Конкурсу «Психолог року 2012» у номінації «Теоретична обізнаність» - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Конкурсу «Психолог року 2012» у номінації «Теоретична обізнаність» - сторінка №1/1
Основи елементарної психології

Навчальна програма спецкурсу

Кузуб Оксана Михайлівна, практичний психолог СЗШ № 7 м. Марганця, лауреат обласного конкурсу «Психолог року – 2012»

у номінації «Теоретична обізнаність»
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Останнім часом психологи та вчителі початкових класів відзначають зростання кількості дітей із труднощами в навчанні, що зумовлене передусім недостатнім рівнем їхнього когнітивно-особистісного розвитку. Критичне переосмислення прогресивного педагогічного досвіду дало змогу зробити висновок про важливість спеціальних занять, на яких школярі розвивали б у міру своїх можливостей увагу, пам'ять, мислення, уяву й училися використовувати отриманий досвід під час виконання навчальних завдань, у життєвих ситуаціях.

Упровадження даного курсу допомагає у вирішенні проблеми морально-етичної поведінки дітей, більшості учнів притаманне чітке розуміння морально-етичних норм при невмінні дотримуватись їх практично.

Причини цього феномену наступні:


 • Невміння дітей зауважити і розуміти емоційний стан оточуючих;

 • Невміння передбачати наслідки своїх дій чи дій інших людей;

 • Розгубленість і безпорадність дитини в неординарних умовах.

Програма курсу «Основи елементарної психології» спрямована на усунення вище названих причин та реалізується в щотижневих розвивальних уроках.

Основна мета спецкурсу: за допомогою навчальної діяльності й раціональних прийомів навчання сформувати в учневі здібності до аналізу, рефлексії для подальшого саморозвитку, самонавчання, самовиховання.Досягненню основної мети сприяють наступні підцілі:

 • Ознайомити учнів з основами психологічних знань.

 • Орієнтувати кожного учня на самовиховання особистості.

 • Розвивати творчі здібності учнів.

 • Сприяти інтелектуальному росту школярів.

Реалізація програми здійснюється через різноманітні форми роботи: навчально-практичні заняття, бесіди, практикуми, розбір ситуацій, тренінг розвитку пізнавальних та комунікативних здібностей.

Заняття проводяться в такій формі, щоб кожен учень збагачував уяву, спостережливість, розширював знання, досвід, інтереси, підвищував навчальну мотивацію, допитливість, зберігав навчально-пізнавальний інтерес на всіх етапах навчання, отримував позитивне емоційне задоволення від діяльності, тобто інтелектуально розвивався в творчому процесі.

Основне завдання цих уроків формувати цілісну психологічну основу навчання, що забезпечує не лише розвиток особистості, а й можливість її самостійного розвитку в майбутньому. Особливо важливо розпочати вирішувати ці завдання вже в молодших класах школи. Важливим завданням є формування позитивних особистісних характеристик школярів через цілеспрямований розвиток і формування їхньої когнітивної сфери.

Робота дітей на уроках не підлягає оцінюванню за існуючою 12-ти бальною системою. Оцінювання здійснюється вербально, що дає змогу учням на цих уроках не боятися дати помилкову відповідь, усі відповіді дітей приймаються, уважно вислуховуються й аналізуються під час колективного обговорення. У дітей поступово формується ставлення до цих уроків як до засобу розвитку своєї особистості.Загальна атмосфера на уроках створює особливий позитивний емоційний фон: розкутість, інтерес, бажання навчитися виконувати пропоновані завдання. Усвідомлення своїх успіхів сприяє розкриттю психологічних можливостей учнів, підвищенню їхнього самооцінювання, упевненості в собі.
2 класп/п

Тема заняття

Кількість годин

1.

Наука про звичайні дива.

1

2.

Подорож до королівства Внутрішнього світу.

1

3.

Я і моя пам’ять.

2

4.

Діагностика домінуючого типу пам’яті.

1

5.

Тренінг розвитку пам’яті.

2

6.

Я та мій розум.

2

7.

Тренінг розвитку розумових операцій.

2

8.

Тренінг розвитку логічного мислення.

2

9.

Я і моя уява.

1

10.

Тренінг розвитку уяви.

1

11.

Я і моя увага.

1

12.

Тренінг розвитку уваги.

2

13

Чи є у мене таємниця, або таємниця мого «Я».

1

14.

Поговоримо про тебе.

1

15

Подаруємо «ласкавушки».

1

16.

Я бажаю всім добра.

1

17.

Вчимося говорити компліменти.

1

18.

Моя чарівна усмішка.

1

19.

Чому зникає усмішка.

1

20.

У гостях у Слізки.

1

21.

Завітаймо у гості до Чомусика.

1

22.

Коли я буваю Злюкою.

1

23.

Чому ми боїмося. Вчимося бути сміливими.

1

24.

Вчимося бути сміливими.

1

25.

У гості до Сорому.

1

26.

Будь Знайкою, а не Зазнайкою.

1

27.

Як ми спілкуємося з товаришами.

1

28.

Тренінг спілкування.

1


3 класп/п

Тема заняття

Кількість годин

1.

Подорож в країну Психологія.

1

2.

Чому відрізняються люди від тварин.

1

3.

Для чого потрібна пам’ять.

1

4.

Діагностика домінуючого типу пам’яті.

1

5.

Діагностика і розвиток короткочасової пам’яті.

1

6.

Діагностика і розвиток довгострокової пам’яті.

1

7.

Тренінг розвитку пам’яті.

2

8.

Уява в моєму житті.

1

9.

Тренінг розвитку уяви.

2

10.

Для чого потрібна увага?

1

11.

Щоб уваги вистачило.

1

12.

Вчимося слухати та чути.

2

13.

Тренінг розвитку уваги.

2

14.

Мислення.

1

15.

Тренінг розвитку розумових операцій.

4

16.

Тренінг міркування.

2

17.

Тренінг розвитку математичної логіки.

2

18.

Вчимося планувати. Постановка мети.

1

19.

Як ми спілкуємося з товаришами.

1

20.

Тренінг спілкування.

3

21.

В гостях у Слізки та Посмішки.

2

22.

Чому люди такі різні.

1

23.

Я вчуся розуміти інших.

1


4 класп/п

Тема заняття

Кількість годин

1.

Таємниця мого «Я».

1

2.

Моя символіка.

1

3.

Поговоримо про тебе.

1

4.

Вчимося дарувати «ласкавушки»

1

5.

Я зичу всім добра.

1

6.

Вчимося говорити компліменти.

1

7.

Тренінг розвитку комунікативних навичок.

1

8.

Моє королівство Внутрішнього світу.

1

9.

Моя пам’ять.

1

10.

Визначення домінуючого типу пам’яті.

1

11.

Тренінг розвитку пам’яті.

3

12.

Про професора Мислення.

1

13.

Мій розум.

1

14.

Розвиток дивергентного мислення.

1

15.

Розвиток конвергентного мислення.

1

16.

Тренінг розвитку мислення.

2

17.

Уява в моєму житті.

1

18.

Розвиваємо свою уяву.

1

19.

Тренінг розвитку уяви.

1

20.

Я-образ.

1

21.

Я та інші.

1

22.

Моє справжнє «Я».

1

23.

Я і мої емоції.

1

24.

Психологічний практикум: «Пізнай себе».

1

25.

Мій характер.

1

26.

Психологічний практикум: «Якою людиною я виросту».

1

27.

«Чотири лицарі».

1

28.

Психологічний практикум: «Хто «Я»?».

1

29.

Моє «хочу», «можу» і «треба».

1

30.

Я вчуся розуміти інших.

1


Орієнтовний план роботи на заняттях такий:

 1. Ритуал привітання.

 2. Рефлексія: визначення настрою.

 3. Інтелектуальна розминка.

 4. Практичні вправи.

 5. Рефлексія.

 6. Ритуал прощання.