Міністерство юстиції україни головне управління юстиції у Чернівецькій області - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Міністерство юстиції України Головне управління юстиції у Тернопільській... 1 125.28kb.
Міністерство юстиції україни головне управління юстиції у дніпропетровській... 1 107.43kb.
Міністерство юстиції україни головне управління юстиції у тернопільській... 1 163.68kb.
Міністерство юстиції україни головне управління юстиції у чернігівській... 1 36.8kb.
Міністерство юстиції україни Головне управління юстиції у Дніпропетровській... 1 215.25kb.
Міністерство юстиції України Головне управління юстиції у Полтавській... 1 151.12kb.
Міністерство юстиції україни головне управління юстиції у тернопільській... 1 326.35kb.
Україна міністерство юстиції україни головне управління юстиції у... 1 31.48kb.
Міністерство юстиції україни головне управління юстиції у тернопільській... 1 334.24kb.
Міністерство юстиції україни головне управління юстиції у тернопільській... 1 158.36kb.
Міністерство юстиції україни головне управління юстиції у полтавській... 1 168.44kb.
Програма співбесіди з дисципліни "Основи правознавства" для конкурсного... 1 64.93kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Міністерство юстиції україни головне управління юстиції у Чернівецькій області - сторінка №1/1группа 24 группа 29
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Головне управління юстиції у Чернівецькій області


группа 16


ПРАВОВИЙ СТАТУС ОСІБ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИЧернівці, 2013р.
Координаційна рада молодих юристів при Головному управліні юстиції у Чернівецькій області

Чернівецька обласна організація Союзу юристів України
ЗМІСТ


ВСТУП


Чорнобильська катастрофа торкнулася долі мільйонів людей. У багатьох регіонах, на величезних територіях виникли нові соціальні та економічні умови. Україну оголошено зоною екологіч-ного лиха.
Створення системи надійного захисту людей від наслідків Чорнобильсь-кої катастрофи потребує залучення значних фінансо-вих, матеріальних та наукових ресурсів.Дані методичні рекомен-дації розкривають поло-ження щодо реалізації
конституційного права громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на охорону їх життя і здоров'я, а також
умови проживання і трудової діяльності, соціального захисту потер-пілого населення.
31. СТАТУС ОСІБ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ


Особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, є:
1) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС
- громадяни, які брали безпосередню участь у ліквідації аварії та
її  наслідків;
2)  потерпілі від Чорно-бильської катастрофи - громадяни, включаючи дітей, які зазнали впливу радіоактивного промінення
внаслідок Чорнобильської катастрофи (стаття 9 Закону України «Про статус і соціальний захист грома-дян, які  постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»).

Учасниками ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС


вважаються громадяни, які безпосередньо брали участь у будь-яких роботах, пов'язаних з усуненням самої аварії, її наслідків у зоні відчуження у 1986-1987 роках незалежно від кількості робочих днів,
а у 1988-1990 роках - не менше 30 календарних днів, у тому числі проведенні евакуації людей і майна з цієї зони, а також тимчасово
направлені або відряджені у зазначені строки для виконання робіт у зоні відчуження, включаючи військовослужбовців ,

п
4


рацівники державних, громадських, інших підприємств, установ і організацій незалежно від їх відомчої підпорядкованості, а також ті, хто
працював не менше 14

календарних днів у 1986 році на діючих пунктах санітарної обробки насе-лення і дезактивації техніки або їх будівництві.

До потерпілих від Чорнобильської катастрофи належать:
1) евакуйовані із зони відчуження (в тому числі особи, які на момент евакуації перебували у стані внутріутробного розвитку, після досягнення ними повноліття), а також відселені із зон безумов-ного (обов'язкового) і гарантованого добровіль-ного  відселення;
2) особи, які постійно проживали на територіях зон безумовного (обов'яз-кового) та гарантова-ного добровільного відселення на день аварії або прожили за станом на 1 січня 1993 року на території зони безумовного (обов'язкового) відселення

не менше двох років, а на території зони гарантова-ного добровільного відселення - не менше трьох років, та відселені або самостійно переселилися з


цих територій;

3) особи, які постійно проживають або постійно працюють чи постійно навчаються у зонах безумовного (обов'язкового) та гарантованого добровіль-

ного відселення, за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали чи постійно навчалися у зоні безумовного (обов'язкового) відселення не менше
двох років, а у зоні гарантованого добровіль-ного відселення - не
менше трьох років;
4) особи, які постійно проживають або постійно працюють чи постійно навчаються на території зони посиленого радіоеко-логічного контролю, за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили
або відпрацювали чи постійно навчалися у цій зоні не менше чотирьох років;
5) особи, які працювали з моменту аварії до 1 липня 1986 року не менше 14 календарних днів або не менше трьох місяців протягом 1986-1987 років за межами зони відчуження на роботах з особливо
шкідливими умовами праці (за радіаційним фактором), пов'язаними з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, що викону-валися за урядовими завданнями. Перелік видів робіт і місць, де
виконувалися зазначені роботи, встановлюється Кабінетом Міністрів
України;
6) особи, які досягли повноліття, з числа зазначених у статті
27 цього Закону, та яким у дитячому віці встановлено причинний зв'язок інвалідності з наслідками Чорнобильської катастрофи, за умови проходження переогляду успеціалізованій медико соціальній експертній комісії .

Для встановлення пільг і компенсацій визначаються такі категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи:

1
5


) інваліди з числа учасників ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС та потерпілих  від Чорнобиль-ської катастрофи щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастро-фою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу, -
категорія 1;
2) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які працювали у зоні відчуження:
- з моменту аварії до 1 липня 1986 року - незалежно  від кількості робочих днів; - з 1 липня 1986 року по 31 грудня 1986 року - не менше 5
календарних днів;
- у 1987 році - не менше 14 календарних днів, а також потерпілі від Чорнобильської катастрофи;
- евакуйовані у 1986 році із зони відчуження (в тому числі особи, які на момент   евакуації перебували у стані
внутрішньоутробного розвитку, після досягнення ними  повноліття);
- особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови
про відселення, - категорія 2;
3) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які працювали:
- у зоні відчуження з 1 липня 1986 року по 31 грудня 1986 року - від 1 до 5 календарних  днів;
- у зоні відчуження в 1987 році - від 1 до 14 календарних днів;
- у зоні відчуження в 1988-1990 роках - не менше  30 календарних днів;
- на діючих пунктах санітарної обробки населення і дезактивації техніки або їх будівництві - не менше 14 календарних
днів у 1986 році,
а також потерпілі від Чорнобильської катастрофи (не віднесені до категорії 2), які:
- постійно проживали на територіях  зон безумовного
(обов'язкового) та гаранто-ваного добровільного відселення на день аварії або які за станом на 1 січня 1993 року прожили у зоні
безумовного (обов'язкового) відселення не менше двох років, а на території зони гарантованого добровільного відселення - не менше трьох років та відселені або самостійно переселилися з цих
територій;
- постійно проживають або постійно працюють чи постійно навчаються у зонах безумовного (обов'язкового) та гарантованого добровільного відселення за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали чи постійно навчалися у зоні
безумовного (обов'язкового) відселення не менше двох років, а у зоні гарантованого добровіль-ного відселення - не менше трьох
років,  -категорія 3;
4) особи, які постійно проживають або постійно працюють  чи постійно навчаються на території зони   посиленого радіоекологічного контро-лю, за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали чи постійно навчалися у цій зоні не менше
чотирьох років, - категорія 4.

Підставами для визначення статусу учасника ліквідації


наслідків аварії на Чорно-бильській АЕС є період роботи (служби) у зоні відчуження, що підтвердже-но відповідними докумен-тами.
Підставою для визначення статусу евакуйованих із зони відчуження, відселених і тих, які самостійно переселилися є довідка про евакуацію, відселення,
самостійне переселення.
Підставою для визна-чення статусу потерпілих від Чорнобильської катастрофи, які проживають або працюють на забруднених територіях, є довідка про період проживання, роботи на
цих  територіях.
Видача довідок про період роботи (служби) по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, а також на територіях
радіоактивного забруднення, про заробітну плату за цей період здійснюється під-приємствами, установами та організаціями
(військкоматами), а про період проживання на територіях радіоактивного забруднення, евакуацію, відселення, самостійне переселення - органами місцевого самоврядування.


2. ОРГАНІЗАЦІЯ МЕДИЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ І ОЗДОРОВЛЕННЯ ОСІБ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ


Кабінет Міністрів України, центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сферах охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти і


науки, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, управління зоною відчуження та зоною безумовного (обов’язкового) відселення, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування,
громадські організації організують щорічне медич-не обстеження (диспансери-зацію), санаторно-курортне лікування всіх осіб, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,

постраждали, створюються спеціалізовані центри, в тому числі дитячі, для стеження,   лікування, соціально-психологічної

реабілітації та профорієнтації потерпілих осіб.

Громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, зобов'язані проходити обов'язкове обстеження в


медичних  закладах.
Громадяни, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, переогляд у медико-соціальній експертній комісії проходять залежно від рівнів розладу функцій організму, що
встановлюється зазначеною комісією, через 3-5 років.

При стійких незворотних морфологічних змінах та порушеннях функцій органів і систем організму, неефективності будь-яких видів реабілітаційних


заходів, а також після досягнення пенсійного віку, в тому числі на пільгових умовах, група інвалідності встановлюється безстроково.
Потерпілі діти, яким було встановлено причинний зв'язок


6

інвалідності з наслідками Чорнобильської катастрофи, проходять переогляд у спеціалізованій медико-соціальній експертній комісії
по досягненні ними 18 років, незалежно від терміну, на який їм було встановлено інвалідність у дитячому віці. Громадянам, які перенесли променеву хворобу будь-якого ступеня і внаслідок цього стали інвалідами I або II групи,  інвалідність встановлюється безстроково незалежно від   віку.
За бажанням інвалідів їх переогляд проводиться в будь-який  час.
У разі якщо при черговому переогляді у медико-соціальній
експертній комісії громадя-нам не підтверджено будь-яку групу   інвалідності, зазначеним громадя-нам гарантується працев-лаштування чи перекваліфі-кація.


3. КОМПЕНСАЦІЇ ТА ПІЛЬГИ ГРОМАДЯНАМ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

Особам, віднесеним до категорії 1 надаються такі гарантовані державою компенсації та пільги:


1) безплатне придбання ліків за рецептами лікарів;
2) безплатне позачергове зубопротезування (за винятком зубопротезування із дорогоцінних металів та прирівняних по вартості до них, що визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я);

3)   першочергове обслуго-вування у лікувально-профілактичних закладах та аптеках;


4) позачергове щорічне безплатне забезпечення
санаторно-курортними путівками шляхом надання щорічної грошової
допомоги для компенсації вартості путівок через безготівкове перерахування санаторно-курортним закладам, які маютьліцензію на  провадження господарської діяльності з медичної практики, за
надання послуг із санаторно-курортного лікування чи одержання за
їх бажанням грошової компенсації у розмірі середньої    вартості
путівки в Україні;
право вільного вибору санаторно-курортного

закладу чи закладу відпочинку, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, та, за


бажанням, здійснення доплати за надання додаткових послуг за
рахунок власних коштів у разі недостатності суми щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок на санаторно-курортне
лікування чи відпочинок у вибраному закладі. Санаторно-курортні заклади незалежно від форми власності зобов'язані надавати санаторно-курортні та оздоровчі послуги шляхом безготівкових розрахунків.
Порядок надання щорічної грошової допомоги та здійснення доплат за рахунок власних коштів, виплати грошової компенсації в
розмірі середньої вартості путівки в Україні встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Розмір щорічної грошової допомоги, щорічний розмір середньої вартості путівки в Україні визначаються законом про Державний
бюджет України на відповідний рік.


7


5) користування при виході на пенсію та зміні місця   роботи поліклініками,до яких вони були прикріплені під час

роботи;


6) щорічне медичне обслуговування, диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів, лікування в спеціалізованих
стаціонарах;
7) переважне право залишення на роботі при вивільненні працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і
праці, в тому числі при ліквідації, реорганізації або перепрофілюванні підприємства, установи, організації, скороченні
чисельності або штату працівників, а також на працевлаштування.
У разі вивільнення працівників у зв'язку з ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, установи,
організації, скороченням чисельності або штату працівників їм виплачується допомога в розмірі трикратної середньомісячної заробітної плати, а також зберігається за їх бажанням посадовий
оклад, тарифна ставка (оклад) на новому місці роботи, але не
більше одного року. Їм також гарантується працевлаштування з
урахуванням їх побажань або можливість навчання нових професій (спеціальностей) із збереженням у встановленому порядку середньої заробітної плати за останнім місцем роботи за весь період
перепідготовки, але не більше одного року.
При переведенні у зв'язку із станом здоров'я на нижчеоплачу-вану роботу зазначеним працівникам виплачується різниця між попереднім заробітком і заробітком на новій роботі до
встановлення інвалідності або одужання, але не більше одного
року;


8
8) виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в  розмірі 100 процентів середньої заробітної плати незалежно від страхо-вого стажу;
9) виплата працюючим інвалідам допомоги по тимчасовій непрацездатності до 4 місяців підряд або до 5 місяців у календарному році;
10) позачергове забезпечення жилою площею осіб, які
потребують поліпшення житлових умов (включаючисім'ї загиблих або померлих громадян). Особи, зазначені в цьому пункті, забезпечуються жилою площею протягом року з дня подання заяви, для чого місцеві ради щорічно виділяють 15 відсотків усього
збудованого житла (в тому числі підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності). Кабінет Міністрів
України щорічно виділяє обласним державним адміністраціям цільовим
призначенням капітальні вкладення відповідно до кількості сімей,
що потребують поліпшення житлових умов. Фінансування будівництва
здійснюється з Державного бюджету України.
Крім загальних підстав, передбачених законодавством України,
такими, що потребують поліпшення житлових умов, визнаються особи,
які забезпечені жилою площею нижче рівня середньої забезпеченості
громадян у даному населеному пункті або які проживають у комунальних квартирах.
Особам, які перенесли променеву хворобу будь-якого ступеня або стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, які потребують поліпшення житлових умов, надається додаткова жила
площа у вигляді окремої кімнати.
Сім'я, що втратила годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, має право на додаткову жилу площу, порядок надання і розмір якої визначається Кабінетом Міністрів України.
Передбаченими цим пунктом пільгами щодо забезпечення житлом
громадяни мають право скористатися лише один раз;

11) 50-процентна знижка плати за користування житлом (квартирної плати, плати за утримання будинків), комунальними


послугами (газ, електрична і теплова енергія, водопостачання, водовідведення та інші послуги) у межах середніх норм споживання, передбачених законом, телефоном (абонентна плата, оплата послуг електрозв'язку за місцеві телефонні розмови з квартирних телефонів
при посекундному обліку їх тривалості). Зазначені у цьому пункті пільги надаються також членам сімей громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які проживають у жилих
будинках (квартирах) усіх форм власності в межах норм, передбачених законом. До членів сімей громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, належать: дружина (чоловік),
неповнолітні діти,непрацездатні батьки, особа, яка проживає разом
з постраждалою внаслідок Чорнобильської катастрофи особою -
інвалідом I групи та доглядає за нею, за умови, що ця особа не
перебуває у шлюбі; особа, яка знаходиться під опікою або  піклуванням громадянина, що має право на пільги, та проживає разом
з ним.


9
Особам, які проживають у будинках, що не мають центрального
опалення, відшкодовується 50 процентів вартості палива, придбаного в межах норм, встановлених для продажу населенню.
У разі проживання у гуртожитку оплата за проживання провадиться у розмірі 50 процентів встановленої плати;
12) передача безплатно в приватну власність займаних ними та їх сім'ями квартир (будинків) державного та громадського житлового
фонду незалежно від того, чи є зазначена особа наймачем чи членом
сім'ї наймача. Зазначена пільга може бути використана один раз;
13) позачергове безоплатне забезпечення автомобілем інвалідів
I групи незалежно від наявності медичних показань та інвалідів II
групи за наявності медичних показань для забезпечення автомобілем, відсутності у них протипоказань до керування автомобілем;
позачергове пільгове забезпечення автомобілем інвалідів II групи
за наявності медичних показань та протипоказань до керування з
правом передачі керування автомобілем члену сім'ї. Інваліди II групи за відсутності відповідних медичних показань мають право на безоплатне або на пільгових умовах забезпечення автомобілем, а
також інваліди III групи за наявності медичних показань - на забезпечення автомобілем та відсутності протипоказань до керування
ним - на пільгових умовах у порядку загальної черги. Порядок та умови забезпечення автомобілем визначаються Кабінетом Міністрів України;
14) забезпечення продуктами харчування за медичними нормами з
обов'язковим прикріпленням до відповідних магазинів за місцем проживання. Зазначеним особам компенсується 50 процентів вартості
продуктів харчування за медичними нормами, встановлюваними
центральним органмо виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики у сфері охорони здоров'я;
15) безплатне користування всіма видами міського та
приміського транспорту (крім таксі, в яких число посадочних місць
для пасажирів не більше 9) на території України;
16) одержання лікарняного листка на весь період лікування в
санаторіях і спеціалізованих лікувальних закладах з урахуванням часу проїзду туди й назад, з виплатою допомоги по державному
соціальному страхуванню незалежно від того, ким і за чий рахунок видано путівку;
17) позачергове обов'язкове забезпечення їх дітей місцями у дошкільних закладах незалежно від відомчої підпорядкованості;
18) зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до
бюджету відповідно до податкового та митного законодавства;
19) безплатний проїзд один раз на рік до будь-якого пункту України і назад автомобільним або повітряним, або залізничним, або водним транспортом з правом першочергового придбання квитків;
20) обов'язкове (протягом року після подання заяви)
відведення місцевими радами земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва для тих, хто потребує поліпшення житлових умов та перебуває на квартирному обліку, а також відведення
земельних ділянок для ведення особистого підсобного господарства,
садівництва і городництва, будівництва індивідуальних гаражів і
дач; 22) використання чергової відпустки у зручний для них час, а
також отримання додаткової відпустки із збереженням заробітної
плати строком 14 робочих днів на рік;

23) позачерговий протягом року вступ до житлово-будівельних


(житлових) кооперативів для тих, хто потребуєполіпшення житлових умов, до кооперативів по будівництву та експлуатації колективних
гаражів, стоянок для транспортних засобів та їх технічного обслуговування, до садівницьких товариств, а також право на
позачергове придбання садових будинків або матеріалів для їх будівництва, дляіндивідуальної забудови. У випадку одержання житла права, передбачені пунктом 10 цієї статті, втрачаються, якщо житлові умови поліпшились настільки, що відпали підстави для
надання іншого жилого приміщення.

Передбаченими цим пунктом пільгами по забезпеченню житлом


громадяни мають право скористатися один раз;

24) першочергове обслуговування на підприємствах, в установах, організаціях зв'язку, технічного обслуговування і


ремонту транспортних засобів, служби побуту, торгівлі, громадського харчування, житлово-омунального господарства,
міжміського транспорту;

25) першочергове придбання промислових товарів підвищеного


попиту, в тому числі легкового автомобіля, мотоцикла, моторного
човна, телевізора, холодильника, меблів, пральної машини, пилососа
у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

26) вступ поза конкурсом до державних вищих закладів освіти,
професійно-технічних закладів освіти та на курси для професійного
навчання з обов'язковим наданням гуртожитку на час навчання тим, хто не має житла, і виплатою підвищеної стипендії в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, незалежно від місця навчання на території України. Особи, які закінчили середні
та професійно-технічні заклади освіти з відзнакою (відмінними
оцінками), приймаються без екзаменів до державних вищих закладів освіти за результатами співбесіди. Зазначені особи навчаються в цих закладах освіти за рахунок держави;

27)  позачергове влаштування в закладисоціального захисту, а також на обслуговування службами соціального захисту вдома, якщо


хворий не має близьких родичів, які проживають з ним.


10


У разі неможливості організації такого обслуговування
закладами соціального захисту відшкодовуються витрати, пов'язані з
доглядом за хворим;

28)  позачергове встановлення телефону з оплатою 50 процентів


вартості його встановлення;

29) оплата лікарняних листків по тимчасовій непрацездатності


особам, які є учасниками ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, нараховується за їх бажанням з середнього
фактичного заробітку, який вони одержували під час роботи по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, без обмеження двома тарифними ставками або посадовими окладами. У такому ж порядку оплата лікарняних листків провадиться і особам, тимчасова непрацездатність яких настала внаслідок
загального захворювання.

Компенсації та пільги громадянам, віднесеним до категорії   2:
1) першочергове щорічне безплатне забезпечення санаторно курортними путівками або путівками на відпочинок шляхом надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок через безготівкове перерахування санаторно курортним закладам чи закладам відпочинку, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, за надання послуг із санаторно-курортного лікування або відпочинку чи одержання за їх
бажанням  грошової компенсації у розмірі середньої вартості путівки
в  Україні;
право вільного вибору санаторно-курортного закладу   відповідного профілю чи закладу відпочинку, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, та, за
бажанням, здійснення доплати за надання додаткових послуг за
рахунок власних коштів у разі недостатності суми щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок на санаторно-курортне
лікування чи відпочинок у вибраному закладі. Санаторно-курортні заклади незалежно від форми власності зобов'язані надавати санаторно-курортні та оздоровчі послуги шляхом безготівкових
розрахунків.
Порядок надання щорічної грошової допомоги та здійснення доплат за рахунок власних коштів, виплати грошової компенсації в розмірі середньої вартості путівки в Україні встановлюється
Кабінетом Міністрів України.
Розмір щорічної грошової допомоги, щорічний розмір середньої вартості путівки в Україні визначаються законом про Державний
бюджет України на відповідний рік.

2)   позачерговезабезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов.

Крім загальних підстав, передбачених законо-давством України, такими, що потребують поліпшення житлових умов, визнаються особи, які забезпечені жилою площею нижче рівня середньої забезпеченості громадян у даному населеному пункті або які проживають у комунальних квартирах. Сім'я, що втратила годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, має право на додаткову жилу площу, порядок надання і розмір якої визначається Кабінетом Міністрів України.

Передбаченими цим пунктом пільгами щодо забезпечення житлом


громадяни мають право скористатися один раз;


11


4) 50-процентна знижка вартості проїзду один раз на рік до будь-якого пункту України і назад автомобільним, або повітряним, або залізничним, або водним транспортом;

5)  першочергове встановлення телефону з оплатою 50 процентів


вартості його встановлення;

6)   забезпечення продуктами харчування за фізіологічними нормами з обов'язковим прикріпленням до відповідних магазинів за


місцем проживання. Зазначеним особам компенсується 25 процентів
вартості продуктів харчування за фізіологічними нормами, встановлюваними центральним органмо виконавчої влади, що
забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я;
7) відшкодування у встановленому законодавством порядку
втраченого заробітку, який вони мали до ушкодження здоров'я, якщо захворювання або каліцтво, що виникли у зв'язку з виконанням робіт, пов'язаних з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, призвели до стійкої втрати професійної працездатності (без встановлення інвалідності), що встановлено уповноваженою медичною комісією; 8)безплатне користування всіма видами міського та
приміського транспорту (крім таксі) на території України для учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які
належать до категорії 2.

Компенсації та пільги громадянам, віднесеним до категорії  3:
1) першочергове щорічне забезпечення пільговою санаторно-курортною путівкою або путівкою на відпочинок шляхом надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості
путівок через безготівкове перерахування санаторно-курортним закладам чи закладам відпочинку, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, за надання послуг із санаторно-курортного лікування або відпочинку чи одержання за їх
бажанням грошової компенсації у розмірі 70 процентів середньої
вартості путівки в Україні;
право вільного вибору санаторно-курортного закладу відповідного профілю чи закладу відпочинку, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, та, за
бажанням, здійснення доплати за надання додаткових послуг за
рахунок власних коштів у разі недостатності суми щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок на санаторно-курортне
лікування чи відпочинок у вибраному закладі. Санаторно-курортні
заклади незалежно від форми власності зобов'язані надавати санаторно-курортні та оздоровчі послуги шляхом безготівкових
розрахунків.

Порядок надання щорічної грошової допомоги та здійснення


доплат за рахунок власних коштів, виплати грошової компенсації в розмірі 70 процентів середньої вартості путівки в Україні
встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Розмір щорічної грошової допомоги, щорічний розмір середньої
вартості путівки в Україні визначаються законом про Державний
бюджет України на відповідний рік;

2) щорічне отримання відпустки строком до 14 робочих днів без


збереження заробітної плати одному з батьків, які мають неповнолітніх дітей і проживають на територіях зон радіоактивного забруднення;


1210


3) першочерговий вступ до житлово-будівельних (житлових) кооперативів для тих, хто потребує поліпшення житлових умов;
4) зарахування поза конкурсом при одержанні позитивних оцінок на вступних екзаменах у заклади освіти осіб з числа
потерпілих від Чорнобильської катастрофи, які проживають на територіях радіоактивного забруднення і направлені на навчання
згідно з планом цільової підготовки або договорами з підприємствами. Зазначені особи навчаються за рахунок держави.

Студентам із числа потерпілих від Чорнобильської катастрофи


гарантується надання гуртожитку, якщо вони не мають житла, а також
виплата підвищеної стипендії в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, незалежно від місця навчання на
території;
5) пріоритетне забезпе-чення промисловими товарами тривалого
користування, перелік і порядок продажу яких визначається Кабінетом Міністрів України;

6) взяття на квартирний

облік громадян, які проживають у
комунальних квартирах, незалежно від розміру жилої площі;

7) передача в особисту власність жилих будинків та жилих


приміщень державного і громадського житлового фонду, в які
відселені або самостійно переселилися громадяни, незалежно від розміру займаної площі;

8) передача громадянам, які відпрацювали на території зони гарантованого добровільного відселення не менш як три роки,
безплатно в приватну власність квартир (будинків) державного та
громадського житлового фонду, які вони займають у цій зоні;
9) особам, які постійно проживали до відселення чи  самостійного переселення або постійно працюють на території зон
відчуження, безумовного (обов'язкового) і гарантованого добровіль-ного відселення, за умови, що вони станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали в зоні безумовного (обов'язкового)
відселення не менше двох років, а в зоні гарантованого добровільного відселення - не менше трьох років, - надання пільг,
а також позачергове щорічне безплатне забезпечення санаторно-курортними путівками шляхом надання щорічної грошової допомоги для
компенсації вартості путівок через безготівкове перерахування санаторно-курортним закладам, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, за надання послуг із санаторно-курортного лікування чи одержання за їх бажанням грошової компенсації у розмірі середньої вартості путівки в
Україні;
право вільного вибору санаторно-курортного закладу відповідного профілю чи закладу відпочинку, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, та, за
бажанням, здійснення доплати за надання додаткових послуг за
рахунок власних коштів у разі недостатності суми щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок на санаторно-курортне
лікування чи відпочинок у вибраному закладі.


1310


Санаторно-курортні
заклади незалежно від форми власності зобов'язані надавати
санаторно-курортні та оздоровчі послуги шляхом безготівкових розрахунків.
Порядок надання щорічної грошової допомоги та здійснення
доплат за рахунок власних коштів, виплати грошової компенсації в розмірі середньої вартості путівки в Україні встановлюється
Кабінетом Міністрів України.
Розмір щорічної грошової допомоги, щорічний розмір середньої вартості путівки в Україні визначаються законом про Державний
бюджет України на відповідний рік.

10) відшкодування 50 процентів вартості палива, придбаного в


межах норм, встановлених для продажу населенню, особам, які
проживають на територіях радіоактивного забруднення до відселення у будинках, що не мають центрального опалення;

11) звільнення від плати за землю.Компенсації та пільги громадянам, віднесеним до категорії  4:
1)  першочергове щорічне забезпечення пільговою санаторно-курортною путівкою або путівкою на відпочинок шляхом надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок через безготівкове перерахування санаторно-курортним закладам чи закладам відпочинку, які мають ліцензію на провадження
господарської діяльності з медичної практики, за надання послуг із санаторно-курортного лікування або відпочинку чи одержання за їх бажанням грошової компенсації у розмірі 50 процентів середньої
вартості путівки в Україні;
2) право вільного вибору санаторно-курортного закладу відповідного профілю чи закладу відпочинку, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, та, за
бажанням, здійснення доплати за надання додаткових послуг за
рахунок власних коштів у разі недостатності суми щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок на санаторно-курортне
лікування чи відпочинок у вибраному закладі. Санаторно-курортні
заклади незалежно від форми власності зобов'язані надавати санаторно-курортні та оздоровчі послуги шляхом безготівкових
розрахунків.

Порядок надання щорічної грошової допомоги та здійснення доплат за рахунок власних коштів, виплати грошової компенсації в
розмірі 50 процентів середньої вартості путівки в Україні встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Розмір щорічної грошової допомоги, щорічний розмір середньої вартості путівки в Україні визначаються законом про Державний бюджет України на відповідний рік.

3)   першочергове зубопротезування із зниженням його вартості
на 50 процентів (за винятком зубопротезування із дорогоцінних металів та матеріалів, прирівняних за вартістю до них, що
визначається центральним органмо виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я);

4) відшкодування 50 процентів вартості палива, придбаного в межах установлених норм, особам, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення;

5) передача громадянам, які відпрацювали на території зони


посиленого радіоекологічного контролю не менш як п'ять років,
безоплатно в приватну власність житла, яке вони займають у цій
зоні.

Особи, які постійно проживають та постійно працюють або


постійно проживають у зоні посиленого радіоеколо-гічного контролю, та особи, які постійно працюють, але не проживають у зоні
посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що вони станом на
1 січня 1993 року прожили або відпрацювали у цій зоні не менше чотирьох років, отримують пільги щодо сплати податків, зборів,
мита та інших платежів до бюджету відповідно до податкового та
митного законодавства.


1410

Таким чином, особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, є:


1) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС - громадяни, які брали безпосередню участь у ліквідації аварії та
її  наслідків;
2)  потерпілі від Чорно-бильської катастрофи - громадяни, включаючи дітей, які зазнали впливу радіоактивного промінення
внаслідок Чорнобильської катастрофи (стаття 9 Закону України «Про статус і соціальний захист грома-дян, які  постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»).

Державна політика в галузі соціального захисту потерпілих від  Чорнобильської катастрофи та створення умов проживання і праці на


забруднених територіях базується на принципах:
пріоритету життя та здоров'я людей, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи, повної відповідальності держави за створення безпечних і нешкідливих умов  праці;
комплексного розв'язання завдань охорони здоров'я,
соціальної політики і використання забруднених територій на основі
державних цільових


ВИСНОВОК


п
1510


рограм з цих питань та урахування інших
напрямів економічної та соціальної політики, досягнень в галузі
науки та охорони навколишнього середовища;
соціального захисту людей, повного відшкоду-вання шкоди особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
використання економічних методів поліпшення життя шляхом
проведення політики пільгового оподаткування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та їх об'єднань;
здійснення заходів щодо професійної переорієнтації та підвищення кваліфікації постраждалого населення;
забезпечення координації діяльності державних органів, установ, організацій та об'єднань громадян, що вирішують різні проблеми соціального захисту постраждалого населення, а також співробітництва і проведення консультацій між державними органами
і постраждалими (їх представниками), між усіма соціальними
групами під час прийняття рішень з соціального

захисту на місцевому та державному рівнях;


міжнародного співробітництва в галузях охорони здоров'я, соціального захисту, охорони праці, викорис-тання світового досвіду організації роботи з цих питань.

Особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи чинним законодавством передба-чено широкий спектр компенсацій та пільг.