Між районним бюджетом та бюджетами сіл, селищ на 2012 рік - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Про затвердження кількісних показників, що враховуються в Формулі... 1 84.57kb.
Про затвердження кількісних показників, що враховуються в Формулі... 1 82.79kb.
Розпорядження краснокутськ від " 19 " 1 85.46kb.
Про затвердження коефіцієнтів впливу різних факторів по галузях при... 1 265.57kb.
Розпорядження від 29 грудня 2007 року №799-р м. Снігурівка Про затвердження... 1 21.5kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації 17. 12. 1 187.7kb.
Розпорядження кегичівк а від " 23 " грудня 2011 р. №507 Про визначення... 1 26.46kb.
Розпорядження від 09 червня 2011 р. №238 смт. Срібне Про внесення... 1 36.96kb.
Розпорядження м. Миколаїв № Про затвердження коефіцієнтів пофакторного... 1 59.77kb.
Розпорядженням голови районної державної адміністрації від 14. 1 162.55kb.
Рішення районної ради від порядок 1 31.09kb.
Побудова та дослідження багатофакторної нелінійної (степеневої) 1 39.05kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Між районним бюджетом та бюджетами сіл, селищ на 2012 рік - сторінка №1/1
Додаток 9

до рішення сесії районної ради


від 29.12.2011 № 232
Порядок розподілу

обсягів міжбюджетних трансфертів (дотації вирівнювання та коштів, що передаються до районного бюджету) між районним бюджетом та бюджетами сіл, селищ на 2012 рік

Загальні положення
1. Відповідно до цього Порядку здійснюється розподіл обсягу міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та бюджетами сіл, селищ району.
2. У цьому Порядку застосовуються такі умовні позначення:
i - бюджет села, селища міського типу (далі - бюджет місцевого самоврядування);
r - зведений бюджет району;
3. Обсяг дотації вирівнювання (Ti), яка надається з районного бюджету бюджетам сіл, селищ, чи коштів, що передаються з цих бюджетів до районного бюджету, визначається за загальним фондом бюджету місцевого самоврядування як різниця між розрахунковим показником обсягу видатків (Vi) обсягом доходів, закріплених за відповідним бюджетом місцевого самоврядування (Di), із застосуванням коефіцієнта вирівнювання (i) за такою формулою:
Ti = i х (Vi - Di),

де i – коефіцієнт вирівнювання, який застосовується тільки для бюджетів, з яких передбачається передача коштів до районного (міського) бюджету, що має індивідуальне значення для відповідного бюджету місцевого самоврядування в межах від 0,6 до 1.


Розрахунок прогнозного показника обсягу доходів (кошика доходів) загального фонду бюджету місцевого самоврядування, що враховуються під час визначення між бюджетних трансфертів

4. Обсяг доходів (кошика доходів) загального фонду відповідного бюджету місцевого самоврядування, що враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів (Di), формується з надходжень податків і зборів (обов’язкових платежів), закріплених за таким бюджетом відповідно до статей 64—66 Бюджетного кодексу України.

5. Розрахунок прогнозного обсягу доходів (кошика доходів) районного бюджету, бюджетів місцевого самоврядування, закріплених за зазначеними бюджетами (RDizak), проводиться у межах прогнозного обсягу доходів зведеного бюджету району, врахованого під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів між державним бюджетом та зведеним бюджетом району, на планований бюджетний період із застосуванням індексу відносної податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці за такою формулою:

RDizak = (Kip1 х Ni3 х Dprohn) / Nu3,

Kip1 = (Dri/Ni3)/(Dri / Nu3),

Dri = Dprohn х (Ni1 + Ni2 + Ni3) х hi х Kiprohn p1 / (Nu1 + Nu2 + Nu3),

де Kip1 — розрахунковий індекс відносної податкоспроможності районного бюджету, бюджетів місцевого самоврядування у планованому бюджетному періоді (визначається до четвертого знака після коми);

Dri — попередній прогнозний обсяг доходів (кошика доходів) у планованому бюджетному періоді районного бюджету, бюджетів місцевого самоврядування;

Dprohn — прогнозний обсяг доходів (кошика доходів) зведеного бюджету району, врахований під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів між державним бюджетом та зведеним бюджетом району, на планований бюджетний період без урахування обсягу податку на доходи фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержуваних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу;

Nu1, Nu2, Nu3, Ni1, Ni2, Ni3 — чисельність наявного населення району та адміністративно-територіальної одиниці за відповідний рік базового періоду (станом на 1 січня року, що настає за базовим);

hi — коефіцієнт актуалізації індексів відносної податкоспроможності для районного бюджету та бюджетів місцевого самоврядування, який визначається за такою формулою:

hi = Kifakt / Kiprohn,

де Kifakt — фактичний індекс відносної податкоспроможності районного бюджету, бюджетів місцевого самоврядування за звітними даними року, що передує планованому, який визначається за такою формулою:

Kifakt = [Di4 / Ni3] / [Du4 / Nu3],

де Du4, Di4 — обсяг доходів (кошика доходів), закріплених за зведеним бюджетом району та районним бюджетом, бюджетами місцевого самоврядування за звітними даними про фактичне надходження таких доходів за 11 місяців 2011 року;

Kiprohn — прогнозний індекс відносної податкоспроможності районного бюджету, бюджетів місцевого самоврядування у році, що передує планованому, який у відповідних умовах визначається за такими формулами:

якщо Ki3 > Ki1, то Kiprohn = Ki2 + 2 х Ki3 — 2 х (Ki1 + Ki2 + Ki3) / 3,

якщо Ki3 < Ki1, то Kiprohn = EInKi2 + 2 х InKi3 — 2 х (InKi1 + Inki2 + InKi3) / 3,

Kiprohn p1 — прогнозний індекс відносної податкоспроможності районного бюджету, бюджетів місцевого самоврядування у планованому бюджетному періоді, який у відповідних умовах визначається за такими формулами:

якщо Ki3 > Ki1, то Kiprohn p1 = Ki3 — (2 х (Ki1 — Ki2) + (Ki2 — Ki3)) / 3 —


— ((Ki1— Ki2) + (Ki2 — Ki3)) / 2,

якщо Ki3 < Ki1, то Kiprohn p1 = EInKi3 — (2 х (InKi1 — InKi2) + (InKi2 — InKi3)) / 3 — ((InKi1 —


— InKi2) + (InKi2 — InKi3)) / 2,

де  E — число Ейлера, математична стала, яка приблизно дорівнює 2,71828182846;

In — натуральний логарифм;

Ki1, Ki2, Ki3 — індекс відносної податкоспроможності районного бюджету, бюджетів місцевого самоврядування відповідного року базового періоду, що визначається за такими формулами:

Ki1 = [(Di1 + Li1) / Ni1] / [(Du1 + Lu1) / Nu1],

Ki2 = [(Di2 + Li2) / Ni2] / [(Du2 + Lu2) / Nu2],

Ki3 = [(Di3 + Li3) / Ni3] / [(Du3 + Lu3) / Nu3],

де Du1, Du2, Du3, Di1, Di2, Di3 — обсяг доходів (кошика доходів), закріплених за зведеним бюджетом району та районним бюджетом, бюджетами місцевого самоврядування за звітними даними про фактичне надходження таких доходів за відповідні роки базового періоду;

Lu1, Lu2, Lu3, Li1, Li2, Li3 — сума пільг, наданих органами місцевого самоврядування з податків і зборів, що включені до обсягу доходів (кошика доходів), закріплених за зведеним бюджетом району та районним бюджетом, бюджетами місцевого самоврядування за відповідні роки базового періоду.

Обсяг доходів (кошика доходів), закріплених за районним бюджетом, бюджетами місцевого самоврядування (Dizak), на прогнозний період визначається за такою формулою:

Dizak = RDizak + Dw,

де  Dw — обсяг податку на доходи фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержуваних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, для кожного районного бюджету, бюджетів місцевого самоврядування.

6. У разі зміни порядку надходження доходів, що враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів, коригування фактичних надходжень податків і зборів (обов’язкових платежів) здійснюється у відповідному бюджетному періоді

Розрахунок показника обсягу видатків загального фонду бюджетів місцевого самоврядування, що враховуються під час визначення міжбюджетних трансфертів
7. Розрахункові показники обсягів видатків бюджетів місцевого самоврядування, що враховуються під час визначення міжбюджетних трансфертів, визначаються окремо для кожної галузі виходячи з розрахункового обсягу видатків на відповідну галузь, які враховані під час визначення міжбюджетних трансфертів для зведеного бюджету району на плановий рік відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2010 р. № 1149.
8. Розрахунковий показник обсягу видатків бюджету місцевого самоврядування визначається на основі фінансових нормативів бюджетної забезпеченості та коригувальних коефіцієнтів до них з розрахунку на душу населення (державне управління, культура і мистецтво), на дитину або учня (освіта).
9. Розрахунковий показник обсягу видатків бюджету місцевого самоврядування, що враховуються під час визначення міжбюджетних трансфертів, обчислюється згідно з розмежуванням видатків бюджету відповідно до статей 88 і 89 Бюджетного кодексу України.
10. Розрахунковий показник обсягу видатків бюджету місцевого самоврядування (Vi), що враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів, становить суму розрахункових показників за основними видами видатків цього бюджету:
Vi = Vyi + Voi + Vki + Vhi,
де Vyi - розрахунковий показник обсягу видатків на утримання органів місцевого самоврядування (у тому числі Vymi - розрахунковий показник обсягу видатків на утримання органів місцевого самоврядування для бюджетів селищ міського типу, Vysi - розрахунковий показник обсягу видатків на утримання органів місцевого самоврядування для бюджетів сіл, селищ, крім селищ міського типу);
Voi - розрахунковий показник обсягу видатків на освіту (в тому числі Vomi - розрахунковий показник обсягу видатків на освіту селищ міського типу, Vosi - розрахунковий показник обсягу видатків на освіту для бюджетів сіл, селищ, крім селищ міського типу);
Vki - розрахунковий показник обсягу видатків на культуру;
Vhi - розрахунковий показник обсягу нерозподілених видатків.


Розрахунок показника обсягу видатків на утримання органів місцевого самоврядування

11. Розрахунковий показник обсягу видатків на утримання органів місцевого самоврядування з бюджетів місцевого самоврядування в цілому по району (Vyms) визначається за такою формулою:


Vyms = Hyms х Nr хYr х Ky2,
де Hyms - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості видатків на утримання органів місцевого самоврядування в цілому по бюджетах місцевого самоврядування, що визначається за такою формулою:

Hyms = Hyr х Kyd,


де Hyr - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості видатків на утримання органів місцевого самоврядування для зведеного бюджету району, визначений відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2010 р. № 1149;
Kyd - коефіцієнт частки нормативу видатків на утримання органів місцевого самоврядування для бюджетів місцевого самоврядування у нормативі видатків для зведеного бюджету району. Значення коефіцієнта Kyd на 2012 рік дорівнює 0,76;
Nr – штатна чисельність працівників органів місцевого самоврядування району, визначена виходячи з нормативу типової штатної чисельності працівників органів місцевого самоврядування на одну тисячу населення районів згідно з Формулою розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотації вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним та місцевими бюджетами;
Yr - норматив штатної чисельності працівників органів місцевого самоврядування на одну тисячу населення району визначений згідно з Формулою розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотації вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним та місцевими бюджетами;
Ky2 – коригуючий коефіцієнт для зведеного бюджету району.

12. Розрахунковий показник обсягу видатків на утримання органів місцевого самоврядування для бюджету селища міського типу (Vymi) визначається за такою формулою:


Vymi = Hyms х Li,
Li – типова штатна чисельність працівників органів місцевого самоврядування і-го селища міського типу, визначена згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 1997 р. № 1349 „Про фінансове забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування”;

13. Розрахунковий показник обсягу видатків на утримання органів місцевого самоврядування для i-го села, селища, крім селищ міського типу (Vysi), визначається за такою формулою:


Vysi = (Vyms - Vym) х (Kyn х Ni / Nrs + Kys х Si / Sr + Kyl х Lyi / Lyr),
де Vym - розрахунковий показник обсягу видатків на утримання органів місцевого самоврядування бюджетів селищ міського типу Vym = Vymi;
Kyn - коефіцієнт впливу чисельності населення. Значення коефіцієнта Kyn на 2012 рік дорівнює 0,6;
Nrs - загальна чисельність наявного населення сіл, селищ за даними на 1 січня року, що передує плановому;
Kys - коефіцієнт впливу кількості населених пунктів, які входять до i-тої сільської, селищної ради. Значення коефіцієнта Kys на 2012 рік дорівнює 0,2;
Si - кількість населених пунктів, які входять до i-тої сільської, селищної ради;
Sr - загальна кількість населених пунктів у селах, селищах;
Kyl - коефіцієнт впливу нормативної чисельності працівників виконавчого органу відповідної сільської, селищної ради Kyl = 1 - Kyn - Kys≥ 0;
Lyi - нормативна чисельність працівників виконавчого органу сільської, селищної ради відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 1997 р. № 1349 „Про фінансове забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування”;
Lyr - рекомендована загальна чисельність працівників виконавчих органів сільських, селищних рад.

14. Розрахунковий показник обсягу видатків на утримання i-тої районної ради (Vyrri) визначається за такою формулою:


Vyrri = Vyr - Vyms,
де Vyr - розрахунковий показник обсягу видатків зведеного бюджету району на утримання органів місцевого самоврядування. На 2012 рік визначено у сумі 3036,2 тис.грн.

Розрахунок показника обсягу видатків на освіту
15. Розрахунковий показник обсягу видатків на освіту для бюджетів селищ міського типу (Vomi) визначається за такою формулою:
Vomi = Hod х (Kdm х Dim) + Hrdonv х Dim(nv) + Hrdov х Dim(v),
де Hod - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одну дитину дошкільного віку, обчислений у розрахунках відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2010 р. № 1149, на 2012 рік даний норматив становить 8,348520 тис грн.
Kdm - фактичний коефіцієнт охоплення дітей у віці 0 – 6 років у районах дошкільними закладами, розташованих у селищах міського типу, яким не надано статус гірських.

На 2012 рік Kdmi для селища Новотроїцьке дорівнює 0,35488, селища Сиваське – 0,24576. При визначенні зазначених коефіцієнтів враховано фактичне охоплення дошкільною освітою дітей, що проживають у селищах міського типу.


Dim - кількість дітей у віці 0 - 6 років у селищах міського типу, яким не надано статус гірських.

Hrdonv – фінансовий норматив бюджетної забезпеченості однієї дитини у віці 0 6 років видатками на розвиток дошкільної освіти у селах, селищах міського типу, в яких діти не відвідують дошкільні навчальні заклади, обчислений у розрахунках відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2010 р. № 1149 (становить 0,379755 тис грн. на одну дитину);

Dim(nv) – кількість дітей у віці 0-6 років у селах, селищах міського типу, які входять до складу районів, в яких діти не відвідують дошкільні навчальні заклади (крім дітей у віці 0 6 років у населених пунктах, яким надано статус гірських) на 1 січня року, що передує плановому, за статистичними даними з урахуванням дітей, прикріплених до дошкільних навчальних закладів;

Hrdov – фінансовий норматив бюджетної забезпеченості однієї дитини у віці 0 6 років видатками на розвиток дошкільної освіти у селах, селищах міського типу, в яких діти відвідують дошкільні навчальні заклади, обчислений у розрахунках відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2010 р. № 1149 (становить 0,109864 тис грн. на одну дитину);

Dim(v) – кількість дітей у віці 0-6 років у селах, селищах міського типу, які входять до складу районів, в яких діти відвідують дошкільні навчальні заклади (крім дітей у віці 0 6 років у населених пунктах, яким надано статус гірських) на 1 січня року, що передує плановому, за статистичними даними з урахуванням дітей, прикріплених до дошкільних навчальних закладів.

Обсяг видатків на дошкільну освіту по селищу Новотроїцьке дорівнює 2337,6 тис грн. (8,348520*0,35488*789), Сиваське – 726,3 тис грн. (8,348520*0,24576*354).


16. Розрахунковий показник обсягу видатків на дошкільну освіту для бюджетів сіл, селищ, крім селищ міського типу, визначається за такою формулою:
Vosi = (Vo - Vom- Vrd) х (Kod x Di/Dr +Kog х Gi / Gr + Kot х Ti / Tr) + Vrd,
де Vo – загальний розрахунковий показник обсягу видатків на дошкільну освіту, обчислений в розрахунках трансфертів з державного бюджету в цілому для зведеного бюджету району відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2010 р. №1149, на 2012 рік визначений у сумі 6628,7 тис грн.;
Vom – розрахунковий показник обсягу видатків на дошкільну освіту, визначається для бюджетів селищ міського типу Vom = Vomi;

Vrd – видатки на розвиток дошкільної освіти для бюджетів сіл, що визначається за такою формулою:

Vrd = Hrdonv х Dis(nv) + Hrdov х Dis(v),

де, Dis(nv) — кількість дітей віком до 6 років (включно) у селах, селищах (крім селищ міського типу), в яких діти не відвідують дошкільні навчальні заклади


станом на 1 січня року, що передує планованому, за статистичними даними, з урахуванням дітей, прикріплених до дошкільних навчальних закладів;

Dis(v) — кількість дітей віком до 6 років (включно) у селах, селищах (крім селищ міського типу), в яких діти відвідують дошкільні навчальні заклади станом на 1 січня року, що передує планованому, за статистичними даними, з урахуванням дітей, прикріплених до дошкільних навчальних закладів;

Kod – коефіцієнт застосування впливу фактора кількості дітей у віці 0 – 6 років, значення коефіцієнту на 2012 рік становить 0,5;

Di – загальна кількість дітей віком до 6 років (включно), прикріплених до дитячого дошкільного закладу;

Dr – загальна кількість дітей в селах, селищах району, крім селищ міського типу;
Kog – коефіцієнт застосування впливу фактора кількості груп у дитячих садках. На 2012 рік даний коефіцієнт становить 0,1;
Gi – кількість груп у дитячих садках в i-му селі, селищі;
Gr – кількість груп в дитячих садках у цілому в селах, селищах, крім селищ міського типу;
Kot – коефіцієнт впливу кількості дітей, що відвідують дошкільний заклад Kot = 1 - Kod - Kog ≥ 0;
Ti – кількість дітей, що відвідують дошкільний заклад в i-му селі, селищі, крім селища міського типу;
Tr - кількість дітей, що відвідують дошкільний заклад у цілому в селах, селищах, крім селищ міського типу.
Районна державна адміністрація має право за рішенням районної ради здійснити перерозподіл видатків на розвиток дошкільної освіти між селами та селищами району у разі невикористання зазначених коштів протягом січня-серпня бюджетного періоду. Визначені обсяги цільових видатків на розвиток дошкільної освіти зменшенню не підлягають.

17. Розрахунковий показник обсягу видатків на середню освіту по школі-садку Чкалівської сільських рад визначається за такою формулою:


Voi =Ho x Usi x Ks,
де Ho – фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одного учня; на 2012 рік даний норматив становить 7,5001 тис грн.;
Usi – учні денних загальноосвітніх шкіл сільської місцевості;

Ks – коефіцієнт приведення учнів денних загальноосвітніх шкіл сільської місцевості до учнів усіх загальноосвітніх шкіл району. На 2012 рік становить 1,751. Наповнюваність класів складає 5 учнів.


Обсяг видатків на освіту по бюджету Чкалівської ради визначається як сума видатків на дошкільну та середню освіту.

Розрахунок показника обсягу видатків на культуру
18. Розрахунковий показник обсягу видатків на культуру, для бюджету місцевого самоврядування (Vki), визначається за такою формулою:
Vki = Hkk х (Ni - Nrkki ) + Hkb х (Ni - Nrkbi ),
де Hkk - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості видатків на культурно-освітні послуги, що надаються клубними закладами, які фінансуються з бюджетів місцевого самоврядування, в розрахунку на одного жителя;
Hkb - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості видатків на культурно-освітні послуги, що надаються бібліотеками, які фінансуються з бюджетів місцевого самоврядування, в розрахунку на одного жителя.
Розрахунок зазначених нормативів здійснюється за такими формулами:
Hkk = Hk х Kkk,
Hkb = Hk х Kkb,
де Hk – фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на культуру для зведеного бюджету району, визначений у розрахунках трансфертів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2010 р. №114, на 2012 рік встановлений у сумі 150,63288 грн.;
Kkk - коефіцієнт, який визначає частку видатків бюджетів місцевого самоврядування на культурно-освітні послуги, що надаються клубними закладами, які фінансуються з бюджетів місцевого самоврядування, у фінансовому нормативі видатків на культуру в зведеному бюджеті району; на 2012 рік встановлений коефіцієнт 0,36;
Kkb - коефіцієнт, який визначає частку видатків бюджетів місцевого самоврядування на культурно-освітні послуги, що надаються бібліотеками, які фінансуються з бюджетів місцевого самоврядування, у фінансовому нормативі видатків на культуру у зведеному бюджеті району. На 2012 рік коефіцієнт Kkb = 0,2;

Nrkki - чисельність наявного населення i-го села, селища, що обслуговується клубними закладами, які фінансуються з районного бюджету;


Nrkbi - чисельність наявного населення i-го села, селища, що обслуговується бібліотеками, які фінансуються з районного бюджету;
За інформацією, поданою виконавчими комітетами сільських, селищних рад чисельність населення (Njk, Njb, Nik, Nib) дорівнює 0, тобто населення і-го села, селища не обслуговується закладами культури сусідніх сіл та селищ.

У зв’язку з тим, що на території Новотроїцької селищної ради розташовані районна бібліотека та районний будинок культури чисельність населення селищної ради передається на обслуговування районною бібліотекою у кількості 11,176 тис.чол. та районним будинком культури – 10,824 тис.чол. (0,352 тис.чол. обслуговуються сільськими будинками культури, розташованими на території ради).


19. У складі видатків бюджетів територіальних громад сіл, селищ, що враховуються під час визначення обсягів міжбюджетних трансфертів (дотації вирівнювання та коштів, щ передаються до районного бюджету) передбачаються нерозподілені видатки. Обсяг зазначених видатків визначається відповідно до питомої ваги розрахункового обсягу видатків, що враховується при визначенні міжбюджетних трансфертів бюджетів місцевого самоврядування у загальному обсязі таких видатків зведеного бюджету району.

Розрахунковий обсяг видатків – сума розрахункових обсягів на утримання органів місцевого самоврядування, освіти, культури.

Обсяг видатків зведеного бюджету району, що враховується при визначенні міжбюджетних трансфертів доведений Новотроїцькому району без урахування нерозподіленого резерву коштів на 2011 рік становить 76470,6 тис грн. Нерозподілений резерв коштів для зведеного бюджету району визначено у розмірі 0,5 відсотка і складає 382,4 тис грн.

Питома вага розрахункового обсягу видатків, що враховується при визначенні міжбюджетних трансфертів бюджетів місцевого самоврядування у загальному обсязі таких видатків зведеного бюджету району складає 0,15236 (11651,4/76470,6).

Для бюджетів територіальних громад сіл, селищ обсяг нерозподілених видатків визначено в сумі 58,3 тис грн. (382,4*0,15236) та складає 0,005 (коефіцієнт частки обсягу нерозподілених видатків для бюджетів сіл, селищ у загальному розрахунковому обсязі видатків = 58,3/11651,4).

Розрахункові показники обсягів фонду нерозподілених видатків бюджетів Новотроїцького району на 2012 рік
тис грн

Найменування АТО

Державне управління (010000)

Освіта (070000)

Охорона здоров”я (080000)

Соціальний захист та соціальне забезпечення (без урахування субвенції) (090000)

Культура і мистецтво (110000)

Фізична культура (130000)

Разом видатків без урахування нерозподіленого резерву коштів

Не розподіл.резерв коштів місцевих бюджетів

Всього видатків, що врах.при виз.дотації вирівнювання

Василівська с/р

85,0

134,7

 

 

58,5

 

278,2

1,4

279,6

В-Іллінська с/р

164,0

258,6

 

 

143,9

 

566,5

2,8

569,3

Воскресенська с/р

72,5

180,7

 

 

76,4

 

329,6

1,6

331,2

Горностаївська с/р

54,0

196,1

 

 

48,2

 

298,3

1,5

299,8

Громівська с/р

164,5

323,5

 

 

212,3

 

700,3

3,5

703,8

Дивненська с/р

85,7

174,0

 

 

64,5

 

324,2

1,6

325,8

Зеленівська с/р

61,5

114,7

 

 

45,1

 

221,3

1,1

222,4

Н-Миколаївська с/р

71,6

193,3

 

 

76,2

 

341,1

1,7

342,8

Н-Михайлівська с/р

115,5

179,2

 

 

103,6

 

398,3

2,0

400,3

Н-Покровська с/р

103,9

162,7

 

 

110,3

 

376,9

1,9

378,8

Одрадівська с/р

110,1

270,7

 

 

133,5

 

514,3

2,6

516,9

Олександрівська с/р

102,3

191,3

 

 

111,4

 

405,0

2,0

407,0

Подовська с/р

79,5

122,6

 

 

69,8

 

271,9

1,4

273,3

Сергіївська с/р

86,3

164,7

 

 

77,3

 

328,3

1,7

330,0

Сивашівська с/р

120,8

160,6

 

 

91,6

 

373,0

1,9

374,9

Федорівська с/р

114,0

175,3

 

 

108,9

 

398,2

2,0

400,2

Чкалівська с/р

247,9

916,3

 

 

295,9

 

1460,1

7,3

1467,4

Новотроїцька с/р

261,8

2424,3

 

 

19,1

 

2705,2

13,5

2718,7

Сиваська с/р

206,6

765,2

 

 

388,9

 

1360,7

6,8

1367,5

Всього по селах, селищах

2307,5

7108,5

0

0

2235,4

0

11651,4

58,3

11709,7

Районний бюджет

728,7

38822,2

19463,2

1962,1

3406,3

436,7

64819,2

324,1

65143,3

Разом

3036,2

45930,7

19463,2

1962,1

5641,7

436,7

76470,6

382,4

76853,0