Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з нормативної навчальної дисципліни циклу природно наукової та загальноекономі - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Методичні рекомендації щодо виконання завдань практичних занять з... 5 407.04kb.
Методичні рекомендації щодо виконання лабораторних робіт з нормативної... 1 41.35kb.
Методичні рекомендації щодо виконання завдань практичних занять з... 1 271.37kb.
Методичні рекомендації щодо виконання завдань практичних занять з... 1 262.53kb.
Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи 4 Вимоги щодо... 1 298.37kb.
Методичні рекомендації для підготовки І проведення семінарських занять... 1 172.53kb.
Методичні рекомендації для підготовки І проведення семінарських занять... 1 167.36kb.
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з нормативної... 1 279.74kb.
Методичні рекомендації щодо виконання індивідуальних завдань з нормативної... 1 122.67kb.
Методичні рекомендації щодо складання економічної частини дипломного... 1 46.39kb.
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни... 4 839.85kb.
Херсонський національний технічний університет 1 148.5kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з нормативної навчальної дисципліни - сторінка №1/1
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАВЧАЛЬНО – НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ

«ВИЩА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ»

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ І МАРКЕТИНГУ

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Декан факультету КНТ

О.Я. Анопрієнко_________

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Щодо виконання курсової роботи з нормативної навчальної дисципліни циклу природно – наукової та загальноекономічної підготовки

ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ

Для студентів денної, заочної форми навчання

Галузь знань: 0501 «Інформатика і обчислювальна техніка»

Напрям підготовки: 6.0501 «Комп’ютерна інженерія»

Спеціальність:7.05010203 «Спеціалізовані комп’ютерні системі» (КСД)

Спеціалізація: Спеціалізовані комп’ютерні системі (КСД)

РОЗГЛЯНУТО: ЗАТВЕРДЖЕНО:

На засіданні кафедри На засіданні навчально –

«Економіки і маркетингу» видавничої ради ДонНТУ

Протокол №4 від «16». «11». «2011»р. Протокол №_ від «__». «__». «____»р.Донецьк, 2011