N 3 від 16. 11. 2010р. Замовник: Найменування. Відкрите акціонерне товариство “Українське Дунайське пароплавство” - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
N5 від 27 грудня 2010р Замовник 1 Найменування: Відкрите Акціонерне... 1 42.93kb.
Звіт про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника... 1 40.86kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів №2 вт від 04. 1 69.52kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів №11 вт... 1 80.65kb.
Звіт про результати проведення відкритих торгів 1 72.01kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів №37 від 22. 1 56.63kb.
Повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі Замовник... 1 37.21kb.
Повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі Замовник... 1 31.66kb.
Цивільно-правова угода № м. Київ " " 200 р. Відкрите акціонерне товариство “ ” 1 29.21kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів на закупівлю... 1 281.3kb.
20 від 31. 05. 2011р. Замовник: Найменування Відкрите акціонерне... 1 60.93kb.
Закону України "Про туризм" від 15. 09. 1995 р м. Львів " " 201 1... 1 76.64kb.
Таращанський 1 219.63kb.

N 3 від 16. 11. 2010р. Замовник: Найменування. Відкрите акціонерне товариство “Українське - сторінка №1/1
ЗВІТ
про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів


N 3 від 16.11.2010р.

1. Замовник:

1.1. Найменування. Відкрите акціонерне товариство “Українське Дунайське пароплавство”

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 01125821

1.3. Місцезнаходження: 68600 м. Ізмаїл, Одеська обл., вул. Краснофлотська 28

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail). Веліку Ольга Анатоліївна економіст 1 кат. СЗіТП, 68600 м. Ізмаїл, Одеська обл., вул.Краснофлотська 28, каб. 511;тел/факс (04841) 2-46-92; (04841) 67-445; e-mail: ova1@udp.izmail.uptel.net.

Науменко Олена Віталіївна провідний інженер СМБО м. Ізмаїл, Одеська обл., вул.Краснофлотська 28, каб. 511; тел/факс (04841)2-43-51, (04841) 67-019; e-mail: bunkudp@udp.izmail.uptel.net.

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ).

Міністерство транспорту та зв’язку України; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00017584


2. Джерело фінансування закупівлі. кошти підприємства
3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування:Двигуни поршневі внутрішнього згорання (запасні частини двигунів 8НВД-48А2У, 8НВД-48АУ, 4НВД-24); 29.11.1

3.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг. 688 од.
4. Процедура закупівлі. відкриті торги
5. Інформування про процедуру закупівлі:

5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщувалася інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про закупівлю (у разі наявності).www.oaoudp.com.ua

5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України: 30.08.2010р. № 29670 (ТЕХ)

5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом). -

5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України. 25.10.2010р. №02192 (ТЕХ)

5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України. 15.11.2010р. № 37935 (ТЕХ)

5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом). -6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів.

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі. 3 (три)

6.2. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові.

1) ПП “Праймпостачсервіс”;

2) ТОВ “Фортуна-дизель-сервис”;

3) ТОВ “Весус”.

6.3. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер.

1)35568742;

2)25051857;

3)35568040    1. Місцезнаходження.

1) 73000, м. Херсон, вул. Фрітаун, 74/28-89;

2) 65029,м. Одеса, вул. Дворянська,20/6;

3) 73000, м. Херсон, вул. Радянська, 12-6

7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час).29.09.2010р. до 10:00

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час).29.09.2010р. 15:00

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів.3 (три)

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів).-

7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів.

ПП “Праймпостачсервіс” - 812 950,00 грн.

ТОВ “Фортуна-дизель-сервис”-747 300,00 грн.

ТОВ “Весус”-742 297,20 грн.

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення.ТОВ “Весус”.Технічна частина конкурсної пропозиції учасника ТОВ “Весус”, має арифметичні помилки. В ході переговорів учасник відмовився від виправлення помилок. В зв'язку з цим пропозицію учасника ТОВ “Весус” відхилено.

8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів: -

8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів -747 300,00 грн.

найвища ціна пропозиції конкурсних торгів -812 950,00 грн.номер та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів: 146.2 від 29.09.2010р; 747 300,00 грн.

8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів.13.10.2010р.
9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

9.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові. ТОВ “Фортуна-дизель-сервис”

9.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер. 25051857

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи),

65029,м. Одеса, вул. Дворянська,20/6.

10. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна.08.11.2010р. 747 300,00 грн.
11. Підстави прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце).-
12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися:

12.1. Дата прийняття рішення.

12.2. Причини.

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, встановлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:

13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам.

ПП “Праймпостачсервіс”

ТОВ “Фортуна-дизель-сервис”

ТОВ “Весус”

13.2. Перелік учасників, які не подали документи, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають встановленим законодавством вимогам.-

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону.

ПП “Праймпостачсервіс” - 812 950,00 грн.

ТОВ “Фортуна-дизель-сервис”-747 300,00 грн.

ТОВ “Весус”-742 297,20 грн.

13.4. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника.-


14. Інша інформація (в тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури).-


15. Склад комітету з конкурсних торгів

Голова комітету з конкурсних торгів:

Розвозчик Ю.Ф. - голова Правління-президент ВАТ “УДП”

Заступник голови комітету з конкурсних торгів:

Шмат Ю.О. в.о. зам. голови Правління-президента ВАТ “УДП”-начальник ФВ;

Члени комітету з конкурсних торгів:

Гончар О.М. – начальник служби економічної безпеки;

Геленич В.В. –заступник начальника ЮС

Максименко В.О. – провідний інженер - керівник ДМТП;

Веліку О.А. - економіст І кат. сектора закупівлі і тендерних процедур;
Секретар комітету з конкурсних торгів:

Романюк А.К. – провідний інженер ГСЗЧ
Голова комітету з конкурсних торгів
Голова Правління-президент ВАТ “УДП”Розвозчик Ю.Ф.

______________________________


(підпис, М.П.)