Конкурсу «Кращий державний службовець» у номінації «Кращий керівник» - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Конкурсу «Кращий державний службовець» у номінації «Кращий керівник» - сторінка №1/1

Тестові завдання для учасників щорічного Всеукраїнського конкурсу

«Кращий державний службовець»

у номінації «Кращий керівник»
 1. На якому диску можна зберегти більше інформації:

 1. на гнучкому;

 2. на жорсткому;

 3. на компакт-диску;

 4. на всіх дисках зберігається однаковий обсяг інформації.
 1. Як об'єднати декілька комірок таблиці в редакторі Word?

 1. Встановити вказівник миші на лінію, яка розділяє ці комірки, і натиснути клавішу DEL.

 2. Виділити потрібні комірки і використати команду Таблица-Обьединить ячейки.

 3. Цього зробити неможливо.

 4. При натиснутій клавіші DEL натискати мишею на лініях, які розділяють комірки.
 1. Як відобразити на екрані панель інструментів «Рисование» в редакторі Word?

 1. Виконати команду: «Меню→Вид→Панель инструментов→Настройка изображения».

 2. Виконати команду: «Меню→Вставка→Рисунок→»…

 3. Виконати команду: «Меню→Вид→ Панель инструментов→Рисование».

 4. Виконати команду: «Меню→Файл→Параметры страницы».


4. Якщо необхідно роздрукувати документ, використовуючи альбомну орієнтацію паперу, необхідно:

 1. Відкрити меню ФАЙЛ, пункт ПЕЧАТЬ, кнопка Параметры, встановити потрібний параметр.

 2. Відкрити меню ФАЙЛ, пункт Параметры страницы, вкладника Размер бумаги, встановити відповідне положення перемикача Ориентация.

 3. Виконати команду Вид-Разметка страницы.


5. Щоб вставити в документ номери сторінок, необхідно:

 1. Скористатись пунктом меню Вставка, Номера страниц...

 2. Скористатись пунктом меню Вставка, Оглавление и указатели...

 3. Скористатись пунктом меню Вид, Колонтитулы.,.

 4. В процесі набору тексту нумерувати кожну сторінку.


6. Яка копка панелі інструментів «Рисование» використовується для створення напису в документі?

 1. 2) 3) 4)


7. Основним критерієм, за яким файли об'єднують в папки, є:

 1. однакове розширення файлу;

 2. близькі дати створення файлів;

 3. файли можна об'єднувати в папки не використовуючи ніяких критеріїв;

 4. однакове функціональне призначення файлів.


8. Буфер обміну використовується для:

 1. запису даних та програм під час роботи комп'ютера;

 2. довгострокового зберігання файлів користувача;

 3. розташування папок користувача.


9.Як визвати на екран список всіх Панелей інструментів:

 1. послідовно нажати: Вид. Панелі інструментів;

 2. клацнути правою кнопкою миші на вільному місці панелі інструментів:

 3. послідовно нажати: Сервіс, Опции:

 4. клацнути лівою кнопкою миші на вільному місці панелі інструментів.


10.Розмір файлу вимірюється:

 1. в Герцах, кілогерцах, мегагерцах;

 2. щільністю запису інформації;

 3. в байтах, кілобайтах, мегабайтах;

 4. в бітах, кілобітах, мегабітах.

11.Щоб розташувати текст з нової сторінки треба:

 1. За допомогою клавіші Enter перенести курсор на нову сторінку.

 2. Виконати команду: « Вставка-Разрыв-Новую страницу».

 3. Виконати команду «Формат-Шрифт-Новая страница».


12.Розширення txt, doc мають:

 1. текстові файли, файли документів;

 2. файли графічних зображень;

 3. системні файли;

 4. виконувані програмні модулі.


13.Оберіть неправильний спосіб переходу від однієї комірки таблиці до іншої.

 1. За допомогою миші.

 2. За допомогою клавіші Tab.

 3. За допомогою клавіш управління курсором.

 4. За допомогою клавіші Enter.


14.За допомогою якої кнопки панелі інструментів «Рисование» можна надати фігурі об’єм?


15.Як виділити декілька малюнків в документів?

 1. Виділяти їх мишкою, утримуючи Shift на клавіатурі.

 2. Виділяти їх мишкою, утримуючи Ctrl на клавіатурі.

 3. На панелі інструментів «Рисование» увімкнути кнопку , та виділити фігури мишкою.

 4. Не можна виділити декілька об’єктів.


Література

 1. Андреев А. Г. и др. Windows 2000 Professional. Русская версия / Под общей ред. А.Н.Чекмарева и Д.Б.Вишнякова.– СПб: БХВ – Санкт-Петербург, 2000. – 752 с

 2. Ахметов К.С. Windows для всех. - 3-є издание перераб. й доп. - М.: ТТ< фирма «КомпьютерПресс», 1997. -256с: ил.

 3. Бородіна І.Л., Матвієнко О.В. практичний курс з комп'ютерних технологій підготовки даних: Навчальний посібник.-К.: Центр навчальної літератури, 2004 448с.

 4. Ботт.З. Использование Windows. 2-е изданием Пер с англ.-К..-Диалектика, 1997 400с.

 5. В.М. Беспалов, А.Ю. Вакула, A.M. Гострик Інформатика для економістів Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей.-К.:ЦУЛ, 2003.-788с.

 6. Виктор Пасько Microsoft Office 97 (русифицированная версия):-К.:Издательска группа BHV, 1998.-768C.

 7. Виктор Пасько Word 2000 (русифицированная версия):-К.:Издательская групп BHV, 1999.-432C.

 8. Глинський Я.М. Практикум з інформатики. Навч.посібник. 7-ме вид.-Львів:Деод СПД Глинський, 2004.-224С.

 9. Гончаров A. Access 7.0 в примерах- СПб.:Питер,1997-256с;

 10. Гончаров А. Самоучитель HTML. – CПб: Питер, 2000.- 240 с.

 11. Додж М., Стинсон К. Эффективная работа: Excel 2002 – СПб: Питер, 2003. – 992 с.: ил.

 12. Евдокимов В.В. Экономическая информатика. Учебник для вузов.-СПб.:Питер 1997.- 592с.:ил.

 13. Інформатика: Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології: Підручник для студентів вищих навчальних закладів/За ред.. О.І. Пушкаря.-К.:Видавничий центр «Академія», 2002.-704с.

 14. Комягин В.Б., Коцюбинский А.О. Excel в примерах: Практ. пособ. -М.:Нолидж 1996 - 432с.:ил.

 15. Николь Н.,Альбрехт Р. Электронные таблицы Excel. Практическое пособиеЛІер. с нем.- М.:Эком., 1997-3 52с.

 16. Пасько В.П. Word 2000. Русифицированная версия. К.: Ирина.ВНУ, 1999 - 430с.

 17. Петкце К. Linux: от понимания к применению: Пер.с нем.– М.:ДМК,2000. 576с.

 18. Потапкин А.В. Текстовый редактор WORD: Практическое пособие-М.:Эком., 1997.-352С.

 19. Праг К. Н., М. Р. Ирвин Microsoft Access 2000. Библия пользователя.: Пер. с англ.: М.: Издательский дом “Вильямс”, 2001. – 1040 с.

 20. Пробитюк A. Excel для Windows в бюро:-К.; Торгово-издательское бюро BHV, 1996-256с.:ил.

 21. Пфаффербергер Б.. Эффективная работа с Microsoft Internet Explorer. – CПб: Питер, 1999, - 410 с.

 22. Руденко В.Д., Макарчук О.М.Датланжоглу М.О. Практичний курс інформатики / За ред. Мадзігона В.М. - К.:Фенікс, 1997.-304с.

 23. Симонович СВ., Евсеев Г.А. Практическая информатика: Учебное пособие для средней школы. Универсальный курс. - М.: АСТ-ПРЕСС:Инфорком-Пресс, 1998.-480с,

 24. Симонович СВ., Евсеев Г.А., Алексеев А.Г. Специальная информатика: Учебное пособие- М.: АСТ-ПРЕСС:Инфорком-Пресс, 1998. - 480с.

 25. Скобара В.В., Скобара А.В. Возможности Excel для аудитора й бухгалтера. -1998.-208с.

 26. Федорчук А. Как создаются Web-сайты: краткий курс-СПб:Издательство «Питер», 2000.-224с.:ил.

 27. Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя. Изд 7-е перераб. и доп.-М.:ИНФРА-М, 1999.-640с.:ил.

 28. Франкен Г. MS-DOS для пользователя; Пер. с нем. -2-е издание,- К.: Торгово-издательское бюро BHV, 1992.-513с.

 29. Хабрейкен, Джо. Изучи Microsoft Access 2002 за 10 минут.: Пер. с англ.-М..Издательский дом «Вильяме», 2003.-224с.:ил.-Парал.тит.англ.

 30. Хоумер А., Улмен К. Dynamic HTML: справочник - CПб: Питер, 2000.- 512с.

 31. Эффективная работа: Word 2002 / М.Миллхоллон, К.Мюррей. – СПб.: Питер, 2003. – 944 с.: ил.

 32. Эффективная работа:Access 2002 / Э.Феддема. – СПб.: Питер, 2003.– 944 с.: ил.

 33. Visual Basic 6: Учебный курс - CПб: Питер, 2000.- 576 с.

 34. Microsoft Office 97: наглядно и конкретно/Пер, с англ. -М: Издательский отдел «Русская редакция», 1997. - 352с: ил.