Довідка Блаженного Отця Омеляна Ковча - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Особистість академіка омеляна пріцака (1919-2006) в рамках наукової... 1 123.46kb.
Тропар (глас6) 1 24.49kb.
1-й. Вірую в Єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі... 1 8.19kb.
Рішення про внесення змін до Положення про Почесну відзнаку "Пам’яті... 1 11.16kb.
Всесвітній день боротьби зі снідом День працівників прокуратури 1 26.82kb.
Штрихи до портрету вченого 1 91.81kb.
Рішення №105 15 вересня 2011р м. Перемишляни Про розгляд листа пп... 1 12.16kb.
Неділя 36-та. По п’ятидесятниці. Голос 3-ий. Преподобного отця нашого... 1 128.99kb.
Положення про проведення Відкритого міського турніру з панкратіону... 1 60.28kb.
Робочий тематичний план навчальної дисципліни 1 230.35kb.
Робочий тематичний план навчальної дисципліни 4 362.93kb.
Форма звіту про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій 1 43.83kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Довідка Блаженного Отця Омеляна Ковча - сторінка №1/1
Біографічна довідка Блаженного Отця Омеляна Ковча

Отець Омелян Ковч народився 20 серпня 1884 р. у с. Космач Косівського повіту на Гуцульщині, у священній сім’ї.

Підготовку до священства пройшов у римській Колегії святих Сергія і Вакха, студіюючи богослов’я в Урбаніянському університеті. У 1911 р. прийняв єрейські свячення з рук єпископа Григорія Хомишина. Спочатку працював в Галичині, пізніше у Боснії, куди зголосився поїхати, щоби душпастирювати серед українських греко-католиків в окрузі Прієдор. В середині Першої світової війни о.Омелян повернувся до своєї Галичини і у 1919 р. вступив до Української Галицької Армії як військовий духівник (капелан).

У 1922 р. о.Ковча призначено парохом Перемишлян, де він активно почав організовувати релігійне і суспільно-культурне життя громади.Опікувався бідними, сиротами, мав своїх шестеро дітей.

«Над тією хатою ангели кружляють» - так говорили перемишлянські парафіяни про скромний будинок сім’ї Ковчів. Це був винятковий дім, відкритий для потребуючих. Члени родини Ковчів настільки присвячували себе потребуючим, що іноді, здавалося, занедбували свої власні потреби.

Отець Омелян був патріотом, відданим своєму народові й Церкві, він був завжди серед тих, хто пробуджував національну свідомість українців, дбав про його просвіту, видавав газети, книжки, заснував українську книгарню. Він виявляв ініціативу у сфері поліпшення у мов життя своєї громади, зокрема організував кооперативи.

За активну громадську діяльність був засланий у концтабір «Майданек». Але і там настільки виявився жертовним і безкорисливим, що коштом власного життя виявляв солідарність з тими людьми, які були позбавлені прав, людської гідності.

У лютому 1944 р. отець Омелян попав у табірний шпиталь і там помер, а його тіло було спалено в крематорії 25 березня 1944 р.

9 вересня 1999 р. Єврейською Радою України йому присвоєно звання «Праведник України». 2001 р., під час візиту на Україну Папи Івана Павла ІІ, був проголошений блаженним мучеником.

Більше : http://kovch.com.ua/ua


СТАТУТ


Благодійного Фонду

" Блаженного Омеляна Ковча"

м. Перемишляни – 2011 р.

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Благодійний Фонд «Блаженного Омеляна Ковча» - надалі "Фонд".

1.2. Юридична адреса: вул.. Галицька, 3 м. Перемишляни, Львівська обл., 81200 Україна.

1.3. Фонд заснований і діє на основі Закону України «Про благодійництво та благодійні організації» і у своїй діяльності керується цим Законом, іншими законодавчими актами України, міжнародними договорами України та даним Статутом.

1.4. Фонд має статус місцевої організації.

1.5. Діяльність Фонду здійснюється на засадах спільності інтересів і рівності прав його членів, добровільності, самоврядування, законності і гласності.

1.6. Для виконання своїх Статутних завдань Фонд здійснює громадську, благодійну, фінансову діяльність у передбаченому законодавством України порядку.

1.7. Фонд у своїй діяльності є незалежним від державних та місцевих органів управління у визначенні набувачів благодійної допомоги, об’єктів та проектів благодійництва, розподілу та спрямування благочинної допомоги за рахунок власних та залучених коштів.

1.8. Діяльність Фонду має суспільний характер, що не суперечить його взаємодії з органами державної влади та не позбавляє права на отримання державної підтримки.

1.9. Фонд є місцевою благодійною організацією, діяльність якої поширюється на територію Перемишлянського району. Зміна статусу Фонду відбувається за рішенням Загальних зборів членів Фонду із відповідною реєстрацією згідно чинного законодавства.

1.10. Фонд має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку з власною назвою. Символіка Фонду реєструється в установленому законом порядку.


РОЗДІЛ II. ПРЕДМЕТ, МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ОСНОВНІ ФОРМИ ЗДІЙСНЕННЯ БЛАГОДІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДУ.


2.1. Мета створення благодійного Фонду - здійснення благодійної діяльності в інтересах культурного, духовного, побутового, гуманітарного, естетичного, соціального, економічного й екологічного розвитку району, та розробка і реалізація різноманітних програм спрямованих до цього.

2.2. Основним завданням Фонду є створення бази для розвитку соціальної інфраструктури та розвитку громадських ініціатив з метою самоорганізації населення для вирішення актуальних проблем району.

2.3. Проведення та підтримка заходів виховної праці для дітей та молоді.

2.4.Надання організаційної та матеріальної допомоги дітям-сиротам, одиноким особам похилого віку, талановитій творчій молоді.

2.5.Співпраця з державними та іноземними органами та установами, суб’єктами підприємницької діяльності, засобами масової інформації.

2.6.Сприяння впорядкуванню громадських місць та пам’яток культурного значення.

2.7. Здійснення інших заходів незаборонених Законом України.

РОЗДІЛ IІІ. УМОВИ І ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ В ЧЛЕНИ ФОНДУ ТА ВИБУТТЯ З НЬОГО. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ФОНДУ.


3.1. Засновник та члени Фонду не мають права отримувати матеріальних переваг і додаткових коштів, крім тих, що передбачені Законом "Про благодійництво та благодійні організації”.

3.2. Прийняття в члени Фонду здійснюється за поданням письмової заяви.

3.3. Членство у Фонді припиняється за поданням письмової заяви про вихід або за рішенням Правління у випадку порушення членом Фонду положень цього Статуту, не виконання рішень органів управління, скоєння дій, спрямованих на підрив авторитету Фонду, державних, громадських організаціях, завдання шкоди майну Фонду.

3.4 Права членів Фонду.


Члени Фонду мають право:

3.4.1.брати участь у діяльності Фонду;

3.4.2.обрати та бути обраним до виконавчих та розпорядчо-контролюючих органів Фонду;

3.4.3.пропонувати та організовувати заходи, що відвідають цілям і завданням Фонду;

3.4.4.отримувати інформацію про діяльність Фонду;

3.4.5. вільно вийти в установленому порядку з членів Фонду.

3.5.Обов'язки членів Фонду.

Члени Фонду зобов'язані:

3.5.1.дотримуватись вимог Статуту Фонду;

3.5.2.активно сприяти діяльності Фонду;

3.5.3. виконувати рішення Загальних зборів та інших органів управління Фонду.

РОЗДІЛ IV. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ПРАВЛІННЯ ФОНДУ.


4.1.Засновник є членом Фонду з моменту його реєстрації. Членами Фонду можуть бути громадяни України, які згідні з принципами, цілями, завданнями Фонду, викладеними у цьому Статуті, та досягли 18 років, та юридичні особи незалежно від форм власності.

4.2.Загальні збори затверджують Статут Фонду, формують орган управління Фонду, заслуховують звіти Наглядової Ради щодо контролю за цільовим використанням коштів і майна Фонду, вирішують інші питання, віднесені Законом та Статутом до їх компетенції.

4.3. Посадові і службові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також члени їх сімей можуть бути членами Фонду як меценати, спонсори, благодійники.

4.4.Фонд набуває права юридичної особи з моменту його державної реєстрації відповідним місцевим органом виконавчої влади, управлінням юстиції.

4.5.Порядок членства та вихід з Фонду фіксується заявою на адресу Фонду, заява зберігається в голови Правління.

4.6. Вищим органом управління Фонду є Загальні збори, який здійснює свої повноваження за даним Статутом. До компетенції вищого органу управління належить:

4.6.1. затвердження Статуту;

4.6.2.внесення змін до Статуту і доповнення його;

4.6.3.обрання виконавчого органу Фонду - Правління на чолі з головою в кількості не менше трьох осіб;

4.6.4.Затвердження членів Наглядової ради;

4.6.5.затвердження благодійних програм;

4.6.6.визначення основних напрямків благодійної діяльності;

4.6.7.прийняття рішень про реорганізацію та ліквідацію Фонду і затвердження ліквідаційного балансу;

4.6.8.затвердження річних звітів;

4.6.9.винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб.

4.7. Рішення Загальних зборів визнається правосильним, якщо за нього проголосували 3/4 присутніх. Загальні збори скликаються не рідше 2 рази на рік. При необхідності за рішенням Правління Фонду, або на вимогу 3/4 членів Фонду, або Наглядової Ради можуть скликатися позачергові збори.

4.8. Порядок створення, повноваження Правління Фонду.

4.8.1.Члени правління Фонду зобов'язані забезпечити виконання Статутних вимог.

4.8.2. Надавати вільний доступ до своїх звітів, документів різноманітної діяльності.

4.9.Права членів Правління Фонду.

4.9.1. Правління Фонду створюється у кількості, що визначається Загальними зборами, але не менше трьох осіб.

4.9.2. Загальні збори обирають членів Правління терміном на три роки.

4.9.3. Кожного з членів Правління може бути переобрано на новий період.

4.9.4. Скликання Загальних зборів та підготовка їх порядку денного.

4.9.5. Попередній розгляд всіх питань та рекомендацій що належать до компетенції Загальних зборів та підготовка проектів рішень з цих питань до Загальних зборів.

4.9.6. Затвердження поточних планів діяльності Фонду та заходів, необхідних для їх виконання.

4.9.7.Самостійно вирішувати питання про подання конкретної за змістом, іменної за призначенням допомоги її набувачам;

4.9.8.Організовувати виконання рішень, розпоряджень Загальних зборів згідно розділу другого „Предмет, мета, завдання та основні форми здійснення благодійної діяльності Фонду”;

4.9.9.Обмінюватися інформацією та спеціалістами відповідних організацій зарубіжних країн;

4.9.10.Організовувати збір благодійних пожертвувань та внесків від фізичних та юридичних осіб, іноземних держав та міжнародних організацій;

4.9.11.Визначити форми, об'єкти, суб'єкти і обсяги благодійної допомоги;

4.9.12.Відкривати рахунки (у національній та іноземній валюті) в установах банків;

4.9.13.Засновувати засоби масової інформації, займатися видавничою діяльністю;

4.9.14.Бути членом інших благодійних організацій;

4.9.15.Мати інші права згідно з законодавством України;

4.10. Голова Правління Фонду.

4.10.1.Голова Правління є найвищою посадовою особою Фонду.

4.10.2. Здійснює оперативне управління благодійною діяльністю та іншими справами Фонду, у відповідності з Статутом, рішеннями Загальних зборів, Наглядової Ради та Правління.

4.10.3. Діє від імені Фонду без довіреності, представляє Фонд у всіх підприємствах, установах, організаціях.

4.10.4. Голова Правління Фонду вибирається на Загальних зборах терміном на три роки;

4.10.5. Голова Правління Фонду є відповідальною посадовою особою, користується правом підпису фінансових та господарських документів в межах своєї компетенції, визначеної даним Статутом,

4.10.6.Несе повну майнову відповідальність за збереження майна Фонду;

4.10.7.Керує діяльністю Правління, видає накази та розпорядження всім учасникам та відповідальним особам Фонду;

4.10.8.Голова Правління організовує виконання рішень, завдань, доручень Загальних зборів, Правління Фонду, Наглядової Ради;

4.10.9.Голова Правління відповідає за матеріально-технічне забезпечення діяльності, без доручення виступає від імені Фонду, виконує інші необхідні обов'язки, крім тих, які віднесені до компетенції інших органів управління Фонду.

4.11. Наглядова Рада.

4.11.1.Розпорядчі та контролюючі функції у Фонді здійснює Наглядова Рада.

4.11.2 Персональний склад Наглядової Ради визначається Загальними зборами.

4.11.3.Наглядова Рада здійснює протягом року перевірку фінансово-господарської діяльності підзвітних органів Фонду, дотриманням Правлінням та головою Фонду Статутних положень і доповідає про свої висновки Загальним зборам.

4.11.4. Наглядова Рада є підзвітною у своїй діяльності Загальним зборам Фонду.

4.11.5. До Наглядової Ради повинні входити не менше трьох членів.

4.11.6. Члени Наглядової Ради обираються Загальними зборами на період трьох років більшістю голосів.


РОЗДІЛ V. МАТЕРІАЛЬНА ТА ФІНАНСОВА БАЗА ФОНДУ.


5.1. Для забезпечення своїй діяльності у власності Фонду можуть перебувати рухоме і нерухоме майно, матеріальні та нематеріальні активи, кошти, а також інше майно, придбане на законних підставах.

5.2. Фонд має право здійснювати відносно майна та коштів, які знаходяться у його власності, будь-які угоди, що не суперечать її Статутним цілям та законодавству України.

5.3. Кошти та майно Фонду не можуть вільно перерозподілятися поміж його членами, а використовуються для досягнення мети і розв’язання завдань, що передбаченні Статутом.

5.4. Джерела формування майна та коштів:

5.4.1.Майно та кошти Фонду складають внески підприємців та інших благодійників.

5.4.2.Благодійні внески і пожертвування, що мають цільовий характер (благодійні гранти), надані фізичним та юридичним особам в грошовій та натуральній формі;

5.4.3.Надходження від проведення благодійних кампаній по збору благодійних пожертвувань благодійних масових заходів, благодійних лотерей та благодійних аукціонів по реалізації майна та пожертвувань, які надійшли від благодійників.

5.4.4.Доходи від депозитних вкладів та від цінних паперів, надходження від підприємств, організацій, що перебувають у власності благодійної організації;

5.4.5.Внески, заповіти, дарування і пожертви у грошовий та майновий формі від фізичних та юридичних вітчизняних та зарубіжних осіб.

5.4.6.Інші джерела, не заборонені законодавством України;

5.4.7.Джерелом формування майна та коштів Фонду не можуть бути кредити.

5.5. Фінансова діяльність спрямована на благодійництво, не може бути підприємницькою або іншою прибутковою діяльністю.


РОЗДІЛ VI. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ.

6.1. У Фонді ведеться бухгалтерський облік, статистична звітність, реєструється в податковій інспекції та вносять до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

6.2. Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської та іншої звітності покладено на Голову Фонду, компетенція якого визначена цим Статутом та чинним законодавством України.

6.3. Фінансовий рік встановлюється з 01 січня до 31 грудня включно.

6.4. Річний звіт про фінансову діяльність Фонду та баланс складаються у терміни, визначені чинним законодавством України.

РОЗДІЛ VII. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДУ.


7.1.Реорганізація чи ліквідація Фонду здійснюється за рішенням не менше ¾ членів Загальних зборів відповідно до вимог цього Статуту.

7.2.При реорганізації Фонду його права і обов'язки переходять до правонаступників.

7.3.Фонд не може бути реорганізований в юридичну особу, метою діяльності якої є одержання прибутку.

7.4. Ліквідація Фонду здійснюється в установленому законодавством порядку ліквідаційною комісією, що призначається Загальними зборами.

7.5. До ліквідаційної комісії з моменту її призначення переходять всі права та обов’язки по управлінню справами та майном Фонду.

7.6. Майно та кошти Фонду, що залишаються після його ліквідації, не можуть перерозподілятись між членами Фонду, а направляються на благодійні цілі або іншій не прибутковий організації, Статут якої передбачає мету діяльності спільну з метою Фонду.


РОЗДІЛ VIIІ. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ФОНДУ.
8.1. Зміни і доповнення до Статуту вносяться за рішенням Загальних зборів за поданням Правління, прийнятим не менше як ¾ членів Фонду, що беруть участь у Загальних зборах.
8.2. Про зміни до Статуту Фонду повідомляються у 10-денний термін органи реєстрації.

Склад засновників Благодійного Фонду «Блаженного Омеляна Ковча»

П.І.Б.

ЧИСЛО, МІСЯЦЬ, РІК НАРОДЖЕННЯ

ДОМАШНЯ АДРЕСА,

№ ТЕЛЕФОНУОСВІТА

МІСЦЕ РОБОТИ

ВХОДИТЬ ДО СКЛАДУ ВИБОРНИХ ОРГАНІВ БФ

1

Биков Іван Антонович

16.01.1981

с. Вовків

098 266 78 70вища

с. Вовків

так

2

Закаляк Петро Володимирович

19.11.1978

с. Малий Полюхів

096 216 30 20вища

м. Перемишляни

так

3

Барбуляк Ігор Ярославович

22.08.1960

м. Перемишляни, вул.. Липова Алея, 7

097 656 10 02вища

м. Перемишляни

так

4

Дидик Володимир Ярославович

30.08.1969

с. Білка

067 294 43 44вища

м. Перемишляни

так