Міністерство освіти І науки україни національний університет "львівська політехніка" Литвин Ірина Володимирівна - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Міністерство освіти І науки україни національний університет “львівська... 3 523.35kb.
Міністерство освіти І науки україни національний університет “Львівська... 2 426.72kb.
Міністерство освіти І науки україни національний університет “львівська... 3 536.93kb.
Міністерство освіти І науки україни національний університет “львівська... 3 545.4kb.
Міністерство освіти І науки україни національний університет львівська... 3 495.84kb.
Міністерство освіти І науки україни національний університет «львівська... 3 442.07kb.
Міністерство освіти І науки україни національний університет “львівська... 2 454kb.
Міністерство Освіти і Науки України Національний університет "Львівська... 23 2022kb.
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний... 3 706.91kb.
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний... 4 876.99kb.
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний... 3 589.27kb.
Екологія І природокористування, 2013, Випуск 16 1 168.88kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Міністерство освіти І науки україни національний університет "львівська політехніка" - сторінка №2/4

Показники інноваційної та інвестиційної діяльності в Україні

Динаміка обсягів інвестицій в технологічні інновації в Україні за 2003 – 2008 рр., млн. грн.

2003р.

2004р.

2005р.

2006р.

2007р.

2 кв. 2008р.

Абсолютний приріст 2003-2007 рр.

Відносний приріст

2003-2007 рр., %3059,8

4534,6

5751,6

6160,0

10850,9

3417,6

7791,1

254,63

Показники прямих іноземних інвестицій в економіку України

Обсяги прямих іноземних інвестицій

Всього, млн. дол. США

Промисловість, млн. дол. США

Машинобудування

Млн. дол. США

Питома вага, %

На 1.01.2007р.

21607,3

4381,6

421,6

1,95

На 1.01.2008р.

29542,7

8004,1

1013,1

3,43

На 1.01.2009р.

35723,4

8056,5

1090,4

3,05

Примітка: складено дисертантом на підставі даних Державного комітету статистики України
Впродовж другої половини 2008р. тенденції досліджуваних статистичних даних змінились. Українська економіка особливо зазнала впливу світової кризи. За 10 місяців 2008р. з України було вивезено 6218,6 млн. дол. США, що у 25,56 разів більше, ніж за 2007р. Наслідками світової фінансово-економічної кризи для вітчизняного машинобудування стали: спад обсягів реалізації через неконкурентоспроможність продукції, нестача фінансових ресурсів для здійснення виробничо-господарської діяльності, зростання кредиторської заборгованості тощо. Це негативно впливає на вітчизняну економіку, зумовлює необхідність здійснення інноваційної діяльності, впровадження ресурсоощадливих технологій і процесів та проведення модернізації і реконструкції вітчизняних підприємств машинобудування. Саме участь у венчурному підприємництві є одним із організаційних способів збереження існуючих та отримання нових конкурентних переваг на світовому ринку.

Аналізування інноваційної та венчурної діяльності машинобудівних підприємств ВАТ «Булат», ВАТ «Львівський локомотиворемонтний завод», ЗАТ «Львівський завод автонавантажувачів», ЛДЗ «Лорта», ТОВ НВП «Електроприлад», ВАТ «Самбірський приладобудівний завод «ОМЕГА», ТзОВ УН «Вебасто-Електрон», ЗАТ «Львівський завод комунального транспорту», ВАТ «Тернопільський комбайновий завод», ВАТ «Дрогобицький долотний завод» дало можливість визначити основні труднощі, які виникають під час пошуку та здійснення фінансування венчурними інститутами спільного інвестування (ІСІ), а саме: проблема фінансування венчурними ІСІ обмеженого кола галузей промисловості, які дають можливість швидкого повернення інвестованих коштів; незначний відсоток інвестування «венчурних» проектів, пов’язаних з інноваційними технологіями, інвестування венчурного капіталу переважно у пізні стадії розвитку організацій; нестача кваліфікованих менеджерів у інноваційній сфері, зокрема венчурних менеджерів; низька ліквідність венчурних інвестицій, яка зумовлена недостатнім розвитком українського фондового ринку; старіння основних виробничих фондів, необхідність одночасного проведення заходів із покращення технологічного рівня машинобудівного комплексу, підвищення конкурентоспроможності технологій і переоснащення вітчизняних машинобудівних підприємств; низька завантаженість виробничих потужностей машинобудівного комплексу через зниження платоспроможного попиту на продукцію вітчизняного машинобудування на внутрішньому і зовнішньому ринках тощо.

Проведений аналіз інноваційної діяльності підприємств машинобудівного комплексу дав можливість виявити та ідентифікувати форми венчурного підприємництва у машинобудуванні (табл. 3).

Таблиця 3

Форми венчурного підприємництва у машинобудуванні

Форми організування венчурної інноваційної діяльності

Основні джерела фінансування

Вітчизняні підприємства машинобудування, які задіяні у венчурній діяльності

Внутрішні венчури

Внутрішньофірмове організування

Тимчасові відносно самостійні науково-дослідні відділи*

Основні фонди компаній, заощадження працівників відділу

ВАТ «Дніпротяжмаш», ВАТ «Сумське НВО ім. М. В. Фрунзе», ЗАТ «Запоріжтрансформатор», ВАТ «Булат», ВАТ «Львівський локомотиворемонтний завод», Концерн «Електрон»

Автономні науково-дослідні відділи*

Спеціальні внутрішньокорпоративні фонди компаній, заощадження працівників відділу

Нові підприємства («spin-off» та «spin-out») з власним науковово-виробничим циклом освоєння нової продукції в межах материнської компанії

Прямі внески венчурних фондів, індивідуальних інвесторів, донорське фінансування материнських компаній, кошти винахідників, гранти, спонсорські внески

Телевізійний завод «Електрон», ОКБ «Текон-Електрон», «Нуково-технічний центр ЛуАЗ»,

ЗАТ «Завод комунального транспорту», науково-технічний центр «Еталон», ДП «РаПіД», ДП завод «Необіт», випробовувальний центр ВАТ «ЧеЗаРа»Зовнішні венчури

Міжфірмове організування (кооперування)

Науково-технічні альянси компаній

Кошти компаній різних видів та галузей промисловості, університетів, кошти державного та місцевих бюджетів, в т.ч. за програмами науково-технічного розвитку

ЗАТ «Запорізький автомобілебудівний завод», корпорація «Еталон - Авто», ВАТ Холдингова компанія «АвтоКрАЗ», державне науково виробниче підприємство «Електронмаш»

Науково-дослідні консорціуми

Тимчасове статутне об’єднання коштів підприємств різних форм власності, профілю, розміру; кошти державного та місцевих бюджетів

ТОВ «Українська технологічна компанія»

Технологічно-орієнтовані спільні підприємства

Середньотривале об’єднання капіталу учасників підприємства

Корпорація «УкрАВТО», ВАТ «Чернігівський завод радіоприладів», «NT-computer»

Інтеграційне організування

Науково-технічні кластери

Довготривале об’єднання капіталу учасників, кошти державних структур, місцевих влад, наукових установ

Промислово-інвестиційний холдинг «Богдан», ЗАТ «Атолл Холдинг»

Чисті «незалежні» венчури

Позаінтеграційне організування

Інноваційно-технологічні фірми

Кошти приватних індивідуальних інвесторів (в т. ч. власні кошти засновників), банківські кредити, кошти інституційних інвесторів (інвестиційних фондів, венчурних фондів, компаній венчурного капіталу, інвестиційних банків), частково державні субсидії, гранти

«APowerCap Technologies», ВАТ «Дружківський машинобудівний завод», НВП «Карат», ХСП «Радіоприладобудівний завод», ЗАТ «АвтоЗАЗ-Daewoo», ВАТ «Автомобільний завод “Богдан”»


<< попередня сторінка   наступна сторінка >>