"Методичні основи підготовки господарських рішень" - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Методичні вказівки до Виконання контрольної роботи з дисципліни «ОБҐрунтування... 8 1465.26kb.
«Обґрунтування господарських рішень щодо підвищення ефективності... 7 791.58kb.
Програмні питання з курсу “ математичні методи економічного аналізу” 1 38.56kb.
Методичні вказівки до проведення практичних занять та організації... 1 148.01kb.
Методичні рекомендації щодо виконання завдань практичних занять з... 1 361.98kb.
Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків Статус кредитного... 1 93.19kb.
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни... 4 839.85kb.
Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Основи теорії... 4 1098.82kb.
Програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни... 1 335.39kb.
Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «судочинство... 1 224.93kb.
Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків 41 еп група 1 66.56kb.
Розпорядження голови Сокирянської районної державної адміністрації... 1 222.91kb.
Таращанський 1 219.63kb.

"Методичні основи підготовки господарських рішень" - сторінка №1/1

Кроссворд по предмету "Обгрунтвання господарських рішень" на тему "Методичні основи підготовки господарських рішень"
По горизонтали

1. Одна з о сновних вимог до реалізації прийнятого рішення

3. Які існують шляхи прийняття рішень: групові та …

4. Який стиль свідчить про індивіда, який мислить інтуїтивно, проте відзначається низькою терпимістю

6. Для якого стилю прийняття рішень властива висока терпимість до двозначності, доповнена раціональним способом мислення

7. Який з методів розробки господарських рішень охоплює безліч методів, серед яких найпоширеніші оптимізаційні

9. Який стиль репрезентує метод прийняття рішень, що характеризується незначною терпимістю до двозначності та раціональним способом мислення

10. Одна з о сновних вимог до реалізації прийнятого рішення

12. В якому підході перед експертами ставиться завдання оцінки відносної вагомості внеску кожної мети в досягнення мети вищого рівня

14. За формою та методами здійснення рішення може бути: суцільним чи …

16. За формою та методами здійснення рішення може бути: вибірковим чи …

18. В ході якого методу експерту подаються відібрані для порівняльної оцінки альтернативні варіанти (бажано не більше 30) для їх упорядкування за привабливістю

19. У якому з шляхів прийняття рішення, беруть участь 5-15 членів
По вертикали

2. Який стиль є з дуже широким світоглядом і здатністю досліджувати численні альтернативи

5. Який метод реалізується через збір, обробку й аналіз статистичних матеріалів

8. За статистичної обробки результатів …. оцінок у вигляді кількісних даних, що містяться в анкетах

11. Який метод передбачає проведення таких етапів: складається перелік ознак рішень, який записується до таблиці в порядку спадання значимості

13. При використанні методу яких оцінок кожна альтернатива оцінюється експертом визначеною кількістю балів15. Згідно моделі, якого вченого прийняття рішень відрізняються за способом мислення та терпимістю до двозначності

17. Бесіда прогнозиста з експертом, у ході якої прогнозист, відповідно до заздалегідь розробленої програми, ставить перед експертом питання щодо перспектив розвитку.прогнозованого обєкта