Концепція андрій Мартин, завідувач кафедри землевпорядного проектування Національного університету біоресурсів - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1сторінка 2
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Андрій Мартин, завідувач кафедри землевпорядного проектування 1 212.83kb.
Андрій Мартин, кандидат економічних наук докторант Національного... 1 275.33kb.
621. 317. 76; 681. 11; 681. 831. 2 Дрнті 59. 33 Спосіб вимірювання... 1 33.86kb.
Проблеми державного земельного кадастру в україні андрій Мартин,... 3 588.76kb.
Навчальний посібник-коментар Ч. 1 (АН) Редакційно-видавничий відділ... 51 12753.03kb.
Стандарт вищої освіти вінницького національного технічного університету... 1 292.21kb.
Стандарт вищої освіти вінницького національного технічного університету... 5 492.54kb.
Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і... 1 210.38kb.
Розрахунок та проектування багатофункціональних теплогенеруючих агрегатів-гідромлинів 4 1301.87kb.
Плющ марії Яківни 1 38.69kb.
Рецензенти: Сопко Василь Васильович, доктор економічних наук, професор... 41 10128.35kb.
Рішення від 2012 року № Про внесення змін до рішення Кіровоградської... 1 10.25kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Концепція андрій Мартин, завідувач кафедри землевпорядного проектування Національного - сторінка №1/2


УДК 322.2
РОЗМЕЖУВАННЯ ЗЕМЕЛЬ ДЕРЖАВНОЇ ТА КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: НОВА КОНЦЕПЦІЯ


Андрій Мартин,

завідувач кафедри землевпорядного проектування Національного університету біоресурсів

і природокористування України, кандидат економічних наук

Сергій Гущик,

начальник Головного управління Держкомзему в Київській області

Людмила Гунько,

начальник відділу Головного управління Держкомзему в Київській області, кандидат економічних наук


Постановка проблеми. Стаття 13 Конституції України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР визначає, що земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходиться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об’єктами права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених Конституцією.

Як зазначає А.М. Мірошниченко, специфіка права комунальної власності полягає у суб’єктно-об’єктному складі, а також особливому порядку набуття та припинення такого права власності [1]. Стаття 142 Конституції України, статті 80, 83 Земельного кодексу України від 25.10.2001 № 2768-ІІІ визначають суб’єктом права комунальної власності відповідні територіальні громади, що здійснюють право власності або безпосередньо (за допомогою місцевого референдуму, загальних зборів громадян – ст.ст. 7, 8 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»), або через органи місцевого самоврядування. Цими органами, відповідно ст.ст. 8-12, 80 та інших Земельного кодексу України, є відповідні місцеві ради: сільські, селищні, міські – щодо земель територіальних громад, районні, обласні та Верховна Рада АР Крим – щодо земель спільної власності територіальних громад.

Порядок розмежування земель державної та комунальної власності був законодавчо врегульований ще у 2004 році (див. Закон України від 05.02.2004 № 1457-IV «Про розмежування земель державної та комунальної власності»). За даними Держземагентства в Україні підлягає розмежуванню понад 29 млн. гектарів земель державної власності. З моменту прийняття Земельного кодексу України органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади прийнято 4061 рішення щодо розмежування земель державної та комунальної власності на площу майже 8 млн. гектарів. Згідно з прийнятими рішеннями замовлено ще 1030 проектів землеустрою щодо розмежування земель державної та комунальної власності на загальну площу 1,6 млн. гектарів. Із загальної кількості замовлених проектів землеустрою затверджено лише 73 проекти на загальну площу 166 тис. гектарів. Дотепер жодного гектара землі офіційно не передано у комунальну власність.

Таким чином, більш ніж восьмирічне «пробуксовування» процесу розмежування земель державної та комунальної власності яскраво свідчить про необхідність удосконалення концептуальних засад його здійснення, що обумовлює значну актуальність розроблення нових науково-методичних та організаційно-правових підходів щодо інституціоналізації прав держави та територіальних громад на землю.Аналіз останніх наукових досліджень і публікацій. Правову основу розмежування складають Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-III, Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV, закони України від 05.02.2004 № 1457-IV «Про розмежування земель державної та комунальної власності», вiд 07.07.2011 № 3613-VI «Про Державний земельний кадастр», від 22.05.2003 № 858-IV «Про землеустрій», від 17.06.2004 № 1808-IV «Про державну експертизу землевпорядної документації» та деякі інші законодавчі акти.

Питанням розмежування земель державної та комунальної власності в Україні присвячено роботи таких науковців як М.В. Воскобійник [2], А.М. Муховиков, Л.Я. Новаковський [3], А.М. Третяк [4] та деяких інших. В той же час, критичний науковий аналіз та обґрунтування альтернативних моделей розмежування земель в Україні майже не проводився.Метою даної статті є критичний аналіз сучасного механізму розмежування земель державної та комунальної власності в Україні та обґрунтування підходів щодо завершення цього процесу із мінімальними витратами суспільних ресурсів.

Виклад основного матеріалу. За даними державного земельного кадастру станом на 1 січня 2011 року у державній власності перебувало 29151,2 тис. га земель або 48,3 % території України. Із цієї площі 10806,3 тис. га (або 37,1 %) складають сільськогосподарські угіддя, в тому числі 5395,5 тис. га (або 18,5 %) орні землі. Із загальної площі нерозмежованих земель 50,0 % (14565,4 тис. га) представлені сформованими земельними ділянками, на яких розташовані 5,16 млн. землекористувань (тобто 20,3 % від загальної кількості сформованих в Україні земельних ділянок).

Несформованими у земельні ділянки залишаються 14585,8 тис. га земель, з яких: 7428,6 тис. га (50,9 %) становлять землі запасу; 1789,1 тис. га (12,3 %) – землі резервного фонду, що не надані в постійне користування; 1204,9 тис. га (8,3 %) – землі, не надані у власність або постійне користування в межах населених пунктів; 4163,2 тис. га (28,5 %) – землі загального користування.Аналіз сучасного стану використання нерозмежованих земель державної власності в Україні (див. табл. 1) показує, що більша частина сформованих земельних ділянок розташована у населених пунктах (74,5 %), в той час, як за площею державних земель більше за їх межами (86,2 %).
Таблиця 1 – Сучасний стан використання нерозмежованих земель державної власності в Україні1


Види землекористувачів на землях державної власності

Кількість землекористувачів:

Загальна площа земель:

Сільськогосподарські угіддя:

Орні землі:

всього

в тому числі в межах / за межами населених пунктів, %

всього, га

в тому числі в межах / за межами населених пунктів, %

всього, га

в тому числі в межах / за межами населених пунктів, %

всього, га

в тому числі в межах / за межами населених пунктів, %

Сільськогосподарські підприємства

3432

49 / 51

1511,8

3,1 / 96,9

1121,9

2,2 / 97,8

900,2

1,8 / 98,2

Недержавні сільськогосподарські підприємства, всього

1439

42,9 / 57,1

353

2,7 / 97,3

151,8

2,6 / 97,4

102,1

2,1 / 97,9

Колективні сільськогосподарські підприємства

139

51,8 / 48,2

34,6

3,5 / 96,5

19,8

4 / 96

11,2

4,5 / 95,5

Сільськогосподарські кооперативи

109

34,9 / 65,1

96,5

0,2 / 99,8

4,5

2,2 / 97,8

2,8

3,6 / 96,4

Сільськогосподарські товариства

567

44,3 / 55,7

164,1

3,2 / 96,8

87,7

2,2 / 97,8

55,8

1,6 / 98,4

Підсобні сільські господарства недержавних підприємств, установ та організацій

236

37,7 / 62,3

13,5

8,1 / 91,9

11,6

6,9 / 93,1

8,8

6,8 / 93,2

Інші недержавні сільськогосподарські підприємства

388

43 / 57

44,3

4,3 / 95,7

28,2

1,1 / 98,9

23,5

0 / 100

Державні сільськогосподарські підприємства, всього

1899

52,9 / 47,1

1148,6

3,3 / 96,7

968,7

2,2 / 97,8

796,9

1,8 / 98,2

Держгоспи всіх систем

183

74,3 / 25,7

404,2

2,5 / 97,5

344,9

1,3 / 98,7

260,4

0,5 / 99,5

у тому числі держгоспи оборони

17

35,3 / 64,7

38,2

0,5 / 99,5

35,1

0,3 / 99,7

25,5

0,4 / 99,6

Сільськогосподарські науково-дослідні установи і навчальні заклади

684

62,3 / 37,7

493,4

3,1 / 96,9

432,9

2,1 / 97,9

378,2

1,9 / 98,1

Підсобні сільські господарства державних підприємств, установ, організацій

588

35,7 / 64,3

121,8

3,4 / 96,6

108,4

3 / 97

90,1

3,4 / 96,6

у тому числі частин, підприємств,установ, організацій оборони

20

35 / 65

21,9

0 / 100

19,8

0 / 100

17,5

0 / 100

Інші державні сільськогосподарські підприємства

444

52,3 / 47,7

129,2

6,1 / 93,9

82,5

5 / 95

68,2

4,3 / 95,7

Міжгосподарські підприємства

94

62,8 / 37,2

10,2

2,9 / 97,1

1,4

14,3 / 85,7

1,2

8,3 / 91,7

Громадяни, яким надані землі у користування

4974099

73,9 / 26,1

1802,2

34,9 / 65,1

1707,3

33,1 / 66,9

1493,7

31,2 / 68,8

Селянські (фермерські) господарства

25861

5,4 / 94,6

697,5

1,2 / 98,8

681,1

1,1 / 98,9

625

1 / 99

Ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

1945

0,7 / 99,3

1

10 / 90

0,3

33,3 / 66,7

0,2

50 / 50

Особисті підсобні господарства

1305299

64,1 / 35,9

787,2

46,7 / 53,3

783,3

46,6 / 53,4

726,1

45,4 / 54,6

Ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських будівель (присадибні ділянки)

1816266

94,4 / 5,6

232,3

97,2 / 2,8

182,5

96,8 / 3,2

133,7

96 / 4

Ділянки для садівництва

902071

29,6 / 70,4

75,5

25,4 / 74,6

59,3

25,3 / 74,7

8,1

14,8 / 85,2

Ділянки для дачного будівництва

9235

68,5 / 31,5

0,9

77,8 / 22,2

0,8

50 / 50

0,6

50 / 50

Ділянки для гаражного будівництва

907424

93 / 7

6,4

98,4 / 1,6

 
 
Ділянки для здійснення несільськогосподарської підприємницької діяльності

5998

94,6 / 5,5

1,4

71,4 / 28,6

 
 
Заклади, установи, організації

124614

95,7 / 4,3

597,3

40,9 / 59,1

51,3

22,6 / 77,4

41,3

18,4 / 81,6

Органи державної влади та місцевого самоврядування

11350

98,1 / 1,9

15

78,7 / 21,3

2,3

17,4 / 82,6

1,2

0 / 100

Громадські організації

951

94,3 / 5,7

1,7

35,3 / 64,7

0,4

0 / 100

0,3

0 / 100

Заклади науки,науково-дослідні та проектні організації

1113

95,1 / 4,9

7,6

28,9 / 71,1

0,9

22,2 / 77,8

0,7

14,3 / 85,7

Заклади освіти

25466

98,6 / 1,4

86

66,9 / 33,1

33,3

21 / 79

28,3

16,6 / 83,4

Заклади культурно-просвітницького обслуговування

11136

99 / 1

7,9

100 / 0

 
 
Релігійні організації

12213

98,6 / 1,4

6,2

85,5 / 14,5

1,2

33,3 / 66,7

1

20 / 80

Заклади фізичної культури та спорту

3082

96,1 / 3,9

6,7

85,1 / 14,9

0,2

0 / 100

 
Заклади охорони здоров`я

13620

98,1 / 1,9

17,6

89,8 / 10,2

2,2

45,5 / 54,5

1,6

31,3 / 68,7

Заклади соціального забезпечення

928

91,9 / 8,1

6,6

28,8 / 71,2

4,8

22,9 / 77,1

4,1

26,8 / 73,2

Кредитно-фінансові заклади

1820

98,8 / 1,2

0,6

100 / 0

 
 
Заклади торгівлі

17446

96,6 / 3,4

10,6

88,7 / 11,3

0,3

0 / 100

0,3

0 / 100

Заклади громадського харчування

2353

98 / 2

1,0

100 / 0

 
 
Заклади побутового обслуговування

2796

99,1 / 0,9

1,3

92,3 / 7,7

0,2

100 / 0

0,2

100 / 0

Заклади комунального обслуговування

4676

77,4 / 22,6

36,4

69 / 31

0,9

55,6 / 44,4

0,7

57,1 / 42,9

Екстериторіальні організації та органи

74

100 / 0

0,2

100 / 0

 
 
Житлово-експлуатаційні організації

4330

98,5 / 1,5

87,7

98,6 / 1,4

0,4

100 / 0

0,1

100 / 0

Інші заклади, установи, організації

11260

80,6 / 19,4

304,2

3,8 / 96,2

4,2

9,5 / 90,5

2,8

10,7 / 89,3

Промислові та інші підприємства

34314

86,2 / 13,8

301,6

41,6 / 58,4

13,1

21,4 / 78,6

6,6

27,3 / 72,7

Підприємства добувної промисловості

1102

53,2 / 46,8

97,7

34,4 / 65,6

2,9

27,6 / 72,4

1,6

31,3 / 68,7

Металургійні підприємства та підприємства з обробки металу

582

89,5 / 10,5

29,0

49,7 / 50,3

0,3

0 / 100

0,1

0 / 100

Підприємства з виробництва та розподілу електроенергії

2288

68,4 / 31,6

42,6

31,9 / 68,1

0,4

50 / 50

0,2

100 / 0

Підприємства з виробництва будівельних матеріалів

2047

71,3 / 28,7

19,6

42,3 / 57,7

0,6

0 / 100

0,1

0 / 100

Підприємства харчової промисловості та з перероблення сільськогосподарських продуктів

3102

82,6 / 17,4

33,3

43,2 / 56,8

3,1

29 / 71

2

25 / 75

Підприємства інших галузей промисловості

25193

90,9 / 9,1

79,4

51,9 / 48,1

5,8

15,5 / 84,5

2,6

23,1 / 76,9

Підприємства та організації транспорту, зв`язку

8851

77,9 / 22,1

633,1

24 / 76

42,8

9,6 / 90,4

10,9

8,3 / 91,7

Залізничного транспорту

1011

74,3 / 25,7

238,4

22,2 / 77,8

25,5

10,2 / 89,8

6

11,7 / 88,3

Автомобільного транспорту

4015

78,1 / 21,9

369,9

23,9 / 76,1

15,5

5,8 / 94,2

4,3

4,7 / 95,3

Трубопровідного транспорту

735

60,8 / 39,2

6,4

25 / 75

0,3

0 / 100

0,1

0 / 100

Морського транспорту

77

70,1 / 29,9

2,3

73,9 / 26,1

0,1

100 / 0

 
Внутрішнього водного транспорту

69

87 / 13

1,2

66,7 / 33,3

 
 
Повітряного транспорту

174

49,4 / 50,6

8,4

42,9 / 57,1

0,9

55,6 / 44,4

0,2

0 / 100

Іншого транспорту

414

55,3 / 44,7

1,9

52,6 / 47,4

0,1

0 / 100

 
Зв`язку

2356

90,4 / 9,6

4,6

47,8 / 52,2

0,4

0 / 100

0,3

0 / 100


наступна сторінка >>