Доповідь про стан навколишнього природного середовища в Рівненській області у 2009 р. Рівне – 2010 вступ - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища 37 8779.51kb.
Міністерство охорони навколишнього природного середовища україни... 18 3729.46kb.
Рескомприроди криму 17 3033.48kb.
Доповідь про стан навколишнього природного середовища Хмельницької... 13 3709.54kb.
Звіт про стан навколишнього природного середовища Луганської області... 27 4184.73kb.
Міністерство охорони навколишнього природного середовища України... 1 59.64kb.
Міністерство екології та природних ресурсів України Держуправління... 1 72.68kb.
Перелік природоохоронних заходів, які здійснено в Рівненській області... 1 178.42kb.
Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища 17 4985.66kb.
Державне управління охорони навколишнього природного середовища в... 49 5775.29kb.
Україна міністерство охорони навколишнього природного середовища... 8 1411.66kb.
В оздоровчих таборах 8 1530.5kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Доповідь про стан навколишнього природного середовища в Рівненській області у 2009 - сторінка №1/34

Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Рівненській областіДОПОВІДЬ

про стан навколишнього природного середовища в Рівненській області у 2009 р.


Рівне – 2010ВСТУП

Щороку державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в Рівненській області систематизуються дані про якісний стан довкілля області надані суб’єктами екологічного моніторингу, які проводили протягом 2009 року контроль і спостереження за станом атмосферного повітря, земельних та водних ресурсів, рослинного та тваринного світу.

Дані щодо якісного стану довкілля в області в 2009 держуправлінню надали:

управління, установи та організації області, зокрема, головні управління: статистики в області, агропромислового розвитку, Держкомзему у області, житлово-комунального господарства, економіки та інвестиційної політики, промисловості та розвитку інфраструктури, ветеринарної медицини в області, обласних управлінь: меліорації і водного господарства, лісового та мисливського господарства, з питань будівництва та архітектури, з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, освіти і науки, культури і туризму, територіального управління Держгірпромнагляду області, Держсанепідемслужби в області, обласного інформаційно-аналітичного центру медичної статистики, обласного центру з гідрометеорології, обласного державного проектно-технологічного центру охорони родючості ґрунтів і якості продукції, центру з організації радіологічного контролю в області, Державної екологічної інспекції в області, Державної інспекції захисту рослин області, Головного держуправління охорони використання та відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства в області, Територіальне управління державної інспекції з енергозбереження області, Рівненської геологічної експедиції, територіального відділу надрокористування області, ВП “Рівненська АЕС”, ОВКП ВКГ “Рівнеоблводоканал”, ДП „Рівнестандартметрологія”, Рівненського природного заповідника та наукових установ області тощо.

Основна мета Доповіді – це висвітлення та ознайомлення широкого загалу державних та громадських органів, колективних підприємств, установ, організацій і простих громадян про стан природного середовища в області, його проблеми та перспективи подальшого розвитку та використання.

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
1.1. Географічне розташування та кліматичні особливості Рівненської області
Рівненська область розташована на північному заході України. Її площа – 20051 км2, що становить 3,1 % від загальної території України.

Клімат області помірно континентальний: м’яка зима з частими відлигами, тепле літо, середньорічна кількість опадів - 600-700 мм. Зима настає наприкінці листопада, а стійкий сніговий покрив утворюється в останні дні грудня – першій декаді січня. Літо, що приходить наприкінці травня, триває до вересня. Це період найвищих температур повітря і ґрунту, найбільших опадів, дозрівання врожаю. Ясна, прохолодна ранньоосіння погода встановлюється на початку вересня.

Область в геоморфологічному відношенні поділяється на три частини: Полісся, Волинське лесове плато і Мале Полісся, що розташоване на півдні, між Радивиловом і Острогом, де у нього вклинюються відроги Подільської височини з висотами понад 300 м над рівнем моря.

Розміщення Рівненщини на межі Східноєвропейської платформи і Карпатської геосинклінальної області зумовили бурхливий і неоднозначний перебіг геологічної історії, що відбилося у неоднорідності тектонічної структури і формуванні досить складного комплексу геологічних відкладів на більшій частині області.

Територія області розташована у межах двох крупних платформенних структур - Українського щита та Волинсько-Подільської плити і лише незначна ділянка на північно-східній окраїні Рівненщини лежить у межах Прип’ятського прогину.

Мінерально-сировинна база області складається з корисних копалин паливно-енергетичного напрямку (торф), що становить 20,1 % від загальних запасів України, дорогоцінного каменю (бурштин) - 100 % від запасів України, базальтової сировини для виробництва мінеральної вати та волокна - 100 % від запасів України, сировини для виробництва будівельних матеріалів (сировина цементна, скляна, крейда будівельна, камінь будівельний тощо) – 17,5% від запасів України, прісні та мінеральні підземні води – 2,86% та 2,25% відповідно.

Гідрологічно Рівненщина знаходиться у районі трьох артезіанських басейнів підземних вод: Волино-Подільського, Прип’ятського та Українського басейну тріщинуватих вод. Прогнозні ресурси підземних вод області оцінюються 5579,9 тис. м3/добу. Балансові запаси підземних вод на розвіданих родовищах – 493,062 тис.м3/добу.

Ріки області належать до басейну Прип’яті і живляться в основному за рахунок талих снігових вод, у меншій мірі – ґрунтових вод та атмосферних опадів. Найбільші з них – Горинь, Стир та притока Горині – Случ. Основний напрямок течії - з півдня на північ – зумовлений загальним зниженням території від Волинського лесового плато до Поліської низовини.

Найбільші серед озер – Нобель (4,7 км2) та Біле (4,5 км2). Нобель розташоване в заплаві Прип’яті, його максимальна глибина 11,3 м. Є також значна кількість озер у заплавах Горині, Стиру, Веселухи.

Ґрунтовий покрив області неоднорідний. Найпоширеніші дерново-підзолисті, опідзолені, дернові, торфові та торфоболотні ґрунти. Дерново-підзолисті, характерні для Полісся, малородючі, бідні на поживні речовини ґрунти утворились під лісовою рослинністю на водно льодовикових відкладах. На лесах Волинського плато сформувались світло-сірі ґрунти і опідзолені чорноземи, вони досить родючі, тому майже всі розорані. Південь Полісся представляють дернові та торфоболотні ґрунти в заболочених зниженнях озерно-льодовикового та річкового походження.

Територія Рівненщини охоплює декілька природних регіонів і лежить на межі між Центральною та Східною Європою, відзначаючись великою різноманітністю рослинного світу. За підрахунками флора області нараховує близько 1600 видів вищих рослин. Чимало з них зростають у багатьох регіонах земної кулі, але є і такі, що мають досить вузький ареал та такі, що знаходяться тут на межі свого поширення.

У рослинному покриві переважають ліси та інші лісовкриті площі (близько 37 % площі), 13 % займають сіножаті і пасовища та 5,3 % - відкриті заболочені землі. При цьому слід зауважити, що заболоченість дуже нерівномірна і варіює від 40% на півночі до 2-3 % на півдні.

На Поліссі найбільш поширені соснові та сосново-дубові ліси, на Волинському лесовому плато – здебільшого листяні ліси, а в Малому Поліссі – дубово-соснові ліси з більш багатим, ніж на Поліссі, трав’яним покровом.

Більшість боліт низинні, менш поширені перехідні та верхові.

Тваринний світ характерний для лісової зони.

1.2.Соціальий та економічний розвиток Рівненської області
У 2009 році головним програмним документом, що визначав завдання та заходи розвитку господарського комплексу, соціальної та гуманітарної сфер регіону була Програма економічного та соціального розвитку області на 2009 рік, яка розроблена відповідно до основних пріоритетів Стратегії економічного та соціального розвитку області на період до 2015 року .

Хоча реалізація заходів Програми і забезпечувала функціо­ну­ван­ня господарського комплексу області в усіх напрямках промислової діяльності, але, зважаючи на глобальну фінансово-економічну кризу, що охопила весь світ, в тому числі і Україну, загальний обсяг про­мислового виробництва в області за 2009 рік зменшився порівняно з 2008 роком на 30,9%.

Основною причиною зменшення випуску промислової продукції було призупинення (з травня по жовтень 2009 року) роботи ВАТ «Рівнеазот» через проблеми із постачанням природного газу та проведення планово-поперед­жувальних ремонтів на ВП „Рівненська АЕС”.

Водночас треба відзначити, що у грудні 2009 року порівняно з листопадом зріс обсяг випуску продукції на підприємствах машинобудування, хімічної, деревообробної промисловості, електроенергетики та целюлозно-паперового виробництва. Це дало змогу забезпечити зростання обсягу промислового виробництва на 12,3% (таблиця 1.1.).

наступна сторінка >>