Довідка про підсумки діяльності Головного управління юстиції у Київській області, територіальних органів юстиції за 2011 рік та завд - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Н. В. Ященко 2011 рокуплан засідань колегії Головного управління... 1 32.78kb.
Загальні питання 4 982.88kb.
Затверджую голова колегії начальник Головного управління юстиції... 1 72.67kb.
Рішення розширеного засідання колегії Головного управління юстиції... 3 517.38kb.
Рішення розширеного засідання колегії Головного управління юстиції... 2 542.02kb.
Рішення розширеного засідання колегії 2 452.06kb.
Методичні рекомендації для нотаріусів області та 3 збірника методичних... 3 523.04kb.
Звіт про результати діяльності Головного управління статистики у м. 1 142.85kb.
Рішення колегії Головного управління юстиції у Тернопільській області 6 1433.2kb.
Полтавська обласна міжвідомча координаційно методична рада з правової... 1 115.02kb.
Наказ №253/4 Зареєстровано Головним управлінням юстиції у Полтавській... 3 610.32kb.
Рішення Сєверної селищної ради від № Порядок розміщення тимчасових... 1 279.95kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Довідка про підсумки діяльності Головного управління юстиції у Київській області - сторінка №1/3


ДОВІДКА

про підсумки діяльності Головного управління юстиції

у Київській області, територіальних органів юстиції за 2011 рік та завдання на 2012 рік

Загальні питання

Робота Головного управління юстиції у Київській області (далі – Управління) здійснювалась у відповідності до пріоритетів Міністерства юстиції України, Державної реєстраційної служби України, Державної виконавчої служби України, Головного управління юстиції у Київській області на 2011 рік, рішень колегій, наказів, доручень Міністерства юстиції України, Головного управління юстиції у Київській області, затверджених планів роботи.

Відповідно до нового Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 № 395, в рамках здійснення в країні адміністративної реформи на Міністерство юстиції покладено додаткові функції з формування політики з питань банкрутства.

Розширеними повноваженнями у сфері банкрутства відтепер наділені і територіальні органи Мін’юсту.

З метою створення системи реєстрації прав на нерухоме майно в області, відповідно до вимог Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та відповідних указів Президента України, якісного обслуговування та максимального наближення послуг до населення у структурних підрозділах територіальних управлінь юстиції створено реєстраційні служби. Ці служби покликані здійснювати реєстрацію речових прав на нерухоме майно, легалізацію об’єднань громадян та інших громадських формувань, державну реєстрацію актів цивільного стану, а також забезпечувати взаємодію з державними реєстраторами юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та здійснювати державний нагляд за дотриманням законодавства у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, вживати заходів до запобігання порушень у зазначеній сфері та приймати відповідні обов’язкові до виконання рішення.

З метою виконання завдань, покладених на органи юстиції при Управлінні діє дорадчий колегіальний орган. Протягом 2011 року проведено 18 засідань колегії Головного управління юстиції у Київській області, на яких розглянуто 25 найважливіших та найактуальніших питань з основних напрямків роботи органів юстиції області. Рішення колегії Головного управління юстиції у Київській області доведені до відома територіальних органів та установ юстиції та здійснено контроль за їх виконанням.

Головне управління юстиції у Київській області співпрацює з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування. Працівники Головного управління юстиції у Київській області беруть активну участь у діяльності дорадчих органів обласної державної адміністрації та міської ради.

Управління контролює та координує роботу територіальних управлінь юстиції шляхом вивчення та узагальнення їх практики роботи, а також здійснення перевірок. Так, відповідно до планів роботи Управління протягом 2011 року проведено 8 комплексних перевірок організації діяльності територіальних управлінь юстиції, їх відділів державної виконавчої служби та державної реєстрації актів цивільного стану. Роботу Миронівського та Сквирського районних управлінь юстиції та їх структурних підрозділів визнано як таку, що забезпечується на неналежному рівні. Тому, у 2012 році за результатами комплексних перевірок у вищезгаданих управліннях юстиції будуть проведені контрольні перевірки .

Результати перевірок розглядалися на засіданнях колегії, оперативних нарадах при начальнику Головного управління юстиції у Київській області за участю начальника та заступників начальника територіальних управлінь юстиції. За порушення та недоліки виявлені під час проведення перевірок, винні особи притягувались до дисциплінарної відповідальності та вживалися інші заходи реагування.

У 2011 році при начальнику Головного управління юстиції у Київській області проведено 45 оперативних нарад, при начальниках територіальних управлінь юстиції проведено 1364 наради.


Питання кадрової роботи та державної служби

Управління постійно проводить роботу по забезпеченню належного рівня щодо добору, розстановки та підвищення кваліфікації кадрів установ юстиції області, поліпшення якісного складу спеціалістів зазначених органів, забезпечення неухильного виконання органами юстиції області законодавства про працю та законів України «Про державну службу», «Про засади запобігання і боротьби з корупцією».

Гранична чисельність працівників складає 1039 штатних одиниць.

До системи органів юстиції Київської області належать:

1) апарат Головного управління юстиції у Київській області - 108 штатних одиниць;

2) 29 районних, міських, міськрайонних управлінь юстиції - 814 штатних одиниць, з них: працівників реєстраційної служби – 293 штатні одиниці; працівників відділу ДВС - 423 штатні одиниці; працівників управлінь юстиції - 99 штатних одиниць;

3) працівники державних нотаріальних контор та нотаріального архіву - 116 штатних одиниць.

На кінець 2011 року вакантними були 136 посад штатних працівників, з них: 15 посад у апараті Головного управління юстиції у Київській області, 86 – структурних підрозділів реєстраційної служби територіальних управлінь юстиції, 34 – структурних підрозділів державної виконавчої служби територіальних управлінь юстиції.

Протягом 2011 року в Головному управлінні юстиції проведено 17 засідань конкурсної комісії, що майже на 50% більше, в порівнянні з 2010 роком, за результатами яких рекомендовано та призначено на посади 232 особи, що на 136 осіб більше, ніж у минулому році.

За 2011 рік на посади державних службовців призначено 354 особи, що на 173 особи більше, ніж у 2010 році (з кадрового резерву - 35 осіб, за результатами стажування - 53 особи, шляхом переміщення по службі в органах юстиції – 34 особи, за результатами конкурсу – 232 особи).

За цей же період звільнено 211 осіб, з них: з ініціативи працівника-128 осіб, у зв’язку з досягненням граничного віку проходження державної служби -2 особи, 4 особи було звільнено у зв’язку з скороченням штату, за переведенням на інші посади в органах юстиції звільнено 59 осіб, з інших підстав – 18 осіб.

У 2011 році пройшли стажування більше 300 осіб на посади державних службовців Головного управління та державних службовців територіальних управлінь юстиції Київської області.

Однією з вимог прийняття на державну службу є отримання відповідної освіти і професійної підготовки. Аналіз кваліфікаційного складу держслужбовців свідчить про достатній освітній рівень працівників. Із загальної чисельності державних службовців 804 особи мають повну вищу юридичну освіту, що становить 99% від загальної кількості державних службовців (порівняно з минулим роком відсоток працівників, які мають повну вищу юридичну освіту збільшився на 4,7%, також, 55 державних службовців навчається у вищих навчальних закладах для отримання повної вищої освіти за спеціальністю «Правознавство».

З метою здійснення контролю за організацією кадрової роботи, додержання вимог Законів України «Про державну службу», «Про засади запобігання і протидії корупції» відділом кадрової роботи та державної служби проведено 3 перевірки (1 - цільова, 1 - контрольна та 1 - з метою надання методичної допомоги).

Для забезпечення кваліфікованими спеціалістами органів системи юстиції, Управлінням проведено співбесіди та з урахуванням потреб в юридичних кадрах видано 14 направлень для вступу до учбових закладів: до Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого – 10 направлень, до Одеської національної юридичної академії – 4 направлення.

Відповідно до статті 10 Закону України „Про державну службу” до основних обов’язків державних службовців віднесено постійне вдосконалення організації своєї роботи і підвищення професійної кваліфікації. Положенням про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 08 лютого 1997 року №167, визначено, що підвищення кваліфікації за професійними програмами спрямовується на фахове удосконалення та оновлення знань і вмінь державних службовців. У 2011 році до Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників юстиції Міністерства направлено 28 осіб, чим забезпечено більш, ніж на 100% виконання Плану - графіку Міністерства юстиції України по підвищенню кваліфікації працівників юстиції у 2011 році.

Протягом 2011 року заходи дисциплінарного впливу застосовувались до 78 працівників, а саме:

- 3 працівників Головного управління юстиції у Київській області;

- 74 працівників державної виконавчої служби територіальних управлінь юстиції (що на 4 працівники менше, ніж у 2010 році. У 2010 році 78 таких заходів застосовано до 78 працівників ДВС);

- 1 працівника відділу державної реєстрації актів цивільного стану територіальних управлінь юстиції.


До дисциплінарної відповідальності протягом звітного періоду притягувались 40 працівників органів юстиції, що на 26 працівників менше, ніж у 2010 році, з них:

- 6 працівників Головного управління юстиції у Київській області, що на 2 працівники менше, ніж у 2010 році;

- 32 працівників органів державної виконавчої служби Київської області, що на 6 працівників менше, ніж у минулому році;

- 2 працівника державних нотаріальних контор, що на 13 працівників менше, ніж у 2010 році.

В цілому, кількість притягнутих до відповідальності працівників, як в Головному управлінні юстиції у Київській області, так і в його територіальних органах зменшилось на 28 осіб, що є позитивним показником для органів юстиції Київської області.

Відповідно до Положення про проведення атестації державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2000 року №1922, на виконання наказу Головного управління юстиції у Київській області від 18.10.2011 року № 42/13 «Про проведення повторної атестації державних службовців Головного управління юстиції у Київській області та його територіальних органів» Управлінням юстиції повторно проведено атестацію державних службовців територіальних управлінь юстиції Київської області.

Повторній атестації підлягали 16 державних службовців – працівників відділів державної виконавчої служби територіальних управлінь.

За рішеннями атестаційної комісії Головного управління юстиції у Київській області визнано такими, що відповідають займаній посаді 15 державних службовців, а також перенесено дату проведення атестації заступника начальника відділу державної виконавчої служби Обухівського міськрайонного управління юстиції з поважних причин.

З метою запобігання проявів корупції протягом 2011 року територіальними органами юстиції та відділом кадрової роботи та державної служби Головного управління юстиції у Київській області проведено 166 семінарських занять з державними службовцями територіальних управлінь юстиції та щомісячно узагальнюється інформація щодо попередження та профілактики корупційних діянь, а також інформація про порушення кримінальних справ щодо державних службовців.
Документування та контроль

Документування та контроль ведеться у відповідності до Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою КМУ від 30.11.2011 №1242.

Постійно забезпечується документальне обслуговування роботи апарату Головного управління юстиції у Київській області, а саме здійснюється: приймання, попередній розгляд кореспонденції, її оперативне проходження, облік, зберігання документів, реєстрація наказів з основної діяльності, реєстрація запитів відповідно до законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію». У відповідності до затвердженої номенклатури справ ведуться відповідні журнали вхідної та вихідної кореспонденції, а також журнал реєстрації наказів, тощо. У Головному управлінні юстиції у Київській області здійснюється централізована комп’ютерна реєстрація вхідної кореспонденції. В залежності від типу документа або кореспондента, реєстрація здійснюється на картки (червоні – контрольні, жовті – звернення громадян, сині – загальна кореспонденція), забезпечується відправлення кореспонденції з Головного управління юстиції у Київській області та складається реєстр відправки.

У Головному управлінні юстиції у Київській області постійно здійснюється контроль за виконанням структурними підрозділами Управління доручень і завдань Міністерства юстиції України, Київської обласної державної адміністрації, обласної Ради, керівництва Головного управління юстиції у Київській області. Контроль здійснюється завдяки впровадженню щотижневого моніторингу та проведення щоквартально аналізу.

Щоденно здійснюється контроль за дотриманням строків розгляду звернень громадян та надається начальнику, заступникам начальника управління звіт по виконаних і не виконаних контрольних документах (дорученнях).

З метою забезпечення обліку та контролю за виконанням актів і доручень, визначених у наказах із загальних питань та рішеннях колегій, по апарату Головного управління юстиції систематично використовується така форма контролю, як «ДОРУЧЕННЯ» начальника управління. Так, протягом 2011 року начальником Головного управління юстиції у Київській області надано 72 доручення, які виконані у встановлені терміни.

Враховуючи необхідність удосконалення в Управлінні організації та здійснення контролю за виконанням актів та доручень підготовлено Порядок організації та здійснення контролю за виконанням актів та доручень в Головному управлінні юстиції у Київській області, який затверджено наказом Управління від 30 вересня 2011 № 674/5. Вищевказаним наказом визначено відповідальних осіб за здійснення контролю за термінами виконання контрольних документів в Управлінні.

До Управління у 2011 році надійшло 80308 документів, що на 7,7 % більше, ніж у 2010 році (74064), тому числі 1397 доручень Міністерства юстиції України, що на 28,4 % більше, ніж у 2010 році (1000), тощо.

Належний рівень організації роботи з питань здійснення контролю за виконанням документів є запорукою ефективного функціонування кожного державного органу та необхідною умовою для удосконалення його діяльності. Вбачається, що Управління в повному обсязі забезпечує виконання завдань, покладених Положенням про Головні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 23.06.2011 №1707/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.06.2011 за № 759/19497, в тому числі забезпечення належного рівня виконавської дисципліни та контролю. Досягнуто позитивних зрушень щодо своєчасного виконання документів. Разом з тим, не вдалося подолати і деяких суттєвих недоліків у виконанні контрольних документів: залишається недостатнім рівень виконавської дисципліни, який проявляється в тяганині та в окремих випадках безвідповідальності у вирішенні найважливіших питань, що випливають із зазначених документів.
Розгляд звернень громадян
У Головному управлінні юстиції у Київській області значна увага приділяється розгляду звернень та прийому громадян. Стан роботи зі зверненнями громадян постійно знаходиться на контролі у начальника Головного управління юстиції у Київській області та його заступників.

Протягом 2011 року до Управління надійшло 2144 звернень громадян (за аналогічний період 2010 року - 1975), що на 8 % більше ніж у 2010 році.

З них:

- заяв 2047 ( у 2010р. – 1850), збільшення на 197;- скарг 97 (2010р. – 124), зменшення на 27;

- пропозицій 0 (2010р. – 1), зменшення на 1.

Протягом 2011 року найбільша кількість звернень надійшла з питань організації виконання рішень судів та інших органів 1852, що складає 86,4% загальної кількості звернень громадян; з питань організації роботи нотаріату 139 – 6,2 %; з питань організації роботи органів державної реєстрації актів цивільного стану 31 – 1,4 %; з питань роз`яснень законодавства 101 – 5%; з інших питань 21 – 1 %.

За аналогічний період 2010 року найбільша кількість звернень також надійшла з питань організації виконання рішень судів та інших органів 1698, що складає 86,1 % загальної кількості звернень громадян; з питань організації роботи нотаріату 133 – 6,8%; з питань організації роботи органів реєстрації актів цивільного стану 41 – 2%; з питань роз`яснень законодавства 63 – 3,2 %; з інших питань 38 – 1,9%.

Протягом 2011 року до органів юстиції Київської області надійшло 97 скарг (з них: до Головного управління 25; до територіальних управлінь 72).

За аналогічний період 2010 року надійшло 124 скарги (з них: до Головного управління 41; до територіальних управлінь 83).

Із загальної кількості звернень громадян 7 % надійшло до міськрайонних, районних, міських управлінь юстиції Київської області.

Протягом 2011 року до територіальних органів юстиції Київської області надійшло 153 звернень громадян (за аналогічний період 2010 року надійшло 263 звернення).

З них:

- заяв 81 ( у 2010р. – 180), зменшення на 99;- скарг 72 (у 2010р. – 83), зменшення на 11;

- пропозицій 0 (у 2010р. – 1), зменшення на 1.

Найбільша кількість звернень надійшла до:

Фастівського міськрайонного управління юстиції – 39 звернень;

Ірпінського міського управління юстиції – 20 звернень;

Києво-Святошинського районного управління юстиції - 13 звернень.

Протягом 2011 року до органів юстиції Київщини надійшло 12 повторних звернень (у порівнянні з аналогічним періодом 2010 року на 13 звернень менше), а саме: до Головного управління юстиції у Київській області повторні заяви надходили у кількості 10; до територіальних управлінь юстиції Київської області 2 повторні скарги з питань організації виконання рішень судів та інших органів.

До Управління протягом 2011 року надійшло 8 обґрунтованих звернень, за аналогічний період минулого року нараховувалось 6 обґрунтованих звернень громадян.

По всім обґрунтованим зверненням негайно вжито заходів щодо поновлення порушених прав громадян, винних осіб притягнуто до відповідальності.

Забезпечення своєчасного розгляду звернень громадян та юридичних осіб, порушених у них проблем, забезпечення законних прав та інтересів громадян є з одним із пріоритетних напрямків роботи Відділу та Управління в цілому.

На виконання Концепції створення Національної системи опрацювання звернень до органів виконавчої влади, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 9 червня 2011 р. № 589-р та з метою спрощення умов подання звернень заявників та підвищення оперативності їх розгляду Управління співпрацює з державною установою «Урядовий контактний центр», яка у взаємодії з органами виконавчої влади забезпечує оперативний розгляд звернень, що надходять на урядову телефонну «гарячу лінію». Так, за 2011 рік до Управління надійшло 213 звернень з Урядової «гарячої лінії», за відповідний період 2010 року – 118. Таке збільшення кількості електронних заяв свідчить про ефективність роботи «Урядового контактного центру».

Робота зі зверненнями громадян в Управлінні ведеться з урахуванням Методики оцінювання рівня організації роботи зі зверненнями громадян в органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009р. № 630 та Методики проведення оцінки ефективності здійснення органами виконавчої влади контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 18 травня 2011р. №522.

Відповіді на звернення надаються вичерпно, з дотриманням термінів, передбачених законодавством. Порушень термінів розгляду звернень громадян у 2011 році не було.

З дня набрання чинності Закону України «Про доступ до публічної інформації» (9 травня 2011 року) до Управління надійшло 35 запитів на публічну інформацію, з них: 33 запити надійшли поштою, 2 – електронною поштою. 28 запитів надійшло від громадян, 4 – від юридичних осіб та 3 – від об’єднань громадян без статусу юридичної особи. На 3 запити надано публічну інформацію. На інші запити, які подані з посиланням на Закон України «Про доступ до публічної інформації» і стосувалися роз’яснення законодавства України, надано відповідні роз’яснення законодавства.


Питання виконання міжнародних доручень та представництва інтересів держави в судах України

Протягом 2011 року до Головного управління юстиції у Київській області надійшло на виконання 25 доручень щодо представлення інтересів держави в особі Кабінету Міністрів України, Міністерства юстиції України, Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України. Протягом 2011 року 10 позовів пред’явлено безпосередньо до Головного управління юстиції у Київській області. По 47 справах Головне управління юстиції у Київській області було залучено в якості третьої особи. Працівниками сектору забезпечено належне представництво інтересів держави у 19 справах за позовами до Кабінету Міністрів України, 11 справах за позовами органів прокуратури в інтересах держави в особі Кабінету Міністрів України, 6 справах за позовами до Міністерства юстиції України, 7 справах за позовами до Державної виконавчої служби України, 10 справах за позовами до Головного управління юстиції у Київській області, 88 судових засіданнях за позовами фізичних осіб про встановлення фактів, що мають юридичне значення, визнання недійсними правовстановлюючих документів тощо, де Головне управління юстиції у Київській області залучене в якості третьої або заінтересованої особи.

Дорученням Міністерства юстиції України від 22.11.2010 № 29-32/387 з метою контролю та узагальнення інформації щодо представництва інтересів Кабінету Міністрів України, Міністерства юстиції України в судах встановлено щоквартальне звітування головних управлінь юстиції з цього напрямку роботи.

Аналізуючи загальну кількість судових справ, участь в яких приймали працівники управління юстиції у 2011 році у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, можна зробити висновок, що кількісна динаміка з цього напряму роботи залишається відносно сталою (приблизно 3-4 судових засідання на тиждень). Разом з тим, відмічається зростання кількості судових засідань у судах першої інстанції та закономірне їх зменшення у апеляційній та касаційній інстанціях. До прикладу, якщо протягом 2010 року було 32 судових засідання у Київському апеляційному адміністративному суді та Апеляційному суді Київської області, то у 2011 році цей показник становив 25 справ.

Аналізуючи кількість судових справ, що надійшли протягом звітного періоду у порівнянні з аналогічним періодом 2010 року, можна констатувати зменшення кількості позовів, що пред’являються до Головного управління юстиції та його територіальних органів приблизно наполовину, в той час як в частині представництва інтересів Кабінету Міністрів України та Державної виконавчої служби України в якості позивача, відповідача та/або третьої особи спостерігається тенденція до збільшення цієї категорії судових справ. Найчастіше предметом судового розгляду у справах за позовами до Кабінету Міністрів України в I півріччі 2011 року було визнання дій неправомірними та зобов’язання вчинити дії. У II півріччі предметом згаданої категорії судових справ здебільшого є визнання незаконними і скасування розпоряджень органів виконавчої влади, визнання недійсними державних актів на право власності на землю, договорів купівлі-продажу тощо.

Протягом 2011 року до Головного управління юстиції у Київській області надійшло на виконання: 1. 97 міжнародних доручень щодо вручення судових документів та/або проведення окремих процесуальних дій, з яких 31 з Міністерства юстиції України, 28 з судів Київської області, 38 від іноземних установ юстиції;

 2. 29 клопотань про визнання та виконання за кордоном рішень національних судів, з яких 15 з Міністерства юстиції України, 14 з судів Київської області;

 3. 3 прохання про надання правової допомоги від іноземного компетентного органу;

 4. 3 запити щодо надання інформації;

 5. 1 звернення про направлення на виконання виконавчих листів;

 6. 1 заява про витребування довідки.

Кількісна динаміка надходжень міжнародних доручень протягом 2010-2011 років носила сталий характер – в середньому по 10 доручень на місяць.

На виконання покладених в цьому напрямку завдань також проводяться стажування працівників судів, відповідальних за виконання міжнародних доручень та клопотань.

Під час стажування працівники судів отримують методичну допомогу, набувають практичних та теоретичних навичок, знань з питань виконання міжнародних доручень та клопотань, з’ясовують та по можливості вирішують питання, які виникають у їх роботі з даного напрямку.

На сьогодні, відповідно до затверджених начальником Головного управління юстиції у Київській області та погоджених головою Апеляційного суду Київської області Графіків проведення стажування працівників місцевих загальних судів, відповідальних за виконання міжнародних доручень на І та ІІ півріччя 2011 року, успішно пройшли стажування працівники 12 місцевих загальних судів Київської області.

Підготовлено 33 висновки щодо відповідності Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, з них 32 позитивних та 1 висновок про те, що акт не стосуються положень Конвенції.

Від Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини на виконання надійшло 8 доручень.

Всі доручення, які надійшли до Представника Урядового уповноваженого у Київській області впродовж 2011 року, були належним чином виконанні у строки, встановлені у таких дорученнях.

Також, у 2011 році у зв’язку із змінами, внесеними наказом Міністерства юстиції України від 14 липня 2010 року № 1549/5 до Інструкції про особливості здійснення судово-експертної діяльності атестованими судовими експертами, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах, на 2011 рік перевірок діяльності судових експертів не було заплановано.

На 2012 рік відповідно до затвердженого начальником Головного управління юстиції у Київській області Графіку заплановано провести 3 перевірки діяльності судових експертів.

Загалом, сектором представництва інтересів держави в судах на належному рівні забезпечуються пріоритетні напрямки діяльності, ведеться продуктивна робота щодо усунення недоліків та оптимізації процесу праці.Питання державної виконавчої служби

Відповідно до штатного розпису, у територіальних відділах області затверджено 282 посади державних виконавців, однак станом на 01.02.2012 працювало лише 250 державних виконавців, що становить 88,6% від загальної кількості.

Наявність вакантних посад призводить до збільшення фактичного навантаження на працюючих державних виконавців та, як наслідок, до погіршення результатів роботи щодо своєчасного та повного виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб).

Навантаження протягом 2011 року склало 138 виконавчих проваджень на кожного державного виконавця в місяць.

Згідно звітності за формою № 1 «Звіт про роботу органів державної виконавчої служби» протягом 2011 року в органах державної виконавчої служби області підлягало виконанню 397 682 виконавчих документів на суму 5 491 651 243 грн.

У порівнянні з 2010 роком, кількість виконавчих документів збільшилась на 34 452 виконавчих документи на суму 1 641 648 743 грн.

Найбільше навантаження у 2011 році спостерігалося в відділах державної виконавчої служби наступних районів:

МВДВС Білоцерківського МРУЮ - 283,6;

ВДВС Вишгородського РУЮ - 205,4;

ВДВС Броварського МРУЮ - 186,5;

ВПВР - 154,3.

Державними виконавцями підпорядкованих відділів за 2011 рік завершено 269 739 (67,8%) виконавчих документів, на суму 1 808 478 590 грн. - 32,9%, що на 13 180 виконавчих документів на суму 419 296 974 грн. більше ніж за 2010 рік.

По Україні за 2011 рік показник завершених виконавчих проваджень по кількості становить 63,4% по сумах - 29,8%, таким чином показник завершених виконавчих проваджень по області більший на 4,4% по кількості та на 3,1% по сумах.

Вище за середній показник показники завершених виконавчих проваджень по кількості в РВДВС Білоцерківського МРУЮ - 83,7 %, ВПВР- 81,3%, ВДВС Яготинського РУЮ- 76,8%, ВДВС Ірпінського МУЮ- 76,7%, ВДВС Іванківського РУЮ - 76%, ВДВС Рокитнянського РУЮ - 75,9%.

По сумах вказаний показник вищий в ВДВС Згурівського РУЮ - 76,9%, ВДВС Іванківського РУЮ - 62%, ВДВС Обухівського МРУЮ - 59,4%, ВДВС Рокитнянського РУЮ - 57,2%, ВДВС Таращанського РУЮ - 54,9%.

Нижче за середній показник завершених виконавчих проваджень по кількості становить в ВДВС Бориспільського МРУЮ - 58,7%, ВДВС Бородянського РУЮ - 58,6%, ВДВС Славутицького МУЮ- 57,4%, ВДВС Березанського МУЮ - 53,7%.

Разом з тим, необхідно зазначити про покращення показників фактичного виконання як по кількості документів, так і по сумах, фактично стягнутих державними виконавцями, за виконавчими документами.

Протягом 2011 року відділами державної виконавчої служби області фактично виконано 175 460 (44,1%) виконавчих документів, що на 29 121 документів більше у порівнянні з 2010 роком, та фактично стягнуто 317 511246 грн. (5,2%). При цьому кошти, стягнуті за виконавчими документами, збільшились на суму 51 270 745 грн., вказаний показник по Україні становить 33,4% по кількості та 3,6% по сумах.

Вище за середній показник по області фактично виконаних виконавчих проваджень по кількості в РВДВС Білоцерківського МРУЮ- 63,9%, МВДВС Білоцерківського МРУЮ - 56,1%, ВДВС Володарського РУЮ - 53,8%, ВДВС Вишгородського РУЮ - 50,2%, ВПВР - 47,6%, ВДВС Баришівського РУЮ - 44,9%.

По сумах вказаний показник вищий в ВДВС Обухівського МРУЮ 32%, ВДВС Баришівського РУЮ - 14,8%, ВДВС Таращанського РУЮ - 12,4%, ВДВС Богуславського РУЮ - 11,1%, ВДВС Рокитнянського РУЮ - 10,3%.

Нижче за середній показник по області показники фактично виконаних виконавчих проваджень по кількості в ВДВС Таращанського РУЮ - 32,8%, ВДВС Березанського МУЮ - 28,6%, ВДВС Києво-Святошинського РУЮ - 27,7%, ВДВС Славутицького МУЮ - 27,5%, ВДВС Миронівського РУЮ - 27,1%, ВДВС Бородянського РУЮ - 22,1%.

По сумах вказаний показник нижче в ВДВС Переяслав-Хмельницького МРУЮ - 4%, ВДВС Ірпінського МУЮ - 3,7%, ВДВС Кагарлицького РУЮ - 3,5%, ВДВС Києво-Святошинського РУЮ - 3,5%, ВДВС Бородянського РУЮ - 3,4%, ВПВР - 2%.

Станом на 01.01.2012 залишок невиконаних виконавчих проваджень становив 127 943 виконавчих документів, що становить 32,2% від кількості документів, які підлягали стягненню.

Разом з тим, на кінець звітного періоду, із загальної кількості документів, що знаходились у залишку, зупинено виконання по 6 960 документах.

На виконанні у бухгалтеріях підприємств, установ, організацій перебуває 10 712 документів.

Також, необхідно зазначити, що 28 676 виконавчих документів складають документи про стягнення аліментів. Строки виконання даної категорії справ часто вираховуються роками, оскільки аліменти є періодичними платежами і виконавчі провадження закінчуються лише після досягнення дитиною повноліття, а у випадку навчання дитини – при досягненні нею 23-річного віку.

Крім цього, додатково необхідно зазначити, що на сьогоднішній день є категорія виконавчих документів, виконання яких ускладнено. Це стягнення соціальних виплат з органів Пенсійного фонду України та органів соціального захисту населення.

Станом на 01.01.2012, залишок невиконаних виконавчих документів вказаної категорії, що перебували на виконанні в відділах державної виконавчої служби, становив 2818 документів на суму 10 432 533 грн.

Суттєвою проблемою, що впливає на стан примусового виконання рішень судів про стягнення соціальних та пенсійних виплат, є відсутність фінансового забезпечення виконання таких рішень, яке повинно здійснюватись з Державного бюджету України.

Необхідно зазначити, що в управлінні державної виконавчої служби Київської області здійснюється щомісячний контроль за строками виконання виконавчих документів, що передбачені Законом України «Про виконавче провадження».

Загальна кількість документів, які знаходяться на виконанні понад строки станом на 01.01.2012 становить лише 1%. Наявність даного відсотку обумовлюється перевантаженням державних виконавців. Найбільша кількість виконавчих документів понад строки перебуває в ВПВР - 480 (20,7%), ВДВС Васильківського МРУЮ - 163 (4,3%), ВДВС Макарівського РУЮ - 62 (4%), ВДВС Богуславського РУЮ - 34 (1,9%), ВДВС Броварського МРУЮ - 170 (1,5%).

Окрема увага приділяється такій категорії справ, як стягнення до бюджету. Протягом 2011 року відділами державної виконавчої служби області до бюджету стягнуто 93 351 114 грн. з них: • в інтересах органів ПФУ виконано 6006 виконавчих документів на суму 28 626 267 грн.;

 • адміністративних штрафів у сфері безпеки дорожнього руху виконано 81 228 виконавчих документів на суму 29 269 411 грн.

 • податкового боргу - виконано 148 виконавчих документів на суму 10 111 359 грн.

Відділами ДВС Київської області за 2011 рік стягнуто виконавчого збору 10 360 456 грн., (прогнозні показники 6 515 200 грн.) за аналогічний
період 2010 року, стягнуто виконавчого збору у сумі 7 830 553 грн. (прогнозні показники 6 384 800 грн.). За 2011 рік державними виконавцями області стягнуто виконавчого збору більше на 59% від прогнозованих показників на 2011 рік та більше на 32,3% відповідно до показників 2010 року.

Найбільше стягнуто виконавчого збору ВДВС Києво-Святошинського РУЮ - 1 560 976 грн., ВДВС Броварського МРУЮ - 1 028 941 грн., ВДВС Васильківського МРУЮ - 896 399 грн., ВДВС Бориспільського МРУЮ - 740 333 грн., ВПВР - 693 414 грн., ВДВС Вишгородського РУЮ - 584 676 грн., ВДВС Фастівського МРУЮ - 510 202 грн., ВДВС Обухівського МРУЮ - 464 387 грн.На особливому контролі залишається стан виконання виконавчих документів про стягнення заборгованості по заробітній платі та інших виплатах, пов’язаних з трудовими правовідносинами.

Протягом 2011 року, фактично підлягало виконанню органами державної виконавчої служби 1490 виконавчих документів про стягнення заборгованості по заробітній платі та інших виплатах, пов’язаних із трудовими правовідносинами, на загальну суму 13 870 867 грн.

Станом на 01.01.2012, державними виконавцями завершено 940 виконавчих документів даної категорії, що становить 63% від кількості документів, що перебували на виконанні, на суму 7 784 252 грн. (56%).

З них фактично виконано 748 виконавчих документів, що складає 50% від кількості документів, які підлягали виконанню у звітному періоді, на суму 5 154 100 грн. (37%).

Залишок виконавчих документів на кінець звітного періоду становив 550 документів (37%) на суму 6 086 615 грн. (44%).

Протягом 2011 року, на виконанні в органах державної виконавчої служби області за виконавчими документами про конфіскацію на користь держави майна, вилученого митними органами, підлягало розпорядженню майна на загальну суму 59 757 456 грн.

Безпосередньо протягом 2011 року на виконання до органів державної виконавчої служби надійшло виконавчих документів про конфіскацію майна на суму 54 659 362 грн. Сума податків та зборів складала 14 784 562 грн., що становило 27% від вартості вилученого майна.

Стан реалізації арештованого державними виконавцями майна

Протягом 2011 року, органами державної виконавчої служби передано на реалізацію до спеціалізованих організацій арештованого державними виконавцями майна на загальну суму 183 340 235 грн. за 661 договорами.

Всього перебувало на реалізації арештованого майна протягом 2011 року, з урахуванням залишку нереалізованого майна на початок року, на суму 197 936 072 грн. за 750 договорами.

Реалізовано спеціалізованими торгівельними організаціями арештованого державними виконавцями майна у 2011 році на загальну суму 43 050 478 грн. за 242 договорами, що склало 21,7% від загальної вартості майна, яке підлягало реалізації з початку року.

У встановленому законом порядку знято майна з продажу протягом звітного періоду на суму 51 820 213 грн. (189 договорів).

Станом на 01.01.2012, на реалізації в спеціалізованих організаціях знаходилося арештованого державними виконавцями майна на суму 80 952 826 грн. або 40,8% від вартості майна, що підлягало реалізації з початку року, за 310 договорами.

Із загальної кількості арештованого державними виконавцями майна, зупинено реалізацію майна на суму 10 347 833 грн. за 9 договорами.

Перераховано коштів від реалізації майна на депозитні рахунки органів державної виконавчої служби області на суму 30 039 972 грн. за 235 договорами.

Серед основних причин тривалої нереалізації майна є, насамперед, його неліквідність та відсутність належного попиту на майно, яке має свою специфіку (товари широкого вжитку, транспортні засоби, вилучені митними органами тощо), а також перебування майна у переважній більшості в незадовільному технічному стані та невідповіднісь вимогам покупців.

Негативно впливає на стан реалізації майна, вилученого митними органами, розмір митних зборів і платежів, які стягуються при ввезенні майна на митну територію України та значно перевищують ринкову вартість самого майна (в першу чергу це стосується конфіскованих транспортних засобів).

Державними виконавцями постійно вживаються заходи щодо зменшення залишків нереалізованого майна, зокрема, шляхом проведення переоцінки майна, нереалізованого в установленому законом порядку у зв’язку з його неліквідністю або відсутністю купівельного попиту.

Стан обліку депозитних сум

Ведення обліку депозитних сум відділами державної виконавчої служби здійснюється в підсистемі обліку депозитних сум в Єдиному державному реєстрі виконавчих проваджень.

За результатами проведеного узагальнення, станом на 01.01.2012 на депозитних рахунках відділів державної виконавчої служби обліковувались

кошти в сумі 21 622 284 грн., з них: • 140 827 грн. кошти виконавчого збору;

 • 11 374 грн. кошти стягнуті на користь Державного бюджету (штрафи, державне мито, судовий збір та інше);

 • 23 156 грн. кошти витрат на проведення виконавчих дій;

 • 250 грн. кошти авансового внеску;

 • 21 446 677 грн. кошти, які підлягають перерахуванню на користь інших фізичних та юридичних осіб.

Найбільший залишок коштів на депозитних рахунках області станом на 01.01.2012 перебував у ВДВС Броварського МРУЮ - 2 356 990 грн, ВДВС Іванківського РУЮ - 6 686 580 грн., ВДВС Києво-Святошинського РУЮ - 2 182 736 грн., ВПВР - 7 128 568 грн.

Разом з тим, слід зазначити, що порушення строків перерахування депозитних коштів органами державної виконавчої служби протягом грудня 2011 року зумовлено систематичними затримками перерахування платежів органами державної казначейської служби.

Також, необхідно зупинитись на проблемних питаннях, які виникають у відділах державної виконавчої служби області:

1. Наявність вакантних посад державних виконавців: станом на 01.01.2012, відділи державної виконавчої служби Київської області заповнені лише на 88,6%. Керівниками відділів державної виконавчої служби не на належному рівні вживаються заходи щодо заповнення посад державних виконавців. Хоча керівниками відділів розміщуються оголошення в засобах масової інформації про наявні вакантні посади, направляються запити до районних центрів зайнятості, до вищих учбових навчальних закладів. Однак, незважаючи на вжиті заходи, у деяких відділах державної виконавчої служби області так і не сформовано дієвого кадрового резерву.


2. Відсутність належного матеріально-технічного забезпечення відділів державної виконавчої служби: територіальні відділи ДВС не в повній мірі забезпечені оргтехнікою. Так, наявність комп’ютерів складає 69% від необхідної кількості, принтерів 64%, копіювальної техніки 63%.
3. Для належного функціонування, відділи державної виконавчої служби області постійно потребують забезпечення папером, поштовою продукцією (марками, конвертами), паливом.
Також, слід відмітити, що Державною виконавчою службою України визначено пріоритети в роботі органів державної виконавчої служби на 2012 рік.

Основним пріоритетом є забезпечення стабільного функціонування територіальних відділів державної виконавчої служби з метою ефективної реалізації покладених завдань.

З метою реалізації пріоритету необхідно:

- вжити заходів щодо автоматизації діловодних процесів в відділах державної виконавчої служби;

- забезпечити відділи ДВС системами обміну інформацією про боржників з податковими органами, органами внутрішніх справ та органами Пенсійного фонду України;

- забезпечити наповнення Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень інформацією про транспортні засоби, оголошені державними виконавцями в розшук;

- здійснювати освітньо-роз’яснювальну роботу з питань виконання рішень судів та інших органів;

- організовувати систематичне навчання та підвищення кваліфікації працівників відділів державної виконавчої служби;

- вживати заходи щодо запобігання, виявлення та усунення проявів корупції в органах державної виконавчої служби.

Питання діяльності органів реєстраційної служби
У зв’язку зі створенням Державної реєстраційної служби України та з метою реалізації повноважень Укрдержреєстру у Київській області, Головним управлінням юстиції у Київській області було проведено роботу щодо створення реєстраційних служб Головного та територіальних управлінь юстиції Київської області.

Протягом 2011 року Головним управлінням юстиції у Київській області проводилась робота щодо кадрового наповнення реєстраційних служб, пошуку приміщень та створення матеріально-технічної бази для забезпечення роботи вказаних служб.

Відповідно до рішення колегії Державної реєстраційної служби України від 30.01.2012, введеного в дію наказом Укрдержреєстру від 14.02.2012 № 224, роботу реєстраційної служби Головного управління юстиції у Київській області в цілому визнано задовільною.

На сьогоднішній день реєстраційна служба Головного управління юстиції у Київській області та реєстраційні служби територіальних управлінь юстиції Київської області забезпечені приміщеннями. Разом з цим, вирішується питання по розміщенню реєстраційної служби Вишгородського районного управління юстиції, завершується процес укладення договорів оренди приміщень реєстраційних служб Таращанського, Броварського, Обухівського, Бородянського, Ірпінського територіальних управлінь юстиції. Протягом 2011 року Головним управлінням юстиції у Київській області було використано на проведення ремонту у приміщеннях реєстраційних служб грошових коштів в сумі 287707,92 грн. Так, на початку 2012 року завершилися ремонтні роботи у реєстраційних службах Ржищівського, Іванківського, Богуславського, Кагарлицького територіальних управлінь юстиції. Разом з цим, ще потребують проведення ремонтних робіт приміщення 45% реєстраційних служб (Баришівка, Березань, Біла Церква, Бровари, Вишгород, Володарка, Ірпінь, Кагарлик (підлога), Макарів (опалення), Обухів, Переяслав-Хмельницький, Рокитне, Тараща, Яготин, (разом – 13 служб).

В процесі вирішення залишається питання приведення приміщень реєстраційних служб до норм протипожежного захисту, забезпечення встановлення протипожежної та охоронної сигналізації, грат, обладнання архівних приміщень стелажами. Разом з цим на монтаж «тривожної кнопки» охоронної сигналізації у 2011 році було витрачено 99839,20 грн.

У 2011 році для потреб відділів та секторів державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційних служб області Управлінням було здійснено закупівлю меблів на загальну суму 153900 грн., що дозволило забезпечити робочими місцями 69 працівників реєстраційних служб. Протягом 2012 року планується здійснити закупівлю меблів та сейфів для забезпечення робочими місцями 100% штатної чисельності працівників.

Комп’ютерною технікою вказані відділи реєстраційних служб забезпечені на 40% від загальної потреби. Проводиться робота по створенню локальної мережі. За результатами розгляду цього питання, відповідно до рішення колегії Державної реєстраційної служби України від 30.01.2012, введеного в дію наказом Укрдержреєстру від 14.02.2012 № 224, роботу реєстраційної служби Управління визнано незадовільною в частині забезпечення побудови локальних мереж.

Щодо кадрового забезпечення служби необхідно зазначити, що протягом 2011 року відбулося наповнення працівниками близько 53% від штатної чисельності у напрямку роботи з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. На початок березня заплановано проведення конкурсів із заміщення вакантних посад працівників з цього напрямку роботи у реєстраційних службах. Зважаючи на жорсткі кваліфікаційні вимоги та високий рівень відповідальності державних реєстраторів прав, слід зазначити, що з метою набору кваліфікованих та відповідальних кадрів, необхідно підвищити рівень заробітних плат та забезпечити належні умови праці. Разом з цим, можна констатувати, що на сьогодні існуючий рівень кадрового забезпечення, в цілому, дозволяє виконувати функції, покладені на реєстраційну службу.

Впродовж 2011 року Управлінням розглянуто 184 звернення щодо легалізації об'єднань громадян та інших громадських формувань (протягом 2010 року – 146) та 105 заяв про внесення змін до статутних документів та взяття до відома інформації про зміну керівних органів об'єднань громадян (протягом 2010 року - 90).

Управлінням протягом 2011 року:Зареєстровано:Осередків:Легалізовано шляхом повідомлення про заснування:Територіальними управліннями юстиції Київської області протягом 2011 року:

Зареєстровано:Осередків:

Легалізовано:Легалізовано шляхом повідомлення про заснування:

Протягом 2011 року Головним управлінням юстиції у Київській області відмовлено у легалізації 62 об’єднанням громадян та іншим громадським формуванням (у 2010 році – 80). Територіальними управліннями юстиції Київської області відмовлено у легалізації 18 об’єднанням громадян та іншим громадським формуванням (у 2010 році – 32).

Управлінням та його територіальними органами юстиції проводиться значна робота, спрямована на уникнення відмов у легалізації/реєстрації громадських формувань.

Так, в приміщеннях управлінь юстиції наявні інформаційні стенди, на яких розміщені: зразки та переліки документів, які подаються до заяви про реєстрацію об’єднань громадян; витяги з нормативно-правових документів, що регламентують питання легалізації об’єднань громадян. На веб-сайті управління розміщено основні положення законів України, що регулюють порядок легалізації (реєстрації) об’єднань громадян, переліки документів, які подаються для їх легалізації (реєстрації).

В Головному управлінні юстиції у Київській області протягом 2011 року пройшли стажування 5 головних спеціалістів районних, міських, міськрайонних управлінь юстиції, відповідальних за легалізацію громадських формувань, згідно графіку стажувань, затвердженого начальником управління юстиції у 2010 році.

Результативним заходом для попередження відмов у реєстрації громадських формувань є особистий прийом громадян, під час якого надаються всі необхідні роз’яснення щодо порядку підготовки документів на легалізацію/реєстрацію. Головним, районними, міськими та міськрайонними управліннями юстиції проводиться робота щодо роз’яснення чинного законодавства з питань легалізації об’єднань громадян у засобах масової інформації, проводяться зустрічі, семінари, «круглі столи» з представниками громадських організацій, політичних партій.

У травні 2011 року начальником управління затверджений графік роботи правової громадської приймальні при Головному управлінні юстиції у Київській області. Протягом 2011 року надано 83 роз’яснення на особистому прийомі з питань легалізації об’єднань громадян та інших громадських формувань. Протягом 2011 року територіальними управліннями юстиції надано 33 письмові роз’яснення з питань легалізації об’єднань громадян та інших громадських формувань та 63 усних консультацій на особистому прийомі.

Протягом 2011року Головним управлінням юстиції у Київській області проведено 41 перевірку щодо дотримання місцевими об’єднаннями громадян вимог статутів, відповідно до статті 25 Закону України «Про об’єднання громадян» та, в порядку контролю, згідно із ст.18 Закону України «Про політичні партії в Україні», крім того постійно здійснювався контроль за дотриманням засновниками друкованих засобів масової інформації вимог пункту 2.17 розділу 2 Положення про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації в Україні, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 23.04.2007 №194/5, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 23.04.2007 за №440/3677 (зі змінами).

Територіальними управліннями юстиції протягом 2011 року проведено 271 таку перевірку.

Як свідчить аналіз проведених перевірок Головним управлінням та районними, міськрайонними управліннями юстиції Київської області, у більшості випадків громадськими організаціями порушуються положення власних статутів (положень) в частинах: скликання та проведення чергових засідань з’їздів (конференцій, загальних зборів), правління (президій, рад, комітетів) та контрольно-ревізійних комісій (щодо проведення перевірок фінансово-господарської діяльності громадських організацій); оформлення протоколів даних засідань, прийому в члени громадських організацій та виходу з них, складанні та затверджені планів робіт на поточний рік та інше.

Крім того, громадськими організаціями порушуються вимоги частини 6 статті 15 Закону України «Про об’єднання громадян» щодо обов’язковості реєстрації змін в статутних документах, а як наслідок - значна кількість громадських організацій не знаходиться за юридичною адресою, вказаною в статутних документах, проданих до легалізуючого органу при реєстрації. Зазначене унеможливлює виконання органом реєстрації вимог статті 25 Закону України «Про об’єднання громадян» та встановлення факту діяльності організації чи її бездіяльності.

Відповідно до плану роботи Головного управління юстиції у Київській області на 2011 рік працівниками відділу державної реєстрації юридичних осіб та легалізації реєстраційної служби Головного управління юстиції у Київській області протягом 2011 року взято участь у 7 комплексних перевірках діяльності територіальних органів юстиції, проведено 2 цільові перевірки та надано правову допомогу двом територіальним управлінням юстиції.

За результатами перевірок територіальних управлінь юстиції під час вибіркового перегляду статутних документів легалізованих громадських організації та інших громадських формувань виявлені факти проведення правової експертизи установчих документів, що надійшли до управлінь юстиції з порушенням чинного законодавства з питань легалізації громадських формувань.

Типовими недоліками в роботі районних, міськрайонних та міських управлінь юстиції Київської області, які виявлені під час перевірок, є здійснення легалізації громадських формувань всупереч наступним вимогам законодавства: • мета легалізованих громадських формувань викладається з порушенням вимог статті 3 Закону України «Про об’єднання громадян»;

 • права зареєстрованих об’єднань громадян, які зазначаються в статутах суперечать ст. 20 Закону України «Про об’єднання громадян»;

 • в порушення положень додатку 1 до Положення в заявах, що подаються на реєстрацію не зазначається територія, в межах якої діє об'єднання, рік, місяць, число, назва органу, який прийняв статут та назва постійно діючого центрального статутного органу організації;

 • статутами громадських організацій не визнається орган, який буде здійснювати реалізацію права власності на майно та кошти громадської організації (стаття 23 Закону України «Про об'єднання громадян»), а також порядок вирішення майнових питань, пов’язаних з ліквідацією (ст. 14 Закону України «Про об’єднання громадян»;

 • при внесенні змін до статутних документів та взяття до відома інформації про зміни керівних органів територіальні управління не дотримуються Порядку підготовки та оформлення рішень щодо легалізації об’єднань громадян та інших громадських формувань, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 07.12.06 №92/5 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.12.06 за №1287/13161 в частині перевірки відповідності процедури прийняття (ухвалення) змін до статутних документів об’єднання громадян.

У зв’язку з виявленням фактів несвоєчасного внесення відділом легалізації об’єднань громадян та державної реєстрації друкованих засобів масової інформації відомостей до Єдиного реєстру громадських формувань, за дорученням начальника управління проведено моніторинг наповнення Єдиного реєстру Управлінням та його територіальними органами.

З метою забезпечення належного функціонування Єдиного реєстру громадських формувань Управлінням затверджено наказ від 01.03.2011 року №147/5 «Про функціонування Єдиного Реєстру громадських формувань та Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності», згідно якого покладено персональну відповідальність за повноту та своєчасність внесення відомостей до Єдиного реєстру громадських формувань та інших громадських утворень, що надійшли до Управління та перебувають на виконанні у відділі державної реєстрації юридичних осіб та легалізації реєстраційної служби на головних спеціалістів цього відділу. Крім того, покладено персональну відповідальність за своєчасне наповнення Єдиного реєстру громадських формувань на начальників територіальних управлінь юстиції та доручено начальникам територіальних управлінь юстиції проводити постійний моніторинг стану наповнення Єдиного реєстру громадських формувань, та вжити заходи щодо відповідності даних Єдиного реєстру громадських формувань фактичним даним номенклатурних справ легалізованих об’єднань громадян та інших громадських формувань. В кожному управлінні юстиції визначено відповідальних осіб за наповнення єдиного реєстру громадських формувань. Щотижня до відділу державної реєстрації юридичних осіб та легалізації реєстраційної служби Управління подаються звіти від районних (міських), міськрайонних управлінь юстиції про стан наповнення Єдиного реєстру громадських формувань, які свідчать про своєчасне наповнення реєстру.

На виконання доповідної записки Управління регіональної політики Секретаріату Кабінету Міністрів від 18.07.2008 та листа Київської обласної державної адміністрації від 22.07.2008 №2393/7/1-07 щодо участі територіальних органів юстиції у контролі за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень у сфері легалізації об’єднань громадян 19.08.2008 року Головним управлінням юстиції у Київській області самостійно розроблено заходи щодо участі територіальних органів юстиції у контролі за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень у сфері легалізації об’єднань громадян.

Відповідно до зазначених заходів в плані роботи Управління у 2011 році передбачалось проведення перевірок діяльності місцевих органів виконавчої влади з питань легалізації об’єднань громадян та стажувань працівників місцевих органів виконавчої влади відповідальних за легалізацію об’єднань громадян.

З метою здійснення контролю за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади в частині здійснення повноважень у сфері легалізації об’єднань громадян Головним та територіальними управліннями юстиції було проведено для працівників органів місцевого самоврядування 115 семінарів, здійснено 193 перевірки.

Виступів в засобах масової інформації з питань легалізації об’єднань громадян та інших громадських формувань здійснено протягом 2011 року управліннями юстиції всього - 123, надано методичних рекомендацій для органів місцевого самоврядування – 74.

В Управлінні протягом 2011 року пройшли стажування 5 головних спеціалістів районних, міських, міськрайонних управлінь юстиції, відповідальних за легалізацію громадських формувань згідно графіку стажувань, затвердженого начальником управління юстиції (2010 року - 7).

У 2011 році на виконання Положення про Державну реєстраційну службу України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року №401/2011, Положення про Головні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, Положення про реєстраційну службу Управління здійснювалися:    • державний нагляд за дотриманням законодавства у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, вживалися заходи до запобігання порушенням зазначеній сфері;

    • методологічне та інформаційне забезпечення діяльності державних реєстраторів юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

 • взаємодія з органами державної влади, що мають право на отримання інформації з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, у межах компетенції проведення семінарів та заходів інформаційного характеру.

Також, вказаними нормативними актами передбачено внесення реєстраційною службою Управління пропозиції Укрдержреєстру щодо погодження кандидатур на зайняття посади державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, та на звільнення з цієї посаді; кандидатур реєстраторів на навчання та підвищення кваліфікації.
Наказом Міністерства юстиції України від 14.10.2011 № 3175/5 було затверджено Положення про здійснення державного нагляду за дотриманням законодавства у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців (далі – Положення). Положення установлює порядок здійснення державного нагляду за дотриманням законодавства у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що включає в себе перевірку дотримання державними реєстраторами законодавства у сфері державної реєстрації та здійснення виконавчими комітетами міських рад, міст обласного значення, районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями організаційного забезпечення роботи державних реєстраторів.

На виконання частини другої статті 7 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», підпункту 12 пункту 4 Положення про Державну реєстраційну службу України, затвердженого Указом Президента України від 16.04.2011 № 401/2011 та пункту 2.2 Положення, наказом Управління від 13.01.2012 № 11/5 затверджено план проведення в органах державної реєстрації перевірок щодо дотримання законодавства у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців у Київській області на 2012 рік, які будуть проводитися реєстраційною службою.

У зв’язку із надходженням скарг на дії державних реєстраторів, відповідно до пункту 3 Положення, за дорученням голови Укрдержреєстру, Управлінням були проведені позапланові перевірки щодо дотримання державними реєстраторами законодавства у сфері державної реєстрації юридичних та фізичних осіб – підприємців: державного реєстратора Баришівської райдержадміністрації Київської області, державного реєстратора при виконавчому комітеті Броварської міської ради Київської області та державного реєстратора Вишгородської районної державної адміністрації Київської області. Найближчим часом буде здійснено позапланову перевірку державного реєстратора Таращанської районної державної адміністрації.

За результатами проведених перевірок, керуючись пунктом 7.8 Положення, складено відповідні акти та повідомлено Укрдержреєстр.Також, на даний час реєстраційними службами Головного та територіальних управлінь юстиції здійснюються заходи по методологічному та інформаційному забезпеченню діяльності державних реєстраторів юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, доводяться до відома інформаційні листи Укрдержреєстру.
Стосовно діяльності органів державної реєстрації актів цивільного стану, які на даний час також входять до структури реєстраційної служби слід зазначити наступне.

Впродовж 2011 року, відповідно до його повноважен, головну увагу було спрямовано на дотримання територіальними органами державної реєстрації актів цивільного стану чинного законодавства з питань державної реєстрації актів цивільного стану для належної реалізації прав та інтересів

громадян, вжиття заходів щодо наповнення та функціонування Державного реєстру актів цивільного стану громадян, здійснення постійного контролю за станом формування відомостей про виборців та подальшої їх передачі органам ведення Державного реєстру виборців, покращення роботи органів державної реєстрації актів цивільного стану, підвищення кваліфікації працівників, подальше поліпшення обслуговування громадян, надання практичної і методичної допомоги посадовим особам щодо державної реєстрації актів цивільного стану.

На виконання наказу Міністерства юстиції України від 11.04.2011 року № 1076/5 «Про підвищення ефективності роботи відділів державної реєстрації актів цивільного стану» та з метою забезпечення належної організації діяльності відділів державної реєстрації актів цивільного стану наказом Головного управління юстиції у Київській області від 25.05.2011 № 21/13 «Про організацію роботи та прийому громадян у відділах державної реєстрації актів цивільного стану Київської області» (зі змінами) затверджено єдиний графік роботи та прийому громадян у відділах державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційних служб області.

На виконання основних завдань, покладених чинним законодавством на органи державної реєстрації актів цивільного стану області, протягом 2011 року було зареєстровано 66 081 акт цивільного стану, що на 626 юридичних фактів менше у порівнянні до аналогічного періоду минулого року.

Зменшення кількості зареєстрованих актів цивільного стану спричинено зменшенням на 1559 звернень з питань реєстрації юридичних фактів смерті та 2642-розірвання шлюбу. Кількість зареєстрованих юридичних фактів розірвання шлюбу зменшилась, у зв’язку з прийняттям Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану», відповідно до якого документом, що засвідчує факт розірвання шлюбу судом, є рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили, що передбачено новою редакцією статті 115 Сімейного кодексу України.

Водночас, у 2011 році збільшилась, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року кількість звернень з питань реєстрації юридичних фактів народження (на 353 юридичних фактів) та шлюбів (3100).

Протягом 2011 року складено 636 актових записів про зміну імені, що на 70 актових записів більше, ніж за аналогічний період 2010 року.

На підтвердження зареєстрованих юридичних фактів видано 84 980 свідоцтв, з них: 69 647 первинних, 15 333 повторних. Випадків псування бланків свідоцтв протягом вказаного періоду не було.

Незважаючи на те, що відділами державної реєстрації актів цивільного стану області, посадовими особами виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад вживаються відповідні заходи щодо унеможливлення випадків втрати, викрадення, псування бланків свідоцтв, незалежно від вжитих дій по охороні бланків суворої звітності, у червні 2011 року стався факт пожежі у виконавчому комітеті Триліської сільської ради Фастівського району Київської області, в результаті якої, під інтенсивним та тривалим впливом вогню, згоріли бланки свідоцтв про смерть, які зберігались відповідно до вимог Інструкції в сейфі, у кількості 02 штуки серії I-ОК з № 216163 по № 216164.

За повідомленням Фастівського МВ ГУ МВС України в Київській області порушено кримінальну справу № 24-0427 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.194 Кримінального кодексу України «Умисне знищення або пошкодження майна».

Поновлено 225 актових записів, з них про народження 148.

Протягом 2011 року посадові особи органів державної реєстрації актів цивільного стану області не складали протоколи про адміністративні правопорушення відповідно до частини 1 статті 212-1 Кодексу про адміністративні правопорушення (далі - Кодекс) у зв’язку з відсутністю таких випадків.

За порушення визначеного законодавством терміну реєстрації юридичного факту народження дитини відповідно до частини 2 статті 212-1 Кодексу складено 449 протоколів про адміністративне правопорушення, що на 96 протоколів менше у порівнянні до аналогічного періоду минулого року.

Протягом минулого року відділом державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Головного управління юстиції у Київській області виконано 11800 повідомлень про внесення змін в актові записи цивільного стану, які надійшли до відділу.

Стягнуто 54 520 грн. 34 коп. державного мита за реєстрацію юридичних фактів та видачу повторних свідоцтв.

В 2011 році спостерігалась тенденція стосовно збільшення напрацювань відділами державної реєстрації актів цивільного стану області за надання платних послуг (в 2011 році отримано 2 759 784, 96 грн., що на 369 119,06 грн. більше, ніж за 2010 рік).

Продовжено роботу, спрямовану на виконання міжнародних договорів.

Відділом державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Головного управління юстиції у Київській області протягом 2011 року виконано 1594 прохання, клопотання про надання правової допомоги, з них:


 • прохань, клопотань про надання правової допомоги, направлених до компетентних органів іноземних держав – 754;

 • прохань, клопотань про надання правової допомоги, отриманих для виконання - 840.

Відділи державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційних служб області надають платні адміністративні послуги, перелік яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 639 «Про затвердження переліків платних адміністративних послуг, які надаються Міністерством юстиції, Державною реєстраційною службою та структурними підрозділами територіальних органів Міністерства юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень Державної реєстраційної служби». Перелік та порядок надання адміністративних послуг розміщено на офіційному веб-сайті Головного управління юстиції у Київській області. Відповідно до наказів Головного управління юстиції у Київській області від 06.09.2011 року № 35/13, від 21.09.2011 року № 40/13 адміністративні послуги надаються відділами державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційних служб області кожного робочого дня та у вівторок до 20.00 години, а також відділом державної реєстрації актів цивільного стану Головного управління юстиції у Київській області, крім того, у суботу та у вівторок до 20.00 години.

В ході проведених протягом 2011 року перевірок діяльності органів державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційних служб області недоліків при наданні платних адміністративних послуг не встановлено.

Ключовим та пріоритетним завданням у році, що минув, залишалось забезпечення функціонування Державного реєстру актів цивільного стану громадян (далі Реєстр) та внесення до нього відомостей актових записів цивільного стану в порядку та у строки, визначені Інструкцією з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян. Контроль за виконанням наведених заходів здійснювався постійно та системно. Слід відмітити, що питання функціонування та наповнення Реєстру двічі розглядалось на колегії Головного управління юстиції.

Відділами державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційних служб Іванківського (щодо відділу державної реєстрації актів цивільного стану Поліського району), Києво-Святошинського, Миронівського, Рокитнянського, Сквирського районних, Переяслав-Хмельницького міськрайонного управлінь юстиції не виконано рішення колегії № 12 від 30.06.2011 року щодо внесення до 31.12.2011 року до Державного реєстру актів цивільного стану громадян встановленої наказом Головного управління юстиції у Київській області від 11.02.2011 № 93/5 кількості відомостей, що містяться в книгах реєстрації актів цивільного стану, які зберігаються у відділах.

Виходячи зі строків, які залишились для внесення до Реєстру відповідних відомостей, та враховуючи невиконання у 2009-2010 роках встановлених кількісних показників роботи, за результатами аналізу, наказом Головного управління юстиції від 11.02.2011 року № 93/5 затверджено новий Графік внесення до Державного реєстру актів цивільного стану громадян відомостей, що містяться в книгах реєстрації актів цивільного стану, які зберігаються в архівах відділів державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційних служб районних, міських, міськрайонних управлінь юстиції Київської області, відповідно до якого протягом місяця відділи державної реєстрації актів цивільного стану області зобов’язані були внести до Реєстру 450 книг.

Головним управлінням юстиції (лист від 17.02.2011 року № 267-17-1.2 т.4) наведений наказ надіслано керівникам територіальних управлінь юстиції для подальшого виконання, надання щомісячної інформації про проведену роботу та наголошено на необхідності забезпечити дотримання вимог законодавчих актів при внесенні відомостей архівних актових записів цивільного стану до Реєстру.

З початку функціонування Реєстру у відділах державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційних служб Київської області (квітень 2009) із загальної кількості книг (16 679), які необхідно внести за 4,6 років, відділами державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційних служб області внесено 8 695 книг, що становить 52 % від загальної кількості книг.

У 2011 році внесено до Реєстру – 4 345 книг, що складає 82 % від кількості, яку необхідно було внести у поточному році, виходячи зі строків визначених Інструкцією з ведення Реєстру.

Враховуючи невеликий обсяг роботи відділами державної реєстрації актів реєстраційних служб Березанського (2011), Славутицького (2010) міських управлінь юстиції у встановлені терміни закінчено внесення до Реєстру відомостей актових записів цивільного стану за період визначений наказом Міністерства юстиції України.

У зв’язку з відсутністю архівного фонду за 1995-1950 роки, відділом державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Ржищівського міського управління юстиції внесено до Реєстру відомості актових записів цивільного стану за 2008-1998 роки. Роботу з даного напрямку завершено у 2010 році.

У 2011 році на належному рівні була організована робота з даного напрямку відділами державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційних служб Баришівського, Володарського, Вишгородського, Згурівського, Кагарлицького, Обухівського, Таращанського, Яготинського районних управлінь юстиції, які забезпечили на 100 % і більше виконання поставленого завдання. Підвищились показники відділів державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційних служб Богуславського (99%), Тетіївського (84%) районних, Білоцерківського (91%), Фастівського (91%) міськрайонних управлінь юстиції, проте не є 100%.

Значно покращились показники даного напрямку діяльності у відділах державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційних служб Богуславського (з 65% в 2010 до 99 % в 2011 році), Макарівського (з 42% в 2010 до 98 % в 2011 році) районних, Ірпінського міського (з 41% в 2010 до 91 % в 2011 році), Васильківського (з 27% в 2010 до 85 % в 2011 році), Переяслав-Хмельницького (з 32 % в 2010 до 80 % в 2011 році) міськрайонних управлінь юстиції.

Суттєво зменшились показники відділу державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Ставищенського районного управління юстиції (з 100% у 2010 році до 67 % у 2011 році).

Водночас, посадовими особами Іванківського, Миронівського, Рокитнянського, Сквирського районних управлінь юстиції не вжито заходів щодо наповнення Реєстру, у зв’язку з чим показники роботи відділів в даному напрямку залишаються на низькому рівні і суттєво зменшують загальний результат по області.

Стабільно низькими залишаються показники відділу державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Києво-Святошинського районного управління юстиції (34%) та відділу державної реєстрації актів цивільного стану Поліського району (37%) реєстраційної служби Іванківського районного управління юстиції.

За результатами проведених моніторингів ініціювалось питання про відзначення результатів роботи працівників відділів державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційних служб області, які виконували протягом місяця на 100 % та більше Графік внесення до Державного реєстру актів цивільного стану громадян відомостей, що містяться в книгах реєстрації актів цивільного стану, та вживались відповідні заходи впливу у випадку його невиконання шляхом збільшення чи зменшення премії.

Виконання вказаної роботи потребує зосередження значних зусиль усіх працівників відділів державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційних служб області.

На виконання наказу Міністерства юстиції України від 24.07.2008 № 1269/5 та у зв’язку із значним збільшенням навантаження на працівників відділів державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційних служб області, покладення на них додаткових функцій, та з метою заохочення, доцільним є встановлення надбавки за виконання особливо важливої роботи працівникам відділів державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційних служб області відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 08.11.2006 № 1599, від 12.05.2007 № 700, від 11.06.2008 № 538).

Водночас, залучення додаткових працівників за рахунок коштів, отриманих відділами державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційних служб області за надання платних послуг, а саме: прибиральниць, працівників для проведення обрядів урочистої реєстрації шлюбу, ювілеїв весілля, заручин, народження та ведення діловодства у відділах в деякій мірі розвантажить оперативних працівників відділів та надасть змогу спрямувати роботу відділів на виконання вимог вищевказаного наказу Міністерства юстиції України щодо наповнення Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

Крім того, на виконання доручення Міністерства юстиції України відділами державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційних служб Вишгородського, Яготинського районних, Славутицького міського, Білоцерківського, Васильківського, Обухівського міськрайонних управлінь юстиції розпочато роботу щодо перенесення до Державного реєстру актів цивільного стану громадян відомостей актових записів цивільного стану про народження та смерть з локальних комп’ютерних програм, що використовували у своїй роботі відділи у попередні роки.

Відділом державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Обухівського міськрайонного управління юстиції протягом листопада-грудня 2011 року відомості актових записів про народження, складених відділом у 2002-2004 роках, перенесено з локальної комп’ютерної програми до Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

На стадії завершення вирішення технічних моментів щодо перенесення відомостей актових записів про народження та смерть з локальної комп’ютерної програми, яка використовувалась відділом державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Славутицького міського управління юстиції з 2002 по 2008 рік.

Водночас, виконання вказаної роботи потребує додаткового фінансування, що було враховано при наданні бюджетних пропозицій на 2012 рік.

У 2011 році Головним управлінням юстиції на виконання вимог Закону України «Про державний реєстр виборців» (в редакції Закону № 2536-VI (2536-17) від 21.09.2010, постанови Центральної виборчої комісії від 13.01.2011 № 6 «Про форми подань з відомостями про виборців (осіб), на підставі яких здійснюється періодичне поновлення персональних даних Державного реєстру виборців» продовжено роботу по вжиттю заходів по належному поданню відомостей про виборців до органів ведення Реєстру, недопущення при цьому порушень законодавства, а також забезпечено відповідний контроль за діяльністю відділів державної реєстрації актів цивільного стану у цій сфері.

З метою налагодження належної співпраці з органами ведення Державного реєстру виборців кожним підпорядкованим відділом не рідше одного разу на квартал проводились спільні наради з органами ведення Державного реєстру виборців щодо врегулювання проблемних моментів при передачі відомостей про виборців. Наслідком такої дієвої співпраці є той факт, що випадків повернення відповідних подань про виборців для доопрацювання, а також скарг не було.

За підсумками року, що минув, порушень виборчого законодавства у діяльності відділів державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційних служб області та скарг щодо виконання ними вказаних завдань не було.

Протягом минулого року відділом державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Головного управління юстиції у Київській області проведено 392 перевірки підпорядкованих відділів державної реєстрації актів цивільного стану області та 631 виконавчий комітет відповідних рад області. Результатом вказаного є покращення діяльності посадових осіб виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад області.

Значна робота проведена щодо підвищення професійного рівня та ділової кваліфікації посадових осіб як відділів державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційних служб області, так і виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад області.

Зокрема, в 2011 році проведено 05 семінарських занять та 05 нарад з керівниками та спеціалістами підпорядкованих відділів області, 15 семінарських занять та 21 нараду з спеціалістами відділу державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Головного управління юстиції. Крім того, протягом минулого року проведено 26 нарад та 26 семінарських занять з посадовими особами виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад області, на яких покладено обов’язок щодо державної реєстрації актів цивільного стану. Застосовується такий захід підвищення кваліфікації як заочний семінар працівників відділів державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційних служб області (у 2011 році проведено 2).

Відповідно до статті 12 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» виконавчі органи сільських, селищних та міських (крім міст обласного значення) рад складають актові записи про народження фізичної особи та її походження, шлюб, смерть на паперових носіях та в електронному вигляді (в частині складання актових записів в електронному вигляді стаття набирає чинності з 27 липня 2013 року).

На виконання рішення колегії Державної реєстраційної служби України від 30.01.2012 року Головним управлінням юстиції у Київській області надано доручення територіальним органам юстиції вивчити та узагальнити стан забезпечення комп’ютерною технікою виконавчих органів сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад області.

Крім того, з 2009 року активізовано підпорядковані відділи державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційних служб області на проведення належної роботи з виконавчими комітетами відповідних рад районів. У 496 із 631 виконавчого комітету встановлено автоматичну програму, в результаті чого значно підвищилась якість складання актових записів цивільного стану, на належному рівні здійснюється підготовка інформації до відповідних органів та звітів.

На базі відділу державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Головного управління юстиції у Київській області пройшли стажування 1 керівник відділу державної реєстрації актів цивільного стану та 52 спеціаліста підпорядкованих відділів державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційних служб області.

Відповідно до плану-графіку підвищення кваліфікації працівників органів юстиції, затвердженого наказом Міністерства юстиції України № 125/7 від 23.02.2011 року, протягом 2011 року у Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників юстиції пройшли навчання 2 керівника та 4 спеціаліста підпорядкованих відділів державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційних служб області.

Протягом минулого року відділом державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Головного управління юстиції проводився постійний моніторинг дотримання вимог законодавства територіальними органами державної реєстрації актів цивільного стану; їх робота узагальнювалась та аналізувалась.

Всі вищевказані заходи проводяться системно, відповідно до затверджених планів роботи та підвищення кваліфікації працівників органів державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційних служб області.

За неналежне виконання посадових обов’язків керівнику відділу державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Миронівського районного управління юстиції оголошено догану.

Протягом минулого року призначено 1 керівника відділу державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Сквирського районного управління юстиції. У 2011 році із займаних посад звільнилось 26 працівників відділів державної реєстрації актів цивільного стану. Станом на 01.01.2012 року у відділах державної реєстрації актів цивільного стану було 5 вакансій оперативних працівників.

Обґрунтовані скарги на дії працівників відділів державної реєстрації актів цивільного стану області відсутні.

Підсумовуючи викладене, слід зазначити, що в 2011 році відділами державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційних служб області проведено певну роботу, спрямовану на виконання поставлених перед ними завдань. Разом з тим, в їх діяльності є певні проблеми, яким необхідно приділити належну увагу з метою їх вирішення.

Так, відповідно до плану заходів, спрямованих на вирішення проблемних питань, що мають місце в діяльності підпорядкованих органів державної реєстрації актів цивільного стану, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.07.2008 № 1044/7, 19 приміщень відділів державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційних служб Богуславського, Вишгородського, Володарського, Згурівського, Іванківського, Кагарлицького, Миронівського, Рокитнянського, Сквирського, Таращанського районних, Березанського, Ірпінського, Ржищівського міських, Білоцерківського, Васильківського, Обухівського, Переяслав-Хмельницького, Фастівського міськрайонних управлінь юстиції та відділу державної реєстрації актів цивільного стану Поліського району реєстраційної служби Іванківського районного управління юстиції потребують ремонту.

Водночас, на виконання доручення Державної реєстраційної служби України від 30.08.2011 № 05-32/455 з урахуванням вимог, установлених дорученням Прем’єр-міністра України від 20.08.2011 № 39859/1/1-11 щодо створення належних умов для прийому громадян у відділах державної реєстрації актів цивільного стану області, а також вільного та зручного доступу до приміщень цих відділів громадян похилого віку та осіб з обмеженими фізичними можливостями Головним управлінням юстиції у Київській області доручено начальникам районних, міських, міськрайонних управлінь юстиції та керівникам відділів державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційних служб області звернутись до районних державних адміністрацій, міських рад стосовно сприяння у вирішенні зазначеного питання.

Як результат, у 14 приміщеннях, де розташовано відділи державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційних служб області встановлено пандуси; у 4 відділах є кнопка виклику працівників відділу; у 4 відділах до приміщень є вільний доступ громадян похилого віку та осіб з обмеженими фізичними можливостями та можливість викликати працівників відділу черговим. Приміщення 9 відділів державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційних служб Богуславського, Вишгородського, Володарського, Кагарлицького, Києво-Святошинського, Рокитнянського районних, Ірпінського міського, Обухівського, Фастівського міськрайонних управлінь юстиції потребують встановлення пандусів та кнопок виклику працівників відділу, що передбачено в заходах щодо вирішення проблемних питань, що мають місце в діяльності Головного управління юстиції у Київській області.

На виконання рішення колегії Головного управління юстиції у Київській області від 01.03.2011 № 3 та завдяки співпраці між відділом державної реєстрації актів цивільного стану Фастівського міськрайонного управління юстиції та місцевими органами виконавчої влади у 2011 році розпочато капітальний ремонт приміщення вказаного відділу. Також районною державною адміністрацією Кагарлицького району виконано ремонт частини приміщення відділу державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Кагарлицького районного управління юстиції.

Нагальною потребою є забезпечення відділів державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційних служб області ксероксами (29), пилососами (20), картриджами (100), кондиціонерами (40), офісними меблями та підключення до локальної мережі Інтернет.
В цілому результати роботи Головного управління юстиції у Київській області в частині створення структурних підрозділів, які забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру, можна визнати задовільними. Разом з цим необхідно завершити роботу по здійсненню кадрового та матеріально-технічного забезпечення реєстраційних служб Головного та територіальних управлінь юстиції Київської області, для чого вказати управлінню фінансово-господарського забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності на необхідності внесення відповідних змін до кошторису, раціонального використання фінансових ресурсів, в т.ч. грошових коштів, які надходять за надання послуг відділами ДРАЦС, необхідності термінового завершення роботи по придбанню меблів, оргтехніки, витратних матеріалів для проведення ремонту та побудови локальних мереж в приміщеннях реєстраційних служб Головного та територіальних управлінь юстиції. Вказати начальникам територіальних управлінь юстиції та начальникам реєстраційних служб на необхідності посилення контролю за дотриманням порядку легалізації об’єднань громадян, забезпечення здійснення якісної правової експертизи установчих та статутних документів громадських формувань, активізацію правоосвітньої діяльності у сфері легалізації, організації навчання кандидатів на зайняття посади державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців і підвищення кваліфікації державних реєстраторів.
Питання реєстрації нормативно-правових актів
Функцію державної реєстрації нормативно-правових актів, яка в сукупності охоплює проведення правової експертизи на їх відповідність Конституції та законодавству України, прийняття рішення про державну реєстрацію, присвоєння реєстраційного номера та занесення до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів, відповідно до Указу Президента України від 03.10.1992 № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», покладено на органи юстиції.

Статистичний аналіз роботи Головного управління юстиції у Київській області з питань державної реєстрації нормативно-правових актів за 2011 рік свідчить про те, що кількість актів, які подаються на державну реєстрацію (43/23), збільшилась у порівнянні з аналогічним періодом 2010 року (12/6) майже в чотири рази. Збільшення кількості нормативно-правових актів, поданих на державну реєстрацію до Головного управління юстиції, пов’язане зі збільшенням нормотворчої активності суб’єктів нормотворення.


наступна сторінка >>