Конкурсу «учитель року 2014» - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Конкурсу «учитель року 2014» - сторінка №1/3
Проект
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ

ВСЕУКРАЇНСЬКОГОКОНКУРСУ «УЧИТЕЛЬ РОКУ - 2014»

На виконання Указу Президента України від 29 червня 1995 року № 489 «Про всеукраїнськийКонкурс «Учитель року», відповідної постанови Кабінету Міністрів України від 11.08.95 № 638 та наказів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 24.10.2012 № 1143 «Про проведення всеукраїнськогоКонкурсу «Учитель року – 2013», від 25.02.2013 № 198 «Про проведення третього (заключного) туру всеукраїнськогоКонкурсу «Учитель року – 2013» проведено ВсеукраїнськийКонкурс «Учитель року – 2013» у номінаціях: «Інформатика» (м. Красноград Харківської області), «Фізика» (м. Кривий Ріг Дніпропетровської області), «Іноземна мова (французька)» (м. Житомир), «Музичне мистецтво» (м. Луцьк), «Російська мова» (м. Запоріжжя).

За рішенням колегії МОН від 27.06. 2013 р. (протокол № 2/1-19)для проведення всеукраїнськогоКонкурсу «Учитель року – 2014» скороченні терміни проведення Конкурсу та визначені номінації: «Директор школи», «Початкові класи», «Світова література», «Географія» та «Трудове навчання».

Вирішено продовжити практику проведення третього (заключного) туру ВсеукраїнськогоКонкурсу «Учитель року» в містах районного та обласного підпорядкування: СвітловодськуКіровоградської області («Директор школи»), ЗолотоношіЧеркаської області («Початкові класи»), ІллічівськуОдеської області («Світова література»), ПервомайськуМиколаївської області («Географія») та Білій ЦерквіКиївської області («Трудове навчання»).(Номінація «Директор школи» буде проводитись за окремоюпрограмою.

Для участі у Конкурсі за номінацією «Трудовенавчання» надаютьсядодатковіматеріали та рекомендації з їх підготовки)
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

ВсеукраїнськийКонкурс "Учитель року-2014" (далі Конкурс) проводиться МОН України спільно з Національною академією педагогічних наук, творчими спілками вчителів, педагогічними товариствами.

     МОН за поданням зазначених організацій затверджує щороку до 1 жовтня склад центрального оргкомітету Конкурсу та фахові журі.

Центральний оргкомітет Конкурсузатверджує критерії відбору поданих на Конкурс матеріалів, умови та порядок проведення заключної частини Конкурсу і не пізніше як за місяць до початку першого туру забезпечує їх доведення до відома педагогічної громадськості.

Конкурс проводиться в три тури:


 • перший - районний (міський) – жовтень-листопад;

 • другий - республіканський – в Автономній Республіці Крим, обласний та міський – в Києві та Севастополі – грудень-січень;

 • третій - заключний, проводиться поетапно: відбірковий - лютий;фінальний - березень.

Для проведення першого і другого туру утворюються на місцях оргкомітети Конкурсу і журі з кожного фаху.

Склад районного (міського) оргкомітету Конкурсу і журі затверджується районним (міським) відділом (управлінням) освіти за поданням районного (міського) методичного кабінету та фахових асоціацій учителів (за їх наявності).

Склад оргкомітету і журі Конкурсу в Автономній Республіці Крим, області, містах Києві та Севастополі затверджується відповідним органом управління освітою за поданням науково-методичної установи та фахових асоціацій (за їх наявності).

Оргкомітети районного (міського), в Автономній Республіці Крим, області, містах Києві і Севастополі затверджують порядок проведення Конкурсу.

У порядкувикладаються форми проведення Конкурсу, порядок представлення матеріалів та інші питання.

(Попередньо проводиться відбірковий тур – на рівні загальноосвітнього навчального закладу.

Кожний загальноосвітнійнавчальний заклад, який бере участь уКонкурсі, самостійно вирішує, яку процедуру взяти за основу вибору свого представника на перший тур Конкурсу.

Функцію журі може взяти на себе відповідний орган управління даного загальноосвітнього навчального закладу. Обрані представники беруть участь у районному (міському) Конкурсі.)

Перший – районний (міський)

Розпочати перший – районний (міський) тур 1 жовтня 2013 року.

Відповідно до порядку, затвердженого районним (міським) оргкомітетомКонкурсу визначаються переможці першого туру.

Переможці першого туру беруть участь у другому республіканському – в АвтономнійРеспубліціКрим, обласному та міському – в Києві та Севастополі.Другий - республіканський – в АвтономнійРеспубліціКрим,

обласний та міський – в Києві та Севастополі

Другий тур Конкурсурекомендується провестиудва етапи: • перший (заочний) – з 1 по 15 грудня 2013 року;

 • другий (очний) – з 15 грудня по 25 січня 2013 року.

Для проведення першого (заочного) етапу другого туру Конкурсупровести:

 • експертизу та рецензування матеріалів, що представлені конкурсантами;

 • відбір учасників фіналу другого туру Конкурсу,відповідно до критеріїввідборуподаних на Конкурс, затверджених Центральним оргкомітетом Конкурсу

Учасниками другого етапу становляться переможці першого (заочного)етапу. На другому етапі рекомендуєтьсяучасникам виконатиконкурсні завдання відповідні до завдань фінального етапу Конкурсу:

 • самопрезентація (регламент – до 10 хв.);

 • конкурсний урок (регламент 30 хв.);

 • самоаналіз уроку (регламент 10 хв.);

 • майстер-клас (регламент 25 хв.).

Третій (заключний) тур

За результатами проведення другого туру всеукраїнськогоКонкурсу «Учитель року - 2014» переможці з кожної номінації беруть участь у третьому (заключному) турі всеукраїнськогоКонкурсу «Учитель року - 2014».(Якщо переможець другого туру з якої-небудь причини не може взяти участь у третьому турі Конкурсу, відповідний оргкомітет має право направити для участі у Конкурсі конкурсантів, які посіли друге або третє місце в обласному Конкурсі.)

Третій (заключний) тур, проводиться поетапно: • відбірковий - лютий;

 • фінальний - березень.

Проведення третього (заключного) туру всеукраїнськогоКонкурсу «Учитель року-2014» відбувається в містах районного та обласного підпорядкування визначених регіонів.

Для участі в третьому (заключному) турі Конкурсукерівники відповідних органів управління освітою офіційним листом направляють до Центрального оргкомітету Конкурсу наступні матеріали: • лист-представлення за формою (додаток 2);

 • витяг з протоколу засідання оргкомітету другого туру Конкурсу про висунення кандидатури на участь у третьому (заключному) турі Конкурсу (додаток 3);

 • заяву учасника третього (заключного) туру Конкурсу за зразком (додаток 4);

 • інформаційну картку учасника третього (заключного) туруКонкурсу (додаток 5);

 • узагальнення досвіду роботи(для участі у номінації «Директор школи» - конкурсний матеріал у вигляді есе ) (до 12 друк. стор.);

 • фотографії (портрет та 2-3 сюжетні про педагогічну діяльність в електронному варіанті – тип – IPEG, розмір – до 5 МБ);

 • додаткові матеріали (за бажанням вчителя: розробки уроків – до 3-х, розробка позакласного заходу);

 • якщо для проведення конкурсного уроку та самопрезентації необхідно додаткове обладнання, надаються відповідні заявки (додаток 6);

 • перелік матеріалів, наданих на Конкурс (додаток 1).


(Зразки бланків документів знаходяться на офіційному сайтіКонкурсуwww.ur.gov.ua)

Всі документи надаються упаперовому вигляді (крім узагальнення досвіду, фотографій та додаткових матеріалів). Узагальнення досвіду, фотографії та додаткові матеріали надаються тількина електронних носіях.

Учасники Конкурсу повинні пройти електронну реєстрацію та розмістити своє електронне портфоліо у відповідній номінації, користуючись Інструкцією щодо розміщення електронного портфоліо учасника Конкурсуна офіційному сайті Конкурсу(www.ur.gov.ua).

Прийом матеріалів здійснюється до 31 січня 2014 року координаторомКонкурсу (при поштовомувідправленні за штемпелем не пізніше 31січня 2014 року) за адресою: Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 36 (вул. Урицького, 36), к. 212, м. Київ, 03035.

Не підлягають розгляду матеріали, підготовлені з порушенням вимог до їх оформлення та від учасників, не зареєстрованих на сайті Конкурсу.

Вчителі трудового навчання крім основних документів надають(на електронних носіях):


 • відеоурок - завершений фрагмент уроку трудового навчання з кількома етапами;

 • детальний план-розробку відкритого навчального заняття з усіма завданнями і самоаналіз.

Матеріали, що подаються для участі у третьому (заключному) туріКонкурсу, не повертаються.
КОНКУРСНІ ЗАВДАННЯ

ТРЕТЬОГО (ЗАКЛЮЧНОГО) ТУРУ КОНКУРСУ

Відповідно до рішення колегії МОН України від 27.06.2013 (протокол № 2/1-19) Конкурсне випробування «Майстер-клас» буде проводитись під час другого етапу третього (заключного) туру на базі районних методичних кабінетів для вчителів та студентів вищих педагогічних навчальних закладів визначених областей.Основною метою проведення Конкурсного випробування «Майстер-клас» є ознайомлення з новими технологіями, новими методиками і авторськими напрацюваннями якомога більшої кількості вчителів визначеного фаху в регіоні. Для її реалізаціїкерівникам відповідних органів управління освітою, в яких буде проводитись третій (заключний) тур Конкурсу, визначити районні та міські центри (районні/міські методкабінети) для проведення майстер-класів не менше 12-ти (за кількістю фіналістів Конкурсу).

Конкурсне випробування «Творче завдання/практична робота» буде проведене у відбірковому етапі Конкурсу.

У 2014 році для учасників Конкурсу запроваджуються нові конкурсні випробування:


 • для вдосконалення навичок використання ІКТ у контексті вміння структурувати інформацію, оформлювати її, використовувати авторські ілюстрації, дотримуватись єдиного стилю та оригінальності та сприяти оптимізації навчального процесу буде проведене конкурсне випробування «Інтернет-ресурс».

 • конкурсне випробування «Презентація досвіду» надасть Конкурсантам можливість познайомитися з новими технологіями, новими методиками і авторськими напрацюваннями, які втілюються на практиці.

 • без оцінювання, для формування першого враження таознайомлення з унікальністюособистості вчителя, для визначення лідерських якостей та креативностіконкурсанта запроваджується конкурс «Самопрезентація».

Відбірковий етап

На першому (відбірковому) етапі Конкурсу проводяться наступні Конкурсні випробування:«Інтернет-ресурс»

Учасники Конкурсу не пізніше 31січня2014 року розміщують на особистому або шкільному інтернет-сайті, блозі і т. п. навчальніметодичні та (або) інші авторські розробки, які відображають інноваційнийдосвід роботи та демонструють якість подання освітньоїінформації в мережі Інтернет.Конкурсне завдання оцінюється заочно.

«Презентація досвіду»(регламент до 20 хвилин, включаючи відповіді на питання)

Формат: усне подання (презентація) конкурсантом свого професійногодосвіду, в якому відображаються інноваційні підходи до освіти, сутністьвикористовуваних освітніх технологій, відповідність до сучаснихвимог в освіті.Конкурсне завдання оцінюється під час проведення Конкурсу.

Творче завдання/практична робота

Формат: розв’язання нестандартних психолого-педагогічних ситуацій/ виконання практичної роботи (залежить від специфіки предмету), що передбачає лабораторну роботу, розгорнутий конспект уроку, твір-есе тощо. Зміст, критерії оцінювання та тривалість виконання Конкурсного завдання визначає журі.Конкурсне завдання оцінюється під час проведення Конкурсу.

Співбесіда

Формат: дискусія за змістом проблеми, над якою працює вчитель. Кількість запитань визначає журі.Конкурсне завдання оцінюється під час проведення Конкурсу.

На відбірковомуетапітретього туру визначаютьсяучасникифінальногоетапуКонкурсу (не більш як 12 осіб з кожноїномінації).Фінальний етап

На другому(фінальному) етапі проведення Конкурсу «Учитель року» проводяться наступні Конкурсні випробування:


Самопрезентація

Формат: самопрезентація, самопредставлення у вільній формі з використанням будь-яких форм презентації.

Тему самопрезентації визначає сам учасник Конкурсу.
Самопрезентація учасника не оцінюється, але вона покликана сформувати перше враження та ознайомитись з унікальністюособистості вчителя, визначити лідерські якості та креативністьКонкурсанта.
Конкурсний урок

Формат: проведення уроку у навчальному закладі, запропонованому організаторами Конкурсу. День проведення, тема уроку та клас визначаються напередодні жеребкуванням. Урок має бути ілюстрацією представленого досвіду роботи вчителя, його творчого підходу щодо використання сучасних інноваційних технологій та здатності продукувати нові.Конкурсне завдання оцінюється під час проведення Конкурсу.

Самоаналіз уроку

Самоаналіз проводиться безпосередньо після проведення уроку. Він являє собою розбір і оцінку уроку загалом і окремих його сторін.

Формат: власний аналіз і оцінка уроку в цілому та окремих його етапів. Учасник аналізує хід уроку, результати своєї та учнівської діяльності на уроці, оцінює особливості та рівень підготовки учнів. Порівнює з уроками, які проводить у своїх класах, вказує на свої помилки та прорахунки. Учасник має показати вміння чітко і конкретно формулювати мету, завдання та визначати тип уроку. Члени журі можуть ставити питання для одержання додаткової інформації про результати діяльності вчителя та учнів на уроці.

Конкурсне завдання оцінюється під час проведення Конкурсу.

Майстер-клас

Формат: ознайомлення з перспективним педагогічним досвідом (умовно «Школа передового педагогічного досвіду») педагогів та студентів вищих педагогічних навчальних закладів на базі районних методичних кабінетів, заснованого на практичних діях показу і демонстрації творчого вирішення певної педагогічної, психологічної, методичної задачі, обмін досвідом навчання і виховання учнів.

Конкурсне завдання оцінюється під час проведення Конкурсу.
На другому етапі проведення Конкурсу «Учитель року» визначаються переможець та лауреати Конкурсу з кожної номінації.
Підведення підсумків Конкурсу


       1. За результатами випробувань другого етапу визначаються переможець та чотири лауреати Конкурсу. Переможцем стає учасник, який набрав найбільшу кількість балів у третьому (заключному) турі Конкурсу.

       2. При однаковій сумі балів переможець визначається за більшою кількістю балів, набраних за проведення уроку.

       3. Оголошення переможця та лауреатів проводиться урочисто, за участю педагогічної громадськості, меценатів Конкурсу та висвітлюється в засобах масової інформації.

       4. На кожному етапі члени журі оцінюють роботу конкурсантів за бальною системою з урахуванням специфіки навчального предмета. Максимальну кількість балів визначає журі.

       5. Результати проведення всіх етапів третього (заключного) туру Конкурсу оформляються протоколами засідання журі, які підписує голова, відповідальний секретар та всі присутні члени журі.


КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРСНИХ ЗАВДАНЬ
Заочний етап Конкурсу

Мета:провестиекспертизу та рецензування матеріалів, що представлені

конкурсантами для визначення учасників наступних етапів Конкурсу
Критерії оцінювання

Показники

Актуальність

постановка проблеми

аргументованість авторських ідей

обґрунтованість соціальної значущості

професійна затребуваність

Інноваційність

новизна змісту, технології та ін.

оригінальність ідей

можливість поширення і впровадження

Реалістичність

прогнозовані результати

ресурсна забезпеченість

Культура оформлення

культура оформлення


Конкурсні завдання

Презентація досвіду

Мета: демонстрація професійного потенціалу учасника Конкурсу


Критерії оцінювання

Показники

Актуальність

постановка проблеми

аргументованість авторських ідей

обґрунтованість соціальної значущості

професійна затребуваність

Інноваційнність

новизна змісту, технології та ін.

оригінальність ідей

можливість поширення і впровадження

Реалістичність

прогнозовані результати

ресурсна забезпеченість

Культура презентації

цілісність викладення

доступність і наочність

культура мовлення

взаємодія з аудиторією


Конкурсний урок
Мета - демонстрація професійної компетентності вчителя


Критерії оцінювання

Показники

Фундаментальність знання предмета

глибина, повнота знання предмета

професійний кругозір

Методична компетентність

використання інноваційних ідей на уроцізастосування сучасних педагогічних технологійреалізація міжпредметних зв'язків

Психолого-педагогічнакомпетентність

гуманістична спрямованість

комунікативна культура

стиль спілкування

активізація пізнавальної діяльності учнів

організація взаємодії і співпраці:

вчитель – учень;

учень – учень


Особистісні якості

ерудиція

інтелект і креативність

здібність до імпровізації


Самоаналіз конкурсного уроку
Мета - демонстрація спроможності конкурсанта до педагогічної рефлексії


Критерії оцінювання

Показники

Здібність до аналізу своєї діяльності

встановлення відповідності змісту, використаних технологій і досягнутих результатів поставленим цілям

Критичність мислення та глибина самоаналізу

адекватність, повнота та глибина самооцінки

Майстер-клас

Мета - демонстрація творчого вирішення певної педагогічної,

психологічної, методичної задачі, обмін досвідом навчання і вихованняучнів


Критерії оцінювання

Показники

Професійна майстерність

вибір теми

адекватність змісту і форми проведення майстер-класу

мотивація аудиторії до використання авторських знахідок та ідей

вміння взаємодіяти з аудиторією та коментувати ідеї

цілі та завдання використовуваних педагогічних технологій

Комунікативність і професійна етика

Загальна ерудиція

інтелектуальний рівень

Використання знань з інших галузей

Педагогічний імідж

емоційність

виразність

яскравість

артистизмРЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

ТА МАТЕРІАЛІВ УЧАСНИКА КОНКУРСУ

Додаток 1
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ТА МАТЕРІАЛІВ

УЧАСНИКА КОНКУРСУ"УЧИТЕЛЬ РОКУ -2014"
Перед відправкою перевірте наявність повного пакету документів та матеріалів(перевірте відсутність вірусів на дисках)!


з/п

Документ

Паперовий носій

Електронний носій

1

Подання (за формою)

2

Витяг з протоколу засідання оргкомітету другого туру Конкурсу про висунення кандидатури на участь у третьому (заключному) турі Конкурсу

3

Особиста заява учасника третього (заключного) туру Конкурсу (за зразком)

4

Інформаційна картка учасникатретього (заключного) туру Конкурсу (за зразком)

5

Узагальнення досвіду роботи (для участі у номінації «Директор школи» - конкурснийматеріал увигляді есе)(до 12 друк. стор)

-6

Заявки на проведення Конкурсного уроку та самопрезентації-

7

Фотографії (портрет та 2-3 сюжетних фото про педагогічну діяльність)

-8

Додаткові матеріали (за бажанням вчителя: розробки уроків – до 3-х, розробка позакласного заходу з предмету)

-

Додаток 2

(бланк організації)ЛИСТ-ПРЕДСТАВЛЕННЯ

Центральний оргкомітет

всеукраїнськогоКонкурсу

«Учитель року -2014»


__________________________________________________________________

(повне найменування відповідного органу управління освітою)

представляє________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові учасника Конкурсу)

__________________________________________________________________

(посада і місце роботи учасника Конкурсу)
на участь у всеукраїнськомуКонкурсі «Учитель року - 2014"у номінації «______________».

(вказати номінацію)
наступна сторінка >>