Мультимедійні додатки до монографічних досліджень multimedia attachments to monographic editions - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Уроку: закріпити набуті знання з теми «Байка у світовій літературі» 1 211.41kb.
Урок 60 Тема: Поняття про мультимедійні дані. Формати аудіо- та 1 97.85kb.
Урок №24. Тема. Поняття про мультимедійні дані та їхнє опрацювання... 1 157.94kb.
Рішення міськради №4110-v від 09. 04. 2009р. Додатки до Підрозділу... 20 1985.88kb.
Тема: Поняття про мультимедійні дані. Формати аудіо- та відеофайлів. 1 84.28kb.
Конкурсної роботи «Країнознавчого навчального мультимедійного курсу... 1 37.44kb.
Електронні словники й програми-перекладачі. Форуми перекладачів. 1 69.15kb.
Поняття про мультимедійні дані. Додавання мультимедійних даних до... 1 107.77kb.
Методи ергономічних досліджень 1 35.24kb.
4. засоби наукових досліджень класифікація засобів наукових досліджень 1 125.1kb.
Про внесення змін у додатки до постанови Кабінету Міністрів України... 1 34.07kb.
Проплати Реєстраторів за період Січень 2011 – жовтень 2011 За 10... 1 15.05kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Мультимедійні додатки до монографічних досліджень multimedia attachments to monographic - сторінка №1/1

МУЛЬТИМЕДІЙНІ ДОДАТКИ ДО МОНОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬMULTIMEDIA ATTACHMENTS TO MONOGRAPHIC EDITIONS


Бурдо Н. Б.

Інститут археології НАН України

01103 Україна, Київ – 103. Вул. Товарна 6А.

Тел. 268 – 29 – 61

videiko@i.com.ua


Анотація


Робота над підготовкою наукових видань з археології України привела до висновку про необхідність застосування електронних носіїв для розміщення ілюстрації до основних текстів. В 1997 -2002 рр. нагромаджено успішний в цілому досвід роботи над електронними додатками з цифровими зображеннями та текстами до друкованих монографічних видань і створено ряд таких додатків. Можливий перенос на CD-ROM видання в цілому.


Abstract


Working on publishing scientific papers in the field of archaeology we came to the decision that it is necessary to use electronic media for storing illustrations to the main texts. During 1997 – 2002 successful, in the whole, experience was accumulated in working with electronic annexes to monographic editions that contain digital images and texts. Some such annexes were created. It is possible to transfer the whole edition to the CD.

Практика роботи над публікацією археологічних матеріалів показала, що великою проблемою для традиційних видань є їх ілюстрування. Незважаючи на те, що видання з питань археології традиційно насичені ілюстративним матеріалом, його кількість і якість залишає бажати кращого. Це в основному графічні таблиці, де матеріал та фактура поверхні речей передані умовними позначеннями. Фотографії друкуються чорно - білі, кількість кольорових невелика. Підготувати традиційними методами високоякісний ілюстративний матеріал складно і досить дорого. Відтак одні і ті ж таблиці, слайди часто мандрують з одного видання в інше. З цієї причини величезні пласти історико–культурної спадщини лишаються неопублікованими і недоступними широкому загалу.

Окрасою багатьох музеїв України є предмети часів Трипільської археологічної культури, яка існувала тут понад шість тисячоліть тому. Однак ілюстрованих видань про неї майже немає. Кілька кольорових таблиць були надруковані у виданнях 50-х - 80 х років, відомий каталог виставки "Трипільський Світ" 1993 року. Всього у виданнях можна знайти кольорові зображення не більш як 60 - 70 артефактів. І це при тому, що в пересічному житлі трипільської культури під час розкопок знаходять від 30 до 150 посудин, іноді кілька десятків статуеток, тощо.

В 1998 - 2000 роках в Інституті археології НАН України була проведена робота по створенню електронних каталогів наукових фондів. При цьому широко була застосована цифрова фотозйомка археологічних колекцій різних періодів. Каталоги були призначені для наукової роботи з матеріалами фондів. Отриманий досвід використано при розробці додатків на CD-ROM до традиційних друкованих видань.

При підготовці проекту “Ілюстрований опис магії Трипільської культури” було заплановано створення ілюстрованого каталогу магічних артефактів – статуеток, кераміки, амулетів, тощо. Оскільки загальна кількість археологічних знахідок, які треба було описати і показати, становила біля 2500 екземплярів, то обсяг паперового варіанту каталогу виглядав нереально. Для вирішення проблеми було запропоновано перенести цей обсяг на CD-ROM. При цьому каталог зберігав структуру книжки і складався з окремих сторінок, пов'язаних між собою системою посилань.

Каталог має тематичну структуру. Він включає ряд основних розділів - кераміка, пластика, інші артефакти. Всередині розділів є більш докладна рубрикація по окремим категоріям. На рівні сторінок каталог складається з коротких анотацій на кожну річ та зображень.

Було проведено зйомку цифровою камерою понад 1500 артефактів, які зберігаються в різних музеях м. Києва, Одеси та наукових фондах Інституту археології НАН України. Всього отримано таким чином біля 2000 зображень, не враховуючи деталі окремих виробів.

Крім того використано архівні фототеки та опубліковані дані. Це дало змогу отримати біля 2700 кольорових та чорно - білих зображень. Після цього на кожен артефакт було створено сторінку, яка містила опис речі, її зображення та необхідні для роботи посилання на інші сторінки програми. В разі наявності кількох зображень, або необхідності деталізації, створювалось по кілька сторінок для одного предмету.

В результаті було виконано поставлене завдання – створено ілюстрований каталог артефактів на 2312 сторінок, який має три розділи – статуетки, кераміка, інші вироби, що в свою чергу також структуровані і пов’язані взаємними посиланнями. Загальний обсяг програми склав біля 475 мегабайт. В каталозі можна швидко знайти річ, яка цікавить - посудину, статуетку, певні орнаменти, тощо.

Створення каталогу на CD-ROM дозволило при ілюструванні власне монографічного дослідження зосередитися на таблицях аналітичного та узагальнюючого характеру (всього їх створено 148), забезпечивши при цьому користувача максимально можливою в кількісному і якісному відношенні інформацією. Зрозуміло, що друковане видання із загальною кількістю ілюстрацій понад 2500, більшість з яких кольорові, на разі знаходиться поза межами реальності. В даному випадку застосування електронних носіїв з цифровими зображеннями - виявилося єдино можливим вирішенням.В разі необхідності на CD-ROM може бути перенесений також і основний текст дослідження разом з іншими ілюстраціями (для більшої зручності - в форматі PDF з відповідними посиланнями). Таким чином можна створити повне електронне монографічне видання.

Проблемою на разі лишається статус електронних публікацій та видань на CD-ROM, які не прирівняні офіційно до друкованих видань. Її вирішення дало б додатковий стимул для вчених брати участь в мультимедійних проектах та використовувати можливості електронних видань для поширення інформації про результати власних наукових досліджень.