрні камені, покриття доріг та тротуарів, бруківка, зелені насадження, квітники, прилади освітлення та інше;

Парк - самостійний архітектурно-організаційний комплекс площею понад 2 га, який виконує санітарно-гігієнічні функції і призначений для короткочасного відпочинку населення.

Залежно від характеру і призначення вони діляться на парки культури і відпочинку, районні, спортивні, дитячі, ботанічні, дендрологічні, зоологічні, історичні, та інші.Сквер — благоустроєна і озеленена ділянка площею від 0,05 до 2,0 га, призначена для короткочасного відпочинку населення, яка є елементом архітектурно-художнього оформлення населених місць.

Бульвар — озеленена територія вздовж проспекту, транспортної магістралі, вулиці або набережної, з алеями і доріжками для пішохідного руху і короткочасного відпочинку.

Набережна - озеленена та благоустроєна транспортна та пішохідна магістраль вздовж берега річки водоймища.

Лісопарк - лісовий масив з елементами паркового благоустрою для масового відпочинку населення.

Зелені насадження на території міста поділяються на:

загального користування — озеленені упорядковані території, призначені для відпочинку міського населення, з вільним доступом (міські та районні парки, парки культури і відпочинку, сади житлових районів і груп житлових будинків, сквери, бульвари, набережні, лісопарки, лугопарки, гідропарки та інші);

обмеженого користування - насадження на територіях громадських і житлових будівель, шкіл, дитячих закладів, спортивних споруд, закладів охорони здоров'я, промислових підприємств, складських територій та інші;

спеціального призначення - насадження вздовж вулиць, у санітарно-захисних і охоронних зонах, на територіях ботанічних і зоологічних садів, виставок, кладовищ і крематоріїв, ліній електропередач високої напруги, лісомеліоративні насадження, насадження розсадників, квітникарських господарств; пришляхові насадження в межах міста.

Власник – фізична або юридична особа, яка має право власності на майно, забезпечує управління і несе відповідальність за його експлуатацію згідно з законодавством.

Балансоутримувач - фізична або юридична особа, яка за договором з власником утримує на балансі відповідне майно, а також веде бухгалтерську, статистичну та іншу, передбачену законодавством, звітність; здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та утримання, а також забезпечує управління цим майном і несе відповідальність за його експлуатацію згідно з законодавством.

Реконструкція будинків та споруд, їх фасадів – комплекс будівельних робіт, пов’язаних із зміною техніко-економічних показників або використання об’єкта за новим призначенням у межах існуючих будівельних габаритів.

Відтворення будинків та споруд, їх фасадів – комплекс заходів з відбудови втрачених пам’яток архітектури та історії за достовірними науковими даними і первинними проектними матеріалами.

Ремонт будинків та споруд:

а) поточний - комплекс ремонтно-будівельних робіт та організаційно-технічних заходів, спрямованих на приведення у справний стан зношених конструкцій будівлі, систем інженерного обладнання, відновлення експлуатаційних характеристик будівлі і не пов’язаний зі зміною її техніко-економічних показників;

б) капітальний - комплекс ремонтно-будівельних робіт, пов’язаних з відновленням або покращанням експлуатаційних показників із заміною або відновленням несучих або огороджувальних конструкцій та інженерного обладнання без зміни будівельних габаритів об’єкта та його техніко-економічних показників.

пам’ятники, меморіальні дошки, обладнання дитячих та спортивних майданчиків, вази для квітів, фонтани та декоративні басейни, вуличні телефонні апарати, покажчики найменування вулиць, вуличні годинники, інформаційні колони та інше.)Користувачі дорожніх об'єктів - учасники дорожнього руху, власники та користувачі земельних ділянок, що знаходяться в межах «червоних ліній»  міських вулиць і   доріг, а також власники (користувачі) малих архітектурних форм комерційного призначення, рекламних засобів та інженерних комунікацій і споруд, розташованих у зазначених межах.

Паспорт благоустрою об’єкта – графічна документація, в якій визначаються границі та площа закріпленої території, вимоги щодо благоустрою та утримання даної території, вимоги щодо ремонту будівель та споруд (додаток №4).

Паспорт зовнішнього оздоблення фасаду – складова частина проектної документації, в якій визначається матеріал оздоблення, кольорові рішення фарбування фасадів та їх елементів, що окремо погоджується відділом містобудування та архітектури.

Прибудинкова територія - територія навколо багатоквартирного будинку, визначена актом на право власності чи користування земельною ділянкою і призначена для обслуговування багатоквартирного будинку.

Утримання будинків і прибудинкових територій - діяльність, спрямована на задоволення потреби фізичної чи юридичної особи із забезпечення експлуатації або ремонту жилих та нежилих приміщень, будинків і споруд, комплексів будинків і споруд, а також утримання прилеглої до них (прибудинкової) території відповідно до вимог нормативів, норм, стандартів, порядків і правил згідно із законодавством.

Об'єкт культурної спадщини - визначне місце, споруда (витвір), комплекс (ансамбль), їх частини, пов'язані з ними рухомі предмети, а також території чи водні об'єкти, інші природні, природно-антропогенні або створені людиною об'єкти, незалежно від стану збереженості, що донесли до нашого часу цінність з археологічного, естетичного, етнологічного, історичного, архітектурного, мистецького, наукового чи художнього погляду і зберегли свою автентичність.

Пам'ятка - об'єкт культурної спадщини затверджений згідно з законодавством.

Відповідні органи з охорони культурної спадщини:

пам’яток архітектури місцевого значення - управління будівництва та архітектури Дніпропетровської облдержадміністрації та відділ містобудування та архітектури виконкому Павлоградської міської ради;

пам’яток археології, історії, монументального мистецтва місцевого значення - відділ культури виконкому

Павлоградської міської ради;

пам’яток археології, історії, монументального мистецтва занесених до Державного реєстру – Дніпропетровський

обласний центр охорони історико-культурних цінностей;Рекламний засіб - засіб, що використовуються для доведення реклами до її споживача.

Феєрверк – порохові піротехнічні вироби, при спалюванні яких утворюються кольорові декоративні вогні;

Салют – кероване приведення в дію піротехнічних виробів;

Професійний феєрверк (салют) – піротехнічні вироби, користування якими потребує спеціальних знань та навичок, відповідної атестації виконавців (користувачів) і (або) забезпечення відповідних умов технічного оснащення;

Піротехнічний виріб – це пристрій, призначений для створення необхідного ефекту (світового, іскрового, димового, звукового, змішуваного) за допомогою горіння (вибуху) піротехнічного складу;

Піротехнічні вироби побутового призначення – вироби, що їх подають населенню, та поводження з якими не потребує спеціальних знань та навичок, а використовуються з дотриманням вимог наданої інструкції із застосування, забезпечує за межами небезпечних зон безпеку здоров’я та життя людей, не призводить до пошкодження майна і нанесення шкоди навколишньому середовищу.

Відведені майданчики для паркування - майданчики для паркування, розміщені в межах проїзної частини вулиці, дороги або тротуару та обладнані відповідно до вимог цих Правил і Правил


дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р.

Місце для паркування - місце стоянки одного транспортного засобу на майданчику для паркування, позначене дорожньою розміткою відповідно до Правил дорожнього руху;

Оператор - суб'єкт господарювання, який здійснює обладнання і утримання майданчика для паркування;

Паркування - розміщення транспортного засобу на майданчику для паркування;

Спеціально обладнані майданчики для паркування - майданчики для паркування, розміщені поза межами проїзної частини вулиці, дороги або тротуару та обладнані відповідно до вимог цих Правил і Правил дорожнього руху.

Мала архітектурна форма некомерційного призначення – штучний архітектурно-об’ємний елемент (лави, урни, зупинки громадського транспорту, паркани, огорожі, альтанки, декоративні скульптури та композиції.)

Пересувна мала архітектурна форма комерційного призначення для здійснення підприємницької діяльності - торговельне обладнання, низькотемпературний прилавок, лоток, ємність, торговельний автомат соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення для провадження підприємницької діяльності;

Стаціонарна мала архітектурна форма комерційного призначення для здійснення підприємницької діяльності - тимчасова одноповерхова споруда соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення для провадження підприємницької діяльності висотою не вище ніж 4 метри, що має по зовнішньому контуру площу близько 30 кв. метрів, виготовляється з полегшених конструкцій і встановлюється тимчасово без закладення фундаменту;

2.2. Інші терміни у цих Правилах вживаються в значенні, що визначені кодексами України, Законами України «Про благоустрій населених пунктів», «Про житлово-комунальні послуги», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи», «Про охорону атмосферного повітря», «Про охорону культурної спадщини», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про планування і забудову територій»,«Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження споживання і продажу пива та слабоалкогольних напоїв», «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», «Про поховання та похоронну справу»,«Про дорожній рух», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення»,), "Про автомобільні дороги", "Про автомобільний транспорт" , "Про транспорт" , Правилах дорожнього руху іншими нормативно-правовими актами та документами.

 

Розділ 3. Права та обов'язки громадян у сфері благоустрою міста Павлоград
3.1. Громадяни у сфері благоустрою міста мають право
3.1.1. Користуватись об'єктами благоустрою міста.

3.1.2. Брати участь в обговоренні правил та проектів благоустрою території міста.

3.1.3. Вносити на розгляд органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій пропозиції з питань благоустрою міста.

3.1.4. Отримувати в установленому законом порядку повну та достовірну інформацію про   затвердження правил благоустрою території та внесення до них змін, а також роз'яснення їх змісту.

3.1.5. Брати участь у здійсненні заходів з благоустрою міста, озелененні та утриманні в належному стані садиб, дворів, парків, площ, вулиць, кладовищ, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, ремонті шляхів і тротуарів, інших об'єктів благоустрою.

3.1.6. Вимагати негайного виконання робіт з благоустрою міста в разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоду життю, здоров'ю або майну громадян.

3.1.7. Звертатись до суду з позовом про відшкодування шкоди, заподіяної майну чи здоров'ю громадян унаслідок дій чи бездіяльності власників або балансоутримувачів об'єктів благоустрою.

3.2. Громадяни   у   сфері   благоустрою   міста зобов'язані
3.2.1. Утримувати в належному стані закріплені за ними в установленому порядку території.

3.2.2. Дотримуватися вимог цих Правил. У разі порушення вимог винні притягуються до відповідальності згідно Адміністративного кодексу штрафним санкціям.

3.2.3. Не порушувати права і законні інтереси інших суб'єктів у сфері благоустрою міста.

3.2.4. Відшкодовувати в установленому порядку збитки, завдані порушенням законодавства з питань благоустрою населених пунктів.

3.2.5. Укладати самостійно або разом з іншими громадянами договори на вивезення твердих побутових відходів згідно з вимогами діючих санітарних норм (за винятком випадків, коли плата за вивезення відходів є у складі квартплати або плати за утримання будинку та прибудинкової території).

3.2.6. Дотримуватись правил утримання та поводження з домашніми та іншими тваринами.  

3.2.7. Виконувати інші обов’язки у сфері благоустрою, передбачені Законом України «Про благоустрій населених пунктів», цими Правилами, рішеннями центральних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, іншими нормативно-правовими актами в сфері благоустрою. 
Розділ 4.   Права та обов'язки підприємств, установ та організацій,

фізичних осіб – підприємців у сфері благоустрою міста Павлоград
4.1. Підприємства, установи та організації, фізичні особи – підприємці у сфері благоустрою міста мають право
4.1.1. Брати участь у розробленні планів соціально-економічного розвитку міста Павлоград в тій частині, що стосується заходів з благоустрою території міста.

4.1.2. Брати участь в обговоренні проектів нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері благоустрою.

4.1.3. Вимагати зупинення робіт, що виконуються з порушенням цих Правил або призводять до нецільового використання території міста.

4.1.4. Вимагати негайного виконання робіт з благоустрою в разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоди життю або здоров'ю громадян, їх майну, майну юридичної особи, фізичної особи-підприємця.

4.1.5. Брати участь у роботі комісій з прийняття в експлуатацію нових, реконструйованих та капітально відремонтованих об'єктів благоустрою.

4.1.6. Вносити на розгляд виконкому Павлоградської міської ради пропозиції та вимоги щодо поліпшення благоустрою міста.

  


4.2. Підприємства, установи та організації, фізичні особи – підприємці у сфері благоустрою міста зобов'язані
4.2.1. Утримувати в належному стані території, надані їм в установленому порядку, у тому числі утримувати в належному стані закріплені за ними території. У разі передачи об'єктів в користування, утримувати на умовах договору з балансоутримувачем, орендарем, користувачем об'єкти або їх частини. В разі порушення вимог винні притягуються до відповідальності згідно чинного законодавства та положень розділу 9.

4.2.2. Здійснювати благоустрій території житлової та громадської забудови з урахуванням вимог до використання цієї території відповідно до затвердженої документації з благоустрою, проектної документації, містобудівної документації, місцевих правил забудови, а також встановлених державних стандартів, норм і правил.

4.2.3. Постійно утримувати в належному стані будівлі і споруди, своєчасно виконувати ремонтні роботи, не виконувати фарбування та оздоблення фасадів будівель без погодження з відділом містобудування та архітектури виконкому Павлоградської міської ради, та дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини згідно розділу 5.2.2 (у разі, якщо об’єкт відноситься до історичної забудови).

4.2.4. Усувати на об'єктах благоустрою або їх частинах за власний рахунок та в установлені строки пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини.

4.2.5. Усувати на закріплених за ними об'єктах благоустрою або їх частинах наслідки надзвичайних ситуацій природного характеру, та техногенного характеру - якщо вони сталися з їх вини.

4.2.6. Проводити інвентаризацію та паспортизацію закріплених за ними об'єктів благоустрою або їх частин.

4.2.7. У процесі утримання об'єктів благоустрою або їх частин дотримуватися відповідних технологій щодо їх експлуатації та ремонту, регулярно здійснювати заходи щодо запобігання передчасному зносу об'єктів, забезпечення належних та безпечних умов їх функціонування.

4.2.8. Відшкодовувати збитки та іншу шкоду, завдані ними внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою та охорони навколишнього природного середовища, відповідно до чинного законодавства.

4.2.9. На підставі укладених договорів із спеціалізованими підприємствами забезпечувати вивезення сміття, відходів (у тому числі твердих побутових, негабаритних, будівельних, харчових та інших), вторинної сировини згідно з вимогами діючих санітарних норм.

4.2.10. Забезпечувати розміщення та функціонування сміттєзбірників (урн, контейнерів) для збору сміття та твердих побутових відходів на об’єктах благоустрою, утримувати їх в належному санітарно-технічному стані згідно з санітарними нормами та цими Правилами.

4.2.11. Проводити своєчасне відновлення зовнішнього вигляду малих архітектурних форм некомерційного призначення згідно з паспортами, забезпечувати утримання та збереження зелених насаджень.

4.2.12. Мати дозвіл на розміщення об`єктів (будівель та споруд, соціального-культурного, спортивного та іншого призначення) на територіях об’єктів благоустрою;

4.2.13 Мати паспорти благоустрою (додаток №4) на всі об’єкти, які їм належать. Виконувати всі вимоги зазначені в даному паспорті;

4.2.14. Використовувати ефективні сучасні технічні засоби і технології для утримання своєї території в належному стані, а також здійснювати заходи щодо запобігання забрудненню водних об’єктів стічними (дощовими, сніговими) водами, що відводяться з неї, обладнання локальними очисними спорудами зливових мереж перед скидом стічних вод(дощових, снігових) у поверхневе водоймище. Дотримуватись встановлених нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин та встановлених лімітів забору води, лімітів використання води та лімітів скидання забруднюючих речовин.

4.2.15. Виконувати інші обов’язки у сфері благоустрою, передбачені Законом України «Про благоустрій населених пунктів», рішеннями центральних органів виконавчої влади, цими Правилами, іншими нормативно-правовими актами.
Розділ 5. Порядок здійснення благоустрою та утримання території міста Павлоград
5.1. Загальні вимоги до порядку здійснення благоустрою та утримання об’єктів благоустрою
5.1.1. Виконком Павлоградської міської ради визначає на конкурсних засадах відповідно до закону балан-соутримувачів об'єктів благоустрою комунальної форми власності. Конкурс проводиться згідно з Положенням про порядок конкурсного відбору підприємств з утримання об’єктів благоустрою населених пунктів, затвердженим центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства України.

5.1.2. Балансоутримувача об'єкту благоустрою, що перебуває у приватній власності, може визначати його власник. Відповідальність за невиконання, або порушення законодавства в сфері благоустрою на об'єктах, що перебувають у приватній власності несе власник.

5.1.3. Власник (балансоутримувач) забезпечує належне утримання та своєчасний ремонт об'єкта благоустрою власними силами, або може залучати для цього інші підприємства, установи, організації.

Проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою здійснюється відповідно до Порядку, затвердженого центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства, умов цих Правил, чинних будівельних, санітарних та інших нормативних документів та правил.

5.1.4. Власник за поданням балансоутримувача, щорічно затверджує заходи з утримання та ремонту об'єкта благоустрою на наступний рік та передбачає кошти на виконання цих заходів. План заходів з утримання та ремонту об’єктів благоустрою затверджується в управлінні комунального господарства та будівництва виконкому Павлоградської міської ради до 15 грудня поточного року на наступний рік.

Власник (балансоутримувач) об'єкта благоустрою несе повну відповідальність за виконання  затверджених  заходів у повному обсязі.

5.1.5. На території об’єкта благоустрою відповідно до затвердженої містобудівної документації можуть бути розташовані будівлі та споруди торговельного, соціально-культурного, спортивного та іншого призначення за умови отримання всіх необхідних узгоджень та отримання дозволу на розміщення цих будівель та споруд.

Власники, користувачі цих будівель та споруд зобов'язані забезпечити належне утримання наданої їм у встановленому порядку земельної ділянки, а також можуть самостійно, або на умовах договору укладеного з балансоутримувачем, забезпечувати належне утримання іншої закріпленої за ними території та/або брати пайову участь в утриманні об'єкта благоустрою. Межі закріпленої території та обсяг пайової участі визначає власник об’єкту благоустрою.

5.1.6. Територія яка закріплюється для благоустрою та санітарної очистки як правило визначається від об’єкта, або земельної ділянки що знаходиться в власності суб’єктів господарювання до проїзної частини дороги або проїзду, або іншим чином згідно існуючих чинників. Границі закріплених територій, умови утримання визначатися індивідуально для кожного об’єкту. Власники (балансоутримувачі) для уточнення границь території закріпленої для благоустрою, а також умов утримання даної території та об’єктів на даній території, зобов’язані отримати паспорт благоустрою об'єкту (додаток №4).

5.1.7. У разі доручення утримання об’єктів та елементів благоустрою третім особам на підставі відповідних договорів або розпорядчих актів, воно повинно здійснюватися з додержанням вимог та умов цих Правил.

5.1.8. Договори відшкодувального користування об’єктами благоустрою (їх частинами) укладає уповноважена особа, якій делеговані відповідні повноваження та покладено обов’язок здійснювати технічне забезпечення об’єктів благоустрою (електрична енергія, водозабезпечення та водовідведення, санітарний стан). Договори укладаються на підставі висновків про можливість, доцільність та строки користування, які надаються галузевими організаціями.

5.1.9 Порядок надання дозволу на розміщення на території об'єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення, визначення обсягів пайової


участі їх власників в утриманні об'єктів благоустрою встановлюється та затверджується окремим рішенням Павлоградської міської ради.
5.2. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій загального користування
5.2.1. Парків (парків культури і відпочинку, спортивних, дитячих, меморіальних та інших (надалі - парків), рекреаційних зон, зон зелених насаджень, скверів і майданчиків для дозвілля та відпочинку.

Благоустрій та утримання у належному стані територій парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів та майданчиків для дозвілля та відпочинку здійснюють їх балансоутримувачі відповідно до цих Правил, та інших нормативно-правових актів. 

Благоустрій території парків, садів, зон зелених насаджень, скверів, майданчиків для дозвілля та відпочинку здійснюється відповідно до затверджених планів. До затвердження відповідних планів благоустрій вказаних об’єктів благоустрою здійснюється з додержанням цих Правил в порядку та обсязі, що забезпечує задоволення соціально-культурних потреб громадян, умови безпеки їх життю та здоров’ю з додержанням природоохоронного законодавства.

Благоустрій та утримання у належному стані вказаних у цьому пункті територій включає:

- санітарне очищення (прибирання сміття, відходів та ін.);

- прибирання листя на головних алеях, доріжках, майданчиках для відпочинку, партерних газонах, галявинах,

квітниках;

- встановлення, щоденне та по мірі наповнення очищення урн;

- утримання контейнерів для сміття та відходів, укладення договорів на їх вивезення;

- освітлення територій;

- озеленення, збереження зелених насаджень та утримання їх в належному стані;

- відновлення території у міжсезонний період, після стихійних природних явищ, аварій, в інших випадках;

- утримання у належному стані відповідно до цих Правил будівель, споруд та їх фасадів, пішохідних доріжок, проїздів, алей розташованих на території парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів і майданчиків для дозвілля та відпочинку;

- встановлення та утримання у належному стані обладнання, приладів  освітлення, садових лав, таблиць планів території, меморіальних дощок, пам’ятників та інших елементів благоустрою; 

- забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку громадян;

- забезпечення належної роботи атракціонів, обладнання майданчиків для дозвілля та  відпочинку.

З метою підвищення природоохоронних, естетичних, рекреаційних та інших корисних властивостей і забезпечення належного санітарного стану на території парків землекористувачі (або підприємства, установи, організації, фізичні особи-підприємці), у віддані яких перебувають ці об’єкти, здійснюють:

- забезпечення режиму парків і встановлення інформаційно-охоронних, межових охоронних щитів за зразками, затвердженими в установленому порядку, для інформування їх відвідувачів про межі, режим і правила поведінки;

- догляд за територією та насадженнями, забезпечення їх належного санітарного стану і рекреаційного благоустрою та проведення санітарних рубок, рубок реконструкції;

- посадку цінних порід дерев і чагарників, сприяння збереженню їх самосіву та композиції із дерев, чагарників, квітів та трав’яних газонів, а також боротьбу із бур’янами;

- охорону, збереження, раціональне використання природних комплексів, об’єктів парків та природних ресурсів в його межах згідно з вимогами чинного природоохоронного законодавства.

На територіях головних алей парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів та майданчиків для дозвілля та відпочинку встановлюються урни для сміття на відстані не більш ніж 40 метрів одна від одної. Кількість урн встановлюється з розрахунку одна урна на 800 кв. метрів зазначених територій.

Господарська зона з ділянками, що відведені для встановлення контейнерів для сміття, повинна бути розташована не ближче 50 метрів від місць масового накопичення відпочиваючих (танцмайданчиків, естради, фонтанів, головних алей, видовищних павільйонів тощо). Визначення кількості контейнерів для господарських ділянок встановлюється з розрахунку середнього накопичення відходів за 3 дні.

Громадські туалети необхідно влаштовувати на відстані не ближче 50 метрів від місць масового накопичення відпочиваючих, виходячи з розрахунку одне місце на 500 відвідувачів.

Збір листя на території парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів, для їх подальшого вивезення та утилізації, здійснюється тільки на головних алеях, доріжках, майданчиках для відпочинку, партерних газонах, галявинах, квітниках. Збирати листя з-під угруповань дерев та чагарників у лісопарках, парках, скверах, садах, зелених зонах забороняється, оскільки це призводить до винесення органічних добрив, зменшення ізоляційного шару для ґрунту. Спалювати листя забороняється.

Утримання в належному стані зелених насаджень парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів та майданчиків для дозвілля та відпочинку включає догляд, обрізання, знесення, висадку зелених насаджень (квітів, дерев, кущів, трави, інших насаджень), що здійснюється відповідно до Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури, та житлово-комунального господарства від 10.04.2006 р. № 105, інших нормативно-правових актів.

Благоустрій території парків, садів, зон зелених насаджень, скверів, майданчиків для дозвілля та відпочинку здійснюється відповідно до затверджених планів. До затвердження відповідних планів благоустрій вказаних об’єктів благоустрою здійснюється з додержанням цих Правил та в обсязі, що забезпечує задоволення соціально-культурних потреб громадян, умови безпеки їх життю та здоров’ю і в порядку, передбаченому пунктом 5.1.4 цих Правил.

Пошкодження зелених насаджень в межах рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, парків, скверів, майданчиків для дозвілля та відпочинку, а також збір квітів, грибів, насіння рослин тощо на газонах, квітниках, штучних галявинах забороняється.

Догляд за урнами включає: видалення сміття, прибирання бруду, миття, фарбування. Періодичність догляду визначається залежно від інтенсивності експлуатації.

Поливальні пристрої повинні бути в справному стані, регулярно оглядатися і ремонтуватися.

Літні поверхневі і заглиблені поливальні мережі водопроводу на зиму підлягають консервації згідно із встановленими правилами.

Полив територій зазначених у цьому пункті, проводиться з квітня по жовтень щоденно з 5.00 до 8.00, за винятком наявності опадів.

На територіях парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів і майданчиків для дозвілля та відпочинку забороняється будь-яка діяльність, що не пов’язана з виконанням покладених на них завдань і загрожує збереженню цих територій, а саме:

- проведення господарської і підприємницької діяльності без погодження документації в установленому порядку;

- незаконна вирубка і пошкодження дерев та чагарників, а також знищення і пошкодження природного трав’яного покриву, газонів, квітників;

- їзда верхи, в’їзд і проїзд всіх видів транспортних засобів, крім спеціалізованого автотранспорту та випадків проведення господарських заходів, пов’язаних з забезпеченням функціонування зазначених об’єктів і здійснення природоохоронних заходів;

- вигул тварин за межами  встановлених для цього місць;

- самовільне встановлення мангалів, випалювання сухої рослинності або її залишків, а також спалювання чи захоронення деревини та інших матеріалів;

- знищення або пошкодження інформаційно-охоронних щитів, межових, охоронних і господарських знаків, пошкодження алей, стежок, рекреаційних об’єктів і паркової меблі;

- невжиття заходів з попередження або ліквідації негативних наслідків господарської і рекреаційної діяльності, аварій, несприятливих природних явищ та іншого шкідливого впливу на збереження природних комплексів і ландшафтів парку;

- застосування пестицидів, псування, засмічення та забруднення земель хімічними і радіоактивними речовинами, паливно-мастильними матеріалами, неочищеними стічними водами та іншими відходами, влаштування сміттєзвалищ, а також складування ґрунту, листя та інших будь-яких матеріалів, посипання льоду і снігу сіллю на алеях парку;

- розміщення на деревах рекламних щитів, добування з дерев соку і живиці, нанесення їм механічних пошкоджень;

- залишення дерев та гілок з механічними пошкодженнями, буреломних дерев, а також деревини та порубкових залишків на термін більш ніж 3 днів;

- будь-яка діяльність, що може негативно вплинути на стан збереження природних комплексів.наступна сторінка >>