Конкурсні торги на закупівлю робіт “Реконструкція Гоголівської зош І-ІІІ ступенів, с. Гоголеве Шишацького району Полтавської області - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Наказ №632 м. Вільнянськ Про підсумки проведення II (районного) 1 278.86kb.
Урок населення полтавської області. Топоніміка 1 64.61kb.
Наказ №23 м. Корюківка Про підсумки проведення районного етапу щорічної... 1 24.35kb.
Конкурсні торги на закупівлю робіт 5 892.36kb.
Конкурсні торги (Процедура закупівлі відкриті торги) на закупівлю... 4 642.61kb.
Конкурсні торги (Процедура закупівлі відкриті торги) на закупівлю... 2 473.08kb.
Конкурсні торги (Процедура закупівлі відкриті торги) на закупівлю... 3 481.96kb.
Конкурсні торги (Процедура закупівлі відкриті торги) на закупівлю... 2 539.67kb.
Конкурсні торги (Процедура закупівлі відкриті торги) на закупівлю... 4 529.87kb.
«Подивись, який він гарний світ, у якому ти живеш!» Яременко Ніна... 1 120.31kb.
Конкурсні торги на закупівлю товарів 2 466.46kb.
Питання до державного екзамену зі спеціальності 1 96.11kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Конкурсні торги на закупівлю робіт “Реконструкція Гоголівської зош І-ІІІ ступенів - сторінка №1/8
Управління капітального будівництва Полтавської обласної держадміністрації Затверджено рішенням комітету конкурсних торгів протокол № 27 від 22.07.2011 Голова комітету з конкурсних торгів Шульга С.І. КОНКУРСНІ ТОРГИ на закупівлю робіт Реконструкція Гоголівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, с. Гоголеве Шишацького району Полтавської області” ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ м. Полтава - 2011

I. Загальні положення 

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів 

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України “Про здійснення державних закупівель” від 01.06.2010 № 2289-VІ ( далі — Закон) та іншими нормативними документами чинного законодавства у сфері державних закупівель. Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом 

2. Інформація про замовника торгів 

  

повне найменування 

Управління капітального будівництва Полтавської обласної державної адміністрації.

місцезнаходження 

Україна, 36014, м. Полтава , вул. Зигіна, 1 .

посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками 

Пивовар Вікторія Львівна головний спеціаліст ― юрисконсульт, м.Полтава, вул.Зигіна, 1 ; тел.( 05322) 7 27 72 , факс (05322) 7 34 64, 7 27 72 ; ел. адреса : yuristukb2@i.ua

3. Інформація про предмет закупівлі 

  

найменування предмета закупівлі 

Предмет закупівлі визначається замовником у порядку, встановленому Уповноваженим органом.
”Реконструкція Гоголівського ЗОШ І-ІІІ ступенів, с. Гоголеве Шишацького району Полтавської області”.

вид предмета закупівлі 

Роботи по реконструкції

місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) 

Полтавська область, Шишацький район, с. Гоголеве Роботи по реконструкції

строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) 

Грудень 2011 року

4. Процедура закупівлі 

Відкриті торги

5. Недискримінація учасників 

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах 

6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів 

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів 

Пропозиція конкурсних торгів та всі інші документи, що мають відношення до пропозиції конкурсних торгів, складаються українською мовою. У разі наявності в пропозиції конкурсних торгів документів, викладених іншою мовою, обов’язково повинен бути переклад на українську мову цих документів
У випадках, передбачених частиною четвертою статті 10 цього Закону, документи замовника щодо процедури закупівлі, передбачені цим Законом, викладаються українською та англійською мовами. Тексти повинні бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою 

II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів 

1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів 

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за десять календарних днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз'яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.
Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.
У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.
Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону 

2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів 

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.
Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону 

III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів 

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів
* Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами) 

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою у запечатаному конверті.
Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.
Документи в складі пропозиції повинні бути прошиті, пронумеровані та скріплені печаткою *, окрім документів, що стосуються забезпечення пропозиції конкурсних торгів, які надаються в окремому полієтиленовому файлі.
Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.
На конверті повинно бути зазначено:
повне найменування і місцезнаходження замовника;
назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення конкурсних торгів, номер державного офіційного друкованого видання, у якому було опубліковано оголошення про проведення процедури закупівлі, номер оголошення;
повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;
маркування: "Не відкривати до 01.09.2011 14 год 00 хв.(зазначаються дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів") .

При цьому в одному великому конверті повинні міститься два запечатаних конверта, в одному з яких знаходиться технічна частина пропозиції, а в другому - комерційна. Обидва конверти опечатуються в одному великому конверті.

Внутрішні конверти повинні містити відповідне маркування:

“ТЕХНІЧНА ЧАСТИНА” - адресу та назву Замовника

адресу та назву Учасника , найменування торгів (закупівлі) на який подається пропозиція;

“КОМЕРЦІЙНА ЧАСТИНА” - адресу та назву Замовника

адресу та назву Учасника найменування торгів (закупівлі) на який подається пропозиція;

В конверти з маркуванням “ТЕХНІЧНА ЧАСТИНА” “КОМЕРЦІЙНА ЧАСТИНА”Учасник вкладає:- документи згідно з п. 2.1 розділу 3 документації конкурсних торгів.


2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника 

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися з:
- документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;
- документа, що підтверджує надання учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо таке забезпечення передбачено оголошенням про проведення процедури закупівлі);
- інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі відповідну технічну специфікацію (у разі потреби - плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі);
документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям  2.1 Пропозиція, що подається Учасником, складається з: - комерційної частини;

 • технічної частини.

Кожна частина пропозиції (комерційна, технічна) повинна бути окремо зброшурована, мати нумерацію сторінок та реєстр наданих документів.

Комерційна частина повинна включати цінову інформацію, складену відповідно до підпункту 2.2 пункту 2 розділу ІІІ та Додатку 1 цієї документації конкурсних торгів, перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності Учасника кваліфікаційним та іншим вимогам Замовника, Істотні умови Договору, забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо його надання передбачено), копії документів, які посвідчують особу відповідно до Розділу ІІІ документації конкурсних торгів, а також решту матеріалів, які повинні бути оформлені та подані Учасниками згідно з цією документацією конкурсних торгів. Технічна частина має бути надана згідно Розділу ІІІ цієї документації конкурсних торгів та повинна включати повну інформацію щодо відповідності пропозиції Учасника технічним вимогам Замовника . Пропозиція учасника повинна включати : - Розрахунок ціни пропозиції з обґрунтуваннями, відповідно до підпункту 2.2 пункту 2 розділу ІІІ. Розрахунок ціни пропозиції має бути наданий у друкованому вигляді та додатково на магнітному носії бажано у програмному комплексі АВК-5, або у програмному комплексі, який взаємодіє з ним в частині передачі кошторисної документації та розрахунків договірних цін; - Загальні відомості про учасника ; -Документи та інформація щодо підтвердження кваліфікації учасника ; - Документальне підтвердження надання забезпечення пропозиції конкурсних торгів відповідно до п.3 розділу ІІІ ; - Календарний план виконання робіт; - Істотні умови договору - Додаткові документи . Учасники подають свої пропозиції стосовно предмету закупівлі в цілому . Кожен Учасник має право подати тільки одну пропозицію . Кожна одержана пропозиція вноситься Замовником до відповідного реєстру. 2.2 Ціна пропозиції Учасника означає суму, за яку Учасник передбачає виконати замовлення на виконання всіх видів робіт, передбачених в технічних вимогах Замовника. Ціна пропозиції (договірна ціна) Учасника повинна бути розрахована відповідно Державних будівельних норм із урахуванням змін та доповнень. Ціна пропозиції, за яку Учасник згоден виконати замовлення, розраховується виходячи з обсягів робіт на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для здійснення проектних рішень по об`єкту замовлення та поточних цін на них. До ціни пропозиції мають бути надані підтверджуючі розрахунки за статтями витрат договірної ціни у відповідності до Державних будівельних норм з урахуванням змін та доповнень:

1.Довідка в довільній формі від генпідрядної організації про погодження субпідрядних організацій з їх системами оподаткування та наданням копії Ліцензії з переліком робіт, Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, Довідки з ЄДРПОУ, Свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість. Генпідрядна організація в обов’язковому порядку надає договірні ціни по кожній із субпідрядних організацій і генпідрядній організації, та реєстр договірних цін, який є додатком до загальної договірної ціни генпідрядника в цілому по об’єкту.

(Див. роз’яснення „Ціноутворення у будівництві” №5, травень 2008р. стор.46)
2.Розрахунки фактичних показників загальновиробничих витрат по І та ІІІ блоках за попередній звітний рік по генпідрядній і субпідрядних організаціях.

(Див. приклад розрахунку „Ціноутворення у будівництві” №10, жовтень 2006р. стор.10-36).


3.Розрахунок фактичного показника адміністративних витрат за попередній звітний рік по генпідрядній і субпідрядних організаціях.

(Див. приклад розрахунку „Ціноутворення у будівництві” №11, листопад 2008р. стор.118-127).В разі, коли розраховані показники загальновиробничих витрат по І та ІІІ блоках та показника адміністративних витрат за попередній рік більші, ніж рекомендовані Мінрегіонбудом, то в Договірній ціні застосовувати:

 • усереднені показники згідно Додатка 3 (ДБН Д. 1.1-1-2000) з урахуванням знижувальних коефіцієнтів Н38=0,4123, Н39=0,7821

 • усереднені показники згідно Додатка 13 (ДБН Д. 1.1-1-2000).

В разі, коли розраховані показники загальновиробничих витрат по І та ІІІ блоках та показника адміністративних витрат за попередній рік менші, ніж рекомендовані Мінрегіонбудом (з врахуванням понижаючих коефіцієнтів 0,4123 та 0,7821 відповідно по І та ІІІ блоках загальновиробничих витрат), то в Договірній ціні застосовувати показники розраховані по підрядній організації.
4.Довідка в довільній формі за підписом головного бухгалтера генпідрядної та субпідрядних організацій по ІІ блоку загальновиробничих витрат .

(Див. „Ціноутворення у будівництві” №1, січень 2011 стор.47-56):


5.Довідка в довільній формі генпідрядної та субпідрядних організацій про наявність власних машин та механізмів.
6.Довідка в довільній формі генпідрядної та субпідрядних організацій

про застосування в разі необхідності орендованих машин та механізмів.


7.Довідка про вартість енергоносіїв, які застосовуються в договірній ціні для визначення вартості 1 маш./ год.

(Див. п.3.1.10.8 ДБН Д. 1.1-1-2000).


8.До договірної ціни надати Відомість ресурсів із зазначенням:

 • відстані транспортуванням матеріалів,

 • ціни на матеріальні ресурси повинні відповідати вимогам п.3.2.5 ДБН Д. 1.1-1-2000.

9.До договірної ціни надати Пояснювальну запису, відповідні розрахунки до документа «Договірна ціна», Підсумкові вартісні параметри, локальні та об'єктні кошториси, Розрахунок загальновиробничих витрат до локальних кошторисів.


10.Електронна версія в програмному комплексі Договірної ціни.
Ціну пропозиції слід визначати відповідно до вимог проекту щодо термінів закінчення робіт, технології виконання робіт, використання конкретних матеріалів і конструкцій, якості будівельно-монтажних робіт, а також з дотриманням діючих норм і правил виконання будівельно-монтажних робіт, технічною експлуатації будівельної техніки і безпечних умов праці. Вартість пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко визначені. Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на роботи, запропоновані на конкурсні торги, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.  

3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів 

Пропозиція учасника обов'язково супроводжується документом, що підтверджує внесення забезпечення пропозиції конкурсних торгів, яке має бути подане у формі оригіналу банківської гарантії або депозиту на суму 12 800,00 грн. (дванадцять тисяч вісімсот гривень 00 коп.) Уразі надання забезпечення пропозиції конкурсних торгів у формі депозиту разом з нарахованими відсотками банку, в якому було розміщено депозит. Усі витрати, пов'язані з поданням забезпечення пропозиції конкурсних У разі надання забезпечення пропозиції конкурсних торгів у формі депозиту , Учаснику повертається вся суму де торгів, здійснюються за рахунок коштів Учасника. Термін дії оригіналу банківської гарантії або депозиту, наданої як забезпечення пропозиції конкурсних торгів Учасника, має відповідати строку дії пропозиції. Пропозиції, що не супроводжуються забезпеченням пропозиції конкурсних торгів , відхиляються Замовником.

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів 

Замовник повертає забезпечення пропозиції конкурсних торгів учаснику протягом 3 банківських днів з дня настання підстави для повернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів у разі:
закінчення строку дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів, зазначеного у документації конкурсних торгів;
укладення договору про закупівлю з учасником, що став переможцем конкурсних торгів;
відкликання пропозиції конкурсних торгів до закінчення строку її подання;
закінчення процедури закупівлі у разі неукладення договору про закупівлю з жодним з учасників, що подали пропозиції конкурсних торгів.
Залежно від виду надання забезпечення пропозиції конкурсних торгів замовник визначає способи його повернення учаснику процедури закупівлі.
Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не повертається замовником у разі:
відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником після закінчення строку її подання;
непідписання учасником, що став переможцем торгів, договору про закупівлю;
ненадання переможцем торгів забезпечення виконання договору про закупівлю після акцепту його пропозиції конкурсних торгів, якщо надання такого забезпечення передбачено документацією конкурсних торгів.
Кошти, що надійшли як забезпечення пропозиції конкурсних торгів (у разі якщо вони не повертаються учаснику), підлягають перерахуванню до відповідного бюджету.

5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними 

Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними 

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.
Учасник має право:
відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів;
погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Строк дії пропозиції та всі інші строки, які визначені цією документацією рахуються відповідно до статті 253 Цивільного кодексу України.   


6. Кваліфікаційні критерії до учасників 

При визначенні кваліфікаційних критеріїв у документації конкурсних торгів замовник керується переліком кваліфікаційних критеріїв, зазначених у статті 16 Закону.


Замовником зазначаються кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до статті 16 Закону, вимоги, встановлені статтею 17 Закону, та інформація про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам згідно із законодавством 

Згідно з цією документацією конкурсних торгів та Додатком 2 Учасник подає, як частину його пропозиції, документи, що підтверджують відповідність Учасника встановленим кваліфікаційним вимогам. Документальне підтвердження кваліфікації Учасника для виконання Договору у випадку акцепту його пропозиції, повинно запевнити Замовника у тому, що: а) Учасник здійснює підприємницьку діяльність відповідно до положень його Статуту (вимога встановлюється до Учасників торгів - юридичних осіб); б) Учасник сплатив податки і збори (обов'язкові платежі), передбачені законодавством (вимога встановлюється до Учасників торгів - юридичних осіб та суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб); г) Учасник має достатньо обладнання і працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; д) Учасник має відповідний дозвіл або ліцензію на виконання певних робіт, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством. Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 Закону, або факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого учасника7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі
 

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником.
Замовником зазначаються вимоги до предмета закупівлі згідно з частиною другою статті 22 Закону та у відповідності Додатку 3  Учасник повинен подати як частину пропозиції документи, які підтверджують відповідність усіх робіт, які Учасник пропонує виконувати за Договором, вимогам документації конкурсних торгів Документальне підтвердження відповідності робіт документації конкурсних торгів може бути надане у формі пояснювальної записки та повинно мати: а) розрахунок договірної ціни відповідно до підпункту 2.2 пункту 2 розділу ІІІ ; б) інші документи відповідно до вимог, визначених у цій документації та додатках до неї; в) інформацію про субпідрядні організації, яких Учасник планує залучити для виконання спеціальних робіт (вказати яких).

8. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником
 

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів 

Заява про відкликання пропозиції має бути подана письмово із дотриманням вимог кваліфікаційної документації та отримана замовником до закінчення кінцевого строку подання пропозицій. Відкликання пропозиції після кінцевого терміну подання пропозицій конкурсних торгів призводить до втрати учасником його забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо його надання було передбачено цією документацією).Пропозиція з унесеними змінами має бути сформована, оформлена, запечатана, промаркована відповідно до вимог документації та подана замість попередньо поданої пропозиції. Пропозиція з унесеними змінами приймається тільки після відкликання попередньо поданої пропозиції. 

IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів 

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів

  

спосіб подання пропозицій конкурсних торгів 

Особисто або поштою 

місце подання пропозицій конкурсних торгів 

36014, м. Полтава, вул. Зигіна, 1 каб. 137

кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час) 

01.09.2011 до 09 год.00 хв
Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.
На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу 

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів 

 

місце розкриття пропозицій конкурсних торгів 

36017, м. Полтава. вул. Зигіна, 1 каб. 139

дата та час розкриття попередніх пропозицій конкурсних торгів 

01.09.2011 14 год.00 хв.
До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.
Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів довіреність .
Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт або інший документ, що посвідчує особу уповноваженого представника учасника.
Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, затвердженою Міністерством економіки України.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону 

V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця 

1. Перелік критеріїв та методика їх оцінки для визначення найбільш економічно вигідної пропозиції конкурсних торгів 

Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.
Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.
Замовником визначаються критерії та методика оцінки відповідно до частини п'ятої статті 28 Закону та Додатку 3

2. Виправлення арифметичних помилок 

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.
Замовник зазначає умови та порядок виправлення арифметичних помилок.
Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється 

3. Інша інформація

4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими що не відбулися


Замовник у документації конкурсних торгів може зазначити іншу необхідну інформацію відповідно до законодавства 

Додаток №1 форма „Пропозиція" подається у вигляді, наведеному нижче. Учасник не повинен відступати від даної форми. ФОРМА "ПРОПОЗИЦІЯ" (форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку) Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю робіт по об'єкту :Реконструкція Гоголівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, с. Гоголеве Шишацького району Полтавської областізгідно з технічними та іншими вимогами Замовника торгів. Вивчивши документацію конкурсних торгів та технічні вимоги (надалі ТВ), на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у комерційній частині цієї пропозиції на загальну суму грн. (з ПДВ): ________________________________________________________. До акцепту нашої пропозиції, Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 кал. днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції згідно з умовами документації конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником не раніше ніж через через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів. , але не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції. Строк виконання робіт _________________ календарних днів. Додаток № 2 ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИМ ТА ІНШИМ ВИМОГАМ ЗАМОВНИКА 1. Документи, які повинен подати Учасник-юридична особа для підтвердження того, що він здійснює господарську діяльність відповідно до положень Статуту : 1.1.Установчі документи (Копія Статуту або іншого установчого документу.) Для суб'єктів підприємницької діяльності-фізичних осіб — у разі наявності. 1.2 Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (оригінал, виданий не раніше дати виходу оголошення про закупівлю, оформлений відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” та Наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 20 жовтня 2005 року №97) з внесення наступних відомостей :

 • для юридичних осіб :

 • керівник юридичної особи ;

 • засновники юридичної особи;

 • відомості про осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності ;

 • стан юридичної особи ;

 • статус відомостей про юридичну особу.

 • для фізичної особи-підприємця :

 • дані про управителя майна фізичної особи-підприємця ;

 • відомості про осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені фізичної особи-підприємця без довіреності;

 • основні види діяльності .

1.3 Оригінал довідки реєстроутримувача акцій про осіб, що володіють 10% та більше відсотками акцій у статутному капіталі товариства з зазначенням їх найменування, місцезнаходження та коду ЄДРПОУ (ПІБ, адреса та ІПН для фізичних осіб). (лише для акціонерних товариств, виданий протягом одного календарного місяця до дати розкриття пропозицій конкурсних торгів). 1.4 Протокольне рішення засновників (учасників чи акціонерів) про призначення керівника (копія) 1.5 Зразок підпису керівника (копія сторінок паспорту). 2. Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), передбачених законодавством: 2.1.Оригінал довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості по обов'язковим платежам до бюджету дійсну на момент розкриття. 2.2 Ксерокопія довідки про взяття на облік платника податку ( форма 4 ОПП) 2.3 Ксерокопія свідоцтва платника ПДВ або єдиного податку (при наявності). 3.Документи, які повинен Учасник-юридична особа для підтвердження того, що він в установленому порядку не визнаний банкрутом чи проти нього не порушена справа про банкрутство : 3.1 Оригінал або нотаріально засвідчена копія довідки Департаменту з питань банкрутства Міністерства економіки України про відсутність підприємства Учасника в єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство не більше двомісячної давнини відносно дати розкриття пропозицій. 4.Наявність коштів, обладнання і працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід 4.1 Довідки з обслуговуючого банку (банків) про наявність рахунків в банківських установах з визначенням наявності обігових коштів на цих рахунках та про відсутність заборгованості по сплаті відсотків по кредитах на останній день місяця, що передує дню розкриття пропозицій, або більш пізню дату. 4.2 Довідка в довільній формі, що містить інформацію про технічні можливості підприємства Учасника. 4.3 Довідка в довільній формі, що містить інформацію про персонал підприємства Учасника (кваліфікація співробітників, їх досвід, рівень освіти). 4.4 .Інформація про балансову вартість активів Учасника. 4.5 Звіт про рух грошових коштів

 1. 6 Звіт про фінансові результати

5. Документи, підтверджуючі, що учасника не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення.

5.1. Довідка (за підписом учасника або видана уповноваженим органом) що містить в собі відомості про те, що учасника не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення (для фізичних осіб).6. Документи, підтверджуючі, що учасника не було засуджено за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку.

6.1. Довідка (за підписом учасника або видана уповноваженим органом) що містить в собі відомості про те, що учасника не було засуджено за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку (для фізичних осіб).7. Документи, підтверджуючі, що службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не було засуджено за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку.

7.1. Інформація у довільній формі про службових (посадових) осіб учасника, яких уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі;7.2. Довідка (за підписом учасника або видана уповноваженим органом), що містить в собі відомості про те, що службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не було засуджено за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку (для фізичних осіб).
8. Наявність відповідного дозволу або ліцензії. 8.1. Копія ліцензії Учасника торгів на виконання робіт , у разі, якщо роботи виконуватимуться ним самостійно (у разі виконання робіт субпідрядниками- копії, виданих їм ліцензій на виконання зазначених робіт). 9. Інші документи: 9.1. Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство: а) реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів); б) керівництво (посада, ім'я, по батькові, телефон для контактів) - для юридичних осіб; в) форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма (для юридичних осіб). 9.2 Документально підтверджена інформація про виконання аналогічних договорів. 9.3 Позитивні відгуки від замовників про попереднє добросовісне виконання договірних зобов'язань Учасника, відсутність браків у роботі, претензій до якості, зривів строків будівництва. 9.4 Копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та суб'єктів підприємницької діяльності). 9.5 Копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб). 9.6. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб). 9.7Копія паспорту (для фізичних осіб). * Примітки: а) усі документи (за винятком оригіналів), виданих іншими установами, повинні бути завірені належним чином б) документи, які не передбачені Господарським кодексом для суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, не подаються останніми в складі своєї пропозиції. в) учасники торгів нерезиденти для виконання вимог щодо подання документів, передбачених додатком 2 документації конкурсних торгів подають у складі своєї пропозиції, документи, передбачені законодавством країн, де вони зареєстровані Додаток № 3 КРИТЕРІЇ ТА МЕТОДИКА ОЦІНКИ ПРОПОЗИЦІЙ Оцінка пропозицій здійснюється на основі наступних критеріїв: 1 Ціна; 2 Строк виконання робіт; Оцінка проводиться згідно з наступною методикою. Кількість балів кожної тендерної пропозиції визначається сумарно. Максимально можлива кількість балів дорівнює 100. 1. Кількість балів по критерію Ціна - 60 балів. 2. Кількість балів по критерію Строк виконання робіт - 40 балів. Всі пропозиції, оцінені згідно з критеріями оцінки, шикуються по мірі зростання значень сумарного показника. У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комітету з конкурсних торгів. Переможець визначається рішенням комітету з конкурсних торгів. Методика оцінки 1. Кількість балів за критерієм "Ціна" визначається наступним чином. Пропозиції, значення критерію "Ціна" у якої є найвигіднішим (найменшим), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій визначається за формулою: Бобчисл = Цmin / Цобчисл * 60, де Бобчисл = обчислювана кількість балів; Цmin - найнижче значення за критерієм "Ціна"; Цобчисл - значення поточного критерію пропозиції, кількість балів для якого обчислюється; 60 - максимально можлива кількість балів за критерієм "Ціна". 2. Кількість балів за критерієм " Строк виконання робіт " визначається наступним чином. Пропозиції, значення критерію " Строк виконання робіт " у якої є найвигіднішим (найменшим), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій визначається за формулою: Бобчисл = Пmin / Побчисл * 40, де Бобчисл = обчислювана кількість балів; Пmin - найнижче значення за критерієм " Строк виконання робіт "; Побчисл - значення поточного критерію пропозиції, кількість балів для якого обчислюється; 40 - максимально можлива кількість балів за критерієм “Строк виконання робіт”. Загальна кількість балів за всіма критеріями розраховується по формулі: кількість балів за критерієм “Ціна” + кількість балів за критерієм “Строк виконання робіт”

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо: 1) учасник: не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону;


не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;
не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;
2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 Закону;
3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.
Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

Замовник відміняє торги у разі: відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт;


неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;
виявлення факту змови учасників;
порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим Законом;
подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;
відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з Законом;
якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.
Про відміну процедури закупівлі за такими підставами має бути чітко визначено у документації конкурсних торгів.
Торги можуть бути відмінені частково (за лотом) у разі ділення предмету закупівлі на лоти.
Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися у разі,якщо: ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;
здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.
Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону


наступна сторінка >>