Інформація про закупівлю. ІІ. Інструкція учасникам конкурсних торгів. ІІІ. Додатки до документації конкурсних торгів: Додаток 1 - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Інформація про закупівлю. ІІ. Інструкція учасникам конкурсних торгів. 1 321.27kb.
Інформація про закупівлю. ІІ. Інструкція учасникам конкурсних торгів. 1 369.07kb.
Інформація про закупівлю. ІІ. Інструкція учасникам конкурсних торгів. 1 326.9kb.
Інформація про закупівлю. ІІ. Інструкція учасникам конкурсних торгів. 1 331.16kb.
Інформація про закупівлю >II. Інструктивна інформація учасникам торгів... 1 340.05kb.
Оголошення конкурсних торгів загальна інформація про закупівлю Порядок... 1 237.95kb.
Інформація про закупівлю інструкції учасникам торгів І. Загальні... 4 404.18kb.
Інформація про закупівлю інструкції учасникам торгів І. Загальні... 4 385.31kb.
Інформація про закупівлю інструкції учасникам торгів І. Загальні... 1 301.74kb.
Інформація про закупівлю >II. Інструктивна інформація учасникам торгів... 1 480.03kb.
Інформація про торги (конкурсні торги) інструкція щодо підготовки... 3 569.74kb.
Витяг з реєстру дозволів, виданих управлінням держгірпромнагляду... 1 53.73kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Інформація про закупівлю. ІІ. Інструкція учасникам конкурсних торгів. ІІІ. Додатки - сторінка №1/1
Державне підприємство «Олевське лісове господарство»

ЗАТВЕРДЖУЮ

« ___ » 2010 року

Голова комітету з конкурсних торгів

__________________ Гулько С.Д.


ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

по ВІДКРИТИХ ТОРГАХ
на закупівлю товарів
продукти нафто перероблення рідкі (23.20.2)

(скраплений газ пропан)

м. Олевськ, 2010р.

ЗМІСТ
І. Загальна інформація про закупівлю.

ІІ. ІНСТРУКЦІЯ УЧАСНИКАМ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ.

ІІІ. Додатки до документації конкурсних торгів:

Додаток 1. Перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності пропозиції Учасника кваліфікаційним та іншим вимогам Замовника.

Додаток 2. Конкурсна форма: "ПРОПОЗИЦІЯ".

Додаток 3. Критерії та методика оцінки конкурсних пропозицій.

Додаток 4. Основні умови договору.

Додаток 5. Технічні вимоги до предмета закупівлі.

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАКУПІВЛЮ

1. Замовник:

1.1. Найменування: Державне підприємство «Олевське лісове господарство»

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00991901.

1.3. Місцезнаходження: 11002, Житомирська область, м. Олевськ, вул.. Пушкіна, 18.

1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 26006301280432.

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): Рудницька Тетяна Миколаївна 11102, Житомирська область, м. Овруч, вул.. Житомирська, 35. тел.. (04135) 2-11-32.

1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Державне підприємство «Олевське лісове господарство», код ЄДРПОУ 00991901.

2. Джерело фінансування закупівлі: власні кошти

3. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). www.zhitomir-region.gov.ua

5. Інформація про предмет закупівлі:

5.1. Найменування предмета закупівлі: продукти нафто перероблення рідкі (23.20.2), (скраплений газ пропан)

5.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 520 тис. літрів.

5.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 11002, Житомирська область, м. Олевськ, вул.. Пушкіна, 18. Державне підприємство «Олевське лісове господарство».

5.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: грудень 2010 року, січень – грудень 2011 року.

6. Місце отримання документації конкурсних торгів: 11002, Житомирська область, м. Олевськ, вул.. Пушкіна, 18. Державне підприємство «Олевське лісове господарство». (кабінет директора)

7. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо замовник вимагає його надати): не вимагається.

7.1. Розмір.

7.2. Вид.

7.3. Умови надання.

8. Подання пропозицій конкурсних торгів:

8.1. Місце. 11002, Житомирська область, м. Олевськ, вул.. Пушкіна, 18. Державне підприємство «Олевське лісове господарство». (кабінет директора)

8.2. Строк: до 10 год. 00 хв. 15.12.2010 року.

9. Розкриття пропозицій конкурсних торгів:

9.1. Місце. 11002, Житомирська область, м. Олевськ, вул.. Пушкіна, 18. Державне підприємство «Олевське лісове господарство». (кабінет директора)

9.2. Дата: 15.12.2010 року.

9.3. Час: 14 год 00 хв.

10. Додаткова інформація: при визначенні кваліфікаційних критеріїв у документації конкурсних торгів замовник керується переліком кваліфікаційних критеріїв, зазначених у статті 16 Закону України Про здійснення державних закупівель № 2289-VI.
ІІ ІНСТРУКЦІЯ УЧАСНИКАМ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
1. Загальна частина

Метою проведення торгів є конкурентний відбір Учасників при закупівлі товарів та раціональне використання державних коштів Державне підприємство «Олевське лісове господарство» (замовник) на конкурентних засадах у відповідності до Закону України № 2289 – VI «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010р. (далі – Закон).


Керуючись Законом, замовник оголошує конкурсні торги на закупівлю: продукти нафто перероблення рідкі (23.20.2), (скраплений газ пропан)

    1. згідно із умовами, визначеними у цій документації конкурсних торгів, яка розробляється, затверджується, оприлюднюється для вільного доступу та безоплатно надається замовником під час проведення торгів (конкурсних торгів) фізичним/юридичним особам.

1.2. У відповідності до вимог цієї документації конкурсних торгів, Учасники повинні відповідати кваліфікаційним вимогам, визначеним у даній інструкції та додатках до неї.

Учасник процедури закупівлі (далі – учасник) – фізична особа, в тому числі фізична особа - підприємець, юридична особа (резидент або нерезидент), яка письмово підтвердила намір взяти участь у процедурі закупівлі та/або подала пропозицію конкурсних торгів. Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.

1.3. Цими конкурсними торгами передбачається, що учасник повинен здійснити постачання замовленого Товару в місце призначення, вказане Замовником.

1.4. Учасник самостійно несе усі витрати, пов'язані із підготовкою та поданням його пропозиції.

1.5. Подання інформації під час проведення процедури закупівлі здійснюється у письмовій формі. У разі якщо замовник та учасники під час проведення процедури закупівлі надали інформацію в іншій формі, ніж письмова, зміст такої інформації повинен бути ними письмово підтверджений.
2. Зміст документації конкурсних торгів:

2.1.Документація конкурсних торгів складається:

• Загальна інформація про закупівлю;

• Інструкція Учасникам конкурсних торгів;

• Додатки 1-5;

• Основні умови договору;

• Технічні вимоги до предмета закупівлі.

2.2. Документація конкурсних торгів безоплатно надсилається або надається замовником протягом трьох робочих днів з дня отримання від фізичної/юридичної особи відповідного запиту.3. Мова пропозиції

3.1. Всі документи, що мають відношення до пропозиції конкурсних торгів, складаються українською мовою.


4. Валюта пропозиції та розрахунки за Товар

4.1. Валютою пропозиції конкурсних торгів є національна валюта України – гривня, в якій будуть здійснюватись розрахунки за Товар згідно із умовами договору.


5. Надання роз'яснень щодо документації

5.1. Учасник, який отримав від замовника документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз'яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

5.2. У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надіслати його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.

6. Внесення змін до документації

6.1. Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів учасників внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

6.2. У разі здійснення закупівлі за скороченою процедурою замовник не має права з власної ініціативи чи за результатами запитів вносити зміни до документації конкурсних торгів, крім випадків, коли внесення таких змін необхідне для приведення у відповідність документації конкурсних торгів із вимогами чинного законодавства або такі зміни вимагає рішення органу оскарження. У такому разі замовник зобов'язаний внести відповідні зміни до документації конкурсних торгів та продовжити строк подання пропозицій конкурсних торгів.

6.3. У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.


7. Зміст пропозиції

7.1. Пропозиція конкурсних торгів – пропозиція щодо предмета закупівлі або його частини (лота), яку учасник подає замовнику відповідно до вимог документації конкурсних торгів.

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі повинна складатися з:

- документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;

- документального підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам по предмету закупівлі, встановленим замовником (Додаток 5);

- документально підтвердженої інформації про відповідність кваліфікаційним критеріям (Додаток 1).

7.2. Кожен Учасник має право подати тільки одну пропозицію конкурсних торгів.

7.3. Учасник вивчає та має дотримуватись усіх інструкцій, форм, термінів, наведених у документації конкурсних торгів.


8. Ціни пропозиції

8.1. Ціна пропозиції конкурсних торгів учасника означає суму, за яку учасник передбачає поставити товар, визначений замовником в технічних вимогах до предмету закупівлі.

Учасники подають свої пропозиції стосовно предмету закупівлі в цілому. (Конкурсні торги проводяться загальним списком на загальну суму).

В пропозиції конкурсних торгів (Додаток 2) вказуються ціни за кожну одиницю товару, який пропонується для постачання, вартість кожного найменування із урахуванням кількості, зазначеної в технічному завданні та остаточно виводиться підсумкова ціна пропозиції конкурсних торгів.

8.2. Методика розрахунку ціни пропозиції конкурсних торгів учасника повинна бути розроблена самостійно та має включати технологію виготовлення Товару, використання матеріалів, витрати за транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, сплату податків, інші необхідні платежі.

8.3. Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на товар, який пропонується постачати за Договором, та інших документів, пов’язаних із поданням пропозиції конкурсних торгів, та самостійно несе всі витрати на їх отримання.

8.4. Вартість пропозиції конкурсних торгів та всі інші ціни мають бути чітко визначені.
9. Документи, що підтверджують відповідність Учасника встановленим

кваліфікаційним критеріям

9.1. Замовник вимагає від учасників подання ними документально підтвердженої інформації про їх відповідність наступним кваліфікаційним критеріям:  • наявність обладнання та матеріально-технічної бази;

  • наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

  • наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів;

  • наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами).

9.2. Перелік документів щодо підтвердження відповідності Учасника кваліфікаційним критеріям наведено в Додатку 2 документації конкурсних торгів.

9.3. Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 Закону, або факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого учасника.


10. Документи, що підтверджують відповідність товару

вимогам документації конкурсних торгів

10.1. Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником (Додаток 5).


11. Термін дії пропозицій

11.1. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними складає 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

11.2. Пропозиції конкурсних торгів залишаються дійсними протягом вищезазначеного строку. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.
12. Забезпечення пропозицій конкурсних торгів

12.1. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається.


13. Оформлення та підпис пропозицій

13.1. Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою у запечатаному конверті. На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.

13.2. Кожен учасник має право подати тільки одну пропозицію конкурсних торгів. Отримана пропозиція конкурсних торгів вноситься замовником до реєстру.

13.2. Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі.

13.3. На всіх сторінках пропозиції, документах, копіях мають міститися відбитки печатки учасника та підпис уповноваженої особи. У разі, якщо Учасником торгів є фізична особа, то пропозиція може містити лише підпис Учасника-фізичної особи.

13.4. Всі сторінки пропозиції, на яких зроблені будь-які окремі записи або правки, позначаються прізвищем та ініціалами особи або осіб, що підписують пропозицію. Відповідальність за помилки друку у документах, надісланих на конкурсні торги та не підписаних відповідним чином, несе учасник.14. Запечатування та маркування пропозицій

14.1. Пропозиція конкурсних торгів подається в одному екземплярі у відповідно промаркованому конверті, на якому повинно бути вказано:

(а) адреса Замовника торгів:

(б) найменування предмету закупівлі, відповідно до оголошення про проведення конкурсних торгів та номер оголошення, опублікованого в Інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель”;

(в) “НЕ ВІДКРИВАТИ ДО ПОЧАТКУ ТОРГІВ”.

(г) найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для юридичної особи), поштова адреса, контактні телефони учасника.

(д) із зворотного боку конверт має містити відбиток печатки учасника.

14.2. Якщо конверт не запечатаний або не промаркований у відповідності з вищенаведеними вимогами, замовник не несе відповідальності за неправильне або передчасне відкриття пропозиції.


15. Кінцевий термін подання пропозицій

15.1. Пропозиція повинна бути подана за адресою 11002, Житомирська область, м. Олевськ, вул.. Пушкіна, 18. Державне підприємство «Олевське лісове господарство». (кабінет директора) до 10,00 год. 15.12.2010р.


16. Пропозиції, що запізнилися

16.1. Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.


17. Зміна пропозицій

17.1. Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються, у разі якщо вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.

17.2. Повідомлення Учасника про зміни в пропозиції готується, запечатується, маркується та відправляється у відповідності із Розділом 14 документації конкурсних торгів у зовнішніх та внутрішніх конвертах, додатково позначених „Зміни".
18. Розкриття пропозицій

18.1. Розкриття пропозицій конкурсних торгів здійснюється в день закінчення строку їх подання у час та в місці, що зазначені в оголошенні про проведення процедури закупівлі.

18.2. До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів. Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт.

18.3. Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів або частини предмета закупівлі (лота). Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

18.4. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за встановленою формою. Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.


19. Порядок пояснення пропозицій

19.1. Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

19.2. Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.

19.3. Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.20. Відхилення пропозицій

20.1. Після розкриття пропозицій конкурсних торгів, Замовник попередньо вивчає пропозиції з метою визначення, що кожна пропозиція:

- оформлена та підписана належним чином;

- відповідає вимогам документації конкурсних торгів;

- надає всі пояснення та/або докази, які вимагає замовник.

20.2. Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо:1) учасник:

- не відповідає кваліфікаційним критеріям;

- не погоджується із виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;

2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 Закону:

Замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов'язаний відхилити пропозицію конкурсних торгів учасника, у разі якщо:

а) він має незаперечні докази того, що учасник пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму па роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі;

б) учасника було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення;

в) виявлено факт участі учасника у змові;

г) фізична особа, яка є учасником, була засуджена за злочин, пов'язаний із порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

д) службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

є) пропозиція конкурсних торгів (кваліфікаційна, цінова пропозиція) подана учасником процедури закупівлі, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі;

ж) учасником не надано документів, що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю;

з) учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура.

Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику та може відхилити пропозицію конкурсних торгів (кваліфікаційну, цінову пропозицію) учасника, у разі якщо:

а) учасник або учасник попередньої кваліфікації має заборгованість із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів);

б) учасник або учасник попередньої кваліфікації не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту;

в) виявлено факт подання учасником недостовірної інформації в складі пропозиції конкурсних торгів.3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

20.3. Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів, із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником такого рішення.


21. Оцінка та порівняння пропозицій

21.1. Замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено.

21.2. Замовник визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено (у кількості не менше двох), на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених у документації конкурсних торгів (Додаток 3).

21.3. За результатом розгляду та оцінки пропозицій конкурсних торгів складається протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів за встановленою формою.

21.4. Загальний строк розгляду, оцінки та визначення переможця процедури закупівлі не повинен перевищувати 20 робочих днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів.
22. Відміна торгів або визнання торгів, такими, що не відбулись

22.1. Замовник відміняє торги у разі:

- відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт;

- неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

- виявлення факту змови учасників;

- порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого Законом;

- подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;

- відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів;

- якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

22.2. Торги можуть бути відмінені частково (за лотом).

22.3. Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо:

- ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

- здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.

22.4. Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником всім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення.


23. Акцепт пропозиції

23.1. У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

23.2. Замовник протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про визначення переможця надсилає переможцю торгів повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, а всім учасникам – письмове повідомлення про результати торгів із зазначенням найменування та місцезнаходження учасника - переможця, пропозицію конкурсних торгів якого визнано найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.
24. Укладання Договору

25.1 Договір про закупівлю – письмовий правочин між Замовником та Учасником - переможцем процедури закупівлі, який передбачає постачання та встановлення Товару за відповідну плату. Договір про закупівлю укладається відповідно до чинних нормативно-правових актів України, умов документації конкурсних торгів та пропозиції конкурсних торгів та набирає чинності з дня його підписання обома сторонами.

25.2. Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника договір про закупівлю не може бути укладеним раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

25.3. У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або неукладення договору про закупівлю з вини учасника у визначений строк, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.

25.4. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від умов документації конкурсних торів та пропозиції учасника - переможця торгів.
26. Процедура оскарження

26.1. Скарга може бути подана тільки особою, право чи законний інтерес якої порушено внаслідок рішення, дії чи бездіяльності замовника, які суперечать законодавству у сфері державних закупівель.

26.2. Скарга подається до органу оскарження не пізніше 14 днів з дня отримання суб'єктом оскарження повідомлення про відповідне рішення чи дію замовника, що порушує права чи законні інтереси суб'єкта скарження, або з дня, коли суб'єкту оскарження стало відомо про порушення його прав чи законних інтересів прийнятим рішенням, дією чи бездіяльністю замовника, але до моменту укладення договору про закупівлю.

Скарги, які стосуються документації конкурсних торгів, можуть подаватися у будь-який строк після публікації повідомлення про їх проведення, але не пізніше закінчення строку, встановленого для подання пропозицій конкурсних торгів.

26.3. Подання скарги не призупиняє процедуру закупівлі, за винятком випадку, коли орган оскарження приймає рішення про призупинення процедури закупівлі.

26.4. Оскарження рішень, дій або бездіяльності замовника здійснюється у порядку, визначеному ст. 18 Закону.

26.5. Орган оскарження приймає протягом 30 робочих днів з дня отримання скарги обґрунтоване рішення, яке протягом трьох днів з дня його прийняття надсилається суб'єкту оскарження, замовнику, Державному казначейству України та редакції державного офіційного друкованого видання з питань державних закупівель.
27. Забезпечення виконання договору

27.1. Забезпечення виконання договору про закупівлю не вимагається.


28. Конфіденційність

28.1. Замовник протягом усього процесу здійснення процедури закупівлі забезпечує конфіденційність інформації, наданої учасниками.

28.2. Інформація щодо розгляду та оцінки пропозицій конкурсних торгів надається виключно Уповноваженому органу, органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель, органу оскарження та суду.
29. Інші питання

29.1. Питання не врегульовані цією документацією конкурсних торгів, вирішуються відповідно до статей Закону та чинного законодавства України.


Додаток 1.


ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ УЧАСНИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИМ КРИТЕРІЯМ

з/п

Кваліфікаційні критерії

Документи, які повинен надати Учасник для підтвердження його відповідності встановленим кваліфікаційним критеріям

1.

Наявність обладнання та матеріально-технічної бази

1. Інформаційна довідка Учасника, складена в довільній формі, про наявність обладнання, техніки та матеріально-технічної бази.

2.

Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід

1. Інформаційна довідка Учасника, складена в довільній формі, про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід

3..

Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів

1. Інформаційна довідка Учасника, складена в довільній формі, про досвід виконання аналогічних договорів, копії договорів, відгуки, не менше 3 шт.

4.

Наявність фінансової спроможності

1. Копія фінансового балансу на 01.01.2010р.

2. Копія звіту про фінансові результати.

3. Копія звіту про рух грошових коштів

4. Довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами
Примітки:
а) Усі документи (за винятком оригіналів), виданих іншими установами, повинні бути завірені підписом уповноваженої особи Учасника та печаткою. Для суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб – особистим підписом.

б) Документи, які не передбачені законодавством України для суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб, не подаються останніми в складі своєї пропозиції.
в) всі документи, що виконуються у довільній формі або за встановленою документацією формою, мають готуватись на окремих фірмових бланках організації, бути належно підписаними та пропечатаними печаткою Учасника.
Додаток 2
Форма „Пропозиція” подається у вигляді, наведеному нижче.

Учасник не повинен відступати від даної форми.
ФОРМА „ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ”

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)


Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі в конкурсних торгах на закупівлю ________________________________________________________________________________ згідно із вимогами Замовника торгів.

Вивчивши документацію конкурсних торгів та технічні вимоги до предмета закупівлі, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у комерційній частині цієї пропозиції за наступними цінами:
Найменування товару

Одиниця виміру

Кількість

Ціна за одиницю,

грн., з ПДВ

Загальна вартість, грн., з ПДВ


Загальна вартість пропозиції Σ

1. До акцепту нашої пропозиції, документація конкурсних торгів разом із нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між сторонами. Якщо пропозиція буде акцептована, Учасник візьме на себе зобов’язання виконати всі умови, передбачені Договором.

2. Учасник погоджується дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 календарних днів з дня розкриття конкурсних пропозицій, встановленого Замовником Наша пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

3. Учасник погоджується з тим, що Замовник можете відхилити нашу чи всі пропозиції згідно з умовами документації конкурсних торгів, та розуміє, що Замовник не обмежений у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Замовника умовами.

4. Якщо пропозиція буде акцептована, ми зобов’язуємося підписати Договір із Замовником згідно із умовами документації конкурсних торгів.
5. Умови розрахунків: ________________________________________ календарних днів.

(оплата за фактом поставки, відтерменування платежу)
6. Строк поставки _________________ календарних днів.
Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.
Додаток 3.

КРИТЕРІЇ ТА МЕТОДИКА ОЦІНКИ ПРОПОЗИЦІЙ

Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється на основі наступних критеріїв:  1. Ціна – 80 балів;

  2. Умови розрахунків - 10;

3 Строк постачання Товару – 10.
Оцінка проводиться згідно з наступною методикою.

Кількість балів кожної пропозиції визначається сумарно. Максимально можлива кількість балів дорівнює : 100.

Кількість балів по критерію: Ціна - 80 балів.

Кількість балів по критерію: Умови розрахунків – 10 балів.

Кількість балів по критерію: Строк постачанню товару - 10 балів.

1. Кількість балів за критерієм "Ціна" визначається наступним чином. Пропозиції, значення критерію "Ціна" у якої є найвигіднішим (найменшим), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій визначається за формулою:

Бобчисл = Цmin| Цобчисл*80, де

Бобчисл = обчислювана кількість балів;

Цmin - найнижче значення за критерієм "Ціна";

Цобчисл - значення поточного критерію пропозиції, кількість балів для якого обчислюється;

80 - максимально можлива кількість балів за критерієм "Ціна".
2. Кількість балів за критерієм “Умови розрахунків визначається наступним чином. Пропозиції, термін відстрочки платежу якої найвигідніший (найдовший), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій визначається за формулою:

Бобчисл = Робчислmax *10, де

Бобчисл = обчислювана кількість балів;

Рmax – найдовший термін відстрочки платежу;

Робчисл – термін відстрочки платежу пропозиції, кількість балів для якої обчислюється;

10– максимально можлива кількість балів за критерієм Умови розрахунків”.

Якщо відстрочки платежу не передбачається, учаснику присвоюється – «0» балів по даному критерію. Якщо відстрочка платежу більше ніж 60 календарних днів, такий строк прирівнюється до 60 календарних днів.


3. Кількість балів за критерієм “Строк поставки” визначається наступним чином. Пропозиції, строк поставки якої найвигідніший (найкоротший), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій визначається за формулою:

Бобчисл = Т minобчисл *10, де

Бобчисл = обчислювана кількість балів;

Т min – найкоротший строк поставки;

Тобчисл – строк поставки, зазначений в пропозиції, кількість балів для якої обчислюється;

10 – максимально можлива кількість балів за критерієм Строк поставки”.

Загальна кількість балів за всіма критеріями розраховується по формулі:

Кількість балів за критерієм “Ціна” + кількість балів за критерієм “Умови розрахунків” + кількість балів за критерієм “Строк поставки Товару”

Переможець визначається згідно протоколу оцінки та порівняння пропозицій, де зазначається кількість балів, що отримали всі Учасники, а той, хто отримав найбільшу кількість балів – визнається переможцем.

У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має голова комітету з конкурсних торгів.

Додаток 4.
Основні умови договору

1. Предмет Договору.

1.1. Постачальник зобов’язується поставити та передати у встановлений строк у власність Замовника Товар в асортименті, кількості та за цінами, що надається в специфікації продукти нафто перероблення рідкі (23.20.2), (скраплений газ пропан) до цього Договору і є його невід’ємною частиною. Замовник зобов’язується прийняти цей товар та оплатити його.


2. Вартість договору та умови оплати.

2.1. Ціни на товар встановлюються в національній валюті України. Ціни на товар повинні відповідати рішенню комітету з конкурсних торгів від _________ (протокол № ___). Загальна сума договору складає -

2.2. Оплата за Товар здійснюється Замовником в національній валюті України – гривнях, шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Постачальника за реквізитами. При цьому оплата Замовником може здійснюватись із відстрочкою платежу.
3. Умови постачання.

3.1. Товар постачається Постачальником за адресою Замовника згідно видаткових накладних, складених Постачальником. Товар постачається протягом 3 робочих днів від дня отримання замовлення на Товар від Замовника.4. Якість товару.

4.1. Постачальник гарантує якість товару, що постачається Замовнику за Договором, який за своєю якістю повинний відповідати вимогам діючих стандартів та технічних умов.


5. Відповідальність сторін.

5.1. У разі затримки поставки товару або поставки не в повному обсязі, заявленому Замовником, Постачальник сплачує неустойку у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми непоставленого Товару за кожний день затримки.

5.2. Сплата пені не звільняє Сторони від виконання прийнятих на себе зобов'язань по Договору поставки.

5.3. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

5.4. Всі розбіжності і спори, якщо вони виникнуть у ході виконання цього Договору, повинні вирішуватись Сторонами шляхом переговорів, а у випадку недосягнення згоди – можуть бути передані на розгляд господарського суду з обов’язковим дотриманням досудового претензійного порядку.

5.5. Істотні умови договору не повинні змінюватись після підписання Договору до повного виконання зобов’язань сторонами.6. Форс-мажорні обставини.

6.1. При виникненні форс - мажорних обставин, Сторона письмово повідомляє іншу про наявність такої ситуації та тимчасову неможливість виконання своїх зобов’язань до моменту їх усунення.


7. Термін дії договору.
8. Юридичні адреси, реквізити сторін, підписи.
ДОДАТОК 5
ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Замовник оголошує торги на закупівлю продуктів нафто перероблення газоподібних у наступній кількості:

Пропан скраплений 520000 л.
Поставка та заправка продукції вказаного асортименту в автотранспорт замовника учасником 40 тис. л. на місяць за адресою м. Олевськ Житомирської області,.

Продукти нафто перероблення газоподібні повинні відповідати Державним стандартам та технічним умовам заводів-виробників і мати паспорта якості на кожну партію та сертифікати відповідності.

Основні вимоги до продукції:


  • якість;

  • екологічність продукції.

Документальне підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам по предмету закупівлі, встановленим замовником:
1

Провадження Учасником підприємницької діяльності відповідно до положень його Статуту.

1. Копія Статуту або іншого установчого документу.

2. Копія довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

3. Копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності – юридичної особи.

4. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб).2

Відсутність підстав для відмови в торгах.

1. Оригінал або нотаріально завірена копія довідки що учасника не визнано банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура.

3

Сплата податків і зборів (обов'язкових платежів).

1.Оригінал довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості по обов’язковим платежам до бюджету дійсну станом на дату розкриття.

4.

Відповідність товару

1. Пояснювальна записка з детальним описом основних характеристик товару (або специфікація товару).

2. Копія сертифікату якості на запропоновану продукцію.5

Інші документи

1. Довідка, складена у довільній формі, яка повинна містити відомості про підприємство.

- назва та реквізити підприємства-Учасника (адреса, телефон, телефакс, ел. пошта);

- керівництво (прізвище, ім'я, по батькові, посада).

2. Підтвердження основних умов договору (згідно документації).3. Документи, що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю (виписка з протоколу засновників, наказ про призначення, довіреність, доручення керівника або особи що підписала пропозицію).