К-ть годин - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Робоча навчальна програма дисципліни 1 197.25kb.
Програма для студентів спеціальності: "фінанси", Затверджено 1 77.57kb.
Макроекономіка 2 444.02kb.
Імені тараса шевченка 1 167.83kb.
Методичні рекомендації по вивченню дисципліни Дисципліна "Основи... 1 180.36kb.
Програма для студентів спеціальностей: "соціологія", Укладач доцент... 1 114.02kb.
Програма для студентів спеціальностей: географія, економічна та соціальна... 1 278.01kb.
Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності "психологія"... 2 474.05kb.
Програма для слухачів за спеціальностю 060101 -"Правознавство" Укладач: д. 1 237.29kb.
Методологія органічного синтезу робоча навчальна програма дисципліни 1 197.34kb.
К ф. м н. Чегель В.І. к т. н. Гринько Д. О 1 162.48kb.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 1 227.3kb.
Дипломних робіт з напряму підготовки «Облік і аудит» 1 100.6kb.
Таращанський 1 219.63kb.

К-ть годин - сторінка №1/1

№ уроку

Назва теми

К-ть годин на тему

К-ть годин

1.

Вступ.


1 год

1
Тема № 1. Друга світова війна. Світ після Другої світової війни.

6 год.


2.

Причини, характер, періодизація Другої світової війни. Характеристика військових дій на першому етапі війни 1939 - червень 1941 рр. План «Барбаросса».
1

3.

Напад Німеччини на СРСР. Перебіг подій на радянсько-німецькому фронті у 1941-42 рр. Процес формування антигітлерівської коаліції.
1

4.

Особливості окупаційного режиму та Руху Опору на окупованих територіях. Голокост.
1


5.

Сталінградська битва. Розгром німецьких військ на Орловсько-Курській дузі. Наступальні операції Червоної Армії. Визволення території СРСР, перенесення військових дій у Центральну та Східну Європу. Зміна ролі чоловіка і жінки в повсякденному житті в умовах війни.
1

6.

Відкриття другого фронту в Європі. Завершальний період війни в Європі та Азії. Роль визначних військових, державних та політичних діячів в перемозі над нацизмом та фашизмом.
1

7.

Зміни у світі внаслідок Другої світової війни. Політичні, економічні та соціальні наслідки Другої світової війни для народів світу. Мирні договори з колишніми союзниками Німеччини. Сан-Франциська конференція та створення ООН. Нюрнберзський та Токійський процеси над воєнними злочинцями.
1

8.

Узагальнення

1 год.

1
Тема № 2 США та Канада

у 1945 – на початку ХХІ ст.

4 год.

9.

Утвердження США як провідної країни повоєнного біполярного світу. США у 1945-1960 рр..

Посилення внутрішньополітичної реакції.. Масовий негритянський рух в 60-х рр.США в 60-70 рр. ХХ ст. Внутрішня та зовнішня політика адміністрацій Дж. Кеннеді, Л. Джонсона, Р. Ніксона .

1

10.

США у 80-90 рр. ХХ ст. Рейганоміка.

1

11.

“Нова економічна філософія” Б. Клінтона. Сучасні внутрішньополітичні та зовнішньополітичні пріоритети американських президентів ХХІ ст.. Перспективи розвитку українсько-американських відносин .

1

12.

Канада у ІІ пол.. ХХ ст. – на поч.. ХХІ ст. Проблема Квебеку. Українсько-канадські відносини.
1
Тема № 3. Країни Західної Європи (1945 – поч. ХХІ ст.)


5 год.

13.

Наслідки Другої світової війни для провідних країн Західної Європи. План Маршалла. Початок європейської економічної інтеграції.
1

14.

Німеччина. Створення ФРН і НДР. Німецьке “економічне диво”. Об’єднання Німеччини. Українсько-німецькі відносини.
1

15.

Велика Британія. Внутрішня і зовнішня політика лейбористських та консервативних урядів у 40 – 70-х рр. ХХ ст. Трансформація Британської колоніальної імперії. Тетчеризм.. “Третій шлях” Т. Блера. Сучасне становище у країні.
1

16.

Франція. Соціально-економічний та політичний розвиток Четвертої Республіки. Становлення П’ятої Республіки. Травневі події 1968 р. Ш. де Голль. Франція наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст.. Взаємини Франції з Україною.
1

17.

Італія. Проголошення республіки. Італійське “економічне диво”. Державна програма боротьби з мафією. Соціально-економічний і політичний розвиток країни наприкінці ХХ- на поч. ХХІ ст.

Інтеграційні процеси в Європі наприкінці ХХ- на поч ХХІ ст. – здобутки та проблеми.


1

18.

Узагальнення

1 год

1
Тема № 4. СРСР. Нові незалежні держави

3 год

19.

Наслідки Другої світової війни. Відбудова економіки. Завершення епохи Сталіна.

Загострення політичної боротьби після смерті Сталіна. “Хрущовська відлига”.


1

20.

Роки “брежнєвського застою”. (1964 – 1985 рр.). Суспільно-політичне життя країни. Дисидентський рух.
1

21.

Від “перебудови” до розпаду СРСР (1985 – 1991 рр.) Лібералізація суспільного та політичного життя. Антидержавний путч 1991 р. Розпад СРСР. Росія у кінці ХХ – на початку ХХІ ст..

Нові незалежні держави Балтії, Закавказзя та Середньої Азії, Білорусь, Молдова. Особливості шляхів історичного розвитку.1
Тема № 5. Країни Центральної та Східної Європи. (1945 – поч. ХХІ ст.)


2 год.

22.

Становлення прорадянських режимів у Польщі, Угорщині, Болгарії, Румунії, Чехословаччині, Югославії.
1

23.

Утворення системи світового соціалізму. Кризові явища 60 – 70-х рр. ХХ ст.
1
Демократичні революції , особливості їх здійснення. Політичні, економічні та соціальні трансформації посткомуністичного суспільства. Роль країн Центральної та Східної Європи в сучасних міжнародних відносинах
1

24.

Узагальнення

1 год.

1
Тема № 6.Розвиток провідних країни Азії, Африки та Латинської Америки в др. пол. ХХ - на поч. ХХІ ст.

5 год.
25.

Розпад світової колоніальної системи. Етапи деколонізації. Шляхи розвитку незалежних держав. Нові індустріальні країни.

1

26.

Японія. Повоєнне реформування країни. Японське “економічне диво”. Внутрішня та зовнішня політика Японії наприкінці ХХ - на поч. ХХІ ст.
1

27.

Китай. Проголошення КНР. Соціально-економічні експерименти китайських комуністів. Культ особи Мао Цзедуна. Реформування економіки Китаю наприкінці ХХ на поч. ХХІ ст.

Індія. Перемога народів Індії в боротьбі за незалежність. Курс Дж. Неру та І. Ганді у внутрішній та зовнішній політиці. Розвиток Індії наприкінці ХХ - на початку ХХІ ст.
1

28.

Країни Африки та Близького Сходу.. Здобуття незалежності народами континенту. Крах апартеїду на Півдні Африки. Утворення держави Ізраїль.

Близькосхідна проблема та шляхи її врегулювання.


1

29.

Латинська Америка. Особливості соціально-економічного та політичного розвитку країн регіону в повоєнний час. Варіанти революційного процесу: Кубинська революція, революція в Чилі.


Встановлення конституційного ладу в ряді країн регіону. Українці в країнах регіону.
1
Тема № 7.

Міжнародні відносини у другій пол. ХХ ст– на поч.. ХХІ ст.

2 год.
30.

Виникнення і розгортання “холодної війни”. Міжнародні кризи і конфлікти у 40 –80-х рр. ХХ ст.

1

31.

Спроби роззброєння: Договір про заборону випробувань ядерної зброї; нарада з питань безпеки і співробітництва в Європі.


Кінець “холодної війни”. Нове політичне мислення.

Перехід від конфронтації до співробітництва. Внесок України в поліпшення загальної атмосфери безпеки у світі.


1

32.


Тема № 8. Розвиток культури (1945 – поч. ХХІ ст.)
Основні напрямки НТР в др. пол. ХХ ст. та їх вплив на життя пересічного громадянина. Наукові відкриття, поява нових галузей науки, високих технологій, інтеграція науки і виробництва.

2 год.

1


33.

Зміни в соціальній структурі суспільства, якості життя людей провідних країн світу та країн, що розвиваються. Становлення постіндустріального (інформаційного ) суспільства.1
Основні тенденції і течії розвитку літератури, образотворчого мистецтва, архітектури, музики, театру, кіно й спорту .


Тема 9. Світ на початку ХХІ тисячоліття.

1 год.


1

34.

Оптимальні шляхи подолання світових глобальних проблем: екологічної, демографічної, соціально-економічних проблем людства.
1

35.

Узагальнення


1 год.

1
ПОГОДЖЕНО:

Протокол засідання МК

від ____________ № ___

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Заступник директора з НМР________________________


ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Навчального предмету: «Всесвітня історія»

Кількість годин: 35