ліцензійні умови провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі пестицидами та агрохімікатами - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Порядок контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської... 1 127.21kb.
Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з торгівлі... 1 79.48kb.
Про проведення у 2013 році планових перевірок щодо додержання ліцензіатами... 1 50.12kb.
Чинна редакція Редакція, що пропонується Пояснення 1 87.65kb.
Аналіз регуляторного впливу до проекту наказу Міністерства регіонального... 1 73.86kb.
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку... 1 272.63kb.
Інформація щодо ліцензування певних видів господарської діяльності 1 105.59kb.
Постанова київ Про накладення штрафу на ват «Миколаївгаз» за порушення 1 55.6kb.
Рішення Національної Комісії з цінних паперів та фондового ринку... 1 235.73kb.
Затверджено наказ Державного комітету ветеринарної медицини України... 3 801.27kb.
Затверджено розпорядженням голови 1 205.25kb.
Положення про порядок компенсації шкоди, завданої внаслідок порушення... 1 41.96kb.
Таращанський 1 219.63kb.

ліцензійні умови провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі пестицидами - сторінка №1/1(Проект)

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ

провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин)
1. Загальні положення

1.1. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин) (далі - Ліцензійні умови) розроблені відповідно до Законів України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, “Про пестициди і агрохімікати”, “Про захист рослин”, “Про охорону праці”, “Про охорону навколишнього природного середовища”, “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, спільного наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства аграрної політики України від 1 лютого 2006 року № 148/12022 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин)” та інших нормативно-правових актів.

1.2. Дія Ліцензійних умов поширюється на всіх суб’єктів господарювання - юридичних осіб незалежно від їх організаційно-правових форм та форм власності, які провадять господарську діяльність з роздрібної торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин), крім органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності, що провадять діяльність у зазначеній сфері.

1.3. Ліцензійні умови визначають організаційні, кваліфікаційні та інші спеціальні вимоги провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин).

1.4. Господарська діяльність з роздрібної торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин) на підставі ліцензії, виданої органом ліцензування, яким є обласна державна адміністрація (надалі – орган ліцензування), здійснюється на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

1.5. Оформлення заяв про видачу ліцензії, про видачу копії ліцензії, про переоформлення ліцензії, про видачу дубліката ліцензії здійснюється суб'єктами господарювання за встановленими формами (додатки 1 - 4).

Заява про видачу ліцензії та документи, що додаються до неї, приймаються за описом (додаток 5), копія якого видається заявнику з відміткою про дату приймання документів органом ліцензування та підписом відповідальної особи.

1.6. Ліцензія є документом державного зразка, який засвідчує право суб'єкта господарювання на провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин);

1.7. Суб'єкт господарювання при здійсненні діяльності з роздрібної торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин) повинен дотримуватись вимог таких нормативно-правових актів:

Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”від 01.06.2000 № 1775-III “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”;

Закону України “Про пестициди і агрохімікати” від 02.03.1995 № 86/95-ВР;

Закону України “Про захист рослин” від 14.10.1998 № 180-XIV;

Закону України Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” від 24.02.1994 № 4004-XII “;

Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища” від 25.06.1991 № 1264-XII;

постанов Кабінету Міністрів України:

від 08.02.1995 № 08 “Про порядок заняття торговельною діяльністю і правила торговельного обслуговування населення”;

від 14.11.2000 № 1698 “Про затвердження переліку органів ліцензування”;

від 04.07.2001 № 756 “Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності”;

наказу Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції від 11.03.2004 № 98 “Про затвердження Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами”;

спільного наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства аграрної політики України від 1 лютого 2006 року № 148/12022 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин)”.


2. Організаційні вимоги для провадження господарської діяльності
з роздрібної торгівлі пестицидами та агрохімікатами
(тільки регуляторами росту рослин):

2.1. Забороняється провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин) до їх державної реєстрації.

2.2. Забороняється суб'єкту господарювання, що здійснює господарську діяльність з роздрібної торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин), приймати для продажу та зберігання пестициди та агрохімікати від суб'єктів господарювання, що не мають ліцензії на їх виробництво або торгівлю.

2.3. Суб'єкт господарювання повинен вести облік наявності та використання пестицидів та агрохімікатів (тільки регуляторів росту рослин) у прибутково-видаткових книгах (журналах) і подавати статистичну звітність за затвердженими формами про наявність та реалізацію пестицидів та агрохімікатів (тільки регуляторів росту рослин) відповідно до Порядку державного обліку наявності та використання пестицидів та агрохімікатів (тільки регуляторів росту рослин), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.11.1995 № 881 “Про затвердження Порядку державного обліку наявності та використання пестицидів і агрохімікатів”.


3. Вимоги для провадження господарської діяльності роздрібної торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин):

3.1. Оптова торгівля пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин) здійснюється лише через склади.

3.2. Суб'єкт господарювання повинен мати:

складські приміщення для зберігання пестицидів та агрохімікатів (тільки регуляторів росту рослин), що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам та правилам техніки безпеки і мають санітарні паспорти, засвідчені санітарно - епідеміологічною службою, органами державного пожежного нагляду, органами з питань охорони навколишнього природного середовища, станцією захисту рослин; гарантійний лист; інструкції з охорони праці; посадові інструкції; позитивні висновки санітарно-епідеміологічної служби, органів державного пожежного нагляду, спеціально вповноважених органів з питань охорони навколишнього природного середовища щодо відповідності торгових приміщень санітарно - гігієнічним вимогам, правилам техніки безпеки, екологічної безпеки.

3.3. Суб'єкт господарювання відповідно до статті 10 Закону України “Про пестициди і агрохімікати” повинен видавати споживачеві на кожну товарну одиницю пестицидів та агрохімікатів (тільки регуляторів росту рослин) рекомендацію щодо її застосування із зазначенням культур та об'єктів, для оброблення яких призначено пестициди та агрохімікати (тільки регулятори росту рослин), способів, норм і кратності використання, термінів вичікування (для пестицидів), заборони та обмеження на застосування, способів і засобів знешкодження пестицидів та агрохімікатів (тільки регуляторів росту рослин), а також заходів безпеки під час роботи та заходів надання першої медичної допомоги в разі отруєння.

3.4. Суб'єкт господарювання відповідно до статті 11 Закону України “Про пестициди і агрохімікати” повинен здійснювати продаж населенню пестицидів та агрохімікатів (тільки регуляторів росту рослин) у дрібно фасованому вигляді та з обов'язковою наявністю інструкції щодо безпечного їх застосування.

3.5. Суб'єкт господарювання при здійсненні роздрібної торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин) повинен дотримуватись вимог правил продажу непродовольчих товарів.
4. Кваліфікаційні вимоги для провадження господарської діяльності
з роздрібної торгівлі пестицидами та агрохімікатами
(тільки регуляторами росту рослин):

4.1. Працівники суб'єкта господарювання, діяльність яких пов'язана з роздрібною торгівлею пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин), повинні проходити навчання за затвердженою програмою, перепідготовку один раз на три роки, медичний огляд, мати допуск на право роботи із зазначеними препаратами, посвідчення та медичну книжку встановлених зразків (додатки 1, 2, 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 18.09.1995 №746 “Про затвердження Порядку одержання допуску (посвідчення) на право роботи, пов'язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами”) і пред'являти їх на вимогу представників державного нагляду та контролю.

4.2. Працівники суб'єкта господарювання, які організовують виконання робіт, пов'язаних з роздрібною торгівлею пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин), повинні мати досвід у цій роботі, спеціальну освіту чи пройти підготовку на відповідних курсах і семінарах при станціях захисту рослин, спеціальних навчальних закладах, а також щорічно підвищувати свої знання на курсах і семінарах, проходити медичний огляд, мати допуск (посвідчення) та медичну книжку встановлених зразків (додатки 1, 2, 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 18.09.1995 №746.
5. Особливі вимоги для провадження господарської діяльності
з роздрібної торгівлі пестицидами та агрохімікатами
(тільки регуляторами росту рослин):

5.1. Суб'єкт господарювання для провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин) повинен забезпечити:

організацію та проведення атестації робочих місць відповідно до Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 №442, у строки, передбачені колективним договором, але не рідше 1 разу на 5 років;

організацію та проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичного (один раз на рік) медичних оглядів працівників згідно з Положенням про медичний огляд працівників певних категорій, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31.03.1994 №45.

5.2. Суб'єкт господарювання згідно зі статтею 8 Закону України ”Про охорону праці“, Положенням про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженим наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 29.10.1996 №170, повинен безоплатно забезпечувати працівників спеціальним одягом, взуттям та іншими засобами індивідуального захисту.
6. Вимоги щодо забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, охорони навколишнього природного середовища при провадженні господарської діяльності з роздрібної торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин):

6.1. Суб'єкт господарювання відповідно до Законів України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” та “Про охорону навколишнього природного середовища” у процесі експлуатації виробничих, побутових та інших приміщень, споруд, обладнання, устаткування, транспортних засобів, використовуючи технології, повинен забезпечувати:

безпечні й відповідні умови праці та відпочинку, що відповідають вимогам санітарних норм;

заходи, спрямовані на запобігання захворюванням, отруєнням, травмам, забрудненню навколишнього середовища;

екологічну безпеку людей, раціональне використання природних ресурсів, додержання нормативів шкідливих впливів на навколишнє природне середовище.

6.2. Суб'єкт господарювання повинен забезпечувати знешкодження та утилізацію токсичних відходів (твердих, рідких).

6.3. Пестициди та агрохімікати (тільки регулятори росту рослин), а також тара іноземного виробництва, що ввозяться на територію України, повинні супроводжуватись документами про технологію їх знешкодження та утилізацію відповідно до статті 10 Закону України “Про пестициди і агрохімікати”.

6.4. Утилізація, знищення та знешкодження непридатних або заборонених до використання пестицидів та агрохімікатів (тільки регуляторів росту рослин), а також тари від них здійснюються підприємствами суб'єкта господарювання, на яких вони виготовлені, а також іншими підприємствами, що мають дозвіл санітарно-епідеміологічної служби спеціально вповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров'я та спеціально вповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, на договірних умовах згідно з Порядком вилучення, утилізації, знищення та знешкодження непридатних або заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів та тари від них, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.03.1996 №354.