Наказ №436/311 м. Київ Про затвердження Зареєстровано в Міністерстві юстиції України Порядку передавання 15. 01. 2009 р за №20/16036 - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Наказ №278 м. Київ Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03. 1 49.78kb.
Список друкованих (електронних) періодичних видань, що включаються... 1 21.44kb.
Наказ №436 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 жовтня... 2 1366.18kb.
Проект Порядок формування Переліку наукових фахових видань України 1 51.07kb.
Наказ №787 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 жовтня... 1 362.57kb.
Наказ №1057 м. Київ Зареєстровано в Міністерстві ютиції України 30. 6 711.46kb.
Наказ №845 м. Київ Зареєстровано у Міністерстві юстиції України 18. 1 52.31kb.
Наказ №178 м. Київ Зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 18. 1 72.47kb.
Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань... 1 77.96kb.
Наказ №1059 м. Київ Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10. 2 670.77kb.
Наказ №1059 м. Київ Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10. 2 670kb.
Наказ №278 м. Київ Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03. 1 49.78kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Наказ №436/311 м. Київ Про затвердження Зареєстровано в Міністерстві юстиції України - сторінка №1/1

Вища атестаційна комісія Національна академія наук

України України
НАКАЗ
07.07.2008 № 436/311
м. Київ

Про затвердження Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

Порядку передавання 15.01.2009 р. за № 20/16036

електронних копій періодичних

друкованих наукових фахових

видань на зберігання до

Національної бібліотеки України

імені В.І. Вернадського
Відповідно до пункту 3 Положення про Вищу атестаційну комісію України, затвердженого Указом Президента України від 25 лютого 1999 року № 216, та пункту 14 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2007 року № 423, та з метою забезпечення якісно нового рівня повноти й оперативності задоволення інформаційних потреб суспільства у знаннях, удосконалення механізму оприлюднення творчого доробку науковців
НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок передавання електронних копій періодичних друкованих наукових фахових видань на зберігання до Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, що додається.

2. Відділу інспекції та організаційно-аналітичного забезпечення Вищої атестаційної комісії України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника голови Вищої атестаційної комісії України і першого віце-президента НАН України.


Голова Вищої Президент Національної

атестаційної комісії академії наук

України України

В.Ф. Мачулін Б.Є. Патон

ПОГОДЖЕНО:


Перший заступник

Голови ВАК України В.Д. Бондаренко


Директор

Національної бібліотеки

України імені В.І.Вернадського О.С. Онищенко
Перший Віце-президент–головний учений

секретар НАН України А.П. Шпак

Головний юрисконсульт ВАК України Л.В. Бачкай

Наказ підлягає державній реєстрації

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Вищої атестаційної комісії України

та Національної академії наук України

07.07.2008 № 436/311


Порядок

передавання електронних копій

періодичних друкованих наукових фахових видань на зберігання

до Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського

1. Передавання електронних копій періодичних друкованих наукових фахових видань (далі - видання) їх засновниками на зберігання до Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського започатковується з метою забезпечення збереження видань та їх надання в загальний доступ у режимі on-line (інтернет).

2. Засновник видання подає до Національної бібліотеки імені В.І. Вернадського такі документи:

клопотання, засвідчене підписом керівника установи, що є засновником видання, та печаткою установи;

електронну копію друкованого видання на компакт-диску або USB Flash- накопичувачі.

Надалі передавання електронних копій видання може проводитися також електронною поштою. Засновник видання надсилає до бібліотеки електронну копію видання разом із супровідним листом.

3. Електронна копія друкованого наукового фахового видання повинна містити:

титульний файл у форматі HTML з вихідними відомостями видання, у яких обов’язково зазначається про державну реєстрацію цього друкованого засобу масової інформації та його рекомендацію до друку вченою радою установи, що є засновником видання;

індексний файл у форматі HTML, у якому наводиться зміст видання з гіпертекстовими посиланнями на повні тексти статей;

файли з текстами статей у форматі HTML або PDF. У разі використання формату HTML для текстової частини статті графічні матеріали мають бути представлені у форматах GIF або JPG.

4. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського надає засновнику видання довідку про внесення електронної копії видання на зберігання.

5. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського безоплатно розміщує електронні копії друкованих наукових фахових видань на своєму сайті і забезпечує до них безкоштовний доступ.6. У разі необхідності, умови доступу до текстів статей електронних копій видання можуть бути визначені відповідним договором між засновником видання та Національною бібліотекою України імені В.І.Вернадського.
Начальник відділу інспекції та

організаційно-аналітичного забезпечення

ВАК України Л.А. Міщенко
Заступник начальника

науково-організаційного відділу

Президії НАН України В.А. Корнілов