Додаток до рішення уі сесії VІ скликання Сучевенської сільської ради від 08. 05. 2011року №63-6/11 положення про порядок розрахунку - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Рішення №. 2012 року сесія 6 скликання Про методику розрахунку 1 83.33kb.
Рішення Радивилівської міської ради Про оренду комунального майна 2 390.5kb.
Рішення міської ради «Про доповнення до Методики розрахунку плати... 1 60.25kb.
Додаток №1 до рішення 27 сесії Гніванської міської ради 6 скликання... 2 466.12kb.
Додаток №1 до рішення 27 сесії Гніванської міської ради 6 скликання... 2 455.3kb.
Додаток до рішення 23 сесії міської ради 5 скликання № від 12. 1 339.13kb.
Рішення Від " 27 " 12 2012 р. №705 Про поновлення договору оренди... 1 13.33kb.
Рішення №12/12 06 вересня 2012 року м. Новоселиця 1 252.29kb.
Рішення Новостеепанівської сільської ради «Про оренду майна територіальної... 1 351.61kb.
Додаток 1 до проекту рішення Богданівської сільської ради №233-14/vі... 1 128.04kb.
Розпорядження 25. 10. 2011року №8 Про скликання 8 сесії 6 скликання... 1 13.87kb.
Рішення 23. 02. 2012 №416 м. Чернівці Про хід виконання Програми... 1 25.27kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Додаток до рішення уі сесії VІ скликання Сучевенської сільської ради від 08. 05. - сторінка №1/1
Додаток

до рішення УІ сесії VІ скликання

Сучевенської сільської ради

від 08.05.2011року № 63-6/11

ПОЛОЖЕННЯ


про порядок розрахунку і використання плати за оренду майна

комунальної власності територіальних громад сіл

Сучевенської сільської ради, Глибоцького району

(далі – Положення)


І. Загальні положення

  1. Положення розроблене на підставі Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про оренду державного та комунального майна”, Цивільного кодексу України, постанов Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 року №786 “Про Методику розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна” (із змінами і доповненнями), від 29.12.2010 року №1253 “Про затвердження Методики визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб” та з метою забезпечення ефективного використання та утримання майна комунальної власності територіальних громад сіл сільської ради, переданого в оренду.

  2. Дія цього Положення поширюється на фізичних та юридичних осіб, які орендують майно комунальної власності територіальних громад сіл сільської ради , незалежно від форми власності з метою забезпечення соціальної спрямованості економіки та добросовісної конкуренції у підприємництві.

ІІ. Терміни та визначення  1. Наведені у цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях:

Ставка орендної плати – плата в гривнях за один квадратний метр площі нежилого приміщення в місяць, визначена згідно з цим Положенням.

Орендна плата – сума платежу, яку орендар сплачує за оренду нерухомого майна.Мінімальна вартість місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна – вартість, визначена у відповідності з Методикою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 року №1253, з врахуванням функціонального використання об’єкта нерухомого майна, яка оприлюднюється у найбільш доступний спосіб для жителів територіальних громад району.
ІІІ. Орендна плата

  1. Орендна плата складається із плати за оренду майна та податку на додану вартість, якщо у орендодавця (або балансоутримувача майна) виникають такі податкові зобов’язання.

  2. Орендар за користування об’єктом оренди вносить орендну плату незалежно від наслідків його господарської діяльності з дня підписання договору оренди.

У разі передачі в оренду об’єктів, які потребують капітального ремонту та не підлягають приватизації, орендна плата, за рішенням сільської ради, може сплачуватись з дня завершення нормативного терміну проведення капітального ремонту, при умові незарахування витрат на капітальний ремонт в рахунок орендної плати.

  1. Розмір орендної плати, строки її внесення встановлюються договором оренди між орендодавцем та орендарем.

  2. Оплата орендних платежів проводиться щомісячно в розмірі нарахувань за попередній місяць до 15-го числа поточного місяця. Розмір орендної плати за кожний місяць визначається шляхом корегування розміру місячної орендної плати за минулий місяць на індекс інфляції за поточний місяць, опублікований в місяці нарахування.

  3. Розмір орендної плати може бути змінено у разі зміни цін і тарифів та в інших випадках, передбаченими законодавчими актами України, але виключно за рішенням сільської ради.

  4. Суми орендної плати, зайво перераховані орендодавцю, зараховують­ся в рахунок наступних платежів.

  5. За несвоєчасне внесення орендної плати нараховується пеня в розмірі 0,5 відсотка від суми недоїмки за кожний день прострочення платежу, включаючи день оплати, але не більше подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня.

Не проводиться нарахування пені за несвоєчасні розрахунки з орендної плати для бюджетних установ на підставі підтвердження вищестоящого органу про відсутність фінансування на цей вид платежу.

  1. В разі несплати орендної плати впродовж 3-х місяців орендодавець може відмовитись від договору оренди і вимагати повернення майна. Відповідно до ст. 782 Цивільного кодексу України договір вважається розірваним з моменту одержання орендарем повідомлення.

  2. В разі припинення або розірвання договору оренди орендар сплачує оренду плату до дня передачі орендодавцю нерухомого майна за актом прийому-передачі.

Відповідно до статті 785 Цивільного Кодексу України за несвоєчасне звільнення та передачу орендованого приміщення орендар сплачує неустойку у розмірі подвійної плати за користування майном за час прострочення.

  1. У випадках, коли ставка орендної плати без врахування ПДВ, розрахована згідно з цим Положенням, є меншою за мінімальну вартість місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна, визначеної згідно з Методикою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 року №1253, для розрахунку орендної плати застосовується остання (мінімальна вартість).

3.12. У разі передачі нерухомого майна площею до 5 квадратних метрів включно (для розміщення лотків, банкоматів, тощо), тобто коли проведення незалежної оцінки є недоцільним, орендна плата розраховується бухгалтерією сільської ради із розрахунку, що є не меншим за мінімальну вартість місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна.

3.13. При сплаті орендних платежів встановлюється порядок черговості їх зарахування:

 • в першу чергу – сума боргу з орендної плати;

 • в другу чергу – нарахована пеня за несвоєчасну плату;

 • в третю чергу – поточна плата.

  1. Надання пільг з орендної плати здійснюється за рішенням сільської ради.

ІV. Визначення розміру орендної плати у разі оренди

індивідуально визначеного майна  1. Розмір річної орендної плати, у разі оренди окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого майна), встановлюється за згодою сторін, але не менше як 10 відсотків вартості орендованого майна, а у разі коли орендарем є суб'єкт малого підприємництва – не менш як 7 відсотків вартості орендованого майна. Орендодавець може здійснювати незалежну оцінку майна, що передається в оренду.

V. Визначення розміру орендної плати у разі оренди

цілісних майнових комплексів  1. У разі передачі в оренду цілісних майнових комплексів підприємств розмір орендної плати визначається, виходячи із залишкової вартості орендованих основних засобів.

Розмір місячної орендної плати за цілісні майнові комплекси визначається за формулою:

Опл =

Вз  Сор.ц

12

К;

де Опл – розмір місячної орендної плати, грн.;

Вз – залишкова вартість необоротних основних засобів за балансом (ф.№1), грн.;

Сор.ц. – орендна ставка в процентах за використання цілісних майнових комплексів (додаток №1);

К = діючий коефіцієнт, що враховує податок на додану вартість.

  1. У разі визначення орендаря на конкурсних засадах умовами конкур­су може бути передбачено більший розмір орендної плати.

  2. Орендодавець може здійснювати експертну оцінку майна, що передається в оренду.

VІ. Визначення розміру орендної плати у разі оренди нерухомого майна  1. У разі оренди нерухомого майна розмір орендної плати визначається на підставі незалежної оцінки та профілю використання майна. Профіль використання об’єкту оренди визначається орендодавцем.

  2. Незалежна оцінка здійснюється незалежним експертом на конкретну дату і є чинною впродовж терміну дії договору. У разі продовження терміну дії договору може проводитись нова незалежна оцінка орендованого майна за умови його переоцінки.

  3. Розмір місячної орендної плати за оренду майна визначається за формулою:

Опл =

Вп  Сор.ц.

12

Пп  К;

де Опл – розмір місячної орендної плати, грн;

Вп - вартість одного квадратного метра, визначена експертним шляхом, грн.;

Сор.ц. - орендна ставка в процентах, визначена згідно з профілем використання (додаток № 2);

Пп – площа орендованого майна; кв.м.;

К = діючий коефіцієнт, що враховує податок на додану вартість.

  1. За умови використання орендованого приміщення згідно з погодинним (добовим) графіком, розрахунок орендної плати проводиться з врахуванням фактичного часу використання приміщення.

  2. Незалежна оцінка приміщення не проводиться, і розрахунок місячної орендної плати здійснюється на підставі мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна з врахуванням коефіцієнтів для:

   1. Бюджетних установ, які повністю фінансуються з бюджету – 0,5;

   2. Політичних партій – 1;

   3. Благодійних та громадських організацій, які не займаються комерційною діяльністю, – 0,5;

   4. Організацій інвалідів війни, праці, всеукраїнських організацій учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, потерпілих від Чорнобильської катастрофи, які не займаються підприємницькою діяльністю – 0,1.

  3. За оренду нерухомого майна інвалідами, з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування, місячна оренда одного квадратного метра становить – 0,25 грн.

  4. У разі визначення орендаря на конкурсних засадах умовами конкурсу може бути передбачено більший розмір орендної плати. Розмір орендної плати визначається за результатами конкурсу.

  5. У разі , коли орендодавцем майна є сільська рада або уповноважений нею орган, орендна плата спрямовується:

 • до загального фонду сільського бюджету

VІІ. Прикінцеві положення

  1. Орендарі, крім внесення орендної плати та оплати комунальних платежів, беруть участь у загальних для всього будинку та прилеглої до нього території витратах, пов’язаних з його експлуатацією, поточним ремонтом, пропорційно площі зайнятих ними приміщень.

  2. Витрати, включаючи амортизаційні відрахування на утримання нерухомого майна, зданого в оренду одночасно кільком підприємствам, організаціям, і прибудинкової території, розподіляються між ними залежно від наявності, кількості, потужності, часу роботи електроприладів, систем тепло- і водопостачання, каналізації за спеціальними рахунками, а в неподільній частині - пропорційно розміру займаної підприємствами, організаціями, загальної площі.

  3. Орендарі протягом місяця після підписання договору оренди страхують орендоване майно на користь орендодавця від випадкової загибелі чи пошкодження.

  4. Амортизаційні відрахування на орендовані цілісні майнові комплекси підприємств, їх структурні підрозділи нараховує та залишає у своєму розпорядженні орендар.

Амортизаційні відрахування використовуються на відновлення орендованих основних засобів. Орендар має право, за погодженням з орендодавцем, якщо інше не передбачено договором оренди, за рахунок власних коштів здійснювати капітальний ремонт, реконструкцію, технічне переоснащення, поліпшення орендованого майна.

Право власності на майно, придбане орендарем за рахунок амортизаційних відрахувань, належить власнику орендованого майна, якщо інше не передбачено договором оренди.Сільський голова А.І. Баш