Конкурсні торги на закупівлю робіт на об’єкті: ват «Дніпроенерго» Запорізька тес - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Публічне акціонерне товариство „дніпроенерго 15 3561.54kb.
Конкурсні торги на закупівлю робіт “Реконструкція Гоголівської зош... 8 2341.3kb.
Конкурсні торги на закупівлю робіт 5 892.36kb.
Конкурсні торги (Процедура закупівлі відкриті торги) на закупівлю... 2 473.08kb.
Конкурсні торги (Процедура закупівлі відкриті торги) на закупівлю... 4 642.61kb.
Конкурсні торги (Процедура закупівлі відкриті торги) на закупівлю... 2 539.67kb.
Конкурсні торги (Процедура закупівлі відкриті торги) на закупівлю... 3 481.96kb.
Конкурсні торги (Процедура закупівлі відкриті торги) на закупівлю... 4 529.87kb.
Конкурсні торги на закупівлю товарів 2 435.94kb.
Конкурсні торги на закупівлю товарів 2 466.46kb.
Оголошення про проведення конкурсних торгів (далі „ Оголошення ) 1 60.82kb.
Рішенням комітету з конкурсних торгів №329 /з атв від 19 серпня 2010р 3 667.2kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Конкурсні торги на закупівлю робіт на об’єкті: ват «Дніпроенерго» Запорізька тес - сторінка №1/7


ВАТ „Дніпроенерго”


ЗАТВЕРДЖЕНО РІШЕННЯМ
КОМІТЕТУ З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

20/затв. від 19 січня 2011р.

ГОЛОВА КОМІТЕТУ

З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

____________________ А.М. Парфенов

м.п.
КОНКУРСНІ ТОРГИ
на закупівлю робіт на об’єкті:

ВАТ «Дніпроенерго» Запорізька ТЕС

«Модернізація циркуляційних водоводів ниток

А, Б в місцях деформації»


ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

м. Запоріжжя

2011І. Загальні положення

1

2

1. Терміни, які вживаються

в документації конкурсних торгів

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010 №2289-VI (далі – Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом.

2. Інформація про замовника торгів
- повне найменування

Відкрите акціонерне товариство «Дніпроенерго»

- місце-

знаходженням. Запоріжжя, вул. Добролюбова, 20, 69006

- посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками

Нікітенко Володимир Іванович, заступник комерційного директора,

тел. (061) 286-73-66;

Банькова Оксана Володимирівна,

начальник відділу підготовки і проведення тендерних закупівель,

тел. (061) 286-73-40;

м. Запоріжжя, вул. Добролюбова, 20, 69006, факс (061) 286-72-55, е-mail: pasechnik@gc.dnepr.energy.gov.ua3. Інформація про предмет закупівлі

- найменування предмета закупівлі

Виконання робіт на об’єкті ВАТ «Дніпроенерго» Запорізька ТЕС «Технічне переоснащення енергоблока ст. №1», а саме:

«Модернізація циркуляційних водоводів ниток А, Б в місцях деформації»

- вид предмета закупівлі


Роботи


- місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)


Запорізька ТЕС, м. Енергодар, Запорізька обл., вул. Промислова, 95, 71500


- строк поставки товарів (надання послуг, вико-нання робіт)

квітень – листопад 2011р.


4. Процедура закупівлі


Відкриті торги

5. Недискри-

мінація учасників

5.1. Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.

6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

6.1. Валютою пропозиції конкурсних торгів є національна валюта України - гривня.


7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

7.1. Під час проведення процедури закупівлі всі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою.

7.2. Усі документи, що мають відношення до пропозиції конкурсних торгів, та підготовлені безпосередньо учасником, повинні бути складені українською мовою. Всі інші документи, що мають відношення до пропозиції конкурсних торгів, документи та інформація щодо підтвердження відповідності вимогам цієї конкурсної документації, можуть бути складені як українською, так і російською мовами.
ІІ. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів


1.1. Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

1.2. Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

1.3. У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником протягом трьох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення, але не пізніше як сім днів до дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

2.1. У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником протягом трьох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення, але не пізніше як сім днів до дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.ІІІ. Підготовка пропозицій конкурсних торгів


1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).1.1. Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита (томами не більше 250 аркушів у кожному томі), пронумерована та скріплена печаткою* в 1-у примірнику у запечатаному конверті.

Гарантія не прошивається, а вкладається в конверт окремо.

1.2. Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.

1.3. Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.

1.4. Пропозиція повинна мати реєстр наданих документів.

1.5. Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів.

1.6. Електронний носій містить розрахунок ціни виконання проектно-вишукувальних робіт в електронному варіанті у файлах з розширенням .spr та розрахунок ціни виконання будівельно-монтажних робіт, пусконалагоджувальних робіт в електронному варіанті у файлах з розширенням .cmq.

1.7. Пропозиція конкурсних торгів, гарантія та електронний носій запечатується в одному конверті (одній посилці), який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.

На конверті (посилці) повинно бути зазначено:

- повне найменування і місцезнаходження замовника;

- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;

- повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

- маркування: «Не відкривати до: 24.02.2010 о 10:00».

1.8. Якщо конверт (посилка) не запечатаний або не промаркований у відповідності з вищенаведеними вимогами, замовник не несе відповідальності за неправильне або передчасне відкриття пропозиції.

1.9. Всі сторінки пропозиції, на яких зроблені будь-які окремі записи або правки, мають містити напис біля виправлення наступного змісту: „Виправленому вірити” дата, підпис, прізвище та ініціали особи або осіб, що підписують пропозицію. Відповідальність за помилки друку у документах, надісланих до комітету конкурсних торгів та підписаних відповідним чином, несе учасник.ПРОПОЗИЦІЇ, ОФОРМЛЕНІ НЕ НАЛЕЖНИМ ЧИНОМ, БУДУТЬ ВІДХИЛЕНІ

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника


Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися з:

2.1. Пропозиції за формою «Пропозиція конкурсних торгів», наданою у Додатку 1;

2.2. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів у вигляді гарантії за формою, наданою у Додатку 2

(гарантія не прошивається, а вкладається в конверт окремо);

2.3. Документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів (копія документа, що підтверджує повноваження керівника (для юридичних осіб) чи доручення (або копія) на підпис документів, якщо пропозицію конкурсних торгів підписала інша особа, крім керівника).

2.4. Інформації про підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником у п.7 Розділу Ш цієї документації.

2.5. Документально підтвердженої інформації про відповідність учасника кваліфікаційним критеріям та вимогам, щодо відсутності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, а саме:

2.5.1. Довідки про виконання аналогічних договорів учасником і/або субпідрядниками (у разі залучення субпідрядників) за формою, наданою в Додатку 3.

2.5.2. Довідки про наявність обладнання та матеріально-технічної бази у учасника і/або у субпідрядників (у разі залучення субпідрядників) (у довільній формі).

2.5.3. Листа-гарантії можливості ознайомлення замовника з наявністю обладнання та матеріально-технічної бази (у довільній формі);

2.5.4. Довідки про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід у учасника і/або у субпідрядників (у разі залучення субпідрядників) (у довільній формі).

2.5.5. Копій документів:

• баланс (за останній звітній період);

• звіт про фінансові результати (за останній звітній період);

• звіт про рух грошових коштів (за останній звітній період – (рік) (надають підприємства, фінансова звітність яких включає вказану форму звіту);

у разі ненадання учасником відповідного документа, необхідно надати лист - пояснення з зазначенням підстави ненадання документа з посиланням на законодавчі акти;

2.5.6. Оригіналу або нотаріально завіреної копії довідки Державного департаменту з питань банкрутства або Державного підприємства «Державний центр з питань відновлення платоспроможності та банкрутства» Міністерства економіки України про відсутність підприємства учасника в єдиній базі даних щодо якого порушено провадження у справі про банкрутство не більше місячної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів, якщо інше не встановлено в довідці.

2.5.7. Оригіналу або нотаріально завіреної копії довідки податкової інспекції про відсутність заборгованості із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) (отримана не раніше ніж як за 10 днів до дати розкриття пропозиції конкурсних торгів).

2.5.8. Копії Статуту або іншого установчого документу.

2.5.9. Довідки у довільній формі яка підтверджує, що: а) службову (посадову ) особу учасника не було засуджено за злочин, пов’язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисних мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку (завірена уповноваженою особою підприємства);

б) учасника не було притягнуто згідно із Законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення;

в) фізична особа, яка є учасником не була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисних мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому Законом порядку.

2.5.10. Копії документа, що підтверджує повноваження керівника на підпис договору.Інші документи

2.6. Копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та суб’єктів підприємницької діяльності);

2.7. Копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб);

2.8. Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство:

а) реквізити (адреса – юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів);

б) керівництво (посада, ім’я, по батькові, телефон для контактів) – для юридичних осіб.

2.9. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб).

2.10. Копія паспорту (для фізичних осіб).

2.11. Копія довідки про взяття на облік платника податку (форма №4-ОПП).

2.12. Копія свідоцтва про реєстрацію учасника платником податку на додану вартість чи єдиного податку.

2.13. Оригінал письмового запиту учасника щодо участі у процедурі закупівлі та отримання документації конкурсних торгів (у разі надання документації замовником).

2.14.  Копія ліцензії на право виконання робіт, що закуповуються, учасника і/або субпідрядників (у разі залучення субпідрядників).

2.15. Копія дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки з Держнаглядохоронпраці або Держгірпромнагляду на роботи, які будуть виконуватися учасником і/або субпідрядниками (у разі залучення субпідрядників).

2.16. За умови залучення субпідрядників, учасник додатково надає:

- копію Статуту або іншого установчого документу субпідрядників;

- копію свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та суб’єктів підприємницької діяльності) субпідрядників;

- копію довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб) субпідрядників;

- оригінали листів субпідрядників щодо погодження виконати роботи, що їм доручаються в зазначені строки;

- листи-відгуки щодо виконаних аналогічних договорів субпідрядниками (не менше двох листів).

Примітки:

а) документи, що не передбачені Господарським кодексом для суб’єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, не подаються учасниками в складі своєї пропозиції конкурсних торгів*;

б) учасник-нерезидент повинен надати документи з урахуванням особливостей законодавства його країни походження (аналоги зазначених документів).*

* У разі відсутності документів учасник повинен надати замість нього лист пояснення з зазначенням підстави не надання документа з посиланням на законодавчі акти.


3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

3.1. Пропозиція конкурсних торгів обов'язково супроводжується документом, що підтверджує внесення забезпечення пропозиції конкурсних торгів, яке має бути подано у вигляді гарантії на суму: 20 000 грн. (двадцять тисяч гривень)

3.2. Усі витрати, пов’язані з поданням забезпечення пропозиції конкурсних торгів, здійснюються за рахунок коштів учасника.

3.3. Термін дії гарантії, наданої як забезпечення пропозиції конкурсних торгів учасника, має відповідати терміну дії пропозиції конкурсних торгів.

3.4. Пропозиції, що не супроводжуються забезпеченням пропозиції конкурсних торгів, відхиляються замовником.

3.5. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів у вигляді оригіналу гарантії повинно бути надане учасником за формою, наведеною в п.3 розділу V.

У випадку, якщо гарант пропонує свою форму гарантії, учасник повинен погодити її з замовником наступним чином: направити замовнику зразок своєї форми гарантії (факс, е-mail, особисто). Замовник розглядає отриману форму і повідомляє свій висновок щодо  відповідності  гарантії  вимогам  замовника  (факс, е-mail, особисто).4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

4.1. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів буде повернене учаснику протягом 3 банківських днів з дня настання підстави для повернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів у разі:

а) закінчення строку дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів;

б) укладення Договору про закупівлю з учасником, що став переможцем конкурсних торгів;

в) відкликання пропозиції конкурсних торгів до закінчення строку її подання;

г) закінчення процедури закупівлі у разі неукладення Договору про закупівлю з жодним з учасників, що подали пропозиції конкурсних торгів.

Учасник може отримати забезпечення особисто (при наявності доручення та документа, який посвідчує особу) або поштою (замовник надсилає забезпечення поштою на адресу з повідомленням про отримання).

4.2. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не повертається замовником у разі:

а) відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником після закінчення строку її подання;

б) непідписання учасником, що став переможцем процедури торгів, договору про закупівлю;

в) ненадання переможцем торгів забезпечення виконання договору про закупівлю після акцепту його пропозиції конкурсних торгів.

Кошти, що надійшли як забезпечення пропозиції конкурсних торгів (у разі, коли вони не повертаються учаснику), підлягають перерахуванню на рахунок замовника.5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

5.1. Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття пропозиції конкурсних торгів.

5.2. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасника продовження дії пропозиції конкурсних торгів.

5.3. Учасник має право:

- відхилити таку вимогу без втрати свого забезпечення конкурсних торгів;

- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення конкурсних торгів.


6. Кваліфікаційні критерії до учасників

6.1. Учасник повинен відповідати наступним кваліфікаційним критеріям:

- наявність обладнання та матеріально-технічної бази;

- наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

- наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів;

- наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами).

6.2. Учасник повинен відповідати вимогам, встановленим статтею 17 Закону.

Замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов'язаний відхилити пропозицію конкурсних торгів учасника, у разі якщо:

1) має незаперечні докази того, що учасник пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму па роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі;

2) учасника було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення;

3) виявлено факт участі учасника у змові;

4) фізична особа, яка є учасником, була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;
5) службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

6) пропозиція конкурсних торгів подана учасником процедури закупівлі, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі;

7) учасником не надано документів, що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю;

8) учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура;

9) учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів).

6.3. Усі пропозиції конкурсних торгів, які відповідають кваліфікаційним критеріям, за відсутності інших підстав для їх відхилення, допускаються до оцінки.

6.4. Інформація про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам зазначена в пункті 2.5.Розділу ІІІ цієї конкурсної документації.


7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

7.1. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі надається в Додатку 7 (Технічні вимоги).

7.2. Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, а саме:

7.2.1. Пояснювальну записку з матеріалами проектних рішень, що будуть застосовані на стадії «Робоча документація» та гарантійними зобов’язаннями щодо негайного безоплатного виправлення помилок, коригування проектних рішень по зауваженням спеціалістів служб замовника та генерального проектувальника;

7.2.2. Проект завдання на проектування стадії «Робоча документація»;

7.2.2. Проект виконання робіт, розроблений у відповідності до ДБН А.3.1-5-96 з пояснювальною запискою відносно предмета закупівлі та порядку виконання робіт на діючому підприємстві;

7.2.3. Розрахунок договірної ціни відповідно до ДБН Д 1.1-1-2000 з локальними кошторисами та відомістю загальних витрат матеріально-технічних ресурсів, розрахованих у відповідності з технічними вимогами;

7.2.4. Графік виконання робіт з поетапним щомісячним визначенням фізичних обсягів робіт, термінів виконання та вартості кожного етапу робіт;

7.2.5. Графік виготовлення та постачання обладнання, специфікація на поставку обладнання;

7.2.6. Гарантії учасника відповідно до розділу 4 технічних вимог;

7.2.7. Розрахунок фактичних показників розміру загальновиробничих та адміністративних витрат, виконаний на основі даних бухгалтерського обліку за останній звітний період, а також нормативної трудомісткості виконаних робіт за той самий період, та структури організації, що склалася;

7.2.8. Довідка про розмір внесків до Пенсійного фонду України та інші Фонди соціального страхування, які були перераховані в поточному році за останній звітний період (у довільній формі).

7.2.9. Інформація про субпідрядні організації за формою, наданою у Додатку 4;

7.2.10. Документи, які з точки зору учасника, підтверджують технічні та якісні характеристики предмета закупівлі.

7.3. Розрахунок ціни виконання проектно-вишукувальних робіт Учасник виконує з використанням програмного комплексу «Строительные технологии - СМЕТА – ПИР» та додатково надає на електронному носії в електронному варіанті в файлах з розширенням .spr.

7.4. Розрахунок ціни виконання будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт Учасник виконує з використанням програмного комплексу «Строительные технологии - СМЕТА» та додатково надає на електронному носії в електронному варіанті в файлах з розширенням cmq.


8. Опис окре-мої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

Не визначаються окремі частини предмета закупівлі (лоти).

9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником


9.1. Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, якщо вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.

9.2. Повідомлення про зміни або відкликання пропозиції готується учасником, запечатується, маркується та відправляється у відповідності із п. 1 Розділу ІІІ цієї документації. На конверті додатково позначається «Зміни» або «Відкликання» відповідно. Повідомлення про відкликання може також надсилатися засобами зв’язку, але з наступним надсиланням письмового підтвердження, із поштовим штемпелем не пізніше кінцевого терміну подання пропозицій.IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів

- спосіб подання пропозицій конкурсних торгів

- місце подання пропозицій конкурсних торгів

- кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час)
Особисто або поштою

м. Запоріжжя, вул. Добролюбова, 20, кім. 502, 69006

24.02.2011 до 09:00.

1.1. Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.

1.2. На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів

- місце розкриття пропозицій конкурсних торгів

- дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:м. Запоріжжя, вул. Добролюбова, 20, кім. 502, 69006

24.02.2011 о 10:00.

2.1. До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники.

2.2. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

2.3. Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Уповноважені представники повинні мати:

- фізична особа або особа підприємець - оригінал документа, що засвідчує його особу;

- юридична особа, яку представляє керівник - завірену копію документа, який підтверджує його повноваження, оригінал документа, що засвідчує його особу;

- у разі, якщо учасника представляє інша особа - необхідно надати оформлене згідно з вимогами чинного законодавства доручення на представництво інтересів учасника та підпис документів; оригінал документа, що засвідчує його особу; копію документа, який підтверджує повноваження керівника, що підписує доручення, завірену належним чином.

2.4. Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

2.5. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою затвердженою уповноваженим органом.

2.6. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

2.7. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу протягом трьох робочих днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів.


V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію


Замовник торгів має право звернутися до учасників за роз’ясненням змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення, розгляду та оцінки пропозицій.

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.

Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється на основі наступного критерію: - ціна.наступна сторінка >>