Конкурсні торги на закупівлю робіт - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Конкурсні торги на закупівлю робіт “Реконструкція Гоголівської зош... 8 2341.3kb.
Конкурсні торги на закупівлю робіт на об’єкті: ват «Дніпроенерго»... 7 1589.61kb.
Конкурсні торги (Процедура закупівлі відкриті торги) на закупівлю... 2 473.08kb.
Конкурсні торги (Процедура закупівлі відкриті торги) на закупівлю... 3 481.96kb.
Конкурсні торги (Процедура закупівлі відкриті торги) на закупівлю... 2 539.67kb.
Конкурсні торги (Процедура закупівлі відкриті торги) на закупівлю... 4 642.61kb.
Конкурсні торги (Процедура закупівлі відкриті торги) на закупівлю... 4 529.87kb.
Конкурсні торги на закупівлю товарів 2 466.46kb.
Конкурсні торги на закупівлю товарів 2 435.94kb.
Оголошення про проведення конкурсних торгів (далі „ Оголошення ) 1 60.82kb.
Конкурсні торги на закупівлю 1 100.77kb.
Регіональне відділення громадської організації Спілки морських піхотинців... 1 16.09kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Конкурсні торги на закупівлю робіт - сторінка №1/5
Управління капітального будівництва

Феодосійської міської ради

Роботи


"ЗАТВЕРДЖЕНО"

ГОЛОВА КОМІТЕТУ З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

Новостройний М.Б.

«17» серпня 2011 року

М.П.

КОНКУРСНІ ТОРГИ


на закупівлю робіт:

«Капітальний ремонт Будинку офіцерів

Чорноморського флоту Російської Федерації м.Феодосія. 2 черга»

ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
м. Феодосія – 2011 р.

I. Загальні положення

1

2

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель".

Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях визначених Законом України "Про здійснення державних закупівель"2. Інформація про замовника торгів

 

повне найменування

Управління капітального будівництва Феодосійської міської ради

місцезнаходження

вул.Галерейна, 7А, м.Феодосія, АР Крим, 98100

посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками

Новостройний Максим Борисович

Начальник управління капітального будівництва Феодосійської міської ради3. Інформація про предмет закупівлі

 

найменування предмета закупівлі

Капітальний ремонт Будинку офіцерів Чорноморського флоту російської федерації м.Феодосія. 2 черга

вид предмета закупівлі

Закупівля робіт

місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

Місце виконання робіт:

м.Феодосія, вул.Куйбишева, 21, АР Крим,у обсягу відповідно до технічного завдання.

строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

Строк виконання робіт: жовтень - грудень 2011 року

4. Процедура закупівлі

Відкриті торги

5. Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах

6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.

7. Інформація про мову (мови), якою(якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою.

II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів

1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз'яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів. Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів. У разі здійснення закупівлі за скороченою процедурою замовник не має права з власної ініціативи чи за результатами запитів вносити зміни до документації конкурсних торгів, крім випадків, коли внесення таких змін необхідне для приведення документації конкурсних торгів у відповідність із вимогами чинного законодавства або такі зміни вимагає рішення органу оскарження. У такому разі замовник вносить відповідні зміни до документації конкурсних торгів та продовжує строк подання пропозицій конкурсних торгів. У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону України "Про здійснення державних закупівель"2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону України "Про здійснення державних закупівель"III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами)Пропозиція, що подається учасником, складається з комерційної та кваліфікаційної частин, які подаються у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошиті пронумеровані та скріплені печаткою* у запечатаних конвертах, що оформлюються в один конверт.

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*. Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів.

Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*. На конверті повинно бути зазначено: повне найменування і місцезнаходження замовника; назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів; повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів; маркування: "Не відкривати до _________" (зазначаються дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів)
2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися з:

 • комерційної частини;

 • кваліфікаційної частини;

Комерційна частина пропозиції конкурсних торгів повинна включати:

- інформацію про ціну пропозиції, викладену за формою, передбаченою у цієї документації конкурсних торгів; • договірна ціна відповідно до Державних будівельних норм України ДБН Д.1.1-1-2000, у програмному комплексі АВК-5.

КОНКУРСНА ФОРМА "ПРОПОЗИЦІЯ"

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)

Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю робіт з «Капітального ремонту Будинку офіцерів Чорноморського флоту російської федерації м.Феодосія. 2 черга» згідно з технічним завданням Замовника торгів.

Вивчивши документацію конкурсних торгів та технічне завдання, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у цієї пропозиції на загальну суму грн. (з ПДВ): ______________________.

1. До акцепту нашої конкурсної пропозиції, Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 120 кал. днів з дня розкриття конкурсних пропозицій, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у строки визначені Законом України «Про здійснення державних закупівель».

3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі конкурсні пропозиції згідно з умовами документації конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

4. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції.

5. Умови розрахунків:авансові, проміжні платежи та кінцевий (остаточний) розрахунок з відстрочкою платежу до _____ днів.

6. Строк виконання робіт ___________ днів.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.
Кваліфікаційна частина пропозиції конкурсних торгів повинна включати:
1.  документ, що підтверджує повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;

2.  довідка у довільній формі яка підтверджує відповідність пропозиції конкурсних торгів технічним, якісним, кількісним характеристикам предмета закупівлі, та іншим вимогам відповідно до п.7;

3.  підтвердження кваліфікаційних критеріїв, відповідно до п.6, а саме


 • 3.1. Довідка у довільній формі, що містить інформацію про наявність у учасника обладнання та матеріально технічної бази.

3.2. Довідка у довільній формі, що містить інформацію про персонал учасника торгів з зазначенням кількості, досвіду, кваліфікації працівників.

 • 3.3. Наявність документального підвердженного досвіду виконання аналогічних договорів.

 • 3.4. Довідка з обслуговуючого банку про відсутність заборгованості за кредитами.

 • 3.5. Копія балансу форма №1 (фінансового звіту форма №1-м) за попередній рік та останній звітний квартал цього року (для юридичних осіб), за яким вже здійснена звітність у відповідних органах.

 • 3.6. Копія звіту про фінансові результати форма №2 (копія фінансового звіті форма №2-м) за попередній рік та останній звітний квартал цього року (для юридичних осіб), за яким вже здійснена звітність у відповідних органах.

 • 3.7. Копія звіту про рух грошових коштів за останній звітний період, за яким вже здійснена звітність у відповідних органах (цей звіт не вимагається для суб’єктів малого підприємництва)

 • 3.8. Довідка уповноваженого органу про відсутність провадження відносно учасника справи про банкрутство

 • 3.9. Свідоцтво платника ПДВ

4. довідка у довільній формі, яка містить відомості про учасника : повна назва, адреса (юридична та фактична), телефони, ідент.код, номера рахунків в банках, форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма (для юр.осіб), керівництво (посада, ім'я, по батькові, телефон для контактів) - для юридичних осіб;

5. копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності;

6. копія довідки ЄДРПОУ (для юр.осіб);

7. копія про присвоєння ідентифікаційного коду (для фіз.осіб);

8. копія паспорту (для фіз.осіб);

9 копія статуту (для юр.осіб);

10. копія ліцензії Учасника торгів на виконання робіт, - у разі, якщо роботи виконуватимуться субпідрядниками - копії, виданих їм ліцензій на виконання зазначених робіт.

11. довідка податкової інспекції про відсутність заборгованості по податкам та зборам.


12. довідка про узгодження з істотними умовами договору відповідно до п. 2 розділу VI конкурсної документації..
13. інформація про те, що учасника не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення.
14. інформація про те, що службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку.
15. документ, що підтверджує повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису Договору про закупівлю.
16. Графік виконання робіт
Кожна частина пропозиції конкурсних торгів повинна мати реєстр наданих документів, який має бути підписаний уповноваженою посадовою особою учасника та скріплений його печаткою, який складається на кожну частину документації конкурсних торгів окремо. Реєстр повинен містити найменування об’єкту закупівлі, найменування частини документації конкурсних торгів та перелік документів що до неї додається
Перелік документів з інформацією про субпідрядників

(надаються в разі залучення субпідрядників для виконання окремих видів робіт)

1. Пропозиції про залучення субпідрядників за формою, що додається.

2.Копii ліцензій субпідрядників на виконання видів робіт, які передбачається доручити субпідрядникам.

Форма пропозиції про залучення субпідрядниківНазва субпідрядника, його реквізити

Види робіт, які передбачається доручити субпідряднику

Орієнтована вартість робіт субпідрядника у вiтcoткax (%) до ціни тендерної пропозиції


П.I.Б. уповноваженої особи учасника

*у разі подання копій документів учасник завіряє їх своєю печаткою та підписом уповноваженої особи

3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається.

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Замовник забезпечення пропозиції конкурсних торгів учаснику не повертає у зв’язку з його відсутністю.

5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 120 днів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів. Учасник має право: відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів; погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів

6. Кваліфікаційні критерії до учасників

Учасники повинні відповідати наступним кваліфікаційним критеріям:

 • наявність обладнання та матеріально-технічної бази для виконання робіт;

 • наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для виконання робіт;

 • наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів;

 • наявність фінансової спроможності;

Для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям учасник у складі своєї пропозиції конкурсних торгів надає документи, зазначені у п.п. 3 п. 2 Розділу III . документації конкурсних торгів.

*у разі подання копій документів учасник завіряє їх своєю печаткою та підписом уповноваженої особи.


7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником. Замовником зазначаються вимоги до предмета закупівлі згідно з частиною другою статті 22 Закону України "Про здійснення державних закупівель".

Технічні та якісні характеристики визначаються відповідно до технічної документації.8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

Предмет закупівлі не підлягає поділу на частини.

9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів

IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:

 

спосіб подання пропозицій конкурсних торгів

Особисто або поштою

місце подання пропозицій конкурсних торгів

вул.Галерейна, 7А, м.Феодосія, АР Крим, 98100, кабінет 316

кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час)

21.09.2011 р. до 10:00 годин

Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали. На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів

 

місце розкриття пропозицій конкурсних торгів

вул.Галерейна, 7А, м.Феодосія, АР Крим, 98100, кабінет 316

Дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів

21.09.2011р. 11:00 годин.

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів. Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів. Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт.

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів або частини предмета закупівлі (лота). Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону України "Про здійснення державних закупівель"V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.КРИТЕРІЇ ТА МЕТОДИКА ОЦІНКИ КОНКУРСНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється на основі наступних критеріїв:1 Ціна;

2 Строк виконання робіт;

3 Умови розрахунку;

Оцінка проводиться згідно з наступною методикою.

Кількість балів кожної конкурсної пропозиції визначається сумарно. Максимально можлива кількість балів дорівнює 100.

1. Кількість балів по критерію Ціна - 75 балів.

2. Кількість балів по критерію Строк виконання робіт - 10 балів.

3. Кількість балів по критерію Умови розрахунку – 15 балів.

Всі пропозиції, оцінені згідно з критеріями оцінки, шикуються по мірі зростання значень сумарного показника. У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом голосування членів комітету конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комітету.

Переможець визначається рішенням комітету конкурсних торгів.

наступна сторінка >>