Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «судочинство в господарських судах» - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Методичні рекомендації І завдання до практичних занять з дисципліни... 3 689.38kb.
Методичні рекомендації до практичних занять з оздоровчого фітнесу... 1 257.12kb.
Методичні рекомендації по проведенню практичних занять для студентів 2 443.54kb.
Методичні рекомендації по проведенню практичних занять для студентів 1 395.23kb.
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «логістика»... 3 391.25kb.
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Інноваційний... 5 456.81kb.
Методичні рекомендації до виконання практичних занять з дисципліни... 1 381.23kb.
Методичні рекомендації і контрольні завдання до виконання практичних... 1 292.44kb.
Методичні вказівки до практичних І семінарських занять із дисципліни... 3 642.74kb.
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни... 7 1768.55kb.
Методичні вказівки до самостійної роботи та практичних занять з дисципліни... 7 569.79kb.
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна конюшенко... 2 370.19kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «судочинство в господарських - сторінка №1/1
Міністерство освіти і науки України

Національний УНІВЕРСИТЕТ

«юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

Кримський ЮРИДИЧНИЙ ІНСТИТУТ

Сімферопольський технікум

ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ


до практичних занять

з дисципліни

«СУДОЧИНСТВО В ГОСПОДАРСЬКИХ СУДАХ»

на 2013-2014 навчальний рік

Розглянуто і схвалено на засіданні

циклової комісії цивільно-правових

і господарсько-правових дисциплін

Протокол №1 від «30» серпня 2013р.

Голова циклової комісії ____________ І.В.Ясіна

Симферополь 2013


І. Загальні рекомендації до практичних занять.

«Судочинство у господарських судах» - одна з основних навчальних дисциплін, що передбачені навчальним планом.

Мета практичного заняття – допомогти студентам у вивченні тем курсу, що виносяться на практичне заняття, а також у самостійній роботі над курсом у цілому.

Практичне заняття включає проведення попереднього контролю знань, умінь і навичок студентів, обговорення актуальних проблем дисципліни за участю викладача і студентів, рішення ситуаційних задач, складання проектів документів.

До розв’язання задач висувається ряд вимог: рішення повинно бути розгорнутим, висновки обґрунтовані посиланнями на відповідні нормативно-правові акти. При цьому необхідно цілком або частково привести текст використаної норми з обґрунтуванням її застосування в даному випадку.

При розв’язанні задач рекомендується:


 • дати аналіз фактичних обставин, викладених у завданні;

 • визначити, до якого питання теми курсу вона відноситься;

 • визначити нормативні акти, вивчення яких необхідно;

 • керуватися конкретними нормами Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Постановами Пленуму Верховного Суду України, інших нормативно-правових актів;

 • при посиланні на нормативний акт указати статтю, пункт, частину;
 • при обґрунтуванні рішення не слід посилатися на навчальну літературу або коментарі;


 • якщо умови задачі дають можливість для альтернативних рішень, усі вони повинні бути відображені письмово.

Список нормативно-правових актів і літератури додається до кожної теми.
Практичне заняття №1
Тема: Поняття та сутність досудового (претензійного) порядку.
Мета: Закріпити і розширити знання по темі. Оволодіти навичками практичного застосування законодавчих актів при розв’язанні ситуаційних завдань.

Навчально-методичне забезпечення:


 1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України – 1996 - № 30 – Ст. 141

 2. Господарський процесуальний кодекс України // Урядовий курєр. – 2001. - № 120.

 3. Закон України «Про судоустрій України та статус судей» // Офіційний вісник України - 2010.- № 55/1 .- Ст. 1900.

 4. Рішення Конституційного Суду України від 9 липня 2002 року № 15-рп/2002 по конституційному зверненню ТОВ «Торговий Дім «Кампус Коттон клаб».I. Відповісти на наступні теоретичні питання: 1. Значення і сутність досудового порядку врегулювання спорів.

 2. Загальна характеристика порядку пред'явлення та розгляду претензій.


II. Розв'язати задачі
Завдання 1.

На доказ вручення претензії відповідачеві позивач пред'явив до господарського суду копію претензії з розпискою керівника організації відповідача в отриманні претензії. Проте суддя зажадав пред’явлення поштової квитанції про відправку претензії відповідачеві.Розкрийте порядок і значення досудового врегулювання спорів. Чи правомірні вимоги судді по даній задачі?
Завдання 2.

При пред'явленні позову про витребування майна із незаконного володіння до господарського суду позивач представив разом з іншими документами, відповідь на претензію. Проте до суду не було пред'явлено копії претензій і доказів її відправки відповідачеві. Суддя повернув позовну заяву.Чи правильно поступив суддя?У яких випадках досудовий порядок врегулювання спорів є обов’язковим?
Завдання 3.

Сімферопольська торгова база уклала договір №14 від 2 січня 2013 р. з Алуштинською кондитерською фабрикою на постачання морозива у вафельних стаканчиках на суму 100 000 грн.

Згідно з умовами договору за постачання морозива в неналежній упаковці або без тари передбачений штраф в сумі 15% вартості поставленої партії морозива.

Проте, замість передбаченої за договором кількості морозива на суму 100 000 грн., поставлено морозива всього на суму 50 000 грн. Рахунок кондитерської фабрики №38 від 15.01.13 р. базою сплачений повністю. Крім того, поставлене морозиво розфасоване в паперові стаканчики, замість вафельних, як передбачено умовами договору. Розфасоване в паперові стаканчики морозиво має невисокий купівельний попит, при транспортуванні втрачає товарний вигляд, чим заподіяні базі збитки.


Складіть претензію і відповідь на неї.

Початкові дані:


Відправник претензії:

Сімферопольська торгова база 95007 р. Сімферополь, вул. Кечкеметськая 18,

р/с 23498765 в Сімферопольському відділенні банку «Аваль» АРК.

Директор бази - Іванов Б.І.
Одержувач претензії:

Алуштинська кондитерська фабрика 95056 м. Алушта, вул. Морська 2,


р/с 005678239 в Алуштинському відділенні державного банку. Директор - Потапов А.І.


Практичне заняття №2
Тема: Підвідомчість та підсудність справ господарським судам.
Мета: Закріпити і розширити знання по темі. Оволодіти навичками практичного застосування законодавчих актів при розв’язанні ситуаційних завдань.

Навчально-методичне забезпечення:

1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України – 1996 - № 30 – Ст. 141.

2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року// Відомості Верховної Ради України – 2003 - № 40-44 – Ст. 356.

3. Цивільний процесуальний України від 18 березня 2004 року // Відомості Верховної Ради України – 2004 - № 40-41, 42 – Ст. 492.

4. Кодекс про адміністративні правопорушення України від 07 грудня 1984 року // Відомості Верховної Ради Української РСР – 1984 – додаток до № 51,– Ст. 1122.

5. Кодекс адміністративного судочинства України від 06 липня 2005 року // Відомості Верховної Ради України – 2005 - № 35-36, 37 – Ст. 446.

6. Господарський процесуальний кодекс України // Урядовий кур’єр. – 2001. - № 120.

6. Рекомендації Президії Вищого господарського суду України від 27.06.2007 р. № 04-5/120 «Про деякі питання підвідомчості і підсудності справ господарським судам»

7. Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 26.03.2004 р. № 01-8/534 «Про практику Верховного Суду України щодо застосування норм законодавства про підвідомчість справ господарським судам».

8. Постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 24.10.11 «Про деякі питання підвідомчості і підсудності справ господарським судам».


I. Відповісти на наступні теоретичні питання: 1. Поняття підвідомчості справ господарським судам. Розмежування підвідомчості справ господарським, адміністративним та судам загальної компетенції.

2. Поняття та види підсудності справ.

3. Наслідки порушення правил підсудності.


II. Розв'язати задачі
Завдання 1.

Керівник господарського товариства звернувся до адвоката з питанням, у якому суді розглядаються вимоги:

1) спадкоємців померлого учасника товариства з обмеженою відповідальністю до цього товариства щодо оскарження рішення його загальних зборів прийняти спадкоємця до числа учасників замість померлого учасника;

2) колишнього учасника товариства до нового про визнання договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі недійсним;

3) учасника товариства про переведення прав покупця за договором купівлі-продажу частки у статному капіталі товариства у зв’язку з порушення його першочергового права на придбання цієї частки;

4) директора товариства, який одночасно є і його учасником, про визнання недійсним рішення загальних зборів про його звільнення з підстав порушення порядку скликання і проведення загальних зборів?Дайте вичерпні і обґрунтовані відповіді на зазначені питання.
Завдання 2.

АТ Банк «Меркурій» звернулось до господарського суду Харківської області з позовом до ТОВ «Алекс» (м. Донецьк) і фізичної особи Іванова А.М. (м. Харків) про стягнення з відповідачів як солідарних боржників заборгованості за кредитним договором, укладеним між банком і ТОВ «Алекс», і договором поруки до кредитного договору, укладеним між банком і Івановим А.М.Визначте юрисдикцію та підсудність даної справи. Як має вчинити суддя господарського суду, отримавши таку позовну заяву?
Завдання 3.

ВАТ «Машинобудівний завод» звернулося до господарського суду з позовом до місцевої ради і ТОВ «Геліос» про скасування рішення місцевої ради про припинення постійного користування земельною ділянкою (яке підтверджувалося Актом на право постійного землекористування 1995 р.), а також рішення цієї ж ради про передачу спірної земельної ділянки ТОВ «Геліос», і відновлення права постійного користування на зазначену земельну ділянку. Ухвалою судді господарського суду відмовлено у прийнятті позовної заяви з посиланням на те, що зазначена заява не підлягає розгляду в господарських судах.Дайте оцінку діям судді. За якими критеріями визначається юрисдикція господарських судів? Порівняйте наслідки порушення підвідомчості з наслідками порушення правил підсудності.

Практичне заняття №3
Тема: Учасники господарського процесу, їх права та обов’язки.
Мета: Закріпити і розширити знання по темі. Оволодіти навичками практичного застосування законодавчих актів при розв’язанні ситуаційних завдань.

Навчально-методичне забезпечення:

1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України – 1996 - № 30 – Ст. 141

2. Господарський процесуальний кодекс України // Урядовий кур’єр. – 2001. - № 120.

3. Закон України «Про судоустрій України та статус судей» // Офіційний вісник України - 2010.- № 55/1 .- Ст. 1900.

4. Рішення Конституційного Суду України від 9 липня 2002 року № 15-рп/2002 по конституційному зверненню ТОВ «Торговий Дім «Кампус Коттон клаб».

5. Рекомендації Президії Вищого господарського суду України від 27.06.2007 р. № 04-5/120 «Про деякі питання підвідомчості і підсудності справ господарським судам»

6. Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 26.03.2004 р. № 01-8/534 «Про практику Верховного Суду України щодо застосування норм законодавства про підвідомчість справ господарським судам».

I. Відповісти на наступні теоретичні питання:
1. Склад та види учасників судового процесу у господарському судочинстві.

2. Поняття, права та обов’язки сторін. Процесуальна співучасть.

3. Поняття та види третій осіб. Порядок їх вступу у процес.

4. Підстави участі у господарському процесі прокурора, органів державної влади та місцевого самоврядування.

5. Представники сторін та третіх осіб.
II. Розв'язати задачі
Завдання 1.

Позивач ВАТ «Світанок» звернулось с позовом до магазину «Нейро», яке є структурним підрозділом ТОВ «Зоря», про стягнення заборгованості та неустойки по договору оренди приміщення у сумі 50 000 грн. Представник «Нейро» на досудовому засідання заявив, що від не є належним відповідачем у справі.Як повинен відреагувати суд?

Завдання .

Фізичне особа підприємець Колесов Н.А. пред'явив до господарського суду позов до Т0В «Маніфест» про стягнення 13 тис. 500 грн. як відшкодування шкоди, заподіяної в результаті дорожньо-транспортної пригоди (автомашина ТОВ «Маніфест» зіткнувся з особистою автомашиною Колесова).Який склад учасників в цієї справи?

Практичне заняття №4
Тема: Судові витрати.
Мета: Закріпити і розширити знання по темі. Оволодіти навичками практичного застосування законодавчих актів при розв’язанні ситуаційних завдань.

Навчально-методичне забезпечення:

1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України – 1996 - № 30 – Ст. 141

2. Господарський процесуальний кодекс України // Урядовий кур’єр. – 2001. - № 120.

3. Закон України «Про судоустрій України та статус судей» // Офіційний вісник України - 2010.- № 55/1 .- Ст. 1900.

4. Закон України «Про судовий збір» від 08 липня 2011 року // Відомості Верховної Ради України – 2012 - № 14 – Ст. 87.
I. Відповісти на наступні теоретичні питання:
1. Поняття та склад витрат, пов’язаних с розглядом справи у господарському суді.

2. Порядок розрахунку та сплати судового збору.II. Розв'язати задачі
Завдання 1.

ООО «Салют» уклало договір №14 від 2 січня 2013 р. з кондитерською фабрикою «Сахар» на постачання морозива «Пломбір» у вафельних стаканчиках на суму 120 000 грн.

Згідно з умовами договору за постачання морозива в неналежній упаковці або без тари передбачений штраф в сумі 5% вартості поставленої партії морозива.

Проте, в першій і другій декадах січня, замість передбаченої за договором кількості морозива на суму 80 000 грн., поставлено морозива всього на суму 60 000 грн. Рахунок кондитерської фабрики №38 від 15.01.13 р. базою сплачений повністю. Але морозиво розфасоване в паперові стаканчики, замість вафельних, як передбачено умовами договору. У третій декаді постачання морозива проведено не було.

Розфасоване в паперові стаканчики морозиво має невисокий купівельний попит, при транспортуванні втрачає товарний вигляд, чим заподіяні базі збитки.

Розрахуйте суму позову та судовий збір по даній справі.
Завдання 2.

ЗАТ «Траст» уклала договір №19 від вересня 2013 р. з хлібопекарнею ТОВ «Булкін» на постачання хлібобулочних виробів на суму 18000 грн. щомісячно, а усередині місяця подекадними рівними порціями на суму 6000 грн.

Згідно з умовами договору за постачання продукції неналежної якості передбачений штраф в сумі 15% вартості поставленої продукції.

Проте, в першій і другій декадах січня, замість передбаченої за договором хлібобулочних виробів на суму 12000 грн., поставлено всього на суму 10000 грн. Крім того, для виготовлення цих виробів використовувалась мука 3-го сорту. ЗАТ «Траст» сплатив експертизу, яка підтверджує ці обставини, вартість самої експертизи склала 500 грн.

У третій декаді постачання хлібобулочних виробів проведено не було.

Розрахуйте суму позову та судовий збір по даній справі.
Практичне заняття №5
Тема:Процесуальні строки.
Мета: Закріпити і розширити знання по темі. Оволодіти навичками практичного застосування законодавчих актів при розв’язанні ситуаційних завдань.

Навчально-методичне забезпечення:

1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України – 1996 - № 30 – Ст. 141

2. Господарський процесуальний кодекс України // Урядовий кур’єр. – 2001. - № 120.

3. Закон України «Про судоустрій України та статус судей» від 07 липня 2010 року // Офіційний вісник України - 2010.- № 55/1 .- Ст. 1900.

4. Постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 29 травня 2013 №10 «Про деякі питання практики застосування позовної давності у вирішенні господарських спорів».

I. Відповісти на наступні теоретичні питання:
1. Поняття та види процесуальних строків.

2. Обчислення процесуальних строків.

3. Поновлення та продовження процесуальних строків.
II. Розв'язати задачі
Завдання 1.

ТОВ «Урал» 29 лютого 2012 року отримало відповідь на претензію від ПТ «Крим» про відмову від сплати завданих збитків у результаті неналежного виконання ПТ «Крим» умов договору. 1 березня 2013 року ТОВ «Урал» звернулось у господарський суд з позовом до ПТ «Крим».Як повинен відреагувати суд?Розкрийте поняття та значення процесуальних строків, та порядок їх поновлення.

Завдання 2.

Господарський суд Рівненської обл. ухвалив рішення про стягнення з ТОВ « Техінпекс» суми боргу. Відповідач отримав рішення після спливу десятиденного строку з моменту ухвалення вказаного процесуального документа. ТОВ «Техінпекс» звернулося з апеляційною скаргою на рішення суду із пропуском строку на апеляційне оскарження. У клопотанні про поновлення строків на апеляційне оскарження апелянт просить їх поновити у зв’язку з тим, що пропуск строків оскарження відбувся внаслідок несвоєчасного отримання стороною рішення суду першої інстанції.Чи підлягає клопотання задоволенню? Охарактеризуйте строки апеляційного оскарження та порядок їх поновлення.

Практичне заняття №6
Тема: Докази в господарському процесі.
Мета: Закріпити і розширити знання по темі. Оволодіти навичками практичного застосування законодавчих актів при розв’язанні ситуаційних завдань.

Навчально-методичне забезпечення:

1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України – 1996 - № 30 – Ст. 141

2. Господарський процесуальний кодекс України // Урядовий кур’єр. – 2001. - № 120.

3. Закон України «Про судоустрій України та статус судей» // Офіційний вісник України - 2010.- № 55/1 .- Ст. 1900.


I. Відповісти на наступні теоретичні питання:
1. Поняття судового доказування та судових доказів.

 1. Предмет доказування.

 2. Належність і допустимість доказів.

 3. Витребування та оцінка доказів.

 4. Письмові та речові докази.

 5. Підстави звільнення від доказування.II. Розв'язати задачі
Завдання 1.

У травні 2013 року Ніжинській міський молочний завод звернуся до суду з позовом про стягнення з господарського товариства «Віко» 90 000 грн.

Позивач зазначив, що 15.07.2012 року Ніжинський міський завод придбав у відповідача автомобіль МАЗ-64229-032, який виявився технічно не справним і 12.08.2012 року згорів на 78-му кілометрі дороги Черкаси-Київ. Відповідно до статті 681 ЦК України позивач має право вимагати розірвання договору купівлі-продажу, оскільки недоліки проданого йому автомобіля виявлені протягом одного року з дня передачі.

Відповідач проти позову заперечував, посилаючи на те, що причиною загорання автомобіля є дефекти, які з’явилися під час його експлуатації, а тому відповідач не повинен компенсовувати заподіяну шкоду.Дайте визначення поняття доказів. Якими засобами доказування в даній справі позивач може обґрунтовувати свої вимоги?
Завдання 2.

Спеціалізована акціонерна страхова компанія «Скіф» звернулась до господарського суду Запорізької обл. з позовом до акціонерного банку «Авто-ЗАЗ-банк» і Запорізького товариства з обмеженою відповідальністю «Пінта» про визнання недійсним договору страхування відповідальності позичальника за непогашення кредиту, отриманого за договором від 13.06.2013 р. № 2-КР, укладеного шляхом обману.

У судовому засідання позивач згідно зі ст. 22 ГПК України заявив клопотання про доповнення підстав позову і вимагав визначити цього договору недійсним у зв’язку з його невідповідністю вимогам закону, оскільки особа, яка його уклала, не мала на це повноваження.

Відповідач позовні вимоги повністю заперечував, вважаючи, що підстав для їх задоволення немає. Позивач при цьому посилався на проведену слідчим з особливо важливих справах УВС Запорізької обл. перевірку, в ході якої не виявлено доручень при укладенні спірного договору.Які підстави звільнення від доказування в господарських справах? Чи є вони в даній справі?
Завдання 3.

У квітні 2013 р. завод «Маяк» (с. Стовп’яги) звернувся в господарський суд з позовом до Дівичківського ССТ про витребування майна з чужого незаконного володіння (магазин). Позивач подав до суду документи, які свідчать про те, що він є правонаступником радгоспу «Дніпро», якому і належав спірний будинок.

Довідкою Переяслав-Хмельницької районної ради народних депутатів від 09.09.2012 р. № 93 підтверджено, що виконкомом рішення про передачу відповідачу спірного будинку не приймалося.

Викладенні обставини свідчать, що магазин надавався відповідачу лише в оренду, а не у власність.

Виходячи з викладеного, суд задовольнив позов і зобов’язав Дівичківське сільське споживче товариство передати заводу «Маяк» у встановленому порядку магазин № 315.

Які факти підлягають доказуванню? Які факти має доказувати кожна сторона? Які засоби доказування можуть бути використання в даній справі?
Практичне заняття №7
Тема:Порушення провадження у справі та підготовка матеріалів до розгляду у першої інстанції.
Мета: Закріпити і розширити знання по темі. Оволодіти навичками практичного застосування законодавчих актів при розв’язанні ситуаційних завдань.

Навчально-методичне забезпечення:

1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України – 1996 - № 30 – Ст. 141

2. Господарський процесуальний кодекс України // Урядовий кур’єр. – 2001. - № 120.

3. Закон України «Про судоустрій України та статус судей» // Офіційний вісник України - 2010.- № 55/1 .- Ст. 1900.

4. Про деякі питання практики застосування статей 80 та 81 Господарського процесуального кодексу України: роз’яснення Вищого арбітражного суду України від 23.08.94 р. № 02-5/612.

5. Рекомендації Президії Вищого господарського суду України від 27.06.2007 р. № 04-5/120 «Про деякі питання підвідомчості і підсудності справ господарським судам»


I. Відповісти на наступні теоретичні питання:
1. Порушення провадження у господарському суді першої інстанції.

2. Сутність і зміст позовної заяви.

3. Мета та зміст підготовки справи до судового розгляду.

4. Тимчасове зупинення процесу: перерва, відкладення розгляду та зупинення провадження.


II. Розв'язати задачі
Завдання 1.

Ухвалою господарського суду Донецької обл. від 03.06.2012 р. позов Одеської залізниці до ТОВ «Шельф» про стягнення 22 745 грн. штрафу повернуто без розгляду.

Повертаючи позовну заяву без розгляду, господарський суд першої інстанції послався на те, що надане позивачем платіжне доручення №2533 від 23.05.2012 р. про оплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу не містить підпису уповноваженої посадової особи, скріпленого печаткою установи банку, з відміткою про дату виконання платіжного доручення, що є підставою для повернення позовної заяви без розгляду.

Чи правомірні дії суду? Які є підстави для повернення позовної заяви?
Завдання 2.

Під час підготовки справи до судового розгляду позивач подав до суду клопотання про забезпечення позову. Ухвалою господарського суду Кіровоградської обл.. заяву ТОВ «Фокс» про забезпечення позовних вимог задоволено частково. З метою забезпечення позову накладено арешт на грошові суми корпорації «Система ССБ» (об’єднання підприємств) у розмірі заявлених позовних вимог, що знаходяться на банківських рахунках; у задоволені заяви в іншій частині, тобто про забезпечення позовних вимог, відмовлено.

Постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду ухвалу господарського суду Кіровоградської обл. залишено без змін, а апеляційну скаргу ТОВ «Фокс» - без задоволення.

Позивач, не погоджуючись із постановою суду апеляційної інстанції, звернувся до Вищого господарського суду України із касаційною скаргою, в якій просить скасувати ухвалу господарського суду Кіровоградської обл. та постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду в частині відмови у задоволені вимог про забезпечення позову і задовольнити клопотання позивача про заборону корпорації «Система ССБ» вчиняти будь-які дії, пов’язані зі зміною організаційно-правової форми, реорганізацією корпорації.

Вищий господарський суд України, розглянувши матеріали поданої касаційної скарги, прийшов до висновку про неможливість прийняття її до провадження.

Дайте правову оцінку діям суду.

На якій стадії процесу допускається забезпечення позову?

Вкажіть підстави забезпечення позову та передбачені законом заходи до забезпечення позову.

Чи може бути оскаржена ухвала суду про забезпечення позову та про відмову у забезпечені позову?

Завдання 3.

Рішенням господарського суду АРК (суддя Курапова З.І.) визнано недійсним договір між ВАТ «Південшляхбуд» (далі - позивач) та ТОВ «Південшлях - 8» (далі - відповідач) та стягнуто з останнього на користь першого майно вартістю 176 025 грн. Після набрання рішенням законної сили позивач звернувся до господарського суду із заявою про його роз’яснення. Розїяснюючи судове рішення, місцевий господарський суд, перерахувавши майно, вказав, що воно підлягає передачі позивачу згідно з відомістю приймання-передачі основних засобів в натурі на суму 176 025 грн., з дотриманням вимог ЗУ «Про виконавче провадження». Не погоджуючись з ухвалою місцевого господарського суду, відповідач звернувся зі скаргою до вищестоящої інстанції, в якій просив ухвалу скасувати, оскільки вбачав, що суд першої інстанції своїм роз’ясненням фактично змінив суть рішення. Крім того, в обґрунтування своїх вимог апелянт посилався на те, що ухвалу про роз’яснення судового рішення було винесено першим заступником Голови господарського суду АРК Ковтун Л.А., що суперечить приписам ст. 89 ГПК України, згідно з якими ухвалу про роз’яснення виноситься тим же суддею, який і приймав це рішення.


Чи підлягає скарга задоволенню? Визначте порядок роз’яснення судом свого рішення.
Практичне заняття №8
Тема: Перегляд судових рішень та ухвал в апеляційному порядку.
Мета: Закріпити і розширити знання по темі. Оволодіти навичками практичного застосування законодавчих актів при розв’язанні ситуаційних завдань.

Навчально-методичне забезпечення:

1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України – 1996 - № 30 – Ст. 141

2. Господарський процесуальний кодекс України // Урядовий кур’єр. – 2001. - № 120.

3. Закон України «Про судоустрій України та статус судей» // Офіційний вісник України - 2010.- № 55/1 .- Ст. 1900.

4. Про деякі питання практики застосування розділу XII Господарського процесуального кодексу України: постанова Пленуму Вищого господарського кодексу України № 7 від 17.05.2011 р. // http:// zakon 1.rada. gov.ua/ cgi-bin /laws/ main.cgi nreg=v0007600-11

5. Про деякі питання практики застосування розділу XII Господарського процесуального кодексу України: роз’яснення Президії Вищого господарського суду України № 04/5-366 від 28.03.2002 р.// http:// zakon 1.rada. gov.ua/ cgi-bin /laws/ main.cgi nreg=v_366600-02I. Відповісти на наступні теоретичні питання:
1. Загальна характеристика апеляційного провадження.

2. Порядок подання апеляційної жалоби.

3. Повноваження суду апеляційної інстанції.
II. Розв'язати задачі
Завдання 1.

Державне підприємство «126-й Харківський автомобільний ремонтний завод» звернулося до Харківського апеляційного суду із апеляційною скаргою на рішення суду першої інстанції. Суд апеляційної інстанції постановив ухвалу про відмову у прийнятті апеляційної скарги підприємства, мотивуючи це недотриманням порядку подачі апеляційної скарги, оскільки остання подана безпосередньо до суду апеляційної інстанції всупереч вимогам ст.91 ГПК України.Дайте оцінку діям апеляційного суду. Який порядок подачи апеляційної скарги?

Завдання 2.

Рішенням господарський суду Донецької обл. не задоволено позовні вимоги ПП «Мрія» до ТОВ «Стройспецтехніка» про визнання права власності на нежитлові приміщення загальною площею 127 кв.м. На рішення суду першої інстанції ПАТ «Укрсоцбанк» подало апеляційну скаргу як особо, що не брала участі у розгляді справи, але суд вирішив питання про її права та обов’язки. Свої вимоги про скасування судового рішення апелянт мотивує тим, що нежитлові приміщення, на які не визнано право власності за позивачем, знаходяться у заставі апелянта по кредитному договору, укладеному між банківською установою та ПП «Мрія».На якій процесуально - правовій підставі апелянт може бути суб’єктом права на апеляційне оскарження. Чи можливе в даному випадку скасування судового рішення і направлення справи на новий розгляд до суду першої інстанції?

Практичне заняття №9
Тема:Перегляд судових рішень, постанов та ухвал у касаційному порядку.
Мета: Закріпити і розширити знання по темі. Оволодіти навичками практичного застосування законодавчих актів при розв’язанні ситуаційних завдань.

Навчально-методичне забезпечення:

1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України – 1996 - № 30 – Ст. 141

2. Господарський процесуальний кодекс України // Урядовий кур’єр. – 2001. - № 120.

3. Закон України «Про судоустрій України та статус судей» // Офіційний вісник України - 2010.- № 55/1 .- Ст. 1900.

4. Про деякі питання практики застосування розділу XII-1 Господарського процесуального кодексу України: роз’яснення Президії Вищого господарського суду України № 04/5-367 від 28.03.2002 р.// http:// zakon 1.rada. gov.ua/ cgi-bin /laws/ main.cgi nreg=v_367600-02

I. Відповісти на наступні теоретичні питання:
1. Загальна характеристика касаційного провадження.

2. Порядок подання касаційної жалоби.3. Повноваження суду касаційної інстанції.

II. Розв'язати задачі
Завдання 1.
При розгляді касаційної скарги приватного підприємства Мацуріна Р.І. на ухвалу Харківського апеляційного господарського суду суб’єкт касаційного оскарження подав клопотання про збільшення позовних вимог. Колегія суддів Вищого господарського суду України відмовила у збільшенні позовних вимог на тій підставі, що при касаційному розгляді відбувається перевірка законності ухвали суду апеляційної інстанції в межах розгляду справи судом першої інстанції і апеляційним судом.

Чи законні дії Вищого господарського суду України? Визначте порядок розгляду господарської справи та повноваження суду касаційної інстанції.


Склала викладач C.Г. Бащук