Курсовий проект пояснювальна записка система дистанційного навчання програмуванню. Студент гр. Пзас-06 2 Глазунов В. В - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Курсовий проект пояснювальна записка система дистанційного навчання... 3 679.02kb.
Курсовий проект пояснювальна записка система дистанційного навчання... 3 632.3kb.
Пояснювальна записка до дипломного проекту бакалавра на тему мікропроцесорна... 2 508.24kb.
Розробка модуля студента для інтерактивної системи дистанційного... 2 440.78kb.
Конкурс на кращий учбовий курс 1 25.7kb.
Проект базової навчальної програми основи здоров'Я 1-4 класи загальноосвітніх... 1 280.08kb.
Розвиток дистанційного навчання в Україні як склодової Інформатизації... 1 67.23kb.
Пояснювальна записка Модуль 1 складається з 2-х розділів які містять... 4 1345.19kb.
«цифрова багатоканальна система передавання з ікм по металевому кабелю» 1 278.42kb.
Інститут вищої освіти кнеу імені Вадима Гетьмана Світовий досвід... 3 546.22kb.
Пояснювальна записка Творчий проект «Виготовлення настінного календаря» 1 176.17kb.
Державне регулювання та підтримка підприємництва в Україні 1 207.43kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Курсовий проект пояснювальна записка система дистанційного навчання програмуванню. - сторінка №1/5
Міністерство освіти і науки України

Харківський національний університет радіоелектроніки

Факультет комп’ютерних наук

Кафедра програмного забезпечення ЕОМ



КОМПЛЕКСНИЙ КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА



Система дистанційного навчання програмуванню .

Студент гр. ПЗАС-06-2 Глазунов В.В. .

(позначка групи) (прізвище, ініціали )

Дата захисту ________


Робота захищена з оцінкою ______________

Керівник проекту проф. Бондарєв В.М.

( посада, звання ) (прізвище, ініціали)

Комісія


____________
_______________
________________

Харків, 2010р.


ФОРМА № У 6.01


Харківський національний університет радіоелектроніки

(назва вищого навчального закладу)

Кафедра Програмного забезпечення ЕОМ

Дисципліна    Комплексний курсовий проект   

Спеціальність   Програмне забезпечення автоматизованих систем

Курс 4 Група ПЗАС-06-2 Семестр 8

З А В Д А Н Н Я

на комплексний курсовий проект студента



Глазунова Володимира Вікторовича

(прізвище, ім’я, по-батькові)

1.Тема роботи  Система дистанційного навчання програмуванню

2. Строк здачі студентом закінченої роботи    1.06.2010

3. Вихідні дані до роботи  тексти лекцій, набір тестових завдань, задачі з програмування, файли результатів роботи програми, програмний код виконаних завдань з програмування    

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які підлягають розробці)   файли RSS

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень)



відсутній

6. Дата видачі завдання    02.02.2010

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН




Назва етапу

Термін виконання

1

Видача теми ККП, узгодження і затвердження теми

02.02.2010

2

Аналіз предметної галузі

20.03.2010

3

Розробка постановки задачі

25.03.2010

4

Обрання та розробка алгоритму

10.04.2010

5

Розробка прикладної програми

07.05.2010

6

Тестування програми

19.05.2010

7

Оформлення пояснювальної записки

29.05.2010

8

Перевірка виконаного проекту керівником, допуск до захисту

01.06.2010

9

Публічний захист перед комісією

04.06.2010

Студент ___________________

(підпис)

Керівник Бондарєв В. М. _

(підпис) (прізвище, ім’я, по-батькові)
4 лютого 2010
РЕФЕРАТ / ABSTRACT

Обсяг пояснювальної записки 56 стр., кількість іллюстрацій – 19, таблиць – 0, джерел та посилань – 10.


Мета комплексного курсового проекту – розробити програмне забезпечення, яке надає можливість публікувати та переглядати лекції, створювати та виконувати тести для перевірки знань з теми лекції, публікувати завдання, виконує автоматичну перевірку правильності виконання завдання.

Методи дослідження – знання ASP.NET MVC 2, C#, стандарту RSS-фідів, знання з організації дистанційного навчання студентів

Результат дослідження – інформаційна система, яка дозволяє публікувати та переглядати лекції та тести до них, публікувати завдання з програмування. Вона також виконує автоматичну перевірку правильності виконання завдання з програмування.

Даний проект реалізовано за допомогою SQL Server 2008 R2 та інтегрованого середовища

ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА, ДИСТАЙЦІЙНЕ НАВЧАННЯ, ЛЕКЦІЇ, ТЕСТУВАННЯ, ASP.NET, MVC, RSS, GOOGLE CHARTS API, MS SQL 2008, .NET 4, MS VISUAL STUDIO 2010.
The purpose of this course project is to develop a program, that allows publishing and viewing lectures, creating and performing tests, publishing programming tasks, automatic checking the correctness of the task.

Used methods of study consist of the knowledge e-learning system, RSS-feed standard, Google Charts API, ASP.NET MVC 2, C#.

The result of the study is information system, that allows publishing and viewing lectures, creating and performing tests, publishing programming tasks, automatic checking the correctness of the task.

This project was implemented through an integrated environment Microsoft Visual Studio 2010 and database MS SQL Server 2008.

WEB-SITE, E-LEARNING, LECTURERS, TESTING, ASP.NET, MVC, RSS, GOOGLE CHARTS API, MS SQL 2008

ЗМІСТ




ВСТУП 6

1. АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ГАЛУЗІ 8

1.1 Визначення дійових осіб у предметній галузі 8

1.2 Задачі, що існують у предметній галузі 9

1.2.1 Учбові матеріали 9

1.2.2 Діалог між студентом та викладачем 11

1.2.3 Самоперевірка знань 12

1.2.4 Практична робота 13

1.2.5 Статистика результатів 13

1.2.6 Повідомлення про події (новини) 15

1.3 Огляд стандартів RSS 17

1.4 Аналіз стандарту RSS 2.0 18

1.4.1 Елементи, що характеризують канал 19

1.5 Постановка задачі 24

2. РОЗРОБКА ПРОГРАМНОЇ СИСТЕМИ 26

2.1 Аналіз вимог 26

2.1.1 Отримати новини 27

2.1.2 Перегляд списку вчителів 27

2.1.3 Перегляд інформації користувача (профайлу) 28

2.1.4 Перегляд статистики за групою 28

2.1.5 Перегляд статистики за студентом 29

2.1.6 Перегляд статистики за завданнями 29

2.1.7 Перегляд лекції 30

2.1.8 Створити нову лекцію 30

2.2 Архітектура програмного забезпечення 31

2.3 Класова структура 36

3 ВИБІР ПРОГРАМНОГО СЕРЕДОВИЩА 41

3.1 Опис та обґрунтування вибору програмного середовища 41

3.2 База даних 42

3.3 Структура бази даних 43

4 АНАЛІЗ МОЖЛИВИХ ВИКОРИСТАНЬ 48

4.1 Виклик, загрузка, системні вимоги 48

4.2 Графічний інтерфейс користувача 48

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 54






наступна сторінка >>