Конкурсу «Кращий державний службовець» - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Конкурсу «Кращий державний службовець» 1 35.36kb.
Наказ №55 Про проведення першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу... 1 23.14kb.
Конкурсу «Кращий державний службовець» 1 40.48kb.
Про затвердження плану заходів з організації підвищення кваліфікації... 1 77.58kb.
Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статтею 29 Закону... 1 87.13kb.
Про проведення першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий... 1 111.26kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від № положення... 1 53.82kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від № порядок... 1 65.76kb.
Порядок проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний... 1 80.63kb.
Конкурсу «Кращий державний службовець» у номінації «Кращий керівник» 1 63.03kb.
Положення про Організаційний комітет з проведення II туру Всеукраїнського... 1 44.57kb.
1 (6) / 2006 (Січень) Влада та Економіка: Місячний Огляд 1 214.61kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Конкурсу «Кращий державний службовець» - сторінка №1/1

Оновлено 08.04.2013


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Організаційного комітету з проведення в НКРЗІ першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець»

Протокол від 04.04.2013 № 2
НОМІНАЦІЯ «КРАЩИЙ СПЕЦІАЛІСТ»
ЗАВДАННЯ

державним службовцям Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації - учасникам першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець»

(далі – Конкурс)
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

щодо знання Конституції України, законодавства про державну службу, запобігання та протидії корупції
 1. Основні риси Української держави за Конституцією України

 2. Форма правління в Україні

 3. Визнання найвищої соціальної цінності України: найвищою соціальною цінністю в Україні є…

 4. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України

 5. Об’єкти права власності Українського народу

 6. Державні символи України

 7. Конституційне право на працю

 8. Конституційне право на освіту

 9. Конституційне право на соціальний захист

 10. Право громадянина України на вибори: право голосу на виборах і референдумах мають громадяни України, які…

 11. Поняття державної служби, державного службовця і посади за Законом України «Про державну службу».

 12. Право на державну службу …

 13. Основні принципи державної служби

 14. Основні напрями державної політики у сфері державної служби.

 15. Відповідальність за порушення законодавства про державну службу: особи, винні у порушенні законодавства про державну службу…

 16. Просування по службі державного службовця здійснюється шляхом …

 17. Обмеження, пов’язані з прийняттям на державну службу та її проходженням: не можуть бути обраними або призначеними на посаду в державному органі та його апараті особи, які…

 18. Присяга державних службовців.

 19. Відсторонення державного службовця від виконання повноважень за посадою – це…

 20. Класифікація посад та ранги державних службовців: основними критеріями класифікації посад державних службовців є …

 21. Визначення термінів: конфлікт інтересів – це …

 22. Обмеження щодо використання службового становища, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності

 23. Обмеження щодо одержання дарунків (пожертв) та роботи близьких осіб

 24. Обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування

 25. Спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування, проводиться щодо

 26. Фінансовий контроль

 27. Кодекси поведінки та врегулювання конфлікту інтересів

 28. Антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів проводиться…

 29. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції здійснюється…

 30. Види відповідальності за корупційні правопорушення

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

щодо специфіки функціональних повноважень НКРЗІ, посадових обов’язків державного службовця з урахуванням кваліфікаційних характеристик посад, які займають учасники першого туру Конкурсу
І. Працівникам Департаменту державного нагляду


 1. Періодичність та підстави для проведення планових перевірок суб’єктів ринку телекомунікацій, їх відокремлених підрозділів?

 2. Хто уповноважений прийняти рішення про проведення позапланової перевірки суб’єкту ринку телекомунікацій ?

 3. Ким визначаються питання організації здійснення державного нагляду за ринком телекомунікацій ?

 4. Порядок оформлення результататів проведення перевірок суб’єктів ринку телекомунікацій

 5. Яким шляхом здійснюється державний нагляд за ринком телекомунікацій ?

 6. Які органи здійснюють державний нагляд за користуванням радіочастотним ресурсом України ?

 7. За чиїм рішенням проводяться позапланові перевірки користувачів радіочастотного ресурсу України у смугах радіочастот загального користування ?

 8. У яких випадках НКРЗІ здійснює обмеження або тимчасове зупинення використання радіоелектронних засобів мовлення ?

 9. Підстава для проведення позапланової перевірки користувачів радіочастотного ресурсу ?

 10. Який орган встановлює порядок державного нагляду за ринком послуг поштового зв’язку?

ІІ. Працівникам Управління фінансового забезпечення 1. З яких розділів складається актив балансу бюджетної установи?

 2. Нематеріальні активи – це...

 3. З чого складаються необоротні активи бюджетних установ?

 4. Відповідно до яких нормативно-правових актів здійснюються витрати на відрядження?

 5. Що таке основні засоби ?

 6. Балансова (залишкова) вартість необоротних активів бюджетних установ це ...

 7. Дебіторська заборгованість – це ...

 8. Бюджетні призначення головним розпорядникам коштів у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами на відповідний рік затверджуються...

 9. План формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду – це...

 10. Що є складовими частинами бюджетної класифікації?

ІІІ. Працівникам Департамент забезпечення діяльності 1. Що таке електронний цифровий підпис?

 2. Програма «Проводник» – це

 3. Що таке SMTP, POP3 та IMAP4? 

 4. ABBYY FineReader – це

 5. URL (Uniform Resource Locator) – це

 6. Процесор обробляє інформацію…

 7. Які відомості відносяться до персональних даних?

 8. Комплексна система захисту інформації

 9. Що таке TCP/IP?

 10. Що таке DNS?

ПЕРЕЛІК ВИДІВ ДІЛОВИХ ДОКУМЕНТІВ,

РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЛЯ КСЛАДАННЯ

Інформаційні:

- аналітична записка;

- план;


- звіт;

- протокольні документи;

- прес-реліз

Довідково-інформаційні:

- доповідна записка;

- пояснювальна записка;

- службова записка;

- довідка;

- службовий лист;

- супровідний лист;

- телеграма;

- телефонограма

Документи щодо особового складу:

- заява про прийом на роботу;

- характеристика;

- автобіографія;

- резюме

Обліково-фінансові:

- заява-зобов'язання;

- акт;


- цивільно-правова угода;

- доручення


ЗАВДАННЯ

із складання ділового документа

Ситуаційне завдання 1

Створена тимчасова робоча група для оптимізації організаційної структури НКРЗІ та розробки необхідних організаційних документів, які регламентуватимуть діяльність НКРЗІ у перспективі (положення про НКРЗІ, положення про структурні підрозділи, посадові інструкції, регламент тощо).

Проходить засідання цієї робочої групи, Ви його протоколюєте.

Підготуйте протокол зазначеного засідання.

Ситуаційне завдання 2

Розробіть проект наказу Голови НКРЗІ про організацію роботи тимчасового творчого колективу для розробки проекту нормативно-правового акта (вид документа, його назва – за Вашим вибором).

Ситуаційне завдання 3

Відповідно до Указу Президента України в рамках загальнодержавної виставкової акції "Барвиста Україна" відбудеться сьомий Всеукраїнський конкурс-виставка "Кращий вітчизняний товар 2013 року", який буде проводитися Національним комплексом "Експоцентр України". За умовами Конкурсу товари та послуги підприємств-переможців отримують дипломи і медалі "Кращий вітчизняний товар 2013 року", при цьому у кожній з номінацій нагороди можуть отримати декілька видів продукції від одного або різних підприємств, якщо їх кількість відповідає встановленим вимогам і очікуванням споживачів. Підприємство, яке отримує декілька нагород, відзначається кубком "Кращий вітчизняний виробник 2013 року".

Вам необхідно підготувати інформаційний лист підприємствам галузі зв’язку щодо можливості їхньої участі у загальнодержавній виставковій акції "Барвиста Україна".

Ситуаційне завдання 4

Робоча група НКРЗІ взяла участь у засіданні круглого столу з обміну досвідом щодо впровадження інформаційних технологій в органах державної влади.

Учасникам наради було продемонстровано роботу телекомунікаційного центру державного органу, обладнання робочих місць працівників, а також презентовано досвід впровадження та результати реалізації програми "Електронне міністерство".

Підготуйте повідомлення про проведення тренінгу щодо користування інформаційними технологіями в межах програми "Електронне міністерство".

Ситуаційне завдання 5

25-26 квітня 2013 року відбудеться Міжнародний економічний форум "Інновації. Інвестиції. Інформатизація". У рамках цього форуму у вищих навчальних закладах заплановано проведення виставки "Енергія зростання".

Метою Форуму та Виставки є сприяння ефективному залученню інвестицій в економіку країни, встановленню економічних зв'язків між провідними підприємствами та іноземними партнерами.

Для участі у заходах запрошені Посли, керівники торгово-економічних місій провідних країн світу, керівники державних установ та структурних підрозділів міністерств, які займаються інноваційною та інвестиційною діяльністю, експерти та представники міжнародних інвестиційних фондів і фінансово-промислових груп, переможці Міжнародного конкурсу інноваційних проектів "Інноваційні ініціативи".

Вам доручено підготувати листи-запрошення для почесних гостей Форуму.

Ситуаційне завдання 6

На базі Науково-виробничої корпорації "ПОЛІТЕХ" відбулася установча нарада учасників проекту заснування Українсько-російського технопарку.


У нараді взяли участь начальники Головних управлінь зовнішньоекономічних зв'язків і міжнародних відносин обласних державних адміністрацій, директора комунальних підприємств "Індустріальний парк", президент ВАТ "ПОЛІТЕХ", начальник фінансово-правового управління департаменту стратегічного розвитку Бєлгородської області, а також керівники підприємств та вищих навчальних закладів України та Бєлгородської області Росії.

У ході зустрічі учасники проекту обговорили концепцію створення технологічного парку, головною метою якого є формування сприятливого середовища для співпраці вчених і підприємців України та Російської Федерації з метою комерціалізації наукових розробок, а також створення умов для прискореного розвитку високотехнологічних напрямів виробництва для економічного розвитку країни. Технологічний парк буде спеціалізуватися на впровадженні інноваційних технологій у виробництво енергії та енергозбереження, розвитку авіаційної промисловості і верстатобудування, а також формування інформаційно-комунікаційних технологій.

Вам доручено підготувати проект угоди про співробітництво між областями України та Росії.

Ситуаційне завдання 7

Сьогодні є конкретні пропозиції від низки компаній, що займаються розробкою програмного забезпечення, створенням мікроелектронної техніки і наданням послуг у сфері інформаційно-комунікаційних технологій зі створення в Харкові необхідної інфраструктури для розвитку інноваційної високоприбуткової IT-індустрії.

Створення ІТ-парку "Інтелектроніка" планується шляхом передачі в комунальну власність частки майнового комплексу неефективно працюючих державних підприємств. На території комплексу планується зведення дата-центру високого рівня відмовостійкості з високошвидкісним підключенням до магістральних каналів зв'язку, інженерно-технічного комплексу гарантованого безперебійного енергопостачання, а також модульного офісного центру для розміщення розробників програмного забезпечення і мікропроцесорних систем.

Вам доручено підготувати інформаційне повідомлення щодо прийнятого рішення.

Ситуаційне завдання 8

З метою забезпечення реалізації та гарантування закріплених Конституцією України прав громадян на звернення до органів державної влади, виконання Закону України "Про звернення громадян", Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування", підвищення ефективності роботи зі зверненнями громадян та у зв’язку із кадровими змінами, що відбулися в НКРЗІ, Вам доручено розробити Порядок роботи із зверненнями громадян, що надійшли поштою, організації та проведення особистого прийому громадян.

Підготуйте проекти необхідних документів.

Ситуаційне завдання 9

Сьогодні є конкретні пропозиції від ряду компаній, що займаються розробкою програмного забезпечення, створенням мікроелектронної техніки і наданням послуг у сфері інформаційно-комунікаційних технологій зі створення в Харкові необхідної інфраструктури для розвитку інноваційної високоприбуткової IT-індустрії.

Створення ІТ-парку "Інтелектроніка" планується шляхом передачі в комунальну власність частки майнового комплексу неефективно працюючих державних підприємств. На території комплексу планується зведення дата-центру високого рівня відмовостійкості з високошвидкісним підключенням до магістральних каналів зв'язку, інженерно-технічного комплексу гарантованого безперебійного енергопостачання, а також модульного офісного центру для розміщення розробників програмного забезпечення і мікропроцесорних систем.

Вам доручено підготувати план заходів по створенню ІТ-парку.

Ситуаційне завдання 10

Готується робоча нарада структурного підрозділу НКРЗІ, в якому Ви працюєте, щодо стану виконавчої дисципліни за звітний період. Ви приймаєте участь у її підготовці.

Підготуйте проект наказу Голови НКРЗІ із визначення системи заходів з метою посилення стану виконавчої дисципліни.

Ситуаційне завдання 11

Готується нарада щодо результатів роботи НКРЗІ.

Підготуйте службову записку начальнику структурного підрозділу з пропозиціями щодо вдосконалення напрямків роботи, визначених Вашою посадовою інструкцією.


ЗАВДАННЯ

з володіння персональним комп’ютером

І. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

1. Файл – це:

2. Електронні таблиці - це:

3. Структура бази даних – це:

4. Інформаційні ресурси – це:

5. Електронна пошта (e-mail) дозволяє передавати:

6. Задана адреса електронної пошти в мережі Інтернет: user_name@int.glasnet.ru. Яке ім'я власника електронної адреси?

7. Програмами для обробки інформації, що представлені у вигляді таблиць, є:

8. Текстовий процесор, призначений для створення професійно оформлених текстових документів різної складності:

9. Як скопіювати виділений текст з допомогою комбінації клавіш клавіатури?

10. Клавіша Delete призначена для:

11. Клавіша Num Lock призначена для:

12. Як вирізати виділений текст з допомогою комбінації клавіш клавіатури?

13. З метою збереження інформації записаної на CD-ROM диски необхідно оберігати від:

14. "Інтернет" - це:

15. Назвіть файл, що містить стиснені копії всіх включених в нього файлів і папок:


ІІ. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
1. Створити на робочому столі папку і назвати її своїм прізвищем (всі наступні документи створювати в цій папці).
2. Створити документ MS Word і назвати його "Specialist_1".

1) відкрити документ "Specialist_1" (далі виконати наступні дії).

а) Набрати наступний текст та відформатувати його за такими вимогами:

- шрифт – Times New Roman, 14 кеглем;

- вирівнювання – заголовок – "По центру", основний текст – "За шириною";

- міжрядковий інтервал – "Полуторний" (1,5 Lines);

- абзацний відступ – п’ять знаків (1,25 см);

- верхнє і нижнє поле – 2 см, ліве – 2,5 см, праве – 1,5 см.Із історії становлення та розвитку державної служби України

Паростки державної служби можна розпізнати у найперших державних утвореннях на території України. Природа державного ладу кожного з державних утворень визначала зміст діяльності державних органів та осіб, які слугували державі в особі цих органів.

Протягом своєї історії український народ створив декілька великих державних утворень, визнаних у тогочасному світі. Це – середньовічна феодальна держава Київська Русь (ІХ-ХІІ ст.), Галицько-Волинська держава (XII-XIV ст.), Українська козацька республіка (середина XVII-XVIII ст.), Українська народна республіка і Українська держава (1917-1920 pp.)…

b) Створити таблицю, наведену у завданні, за такими вимогами:

- назва таблиці (Arial, 16, напівжирним, вирівнювання "По центру");

- шапка таблиці (Arial, 12, напівжирним, вирівнювання в комірці "По центру");

- текстова інформація (Times New Roman, 14, вирівнювання в комірці "За шириною"); цифрова інформація (Times New Roman, 14, вирівнювання в комірці "По центру");
Таблиця, яку необхідно створити

Кількість осіб, зарахованих до


Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації» у 2012 році,
за пріоритетними сферами державного управління

№ з/п

Сфера державного управління

кількість зарахованих осіб

1

Фінансово-економічна сфера

13

2

Соціально-гуманітарна сфера

13

3

Сфера інвестицій та інновацій 

15

4

Сфера паливно-енергетичного комплексу

4

5

Сфера сільського господарства

6

6

Сфера житлово-комунального господарства

9


с) зберегти створений документ.


3. Розшукати за допомогою пошукового серверу Google Закон України "Про державну службу" від 17 листопада 2011 р. № 4050-VI.

1) Скопіювати цей закон і за допомогою "буферу обміну" вставити його в документ "Specialist_1" (після таблиці).

2) Проставити нумерацію сторінок (знизу посередині).

3) Зберегти зміни, внесені до документа "Specialist_1".

4) Завершити роботу з Word.

5) Завершити роботу з мережею Internet.


4. Запустити програму Power Point. Створити презентацію і назвати її "Specialist_2":

1) створити перший слайд за зразком:


2) створити другий слайд, на якому в довільній формі коротко описати зміст своєї професійної діяльності, інтереси та досягнення;

3) на третьому слайді дайте кількісну характеристику ґендерного складу структурного підрозділу де Ви працюєте (дані подати в таблиці за зразком):

4) вибрати кнопки керування презентацією, виконати демонстрацію презентації;

5) зберегти зміни та закрити презентацію.

5. Заархівувати створену папку.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Організаційного комітету з проведення в НКРЗІ першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець»

Протокол від 04.04.2013 р. № 2

Вимоги до виконання завдань

державними службовцям Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації - учасниками першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець»

(далі – Конкурс)

Виконуючи завдання, учасник Конкурсу повинен продемонструвати знання нормативно-правової бази, володіння навичками роботи з комп’ютером та вміння складати ділові документи.

Для кожного із тестових завдань запропоновано варіанти відповіді, з яких тільки один - правильний. Завдання вважається виконаним правильно, якщо серед варіантів відповіді позначено тільки один правильний варіант.

Документи, підготовлені на виконання ситуаційних завдань, мають бути виконані засобами комп’ютерної техніки, змістовно відповідати завданню та з дотриманням стандартів, встановлених до ділових документів.

Практичне завдання з володіння комп’ютерними технологіями виконується на комп’ютері із фіксацією кожного етапу виконання завдання шляхом фотографування зображення екрану і збереження відповідної інформації у окремому файлі, який додається у роздрукованому паперовому вигляді.


Відповіді записувати розбірливим почерком. Подвійні, неправильно записані, закреслені, підчищені та виправлені відповіді рахуються помилкою.
Для розв’язання завдань можна використовувати чернетку, однак чернетка комісією не оцінюється.
По 60 хвилин надається:

1) на виконання тестових завдань щодо знання Конституції України, законодавства про державну службу, запобігання та протидії корупції (30 запитань) та тестових завдань щодо специфіки функціональних повноважень НКРЗІ, посадових обов’язків державного службовця з урахуванням кваліфікаційних характеристик посад, які займають учасники (10 запитань);

2) на підготовку ділових документів відповідно до одного ситуаційного завдання;

3) на виконання 15 тестових і 1 практичного завдань з володіння комп’ютерними технологіями.

Перерва між кожним видом завдань триває 10 хвилин.
Письмові відповіді виконуються на бланках формату А 4. Під час тестування потрібно мати лише капілярну або кулькову ручку з чорнилом / пастою чорного, синього або темно-синього кольору. Не можна користуватися будь-якими матеріалами чи посібниками, плеєрами з навушниками, мобільними телефонами, будь-якими електронними та фотографічними засобами.

Для особистих речей буде відведено спеціальне місце.

Під час виконання завдань не можна виходити з кабінету.

Не можна розмовляти після початку Конкурсу. Якщо виникла якась проблема, треба звертатися до членів Організаційного комітету Конкурсу.


У разі порушення вказаних вище вимог учасники Конкурсу позбавляються права на продовження участі у Конкурсі.