Конкурсу «Учитель року 2013» у номінації «Інформатика» - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Конкурсу «Учитель року 2013» у номінації «Інформатика» - сторінка №1/1
Додаток

до листа КОІППО

імені Василя Сухомлинського

12.12.2012 № 980


Рекомендації щодо проведення Всеукраїнського конкурсу

«Учитель року – 2013» у номінації «Інформатика»
Календар проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу

«Учитель року – 2013»
до 20.12.2012 р. – участь у І турі (районному, міському) Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2013».

20-21.12.2012 р. – обласний семінар переможців І туру Конкурсу.

до 10.01.2013 р. – подача матеріалів на І етап ІІ туру Конкурсу згідно з переліком та звітом про проведення І туру Конкурсу.

16.01.2013 р. – проведення І етапу ІІ туру Конкурсу.06-07.02.2013 р. – проведення ІІ етапу ІІ туру Конкурсу (прибуття учасників до КОІППО імені Василя Сухомлинського на підставі запрошень оргкомітету).
Порядок проведення першого відбіркового етапу ІІ (обласного) туру Конкурсу

 1. На першому (відбірковому) етапі (далі – І етап) Конкурсу члени журі розглядають матеріали учасників, надіслані на Конкурс (до 16 січня) та проводять конкурсні випробування:

  1. Робота з перевірки фахової майстерності (розв’язування задач олімпіадного рівня з інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій). Зміст, критерії оцінювання та тривалість виконання роботи визначає журі.

  2. Майстер-клас «Я роблю це так» є однією з форм презентації досягнень конкурсанта як педагога, де він виконує роль вчителя, розкриваючи методи своєї роботи та оригінальні ідеї. Відбуватиметься у форматі Печа-куча (детальна інформація на сайті www.lito.kr.ua, розділ Конкурси/Всеукраїнські), тривалість – 15 хвилин, критерії оцінювання визначає журі.

  3. Співбесіда передбачає дискусію за досвідом роботи вчителя. Кількість запитань та критерії оцінювання визначає журі. Тривалість – до 10 хвилин.

 2. Підбиття підсумків І етапу Конкурсу:

  1. Підсумки І етапу підбиваються за загальною сумою балів усіх конкурсних випробувань з точністю до сотих. Після цього остаточний результат округлюється до цілого.

  2. Якщо кількість балів, набрана конкурсантами, однакова, тоді до другого етапу (далі – ІІ етап) Конкурсу проходить конкурсант, у якого більша кількість балів за роботу з перевірки фахової майстерності.

  3. За результатами конкурсних випробувань І етапу Конкурсу визначаються фіналісти конкурсу, які набрали більшу кількість балів. Вони запрошуються до участі у ІІ етапі Конкурсу (6-7 лютого 2013 року).

  4. По завершенні випробувань І етапу Конкурсу набрані бали анулюються.


Порядок проведення другого (заключного) етапу Конкурсу


 1. На ІІ етапі Конкурсу конкурсанти виконують творче завдання, практичну роботу, проводять урок в загальноосвітніх навчальних закладах, запропонованих організаторами Конкурсу, та роблять його самоаналіз (6 – 7 лютого):

  1. Творче завдання являє собою конкурсне випробування «Педагогічні ситуації», яке дозволяє виявити педагогічні здібності вчителя на основі того, який вихід він знаходить з ряду описаних педагогічних ситуацій

  2. Виконання практичної роботи передбачає написання розгорнутого конспекту уроку. Критерії та тривалість виконання конкурсного завдання визначає журі.

  3. Проведення уроків у загальноосвітніх навчальних закладах. Клас, тема уроку та час його проведення для усіх конкурсантів визначається напередодні жеребкуванням у присутності журі та конкурсантів. Урок має бути ілюстрацією представленого досвіду роботи вчителя, його творчого підходу щодо використання сучасних інноваційних технологій та здатності продукувати нові. Критерії оцінювання визначає журі.

  4. Самоаналіз – це власний аналіз і оцінка уроку в цілому та окремих його етапів. Учасник аналізує хід уроку, результати своєї та учнівської діяльності на уроці, оцінює особливості та рівень підготовки учнів. Порівнює з уроками, які проводить у своїх класах, вказує на свої помилки та прорахунки. Члени журі можуть ставити питання для одержання додаткової інформації про результати діяльності вчителя та учнів на уроці. Критерії оцінювання визначає журі.

 2. Підбиття підсумків ІІ етапу третього (заключного) туру Конкурсу:

  1. Підсумки ІІ етапу підбиваються за загальною сумою балів усіх конкурсних випробувань з точністю до сотих. Після цього остаточний результат округлюється до цілого.

  2. За результатами випробувань ІІ етапу Конкурсу визначаються переможець та лауреати.

  3. Переможцем Конкурсу в кожній номінації вважається його учасник, який набрав за результатами Конкурсу найбільшу кількість балів. У випадку однакової кількості балів перевага надається тому учаснику, який має вищий бал за проведений урок.

  4. Лауреатами Конкурсу вважаються учасники, які за результатами Конкурсу посіли наступні місця після переможця.

  5. Переможець та лауреати Конкурсу нагороджуються відповідними дипломами переможця та лауреата Конкурсу.

  6. Оголошення переможця та лауреатів Конкурсу проводиться урочисто, за участю педагогічної громадськості, меценатів Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» та висвітлюється в засобах масової інформації.


Перелік

матеріалів учасника І етапу ІІ туру

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2013»


 1. Особиста заява учасника про участь у конкурсі, якою підтверджується обізнаність з умовами його проведення (написана власноруч).

 2. Анкета учасника.

 3. Лист-представлення відділу (управління) освіти (обсяг – до 1 друкованої сторінки).

 4. Висновок районного (міського) методичного кабінету (центру) про педагогічну та методичну діяльність учасника конкурсу (обсяг – до 2 друкованих сторінок).

 5. Опис власного педагогічного досвіду з розв’язання проблеми, над якою працює вчитель. В описі мають бути розкриті індивідуальні особливості роботи вчителя, сучасні авторські форми й методи вирішення проблеми (обсяг – до 5 друкованих сторінок).

 6. Розробка уроків різних типів (4-5 уроків) з повним дидактичним забезпеченням, що розкриває специфіку системи роботи вчителя над проблемою, сучасні підходи до вивчення відповідного навчального предмета (електронний варіант).

 7. Розробка одного позакласного заходу як практичне підтвердження роботи над проблемою (електронний варіант).

 8. Фотографії: портрет та 2-3 сюжетні про педагогічну діяльність (в електронному варіанті – тип – jpeg, розмір – до 5 МБ).

 9. Відеопрезентація «Візитна картка конкурсанта» (детальна інструкція по створенню та розміщенню в мережі Інтернет створеного відео знаходиться на сайті www.lito.kr.ua, розділ Конкурси/Всеукраїнські).

 10. Перелік публікацій вчителя (якщо такі є).

 11. Список використаної літератури.

 12. Зміст матеріалів, поданих на конкурс, із зазначенням сторінок.

 13. За бажанням учитель може подати оргкомітету й інші матеріали (в тому числі відгуки наукових установ, фахових асоціацій), що глибше розкривають його творчі здобутки