Інформація про роботу ЦК профспілки після V з’їзду профспілки працівників державних установ України Шановні колеги! - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Інформація про роботу ЦК профспілки після V з’їзду профспілки працівників... 16 2948.71kb.
Інформація про виконання організаціями профспілки рішень VI з’їзду... 5 807.67kb.
Про затвердження квот на 2013 рік на нагородження відзнаками Профспілки... 5 818.68kb.
Положення про постійні комісії Центрального комітету Профспілки працівників... 1 202.15kb.
Програма дій Профспілки працівників державних установ України 1 154.85kb.
Матеріали 5 засідання президії ЦК профспілки працівників державних... 8 1281.77kb.
Інформація щодо організаційних ланок професійних спілок (районних) 2 432.58kb.
Київська регіональна організація профспілки працівників нан україни... 1 29.95kb.
Постанова засідання ради про роботу Президії районної організації... 1 33.46kb.
Умови участі у програмі підготовки тренерів профспілки 1 21.95kb.
Додаток 3 до Постанови Президії ЦК профспілки позу від 04. 03. 1 52.67kb.
1. Чинники ступеню мотивації у сфері діяльності в умовах небезпек 1 285.04kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Інформація про роботу ЦК профспілки після V з’їзду профспілки працівників державних - сторінка №1/16

ПРОЕКТІнформація

про роботу ЦК профспілки після V з’їзду профспілки працівників державних установ України

Шановні колеги!

У час, коли в Україні відбуваються важливі економічні та політичні зміни, зростає громадянська активність, перед профспілкою постають нові завдання щодо участі в розбудові громадянського суспільства та розв'язанні суспільно-політичних і соціально-економічних проблем.

Профспілка зобов'язана знайти нові форми і методи роботи на сучасному етапі розвитку суспільства для досягнення європейського рівня оплати праці, соціальних стандартів та гарантій для членів профспілки.

Напередодні з’їзду всі виборні органи профспілки звітують про свою роботу.

Звітно-виборна кампанія вимагає глибокого осмислення, неупередженого аналізу досягнутого, об'єктивної оцінки потенційних можливостей з тим, щоб рухатися далі, зростати та розвиватися з урахуванням вимог часу.

Звітам передувала велика підготовча, аналітична та організаторська робота. Зустрічі з активом в більшості організацій профспілки дозволили більш об’єктивно і повно оцінити результати зробленого, відчути настрій членів профспілки, врахувати багато їх пропозицій в подальшій роботі.

Шановний профспілковий активе!

Сьогодні чудова нагода звернутися до вас зі словами глибокої поваги та вдячності. Ваша напружена праця допомагає людям долати життєві труднощі, несе величезний позитивний потенціал, заряд добра і милосердя, адже вона завжди була і залишається однією з найблагородніших у світі.

Піклуючись про людину, її майбутнє, забезпечуючи надання соціальних гарантій і допомоги тим, хто потрапив у нелегкі життєві ситуації, ви робите вагомий внесок у розбудову громадянського суспільства.

Реалізація наших спільних завдань сприятиме розвитку профспілкового руху в Україні, підвищенню рівня організаційної єдності, посиленню впливу і ролі профспілки у суспільстві, підвищенню ефективності нашої діяльності щодо захисту соціально-економічних і трудових прав та інтересів членів профспілки, усіх працівників.

Сучасні реалії потребують консолідації зусиль. Сповна реалізувати призначення профспілки бути надійним захисником трудящих, здобути авторитет і визнання в суспільстві – наше завдання.

Переконана, що профспілка й надалі займатиме конструктивну та соціально відповідальну позицію в суспільному житті країни і буде послідовно захищати головні принципи профспілкового руху – єдність, солідарність, справедливість.

Щиро дякую вам за сумлінну працю, чуйність та щедрість душі і вірю: ми з вами – єдині у прагненні соціальної справедливості, людяності, добра, у бажанні, щоб члени нашої профспілки, як і всі громадяни України, мали гідну роботу та гідне життя.

Бажаю плідної роботи, успіху, добра, творчої наснаги кожному з вас, а профспілці – світлої перспективи і єдності.

З повагою

Т.Нікітіна,

голова профспілки

Інформація

про роботу ЦК профспілки після V з’їзду профспілки працівників державних установ України


У період після V з’їзду діяльність Профспілки працівників державних установ України (далі за текстом - профспілка), її виборних органів спрямовувалася на забезпечення надійного захисту трудових і соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки, зокрема на забезпечення кожного члена профспілки робочим місцем відповідно до його професійної підготовки і кваліфікації, своєчасно виплачуваною, гідною його праці заробітною платою, здоровими та безпечними умовами праці.

З метою реалізації цих завдань Центральний, територіальні комітети і первинні організації профспілки здійснювали свою роботу за такими пріоритетними напрямками:


ЗАХИСТ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ ПРАЦІВНИКІВ

Розвиток соціального партнерства і колдоговірне регулювання трудових відносин
Важливим напрямком діяльності виборних органів профспілки є захист індивідуальних та колективних інтересів її членів на основі подальшого вдосконалення і розвитку соціального партнерства з роботодавцями, органами державної влади і місцевого самоврядування.

Для цього створено певну законодавчу базу, є апробовані світовою практикою відповідні механізми.

З метою забезпечення соціальної стабільності, розвитку громадянського суспільства, запобігання суспільним конфліктам профспілка бере участь у роботі Національної тристоронньої соціально-економічної ради при Президентові України, членом якої 6 липня 2005 р. обрано голову профспілки.

Участь голови ЦК профспілки в засіданнях Кабінету Міністрів, урядових комітетів, у роботі колегії Головдержслужби, громадських колегій більшості міністерств та відомств та їх апаратних нарадах дозволяє оперативно реагувати на зміни, що відбуваються в суспільно-політичному житті країни, вживати своєчасних заходів по соціально-економічному захисту членів профспілки.

Голови територіальних організацій профспілки, в свою чергу, беруть участь у засіданнях відповідних колегій територіальних органів, активно співпрацюють з підрозділами Національної служби посередництва і примирення на місцях. Результати цієї роботи знаходять своє відображення у галузевих угодах та колективних договорах.

Станом на 01.01.2010 р., ЦК профспілки укладені і діють 11 галузевих угод (з 88 укладених в Україні).

Наприклад:

1. Галузева угода з Державним департаментом України з питань виконання покарань (склад комісії від профспілки: Нікітіна Т.В., Ковтун В.М., Гурневич В.В., Нікульський В.І., Кучугурна К.Л., Іщук В.П., Ізварін В.Ф.).

При укладанні галузевої угоди на 2006-2007 роки на госпрозрахункових підприємствах Державної кримінально-виконавчої служби тарифна ставка робітника І розряду встановлена, згідно з нормою Генеральної угоди, в розмірі 120% мінімального розміру заробітної плати. Це означає збільшення кількості працівників, які будуть отримувати заробітну плату вище прожиткового мінімуму.

2. Галузева угода з Департаментом Державної служби охорони при МВС України на 2008-2009 роки (комісія від профспілки: Нікітіна Т.В., Ковтун В.М., Гурневич В.В., Храмцова О.М., Даниленко Р.Ф., Войтович Г.І., Сєчіна Л.Т., Макухіна Т.А., Перепічка С.М.).

При укладанні галузевої угоди, після тривалих переговорів, профспілкова сторона перемогла у питаннях, щоб мінімальний оклад робітника без кваліфікації складав 730 грн., висококваліфікованого – не менше 835 грн. (мінімальна зарплата була 625 грн.) та надбавка до тарифних ставок і посадових окладів працівників ДСО, що відпрацювали від 1 до 3 років, виплачувалась у розмірі 5%.

3. Галузева угода між Міністерством праці та соціальної політики України та профспілками працівників соціальної сфери України і працівників державних установ України (комісія від профспілки працівників держустанов: Ковтун В.М., Гурневич В.В., Грицаєнко В.В., Іваницький Г.М., Боженко О.А., Вершиніна Н.О., Кирпич В.П., Машталер М.І., Борисюк Л.М.).

При внесенні змін та доповнень до галузевої угоди між Мінпраці та профспілками працівників соціальної сфери України і працівників державних установ України на 2007-2009 роки ми домоглися доповнити угоду новою нормою, за якою з 2010 року на протезно-ортопедичних підприємствах та ПО «Укрпротез» збільшені коефіцієнти співвідношень місячних тарифних ставок та посадових окладів до мінімальної заробітної плати для робітників, технічних службовців, фахівців, професіоналів та керівних працівників на 20%.

Вперше:

- у вересні 2006 року була укладена галузева угода з Головним управлінням державної служби України (комісія від профспілки: Нікітіна Т.В., Ковтун В.М., Почтовий В.С., Піжук Ю.М., Кондратенко В.М., Стадник В.І., Гурневич В.В.).

Основним завданням галузевої угоди визначено зосередження зусиль і здійснення конкретних дій, спрямованих, насамперед, на створення умов для продуктивної праці та підвищення життєвого рівня всіх працівників;

- після тривалого переговорного процесу в липні 2007 року профспілкою була укладена галузева угода з Національним банком України (комісія від профспілки: Ковтун В.М., Гурневич В.В., Почтовий В.С., Акулова І.В., Щуцький В.Д.). Її укладено з метою посилення соціального захисту, підвищення ефективності праці, удосконалення організації та оплати праці, поліпшення медико-соціальної допомоги, забезпечення соціальних гарантій працівникам;

- у травні 2009 року укладена галузева угода з Державною прикордонною службою України (комісія від профспілки: Нікітіна Т.В., Гурневич В.В., Почтовий В.С., Птиця А.М.).

Профспілка продовжує розвивати соціальний діалог з господарськими органами всіх рівнів.

Поширюється досвід укладання угод обкомами, райкомами, міськкомами профспілки з держадміністраціями і органами місцевого самоврядування відповідного рівня, облуправліннями міністерств та відомств, а також укладення тристоронніх угод: облдержадміністрація – облрада – обком профспілки.

Укладенню угод та колдоговорів передує певна організаційна робота. Практично всіма територіальними організаціями профспілки проводяться семінари, навчання профактиву, розробляються і направляються первинним організаціям рекомендації по укладенню колдоговорів, надається методична допомога.

Неоціненну допомогу у цьому нам надала профспілка державних службовців Швеції (див. розділ «Міжнародна робота»).

У повній мірі використовуються можливості ратифікованих Україною конвенцій Міжнародної організації праці в частині забезпечення гарантій, прав і свобод громадян на об’єднання, ведення колективних переговорів, встановлення мінімальної заробітної плати.

Підвищується якість колективних договорів шляхом конкретизації окремих їх положень, поліпшується контроль за виконанням, не допускаються порушення законодавчо встановлених гарантій в оплаті праці при укладенні колективних договорів або внесенні змін до них та включення норм, що погіршують матеріальне становище працівників, зменшують соціальний пакет.

Щорічно збільшується кількість організацій, в яких укладаються колдоговори: 57,4% в 2005 р. та 86,1% в 2008 р. від загальної кількості підприємств, організацій та установ. Динаміку укладання колдоговорів за період 2001 – 2008 відображено в діаграмі.На сьогоднішній день укладено майже 12,4 тисячі колективних договорів у первинних організаціях профспілки, що відображено в таблиці:

.
Обкоми

профспілки

Показники за 2006 та 2008 рр.

К-ть

первин. орг-й

К-ть

працівників

К-ть

колдого-ворів


%

К-ть прац., охоплених колдогов.


%2006

2008

2006

2008

2006

2008

2006

2008

2006

2008

2006

2008
Вінницький

940

870

16125

14739

786

826

84

94,9

10642

13712

66

93,0
Волинський

257

277

8370

8342

229

277

89

100

7792

8293

93

100
Дніпропетровський

836

807

29342

30018

809

764

97

94,7

28373

29463

97

98,2
Донецький

1147

1035

43668

42331

889

969

76

93,6

41020

40595

94

95,9
Житомирський

333

328

12431

10366

168

290

50

88,4

7672

8890

62

85,8
Закарпатський

459

455

9141

8704

317

315

69

69,2

6843

6973

75

80,1
Запорізький

637

656

17123

17494

470

492

74

75,0

16066

16362

94

93,5
Івано-Франківський

328

335

15433

15809

296

296

90

88,4

13865

14207

90

89,9
Київський

575

513

68858

69504

512

466

89

90,8

61203

63821

89

91,8
Київський обком

747

693

24860

21155

342

294

46

42,4

13933

10514

56

49,7
Кіровоградський

510

509

17510

16812

485

486

95

95,5

16635

16244

95

96,6
Кримський

527

513

29762

29775

460

447

87

87,1

25962

26145

87

87,8
Львівський

512

458

22425

22454

130

277

25

60,5

5691

16450

25

73,3
Луганський

788

827

28017

31378

607

780

77

94,3

25312

29740

90

94,8
Миколаївський

423

433

12022

12487

170

412

40

95,2

10015

12277

83

98,3
Одеський

826

609

25694

25801

627

609

76

100

19527

24510

76

95,0
Полтавський

509

479

16083

14953

367

398

72

83,1

13095

12740

81

85,2
Рівненський

331

330

11322

11919

468

310

92

93,9

9925

10427

88

87,5
Сумський

659

619

14841

13953

387

519

59

83,8

7350

11162

50

80
Тернопільський

347

410

8920

8511

303

303

87

73,9

8215

8300

92

97,5
Харківський

602

577

24950

22860

518

536

86

92,9

21956

21039

88

92,0
Херсонський

522

520

13523

12882

437

487

84

93,7

11495

12387

85

96,2
Хмельницький

536

536

13339

13040

447

497

83

92,7

11008

12849

83

98,5
Черкаський

607

586

14624

14344

580

570

96

97,3

14087

14181

96

98,9
Чернівецький

452

440

9257

9081

388

409

86

92,6

7893

8122

85

89,4
Чернігівський

322

348

14587

14320

596

316

94

90,8

13712

13518

94

94,4
ВСЬОГО:

14734

14355

522227

513032

11788

12345

80

86,1

429287

458649

82,2

89,4

наступна сторінка >>