Кабінет міністрів україни п о с т а н о в а від 26 травня 2004 р. N 680 Київ - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Кабінет міністрів україни р о з п о р я д ж е н н я від 17 червня... 1 91.49kb.
Кабінет міністрів україни п о с т а н о в а від 11 березня 2004 р. 1 83.81kb.
Кабінет міністрів україни п о с т а н о в а від 17 червня 2004 р. 1 83.6kb.
Кабінет міністрів україни п о с т а н о в а від 21 травня 2009 р. 1 365.55kb.
Кабінет міністрів україни п о с т а н о в а від 20 червня 2007 р. 1 398.93kb.
Кабінет міністрів україни п о с т а н о в а від 27 серпня 2010 р. 1 664.46kb.
Проект кабінет міністрів україни постанова від 200 р. N київ 1 80.24kb.
Кабінет міністрів україни п о с т а н о в а від 22 листопада 2004 р. 1 201.96kb.
Інформація про роботу в дпа україни місії наглядової ради з питань... 1 21.43kb.
Кабінет міністрів україни п о с т а н о в а від 20 січня 1997 р. 1 158.8kb.
Кабінет міністрів україни п о с т а н о в а від 30 травня 1997 р. 1 28.4kb.
Конкурсу " Левеня 2008" 1 69.7kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Кабінет міністрів україни п о с т а н о в а від 26 травня 2004 р. N 680 Київ - сторінка №1/1
                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 26 травня 2004 р. N 680
Київ

Про затвердження Порядку засвідчення наявності


електронного документа (електронних даних)
на певний момент часу

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1700 ( 1700-2006-п ) від 08.12.2006 }


Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Затвердити Порядок засвідчення наявності електронного
документа (електронних даних) на певний момент часу, що додається.
Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 49
ЗАТВЕРДЖЕНО


постановою Кабінету Міністрів України
від 26 травня 2004 р. N 680

ПОРЯДОК
засвідчення наявності електронного документа
(електронних даних) на певний момент часу


1. Цей Порядок визначає умови та вимоги до процедури


засвідчення наявності електронного документа (електронних даних)
на певний момент часу.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

послуга фіксування часу - процедура засвідчення наявності
електронного документа (електронних даних) на певний момент часу
шляхом додання до нього або логічного поєднання з ним позначки
часу;

позначка часу - сукупність електронних даних, створена за


допомогою технічних засобів та засвідчена електронним цифровим
підписом центру сертифікації ключів, яка підтверджує наявність
електронного документа (електронних даних) на певний момент часу.

Інші терміни застосовуються у значенні, наведеному у Законах


України "Про електронний цифровий підпис" ( 852-15 ), "Про
електронні документи та електронний документообіг" ( 851-15 ),
інших нормативно-правових актах.

3. Надання послуги фіксування часу включає:

реєстрацію звернень, на підставі яких формується позначка
часу;

формування позначки часу за допомогою особистого ключа центру


сертифікації;

передачу користувачеві послуги фіксування часу сформованої


позначки часу;

реєстрацію та збереження позначки часу, переданої


користувачеві послуги фіксування часу.

4. Час, який використовується в позначці часу, встановлюється


надійним засобом електронного цифрового підпису за київським часом
на момент її формування, який синхронізований з Всесвітнім
координованим часом (UTC) з точністю до однієї секунди.

5. У процесі фіксування часу позначка часу додається або


логічно поєднується з електронними даними таким чином, щоб була
виключена можливість вносити до них зміни із збереженням позначки
часу після надання послуги фіксування часу.

6. Послуги фіксування часу надаються акредитованими центрами


сертифікації ключів або центрами сертифікації ключів.

Центри сертифікації ключів надають послуги фіксування часу на


договірних засадах.

7. Акредитовані центри сертифікації ключів надають послуги


фіксування часу згідно з технічними вимогами до позначки часу, які
визначаються у встановленому порядку Адміністрацією
Держспецзв'язку, за допомогою особистого ключа, засвідченого в
центральному засвідчувальному органі або засвідчувальному центрі.

Методика та регламент надання послуги фіксування часу


визначаються центральним засвідчувальним органом.

{ Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1700


( 1700-2006-п ) від 08.12.2006 }

8. Перевірка позначки часу проводиться користувачем послуги


фіксування часу за допомогою відкритого ключа, наданого
акредитованим центром сертифікації ключів.

9. Акредитований центр сертифікації ключів під час надання


послуги фіксування часу зобов'язаний:

забезпечити зберігання даних про надані послуги фіксування


часу;

забезпечити захист персональних даних користувачів відповідно


до законодавства;

подавати консультаційно-методичну допомогу користувачам


послуг фіксування часу щодо порядку надання цих послуг;

надсилати відповідно до законодавства контролюючому та


центральному засвідчувальному органам інформацію про надання
послуги фіксування часу.

10. Акредитований центр сертифікації ключів забезпечує


надання послуги фіксування часу цілодобово.

11. У разі надання користувачеві послуги фіксування часу з


порушенням вимог цього Порядку, зокрема недотримання вимог щодо
точності часу, використання скасованого або блокованого посиленого
сертифіката ключа, позначка часу вважається недійсною.

12. Контроль за наданням послуги фіксування часу здійснює контролюючий орган.