Картка проектної пропозиції для сільських органів самоорганізації населення - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Картка до проектної пропозиції ст. 1 ІІ зміст проектної пропозиції с 2 765.02kb.
Картка до проектної пропозиції ст. 1 ІІ зміст проектної пропозиції с 1 152.69kb.
Розпорядження м. Нікополь № Про проведення звітно-виборних зборів... 1 86.48kb.
Восьма Всеукраїнська науково-практична конференція «посилення соціальної... 1 85.88kb.
Додаток до рішення Одеської міської ради від 23. 12. 2011р. 1 166.28kb.
Конкурс мікрогрантів «Підвищуємо добробут громад» 1 68.02kb.
Рішення 6 сесії Харківської міської ради 6 скликання «Про надання... 1 99.91kb.
Черкаська міська асоціація органів самоорганізації населення 1 44.25kb.
Картка проектної пропозиції Дата реєстрації 1 400.3kb.
Рішення 5 сесії Харківської міської ради 6 скликання «Про надання... 1 39.04kb.
Вісник місцевої влади 14 вересня Посадовці органів місцевого самоврядування м. 1 91.89kb.
Інформація про виконання Програми економічного І соціального розвитку... 1 226.79kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Картка проектної пропозиції для сільських органів самоорганізації населення - сторінка №1/1
Інститут аналізу державної та регіональної політики

Реєстраційна картка проектної пропозиції

для сільських органів самоорганізації населення

Дата реєстрації:
Не заповнювати!


Реєстраційний номер:
Програма МФВ:


Проект :

«Формування міжрегіональної мережі громадянської взаємодії сільських органів самоорганізації населення» за підтримки Програми МАТРА КАП Посольства Королівства Нідерландів.
Назва проекту
Загальний бюджет проекту (у гривнях)
Очікуване фінансування (у гривнях)
Термін, протягом якого передбачається реалізувати (із зазначенням кількості місяців)


Прізвище, ім’я, по-батькові керівника сільського органу самоорганізації населення
Місце роботи, посада керівника сільського органу самоорганізації населення
Поштова адреса для листування з керівником сільського органу самоорганізації населення
Телефон, факс, електронна пошта

Прізвище, ім’я, по батькові керівника проектуАдреса для листування із керівником проектуМісце роботи, посада керівника проекту
Контактний телефон, факс, електронна пошта
Підпис керівника проекту  ___________________     Дата  “___” ___________ 2013 р.


Підпис керівника організації  ___________________     Дата  “___” ___________ 2013 р.
Підпис бухгалтера організації  ___________________     Дата  “___” ___________ 2013 р.

1. Анотація проектної пропозиції


1. назва проектної пропозиції;

2. проблема, на вирішення якої спрямовано проектну пропозицію:

 • Назвіть максимально конкретно проблему в житті суспільства, на вирішення якої спрямовано проектну пропозицію;

 • Обґрунтуйте, чому реалізація саме цієї проектної пропозиції сприятиме розв`язанню зазначеної проблеми.

3. мета проектної пропозиції:

Мету потрібно чітко сформулювати, а також узагальнити наведену в анотації проектної пропозиції інформацію про шляхи розв`язання наявної проблеми.Наприклад: Активізація сільської громади щодо забезпечення діяльності осередка культури

4. план реалізації:

Виходячи з мети проектної пропозиції, сформулюйте етапи (завдання), а також для кожного з них наведіть інформацію щодо: • назви етапу;

 • терміну реалізації етапу;

 • опису заходів для здійснення етапу;

 • результатів здійснення етапу;

 • відповідальних осіб за реалізацію етапу.

До уваги: Опис кожного з етапів повинен містити інформацію про виконання.

Наприклад:

І етап — Підбір активістів та фахівців села,.

Термін здійснення: з березня 201__ року по травень 201__ року.

Заходи: співбесіда з фахівцями щодо ведення напрямку роботи;

Очікуваний результат: сформована ініціативна група з 20 активістів та фахівців.До уваги: Опис кожного із заходів повинен чітко його окреслювати і містити кількісну інформацію.

Наприклад: для такого заходу як, наприклад, “організаційне забезпечення проведення семінару” необхідно подати інформацію про час і місце його проведення, тривалість, орієнтовні теми кожного з засідань, кількість очікуваних учасників, хто вестиме секції семінару, засоби поширення інформації про семінар, які публікації готуватимуться до семінару, їх обсяги, наклади, схема розповсюдження тощо.

5. необхідні для реалізації ресурси:

У цьому розділі докладно інформуйте про таке: • Хто буде залучений до реалізації вашого проекту? Яку кваліфікацію вони мають? Що конкретно кожен з них робитиме в межах плану реалізації? Залучення яких сторонніх фахівців і для виконання якої конкретної роботи передбачено проектною пропозицією?

 • Яку частину коштів загального бюджету вже одержано з інших джерел (перераховано на рахунок організації на цільову підтримку проекту або гарантовано сплатити)?

 • Яку частину коштів і з яких джерел очікується отримати?

 • Якщо проектною пропозицією передбачається придбання обладнання, обґрунтуйте потребу в ньому. Обґрунтування має спиратися на кількісні показники характеристик устаткування і обсягів передбачуваних робіт.

 • Де передбачається розташувати придбане обладнання та яким чином воно використовуватиметься після закінчення проекту?

6. результати:

У довільній формі зазначте: • короткотривалі та довготривалі наслідки реалізації;

 • схему поширення та практичного застосування результатів;

 • кількість осіб та / або організацій, що матимуть практичну користь від реалізації проектної пропозиції.

 • яким чином буде поширено інформацію про хід реалізації проекту та його напрацювання серед широкої громадськості?Поради з підготовки бюджету

Опис цього розділу має починатися з окремої сторінки. Бюджет у зведеному табличному вигляді має відображати структуру фінансових ресурсів, потрібних для реалізації. Усі статті витрат вказувати виключно у національній валюті України (в гривнях).

Орієнтовна схема бюджету

Статті видатків

Очікуване фінансування

Отримане фінансування проекту з інших джерел (у гривнях)
(обов'язкове подання документів, що підтверджують фінансування)

Загальна сума за статтями бюджету

Оплата праці


Обладнання


Матеріальне забезпечення


Відрядження і транспортні витрати


Інші витрати


РАЗОМ:1. Оплата праці

Розписуються витрати, що стосуються реалізації Вашої проектної пропозиції. Оплата праці має бути розрахована з урахуванням податків та всіх обов’язкових платежів відповідно до форм трудових стосунків згідно з чинним законодавством України, а саме: оплата штатних співробітників (за основним місцем роботи), за сумісництвом, за угодою цивільно-правового характеру. Звертаємо увагу на те, що оплата послуг приватних підприємців вписується не до статті бюджету "Оплата праці", а до статті бюджету "Інші витрати".

Форма трудових стосунків

Яким фахівцям і за що очікується сплатити

Загальний фонд оплати праці
(з урахуванням податків та платежів)

К-сть
місяців


Загальна сума

Очікуване фінансуванняЗа основним місцем роботи

Перелік фахівців (ПІБ)За сумісництвом

Перелік фахівців (ПІБ)За угодою ЦПХ
(трудова угода або договір підряду)

Перелік фахівців (ПІБ)РАЗОМ:

2. Обладнання *

Розписуються витрати, що стосуються реалізації Вашої проектної пропозиції.

Вид обладнання або програмного забезпечення
(з зазначенням детальних технічних характеристик)


Кількість

Вартість

Загальна сума

Очікуване фінансування


РАЗОМ:

* Якщо реалізація проектної пропозиції потребує придбання організацією додаткових основних засобів, слід додати офіційну довідку від Вашої організації щодо балансової вартості наявних основних засобів станом на дату подання аплікації.

3. Матеріальне забезпечення

Розписуються витрати, що стосуються реалізації Вашої проектної пропозиції.

Назва витратних матеріалів

Кількість

Вартість

Загальна сума

Очікуване фінансуванняКанцприладдяВитратні матеріали для оргтехнікиВитратні матеріали для утримання офісуПоштові витрати
РАЗОМ:

4. Інші витрати

Розписуються витрати, що стосуються реалізації Вашої проектної пропозиції.

Послуги, за які передбачається сплатити

Кількість постачальників послуг

Вартість послуги за одиницю часу або за одиницю

Термін надання послуг або кількість одиниць

Загальна сума за статтею

Очікуване фінансуванняОплата послуг приватних підприємців, пов’язаних із загальною проектною діяльністю


Транспортні послуги, пов’язані із утриманням офісу та загальною проектною діяльністю


Оплата комунальних послуг, пов’язаних із загальною проектною діяльністю


Оплата послуг приватних підприємців з обслуговування учасників заходів в рамках проектної діяльності (наприклад, перекладачі, модератори, тренери тощо).


Витрати на оренду обладнання для заходів в рамках проектної діяльності


Витрати на проживання учасників заходів в рамках проектної діяльності


Витрати на харчування учасників заходів в рамках проектної діяльності


Витрати на оренду приміщень для проведення заходів в рамках проектної діяльності


Витрати на поліграфічні послуги для проведення заходів в рамках проектної діяльності (тиражування, копіювання тощо)


Інше… (ідентифікуйте інші витрати, пов’язані із загальною проектною діяльністю)РАЗОМ :


Конкурс проводиться в межах проекту «Формування міжрегіональної мережі громадянської взаємодії сільських органів самоорганізації населення», що реалізується Інститутом аналізу державної та регіональної політики за фінансової підтримки Програми МАТРА КАП Посольства Королівства Нідерландів