Інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника Замовник: Найменування - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
ОБҐрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника... 1 41.52kb.
Інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника... 1 26.97kb.
Інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника... 1 31.59kb.
Інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника... 1 33.78kb.
Інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника... 1 24.24kb.
Інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника... 1 34.37kb.
Інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника... 1 21.42kb.
Інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника... 1 28.19kb.
Інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника... 1 31.71kb.
Інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника... 1 23.41kb.
Інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника... 1 16.18kb.
Розпорядженням голови райдержадміністрації від № 1 73.51kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника Замовник: Найменування - сторінка №1/1
Проведення державних закупівель

Управлінням праці та соціального захисту населення

Овруцької районної державної адміністрації в 2013 році
ІНФОРМАЦІЯ

про застосування процедури закупівлі в одного учасника
1. Замовник:

1.1. Найменування. Управління праці та соціального захисту населення Овруцької районної державної адміністрації

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 03192603

1.3. Місцезнаходження. 11106 Житомирська обл., Овруцький р-н, м.Овруч,вул.Леніна,17

1.4. Реєстраційний рахунок замовника. 35418012002382;35417013002382;35411019002382;35411019002382;35418023002382;

35419022002382;35419022002382;35410021002382;35416025002382;35412007002382;

35412030002382;35411031002382;35417031003857;35418030003857;35411015003857;

35414005002382;35415015002382;35414016002382;35413017002382;35412018002382;

35411020002382;35418007003857;35418029003857;35419011002382;35411008002382;

35412014003857;35411004003857;35413006002382;35419028003857;35411037003857;

35216038003857

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail). Халімончук Тетяна Василівна, заступник начальника управління, вул.Леніна17,м.Овруч, к.№9, тел.№(041)48 4-22-01, факс.(041)48 2-25-70

1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ).

Управління праці та соціального захисту населення Овруцької районної державної адміністрації код за ЄДРПОУ 03192603

2. Фінансування закупівлі:

2.1. Джерело фінансування закупівлі. Кошти державного та місцевих бюджетів

2.2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі (не для друку, не для оприлюднення). 241100,00 грн.

2.3. Очікувана ціна одиниці товару (у разі закупівлі товару) (не для друку, не для оприлюднення).

3. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). ovruch-rayvlada.org.ua

5. Інформація про предмет закупівлі:

5.1. Найменування предмета закупівлі. Код-64.11.1 – поштові послуги згідно ДК 016-97

5.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг.

5.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Житомирська область, Овруцький район, населені пункти району

5.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Лютий-грудень 2013р.

6. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори. Українське державне підприємство поштового зв'язку «Укрпошта» в особі Житомирської дирекції Українського державного підприємства поштового зв'язку «Укрпошта», ,10001 м.Житомир, вул.Вітрука,1 тел. (041)247-40-00,(041)239-68-88.

7. Ціна пропозиції:

7.1. Загальна ціна пропозиції. 241100,00 грн. Двісті сорок одна тисяча сто гривень 00 коп.(без ПДВ)

7.2. Ціна пропозиції за одиницю товару (у разі закупівлі товару).

8. Додаткова інформація. немає
Голова комітету з конкурсних торгів Халімончук Т.В.

(заступник начальника управління)ОБҐРУНТУВАННЯ

застосування процедури закупівлі в одного учасника
1. Замовник:

1.1. Найменування. Управління праці та соціального захисту населення Овруцької районної державної адміністрації

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 03192603

1.3. Місцезнаходження. 11106 Житомирська обл., Овруцький р-н, м.Овруч,вул.Леніна,17

1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail). Халімончук Тетяна Василівна, заступник начальника управління, вул.Леніна17,м.Овруч, к.№9, тел.№(041)48 42-20-1, факс.(041)48 2-25-70

1.5. Головний розпорядник коштів або орган, до сфери управління якого належить замовник (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ). Управління праці та соціального захисту населення Овруцької районної державної адміністрації 03192603

1.6. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника. 17.01.2013р
2. Джерело фінансування закупівлі. Кошти державного і місцевих бюджетів
3. Інформація про предмет закупівлі:

3.1. Найменування предмета закупівлі. Код - 64.11.1 – поштові послуги згідно ДК 016-97

3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг.-

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Житомирська область, Овруцький район, населені пункти району

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Лютий-грудень 2013р.

4. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі:

4.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи. Українське державне підприємство поштового зв'язку «Укрпошта» в особі Житомирської дирекції Українського державного підприємства поштового зв'язку «Укрпошта» свідоцтво №35479574

4.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 22046132

4.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, телефакс. 10001 м.Житомир, вул.Вітрука,1 тел.(041)2474000
5. Умови застосування процедури закупівлі в одного учасника. Відповідно до п.2 ч.2 ст.39 Закону України «Про здійснення державних закупівель», а саме: відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи послуги, які можуть бути поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником (виконавцем), за відсутності при цьому альтернативи.
6. Причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання процедури закупівлі в одного учасника. Частиною 7 статті 15 Закону України «Про поштовий зв’язок» встановлено, що юридична особа, на яку покладається виконання функцій національного оператора поштового зв’язку, визначається Кабінетом Міністрів України.       

Розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про національного оператора поштового зв’язку» № 10-р від 10.01.2002р. виконання функцій   національного оператора поштового зв'язку покладено на Українське державне підприємство поштового зв'язку «Укрпошта» із розгалуженою системою дирекцій та відділень.

Відповідно до Закону України «Про поштовий зв’язок» національний оператор поштового зв’язку надає універсальні послуги поштового зв’язку на всій території України і якому надаються виключні права на провадження певних видів діяльності у сфері надання послуг поштового зв’язку.

Держава забезпечує фінансову підтримку національного оператора у наданні універсальних послуг поштового зв’язку.

Крім того, відповідно до Положення про складання та ведення переліку суб’єктів природних монополій, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 12.12.2006 № 537-р, перелік суб’єктів природних монополій в установленому порядку розміщується на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України (http://www.amc.gov.ua).

Станом на 17.01.2013 на веб-сайті Антимонопольного комітету України розміщено Перелік суб’єктів природних монополій на загальнодержавних ринках, до якого включено Українське державне підприємство поштового зв’язку «Укрпошта», та Перелік суб’єктів природних монополій Житомирської області, до якого включено Українське державне підприємство поштового зв’язку «Укрпошта» в особі Житомирської дирекції щодо надання універсальних послуг поштового зв’язку.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію» інформація державних органів та органів місцевого самоврядування - це офіційна документована інформація, яка створюється в процесі поточної діяльності законодавчої, виконавчої та судової влади, органів місцевого самоврядування. Інформація державних органів та органів місцевого самоврядування доводиться до відома заінтересованих осіб шляхом: опублікування її в офіційних друкованих виданнях, розміщення на офіційних сторінках відповідних органів влади у мережі Інтернет або поширення інформаційними службами відповідних державних органів і організацій.

Таким чином, інформація, розміщена на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України, щодо переліків суб’єктів природних монополій є офіційною інформацією державного органу.

Отже, враховуючи викладене, відсутня конкуренція (у тому числі з технічних причин) на поштові послуги, які можуть бути надані тільки певним виконавцем - національним оператором поштового зв’язку України - «Українським державним підприємством поштового зв’язку «Укрпошта», в особі її філії за місцем розташування замовника - Житомирської дирекції Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта», за відсутності при цьому альтернативи.

7. Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі. – Закон України «Про поштовий зв’язок» № 2759-III від 04.10.2001р.;  • Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про національного оператора поштового зв’язку» № 10-р від 10.01.2002р.;

  • Положення про складання та ведення переліку суб’єктів природних монополій, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 12.12.2006 № 537-р.

Голова комітету з конкурсних торгів Т.В.Халімончук

(заступник начальника управління)
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2013 рік

Управління праці та соціального захисту населення Овруцької районної державної адміністрації_

__Код за ЄДРПОУ 03192603__________

(найменування замовника,

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)Предмет закупівлі

Код КЕКВ

Джерело фінансування

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Підрозділ, який планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів )запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

Поштові послуги


2240

Кошти державного і місцевих бюджетів

241100,00 (без ПДВ)

(Двісті сорок одна тисяча сто гривень 00 копійок)
Закупівля в одного учасника

Лютий 2013р

Комітет з конкурсних торгів

(голова комітету Халімончук Тетяна Василівна)Код ДК 016-97 64.11.1

відсутня конкуренція на надання даного виду послуг, оскільки Укрпошта є єдиним універсальним підприємством яке надає послуги поштового зв'язку та має розгалужену систему відділеньЗатверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 17.01.13

N 1.
Голова комітету

з конкурсних торгів Халімончук Т.В. _______________

(підпис) М.П. М.П.

Секретар комітетуз конкурсних торгів Кістенюк В.М. _______________

підпис)