Наказ №17 Про затвердження Системи оцінки діяльності органів внутрішніх справ України з використанням сучасних технологій аналізу та - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Наказ №279 Про затвердження системи оцінки діяльності підрозділів... 4 698.45kb.
Наказ №535 Про затвердження Правил носіння форменого одягу та знаків... 9 628.56kb.
Тема №1: Основи інформаційних систем і технологій в юридичній діяльності 22 5667.2kb.
Про затвердження Інструкції про порядок проведення атестування особового... 1 273.84kb.
Адміністративно-правові засади діяльності органів внутрішніх справ... 1 322.35kb.
Міністерство внутрішніх справ україни 6 2025.29kb.
Тема №11. Органи внутрішніх справ україни завдання та функції органів... 1 191.53kb.
Наказ мвс україни від 31. 08. 2006 №894 „Про організацію діяльності... 1 240.8kb.
Положення про представників Міністра внутрішніх справ України 1 18.02kb.
Національна академія внутрішніх справ України мосьондз сергій олександрович 1 318.47kb.
Національна академія внутрішніх справ україни 2 382.94kb.
22 лютого 1944 року визволено місто Кривий Ріг 1 140.1kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Наказ №17 Про затвердження Системи оцінки діяльності органів внутрішніх справ України - сторінка №1/1

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ


НАКАЗ

20.01. 2011 м. Київ № 17

Про затвердження Системи оцінки діяльності органів внутрішніх справ України з використанням сучасних технологій аналізу та прогнозування


З метою відображення реального стану боротьби зі злочинністю в країні в минулому році МВС було запроваджено систему оцінки діяльності органів внутрішніх справ, яка дала позитивні результати та змогу уникнути застарілої оцінки за відсотком розкриття.

Разом з тим залишилася практика оцінювання роботи органів та підрозділів внутрішніх справ за динамікою окремих показників у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Подібна практика призводить до нарощування інтенсивності роботи в кінці кожного кварталу.

З метою забезпечення стабільної діяльності органів та підрозділів внутрішніх справ протягом звітного періоду, об’єктивного оцінювання та контролю результатів роботи, виявлення негативних тенденцій з урахуванням реального навантаження та криміногенної ситуації, ужиття невідкладних заходів для стабілізації та покращання оперативної обстановки Міністерством розроблено принципово нову систему аналізу стану злочинності в державі шляхом розрахунку середньомісячних результатів роботи за визначений період без порівняння з аналогічними показниками минулого року та відстеження за цими результатами позитивних або негативних тенденцій у роботі міліції. У зв’язку з цимНАКАЗУЮ:
1. Затвердити Систему оцінки діяльності органів внутрішніх справ з використанням сучасних технологій аналізу і прогнозування (далі – Система оцінки), що додається, та здійснити її експериментальне впровадження з 1 лютого 2011 року до кінця цього року.

2. ДІТ (Аршинов І.А.) розробити:

2.1. До 27 січня 2011 року форму звітності про результати діяльності органів внутрішніх справ на ос­нові визначених критеріїв та затвердити її в установленому порядку.

2.2. До 30 січня 2011 року розробити інформаційно-статистичний збірник з урахуванням роботи органів внутрішніх справ за визначеними критеріями та умови розрахунку підсумкових показників результатів діяльності.

3. Голо­вному штабу (Гришко В.В.) узяти за основу нову Систему оцінки при розробленні методики аналізу результатів роботи підрозді­лів, що підлягають інспектуванню.

4. Заступникові Міністра Лазареву А.А., Головному штабу (Гришко В.В.), ДІТ (Аршинов І.А.) визначитися в січні 2012 року на підставі аналізу результатів застосування Системи оцінки з ефективністю її використання при визначенні результатів боротьби зі злочинністю і забезпечення громадського порядку, за необхідності внести до неї корективи.

5. Начальникам ГУМВС, УМВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на залізницях забез­печити:

5.1. Вивчення з особовим складом затвердженої цим наказом Системи оцінки діяльності ОВС на основі нових критеріїв.

5.2. Аналіз і оцінку результатів діяльності підлеглих органів і під­розділів внутрішніх справ відповідно до запровадженої Системи оцінки їх діяльності, у тому числі під час проведення інспекторських та контроль­них перевірок.

5.3. Надання підрозділами слідства, дізнання, ГБ, ДАІ, ГІРФО до інформаційних підрозділів до 4 числа кожного місяця статистичних показників, передбачених розділами 12, 13, 14, 15, 16 Системи оцінки.

5.4. Надання підрозділами документального забезпечення та режиму до інформаційних підрозділів до 4 числа липня та січня статистичних показників, передбачених пунктом 19.1 розділу 19 Системи оцінки.

5.5. Об’єктивність та своєчасність подання до Департаменту інформаційних технологій МВС до 5 числа кожного місяця відповідних статистичних даних згідно із запровадженою Системою оцінки.

6. ДЗГ (Андреєв Д.В.) у всіх регіонах організовувати вивчення думки населення про діяльність органів внутрішніх справ шляхом проведення репрезентативного опитування незалежною соціологічною службою з подальшим висвітленням отриманих результатів у засобах масової інформації та наданням підпорядкованими підрозділами статистичних показників, передбачених пунктом 19.2 розділу 19 Системи оцінки, до інформаційних підрозділів до 4 числа липня та січня.

7. ДІТ (Аршинов І.А.) забезпечити до 7 числа кожного місяця узагальнення звіту за новими критеріями оцінки діяльності ОВС, формування відповідної інформаційно-аналітичної інформації, надання її керівництву Міністерства, зацікавленим відомствам.

8. Першим заступникам Міністра, заступникам Міністра, керівникам структурних підрозділів центрального апарату Міністерства на підставі інформаційно-аналітичної інформації за напрямками службової діяльності аналізувати стан і структуру злочинності, ефективність роботи ОВС щодо виявлення, попередження злочинів та ведення досудового слідства, забезпечити своєчасне реагування на негативні тенденції в діяльності органів внутрішніх справ щодо профілактики та боротьби з правопорушеннями.

9. Уважати такими, що втратили чинність, накази МВС від 25.05.2010 № 197 «Про затвердження системи оцінки діяльності органів внутрішніх справ України на основі нових критеріїв» від 29.06.2010 № 279 «Про затвердження системи оцінки діяльності підрозділів органів внутрішніх справ України на основі нових критеріїв».

10. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

11. Наказ оголосити особовому складу органів і підрозділів внутрі­шніх справ України.Міністр

генерал-лейтенант міліції А.В. МогильовЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МВС

20.01.2011 № 17СИСТЕМА
оцінки діяльності органів внутрішніх справ України
з/п

Критерії

Показники

Індикатори

Джерела формування

Тенденція росту або стабільності оцінюється*

1. Реєстрація, розгляд заяв і повідомлень про злочини та події

1.1.

Повнота реєстрації


Кількість зареєстрованих заяв і повідомлень про злочини та події.
З них прийнято рішення згідно зі ст. 97, 430 КПК у строки до 3 діб.

Розрахункові щомісячні показники.

Рівень на 10 тис. населення

Розрахункові щомісячні показники.


БД «Факт»

БД «Факт»Позитивно

Позитивно1.2.

Якість

Кількість заяв і повідомлень про злочини, за якими прийнято рішення про порушення кримінальної справи в строк до 10 діб (крім порушених органами прокуратури і скасування прокурором з одночасним порушенням кримінальної справи).

Розрахункові щомісячні показники.


БД

«Статистика»
Позитивно

1.3.

Законність

Кількість скасованих прокурорами постанов про відмову в порушенні кримінальних справ, за якими в подальшому порушено кримінальні справи (без урахування скасування за ініціативою ОВС).

Розрахункові щомісячні показники.


БД «Статистика»


Негативно


2. Профілактична робота

2.1.

Ефективність роботи

Кількість зареєстрованих злочинів, припинених на стадії готування і замаху (ст.ст. 14, 15 КК України).


Розрахункові щомісячні показники.

БД «Статистика»

Позитивно

2.2.

Результати роботиКількість зареєстрованих злочинів, передбачених ст.395 КК України (порушення правил адмін. нагляду).

Виявлено осіб (за закінченими розслідуванням кримінальними справами).


Кількість виявлених адміністратив-них правопорушень, передбачених

ст.173-2 КУпАП (вчинення насильства в сім'ї або невиконання захисного припису).Розрахункові щомісячні показники.
Розрахункові щомісячні показники.


БД

«Статистика»


БД «Адмін-практика»

Позитивно

Позитивно

3. Виявлення злочинів

3.1.

Ефективність роботи

Кількість виявлених органами внутрішніх справ злочинів, передбачених:

ст.307 КК України,

виявлено осіб (за закінченими розслідуванням кримінальними справами), з них арештовано;
ст.368-370 КК України,

виявлено осіб (за закінченими розслідуванням кримінальними справами).


Кількість кримінальних справ, порушених унаслідок реалізації справ оперативного обліку,

з них пов’язаних з незаконним обігом наркотиків (ст.ст.305-324 КК України).Розрахункові щомісячні показники.

Розрахункові щомісячні показники.

БД «Статистика»

БД

«Оріон»ОРС «Захист»

БД

«Статистика»Позитивно

Позитивно4. Розкриття злочинів, розшукова робота

4.1.

Ефективність роботи

Кількість злочинів, кримінальні справи за якими закінчені розслідуванням органами внутрішніх справ,

виявлено осіб, з них арештовано.


Розслідувано нерозкритих злочинів минулих років.
Залишок:

нерозшуканих злочинців,


у тому числі за вчинення:

бандитизму;

умисного вбивства;
умисних тяжких тілесних ушкоджень;

зґвалтування;


розбою;
грабежу;
крадіжки;

незаконного заволодіння трансп.зас.;шахрайства;
злочинів, передбачених ст.ст. 149, 300-303 та 332 КК України.
нерозшуканих безвісно зниклих громадян;

з них дітей;

невстановлених осіб невпізнаних трупів.


Розрахункові щомісячні показники

Розрахункові щомісячні показники.БД «Статистика»

БД «Розшук»Позитивно

Негативно5. Діяльність підрозділів карного розшуку

5.1.

Повнота реєстрації


Кількість розглянутих працівниками карного розшуку заяв і повідомлень згідно зі ст.97, 430 КПК України,
з них у строки до 3 діб.

Розрахункові щомісячні показники.

Середнє навантаження на одного працівника.
БД «Факт»


Позитивно

5.2

Законність

Кількість скасованих прокурорами постанов про відмову в порушенні кримінальних справ з одночасним їх порушенням (за матеріалами працівників карного розшуку, без урахування скасування за ініціативою ОВС).


Розрахункові щомісячні показники.


БД «Факт»

Негативно

55.3

Ефектив-ність розкриття злочинів

Кількість злочинів, розкритих безпосередньо працівниками карного розшуку (за закінченими розслідуванням кримінальними справами).

З них умисних вбивств,

виявлено осіб, з них арештовано;

зґвалтувань,

виявлено осіб, з них арештовано;
тяжких тілесних ушкоджень,

виявлено осіб, з них арештовано;
тяжких тілесних ушкоджень із смертельними наслідками.

виявлено осіб, з них арештовано;
хуліганств,

виявлено осіб, з них арештовано;
порушень правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого,

виявлено осіб, з них арештовано;
розбоїв

виявлено осіб, з них арештовано;
грабежів,

виявлено осіб, з них арештовано;
шахрайств,

виявлено осіб, з них арештовано;

крадіжок,

виявлено осіб, з них арештовано;


квартирних крадіжок,

виявлено осіб, з них арештовано;


незаконних заволодінь транспортним засобом,

виявлено осіб, з них арештовано;


незаконних заволодінь автомобілями,

виявлено осіб, з них арештовано;


умисних знищень або пошкоджень майна,

виявлено осіб, з них арештовано,


нерозкритих злочинів минулих років.
Кількість виявлених працівниками карного розшуку злочинів, пов’язаних з незаконним поводженням зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ст.ст.262, 263 КК України),

виявлено осіб (за закінченими розслідуванням кримінальними справами).Кількість виявлених працівниками підрозділів КР ОГ і ЗО, за ними виявлено осіб.

Розрахункові щомісячні показники.

Середнє навантаження на одного працівника.БД «Статистика»


Позитивно


6. Діяльність підрозділів боротьби з незаконним обігом наркотиків

6.1.Повнота реєстраціїКількість розглянутих працівниками підрозділів БНОН заяв і повідомлень про злочини згідно зі ст.97, 430 КПК України,
з них розглянуто у строки до 3 діб.

Розрахункові щомісячні показники.

Середнє навантаження на одного працівника.БД «Факт»


Позитивно6.2ЗаконністьКількість скасованих прокурорами постанов про відмову в порушенні кримінальних справ з одночасним їх порушенням (за матеріалами працівників підрозділів БНОН, без урахування скасування за ініціативою ОВС).


Розрахункові щомісячні показники.


БД «Факт»Негативно


6.3


Ефектив-ність профілактик-чної роботи

Кількість виявлених працівниками підрозділів БНОН злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотиків (ст.ст.305-324 КК України).
У тому числі за видами злочинів:

використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів (ст.306 КК України),


незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ст.307 КК України),

схиляння до вживання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ст.315 КК України),


організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ст. 317 КК України),
порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів аналогів (ст. 320 КК України),
незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів (ст. 321 КК України).
Кількість поставлених на облік осіб, які допускають немедичне вживання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів.
Кількість виявлених адмін. правопорушень, пов’язаних з незаконним виробництвом, придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту, у невеликих розмірах (ст. 44 КУпАП України).

Розрахункові щомісячні показники.

Середнє навантаження на одного працівника.

БД «Статистика»

БД «Особа»

БД «Адмін-практика


Позитивно

Позитивно

Позитивно


6.4


Ефектив-ність розкриття злочинівКількість злочинів пов’язаних з незаконним обігом наркотиків (ст.ст.305-324 КК України), розкритих безпосередньо працівниками підрозділів БНОН (кримінальні справи за якими закінчені розслідуванням),

виявлено осіб (за закінченими розслідуванням кримін.справами),

з них арештовано;

у тому числі:

за ст.306 КК України,

виявлено осіб, з них арештовано;

за ст.307 КК України,

виявлено осіб, з них арештовано;


за ст.315 КК України,

виявлено осіб, з них арештовано;


за ст.317 КК України,

виявлено осіб, з них арештовано;

за ст.320 КК України,

виявлено осіб, з них арештовано;


за ст.321 КК України,

виявлено осіб, з них арештовано.


Кількість виявлених працівниками підрозділів БНОН ОГ і ЗО, за ними виявлено осіб.

Розрахункові щомісячні показники.

Середнє навантаження на одного працівника.

БД «Статистика»


Позитивно


7. Діяльність підрозділів боротьби з кіберзлочинністю та торгівлею людьми

7.1.


Повнота реєстраціїКількість розглянутих працівниками підрозділів БКТЛ заяв і повідомлень про злочини згідно зі ст.97, 430 КПК України,
з них розглянуто у строки до 3 діб.

Розрахункові щомісячні показники

Середнє навантаження на одного працівникаБД «Факт»


Позитивно


7.2Законність

Кількість скасованих прокурорами постанов про відмову в порушенні кримінальних справ з одночасним їх порушенням (за матеріалами працівників підрозділів БКТЛ, без урахування скасування за ініціативою ОВС).

Розрахункові щомісячні показники


БД «Факт»


Негативно


7.3

Ефективність

профілак-тичної роботи
Кількість виявлених працівниками підрозділів БКТЛ злочинів, передбачених ст.ст.149, 300-300, 332 КК України,

виявлено осіб (за закінченими розслідуванням кримінальними справами),

з них – арештовано.
Кількість виявлених працівниками підрозділів БКТЛ ОГ і ЗО,

за ними виявлено осіб.Розрахункові щомісячні показники.

Середнє навантаження на одного працівника.БД «Статистика»


Позитивно


7.4


Ефектив-ність розкриття злочинів


Кількість злочинів, розкритих безпосередньо працівниками підрозділів БКТЛ (за закінченими розслідуванням кримінальними справами).Розрахункові щомісячні показники.

Середнє навантаження на одного працівника.
БД «Статистика»


Позитивно

8. Діяльність підрозділів кримінальної міліції у справах дітей

8.1.

Повнота реєстраціїКількість розглянутих працівниками підрозділів КМСД заяв і повідомлень про злочини згідно зі ст. 97, 430 КПК України,

з них розглянуто у строки до 3 діб.
Розрахункові щомісячні показники.

Середнє навантаження на одного працівника.БД «Факт»


Позитивно


8.2.


Законність

Кількість скасованих прокурорами постанов про відмову в порушенні кримінальних справ з одночасним їх порушенням (за матеріалами працівників підрозділів КМСД, без урахування скасування за ініціативою ОВС).

Розрахункові щомісячні показники.


БД «Факт»


Негативно

8.3.


Ефективність

профілак-тичної роботи
Кількість адміністративних правопорушень, виявлених працівниками підрозділів КМСД, учинених неповнолітніми.

З них за статями КУпАП:

ст.51 (дрібне викрадення чужого майна);

ст. 173 (дрібне хуліганство);

ст.173-2 (вчинення насильства в сім'ї або невиконання захисного припису);


Розрахункові щомісячні показники.

Середнє навантаження на одного працівника.
БД «Адмін-практика»


Позитивно


ст. 175-1 (куріння тютюнових виробів у заборонених місцях);

за ст. 178 (розпивання спиртних напоїв у громадських місцях і поява

в громадських місцях у п'яному

вигляді);

за ст. 181-1 (заняття проституцією).
Кількість адміністративних правопорушень, виявлених працівниками підрозділів КМСД, учинених дорослими.
З них за статями КУпАП:

ст.156 (порушення правил торгівлі);

за ч. 2 ст. 156 (порушення правил торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами);
ст.173-2 (вчинення насильства в сім'ї або невиконання захисного припису);

ст.180 (доведення неповнолітнього до стану сп'яніння);

ст.184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей).

Виявлено працівниками підрозділів КМСД злочинів, передбачених ст.304 КК України,


виявлено осіб (за закінченими розслідуванням кримінальними справами).

Розрахункові щомісячні показники.

Середнє навантаження на одного працівника.

БД

«Статистика»


Позитивно
8.4.Ефектив-ність розкриття злочинів


Кількість злочинів, розкритих безпосередньо працівниками підрозділів КМСД (за закінченими розслідуванням кримінальними справами).


Розрахункові щомісячні показники.

Середнє навантаження на одного працівника.

БД

«Статистика»Позитивно

9. Діяльність спецпідрозділів по боротьбі з організованою злочинністю

9.1.

Ефектив-ність

роботи


Виявлено працівниками підрозділів БОЗ ОГ і ЗО.

У тому числі:

з корумпованими зв’язками;

з міжнародними зв’язками;

сформованих на етнічній основі;

причетних до розкрадання бюджетних коштів,

з них: з корумпованими зв’язками;

причетних до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом,

з них: з корумпованими зв’язками.

Виявлено осіб, які вчинили злочини у складі ОГ і ЗО,

з них: обрано запобіжний захід – арешт.

Відшкодовано збитків, завданих діяльністю ОГ і ЗО (відсоток).


Кількість кримінальних справ, за якими за вироком суду підтвердився факт учинення злочину в складі ОГ і ЗО.

Кількість засуджених до позбавлення волі учасників ОГ і ЗО.


Кількість злочинів, учинених ОГ і ЗО, що виявлені підрозділами БОЗ:
за ст.255 КК України (створення злочинної організації);
за ст.257 КК України (бандитизм);
за ст.368-370 КК України (хабарництво).Розрахункові щомісячні показники.

Розрахункові щомісячні показники.

Розрахункові щомісячні показники.


Звіт ф.064

Звіт ф.064

БД

«Статистика»Позитивно

Позитивно

Позитивно


10. Діяльність органів внутрішніх справ у боротьбі з організованою злочинністю

10.1


Ефективність

роботи


Виявлено підрозділами ОВС (у т.ч. БОЗ) ОГ і ЗО.
З них:

з корумпованими зв’язками;

з міжнародними зв’язками.

Виявлено осіб, які вчинили злочини у складі ОГ і ЗО, з них арештовано.


Відшкодовано збитків, завданих діяльністю ОГ і ЗО (відсоток).
Кількість кримінальних справ, за якими за вироком суду підтвердився факт учинення злочину в складі ОГ і ЗО.
Кількість засуджених до позбавлення волі учасників ОГ і ЗО.


Розрахункові щомісячні показники.

Звіт ф.064


Позитивно


Учинено злочинів, виявленими підрозділами ОВС (у т.ч. БОЗ) ОГ і ЗО:

за ст.255 КК України (створення злочинної організації);


за ст.257 КК України (бандитизм);
ст.209, 209-1 КК України (легалізація, відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом);
ст.368-370 КК України (хабарництво);

пов’язаних з бюджетними коштами.


Виявлено підрозділами ОВС (у т.ч. БОЗ) злочинів, передбачених ст.ст.368-370 КК України (хабарництво);

на суму понад 10 тис.грн.;

на суму понад 30 тис.грн..


Розрахункові щомісячні показники.


БД «Статистика»


Позитивно

3

Виявлено осіб, які учинили злочини, передбачені ст.ст. 368-370 КК України (хабарництво):

працівників митної служби;

органів державної податкової служби;

посадових та службових осіб органів влади і управління.


Кількість складених ОВС (у т.ч. БОЗ) протоколів про корупційні діяння, за якими судом накладено штраф усього.

У тому числі:

на державних службовців 1-3 категорій;

посадових осіб місцевого самоврядування 1-3 категорій.
Розрахункові щомісячні показники

БД «Статистика»

БД «Корупція»
Позитивно

Позитивно11. Діяльність підрозділів боротьби з економічною злочинністю

11.1


Ефективність

роботи


Кількість злочинів середньої тяжкості, тяжких та особливо тяжких, виявлених підрозділами ДСБЕЗ.
Кількість виявлених підрозділами ДСБЕЗ осіб, які учинили злочини (за закінченими розслідуванням кримінальними справами).
Кількість злочинів, виявлених підрозділами ДСБЕЗ, сума матеріальних збитків за якими складає 100 тис. грн. і більше.
Кількість злочинів, виявлених підрозділами ДСБЕЗ, сума матеріальних збитків за якими перевищує 1 млн. грн.
Кількість злочинів, виявлених підрозділами ДСБЕЗ, учинених у сфері службової діяльності.Розрахункові щомісячні показники.

Навантаження на одного працівника ДСБЕЗ.
БД «Статистика»Позитивно

\
Кількість злочинів, виявлених підрозділами ДСБЕЗ, передбачених ст.ст.368-370 КК України.
Кількість злочинів, виявлених підрозділами ДСБЕЗ, пов’язаних з бюджетними коштами.
Кількість злочинів, виявлених підрозділами ДСБЕЗ, кримінальні справи за якими направлено до суду.
Сума матеріальних збитків за злочинами, виявленими підрозділами ДСБЕЗ, кримінальні справи за якими направлені до суду:

завданих;

відшкодованих.

Співвідношення сум завданих і відшкодованих матеріальних збитків.

11.2


Виявлення злочинів

Кількість закритих справ оперативного обліку,

з них: реалізованих у зв’язку з набранням законної сили ухвалою, рішенням, вироком суду та за нереабілітуючими обставинам.

Розрахункові щомісячні показники.


БД «Оріон»


Позитивно

12. Досудове слідство органів внутрішніх справ

12.1.


Повнота реєстрації

та якість

Кількість розглянутих слідчими заяв і повідомлень про злочини згідно зі ст.97, 430 КПК України,
з них розглянуто у строки до 3 діб.

Розрахункові щомісячні показники.

Середнє навантаження на одного працівника.
БД «Факт»


Позитивно

112.2

Законність

Кількість скасованих прокурорами постанов про відмову в порушенні кримінальних справ з одночасним їх порушенням (за матеріалами слідчих, без урахування скасування за ініціативою ОВС).

Розрахункові щомісячні показники.


БД «Факт»


Негативно

12.3.

Ефекти-вність роботи

Знаходилося в провадженні кримінальних справ.

Закінчено справ з повторно закінченими.

Направлено прокурору справ з обвинувальним висновком та справ з постановою про застосування примусових заходів медичного характеру.

Зупинено справ провадженням.

З них:

у зв'язку з ухиленням обвинуваченого від слідства;у зв'язку з невстановленням особи, яка вчинила злочин.


Розрахункові щомісячні показники.

Середнє навантаження на одного працівника.
Форма 1-СЛМ (707),

Форма 1-СЛ (702) - щоквартально
Позитивно

Негативно
12.4.

Якість

Кількість кримінальних справ, повернутих на додаткове розслідування:

органами прокуратури,

судом.


Розрахункові щомісячні показники.Форма 1-СЛМ (707)

Форма 1-СЛ (702) - щоквартальноНегативно

12.5.

Законність

Число обвинувачених осіб, стосовно яких провадження закрито за відсутністю події або складу злочину, а також за недоведеністю обвинувачення у закінчених справах.

Число підозрюваних осіб, стосовно яких обиралися міри запобіжного заходу (у т.ч. тимчасові), а в подальшому провадження закрито за відсутністю події або складу злочину.

Число виправданих і осіб, щодо яких справи закриті судом за відсутністю події або складу злочину, а також за недоведеністю обвинувачення.
Утримувалося під вартою осіб з числа виправданих і осіб, щодо яких справи були закриті у стадії розслідування і судом за відсутністю події або складу злочину і за недоведеністю обвинувачення.

Кількість кримінальних справ, розслідуваних з перевищенням установлених КПК України термінів.
Розрахункові щомісячні показники.

Розрахункові щомісячні показники.
Форма 1-СЛМ (707),

Форма 1-СЛ (702) - щоквартально


Форма 1-СЛМ (707),

Форма 1-СЛ (702) - щоквартально
Негативно

Негативно

13. Дізнання органів внутрішніх справ

13.1.


Повнота реєстрації

та якість
Кількість розглянутих дізнавачами заяв і повідомлень згідно зі ст.97, 430 КПК України,

з них розглянуто у строки до 3 діб.Розрахункові щомісячні показники.

Середнє навантаження на одного працівника.
БД «Факт»


Позитивно


113.2

Законність

Кількість скасованих прокурорами постанов про відмову в порушенні кримінальних справ з одночасним їх порушенням (за матеріалами дізнавачів, без урахування скасування за ініціативою ОВС).

Розрахункові щомісячні показники.


БД «Факт»


Негативно

13.3.Ефективність роботиКількість переданих до слідчих підрозділів кримінальних справ за розкритими злочинами.
Направлено прокуророві протокольних форм досудової підготовки матеріалів (ст.430 КПК).


Розрахункові щомісячні показники.

Середнє навантаження на одного працівника.

Розрахункові щомісячні показники.

Середнє навантаження на одного працівника.Форма 722Позитивно14. Діяльність підрозділів громадської безпеки

14.1.


Повнота реєстрації


Кількість розглянутих працівниками підрозділів громадської безпеки (ДІМ, ДАІ, ПС) заяв і повідомлень згідно зі ст.97, 430 КПК України,

з них у строки до 3 діб.Розрахункові щомісячні показники.

Середнє навантаження на одного працівника.БД «Факт»


Позитивно14.2

Законність


Кількість скасованих прокурорами постанов про відмову в порушенні кримінальних справ з одночасним їх порушенням (за матеріалами ДІМ, ДАІ, ПС, без урахування скасування за ініціативою ОВС).Розрахункові щомісячні показники.


БД «Факт»

Негативно


114.3

Ефектив-ність профілактик-чної роботи


Кількість виявлених підрозділами ГБ (ДІМ, ДАІ, ДСО, ПС, «Беркут») злочинів:

передбачених ст.395 КК України (порушення правил адміністративного нагляду);

пов’язаних з незаконним поводженням зі зброєю,

бойовими припасами або вибуховими речовинами, а також недбалим їх зберіганням (ст.ст.263, 264 КК України).
Виявлено осіб підрозділами ГБ, які вчинили адміністративні правопорушення,

з них виявлено працівниками:

ДІМ;

ПС.
Виявлено адміністративних. правопорушень підрозділами ГБ,з них працівниками ДІМ.

Виявлено адміністративних. правопорушень за видами:дрібне хуліганство (ст.173 КУпАП);

вчинення насильства в сім'ї або невиконання захисного припису (ст.173-2 КУпАП);

порушення правил адміністративного нагляду (ст.187 КупАП);

порушення громадянами порядку придбання, зберігання, передачі іншим особам або продажу вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї (ст.190 КУпАП);

порушення порядку виробництва, придбання, зберігання чи продажу електрошокових пристроїв і спеціальних засобів, що застосовуються правоохоронними органами (ст.195-4 КУпАП).


Кількість поставлених на профілактичний облік у ДІМ осіб, які вчинили насильство в сім'ї.
Кількість осіб, поставлених на профілактичний облік у ДІМ, які перебували під адміннаглядом.
Кількість злочинів, виявлених підрозділами ГБ (за закінченими розслідуванням кримінальними справами):

учинених особами, які раніше вчиняли злочин і судимість яких не знята і не погашена;

пов’язаних з насильством у сім`ї (убивств, тяжких тілесних ушкоджень, зґвалтувань).


Розрахункові щомісячні показники.

Розрахункові щомісячні показники.

Розрахункові щомісячні показники.

Розрахункові щомісячні показники.
БД «Статистика»

БД «Адмін-практика»

БД

«Особа»


БД

«Особа»


БД «Статистика»Позитивно

Позитивно

Позитивно

Позитивно


Позитивно
14.4


Ефекти-вність

розкриття

злочинів


Кількість злочинів, розкритих безпосередньо (кримінальні справи за якими закінчено розслідуванням) працівниками:

ДІМ;


ПС;

МОП «Беркут».


Кількість злочинів, розкритих за участю (кримінальні справи за якими закінчені розслідуванням) працівників:

ДІМ;


ПС;

МОП «Беркут».
Розрахункові щомісячні показники.


БД «Статистика»

Позитивно


14.5


Забезпечення охорони затриманих та взятих під варту осіб


Кількість втеч з ізоляторів тимчасового тримання.

Кількість втеч з-під конвою.

Кількість зареєстрованих фактів самогубства, смертей серед затриманих і заарештованих, що сталися.Розрахункові щомісячні показники.БД «Факт»


Негативно


15. Діяльність підрозділів Державної автомобільної інспекції

15.1

Безпека дорожнього руху


Кількість дорожньо-транспортних пригод з потерпілими.

Кількість загиблих у ДТП.

Кількість травмованих у ДТП.


Розрахункові щомісячні показники.


Звіт ДАІ


Негативно

15.2Соціальний ризик

Кількість загиблих у ДТП на 10 тис. населення.

Розрахункові щомісячні показники.


Звіт ДАІ


Негативно

15.3


Стан профілактики аварійності на території обслуго-вування


Кількість виявлених порушень правил дорожнього руху.Розрахункові щомісячні показники.

Навантаження на одного працівника ДПС
Звіт ДАІ


Позитивно

16. Діяльність підрозділів ГІРФО

16.1

Дотримання правил паспортної системи

Кількість виявлених адміністративних правопорушень, передбачених:

ст.197 КУпАП;

ст.ст. 198-201 КупАП.
Кількість виявлених адміністративних правопорушень за ст. 199 КупАП (допущення проживання без паспорта).


Розрахункові щомісячні показники.
Рівень на 10 тис.населення.

ст.ст.197-201 КУпАП.
БД «Адмін-практика»


Позитивно

16.2


Розшук неплатників аліментів

Кількість розшуканих неплатників аліментів.

Розрахункові щомісячні показники.


БД «Розшук»

Позитивно

16.3Дотримання законодав-ства про правовий статус іноземців

Кількість виявлених адміністративних правопорушень, передбачених:

ст.203 КуаАП;

ст.ст.204-206 КупАП.


Розрахункові щомісячні показники.


БД «Адмін-

практика»
Позитивно

16.4.

Протидія нелегальній міграції

Прийнято рішень про видворення іноземців та осіб без громадянства.
Прийнято рішень про примусове видворення іноземців та осіб без громадянства.


Розрахункові щомісячні показники.Форма 330Позитивно


17. Діяльність підрозділів Державної служби охорони

17.1

Ефективність розкриття злочинів


Кількість злочинів, розкритих безпосередньо працівниками підрозділів ДСО (за закінченими розслідуванням кримінальними справами).

Кількість злочинів, розкритих за участю працівників підрозділів ДСО (за закінченими розслідуванням кримінальними справами).Розрахункові щомісячні показники.


БД «Статистика»


Позитивно

17.2Надійність охорони

Кількість нерозкритих крадіжок, учинених з об’єктів, що знаходились під охороною ДСО,

з них з квартир.

Розрахункові щомісячні показники.


БД «Статистика»


Негативно

18. Діяльність підрозділів органів внутрішніх справ на залізницях

18.1

Ефектив-ність профілактик-чної роботи


Виявлено адміністративних. правопорушень за ст.109, 110 КУпАП.

Кількість злочинів, передбачених ст.ст.185-187, 190 КК України, учинених у громадських місцях (поїздах, вокзалах, зупиночних платформах).
Розрахункові щомісячні показники.


БД

«Адмін-практика"


БД «Статистика»
Позитивно

18.2Ефектив-ність розкриття злочинів

Кількість розкритих злочинів (кримінальні справи за якими закінчено розслідуванням), пов’язаних з: крадіжками вантажів;
крадіжками приватного майна пасажирів;
пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів (ст.277 КК України).


Розрахункові щомісячні показники.


БД «Статистика»


Позитивно

19. Формування позитивного іміджу органів і підрозділів внутрішніх справ (формується щопівроку)

19.1.

Звернення громадян

Кількість зареєстрованих заяв та скарг, що надійшла до ОВС від фізичних і юридичних осіб на неправомірні дії працівників міліції, у тому числі при прийомі, реєстрації та розгляді заяв, повідомлень та іншої інформації про події, інформація за якими підтвердилася,

з них на дії працівників підрозділів:

КР;БНОН;БКТЛ;КМСД;ГБ;ГІРФО.


Розрахункові щомісячні показники.

Звіт ДДЗР

Негативно
19.2

Загальна оцінка роботи міліції

Громадська думка про стан правопорядку в регіоні за результатами проведених соціологічних досліджень (опитувань).

Питома вага позитивних оцінок серед загального числа оцінок, даних опитаними особами під час соціологічних досліджень (опитувань).

Звіт ДЗГ

Позитивно
*Ростом або стабільністю вважати наступні умови: різниця між середньомісячними показниками двох однакових періодів додатна або дорівнює 0 чи від`ємна з відхиленням на 1 % від середньомісячного показника за весь період в цілому. При цьому середньомісячні показники останнього з двох періодів повинні перевищувати або дорівнювати аналогічним середньомісячним показникам за 2010 рік.

Загальна оцінка вважається позитивною, якщо кількість індикаторів, що мають позитивну оцінку, складає 60 % від загальної кількості індикаторів.Перший заступник начальника Начальник ДІТ МВС України

ГШ МВС України полковник міліції

В.В.Гришко І.А.Аршинов