Наказ №56 Про створення експертної комісії у хг№6 - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Наказ №1 Про створення експертної комісії 1 181.11kb.
Наказ №1 Про створення експертної комісії 1 16.16kb.
Наказ №1 Про створення експертної комісії в днз №279 6 1036.7kb.
Наказ №304 Про створення експертної комісії по атестації робочих... 1 52.82kb.
Наказ №2 Про створення експертної комісії архівного відділу виконавчого... 1 105.1kb.
Склад національної експертної комісії з питань захисту суспільної... 1 76.01kb.
Склад національної експертної комісії з питань захисту суспільної... 1 69.5kb.
Наказ № Про створення експертної комісії у хсш №99 1 56.22kb.
Наказ № Про створення експертної комісії у хсш №99 1 66.45kb.
Рішення 18. 04. 2006 n 292 Про затвердження складу Консультаційно-експертної... 1 42.53kb.
Наказ від 21 березня 2005 року n 122 Про створення Експертної комісії... 1 38.33kb.
Програма регіонального науково-методичного семінару «сучасні тенденції... 1 167.96kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Наказ №56 Про створення експертної комісії у хг№6 - сторінка №1/1
ХАРКІВСЬКА ГІМНАЗІЯ № 6

«МАРІЇНСЬКА ГІМНАЗІЯ»

ХАРКІВСЬКОЇ

МІСЬКОЇ РАДИ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


ХАРЬКОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ № 6

«МАРИИНСКАЯ ГИМНАЗИЯ»

ХАРЬКОВСКОГО

ГОРОДСКОГО СОВЕТА

ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ


НАКАЗ

12.03.2013 № 56
Про створення експертної комісії

у ХГ№6 «МГ»
Згідно з Законом України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» (із змінами), Інструкцією з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 23.06.2000 №240, наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.05.2011 № 423 «Про затвердження єдиних зразків обов’язкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності», Правилами роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, затвердженими наказом Державного комітету України від 16.03.2001 №16 (із змінами), Переліком типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2012 № 578/5, Типовим положенням про експертну комісію державного органу, органу місцевого самоврядування, державного та комунального підприємства, установи та організації,з метою організації та проведення експертизи цінності документів у ХГ №6 «МГ», їх відбору і підготовки для передачі на зберігання до архіву, складання описів справ тривалого зберігання, документів з особового складу, а також тимчасового зберігання справ, схвалення актів про вилучення для знищення документів,
НАКАЗУЮ:
1. Створити постійнодіючу експертну комісію (далі – ЕК) для проведення попередньої експертизи цінності документів у такому складі:

голова комісії – Нащанська Олена Анатоліївна, заступник директора з навчально-виховної роботи;

секретар комісії – Вестерлі Тетяна Миколаївна, лаборант-друкарка школи;

члени комісії:

Балова Галина Андріївна, заступник директора з навчально-виховної роботи;

Балкашина Олена Юріївна, заступник директора з навчально-виховної роботи;

Лісовенко Галина Вікторівна, заступник директора з навчально-виховної роботи;

Кашкіна Тетяна Павлівна, заступник директора з виховної роботи;

Григор´єва Віра Володимирівна, заступник директора з господарчої роботи;

Бондаренко Людмила Георгіївна , соціальний педагог школи;

Батукова Людмила Анатоліївна, практичний психолог школи;

Григор´єва Ольга Олексіївна, завідувач бібліотекою школи;

Овсяннікова Лариса Євгенівна, учитель англійської мови, голова профспілкового комітету.

Чепелєва Надія Ігорівна, секретар школи;

2. Затвердити Положення про Експертну комісію для проведення попередньої експертизи цінності документів у ХГ №6 «МГ» (Додаток № 1).

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.


Директор ХГ № 6 «МГ» О.М.Зуб

З наказом ознайомлені :

Нащанська О.А.

Чепелєва Н.І.

Балова Г.А.

Кашкіна Т.П.

Лісовенко Г.В.

Балкашина О.Ю.

Григор´єва В.В.

Бондаренко Л.Г.

Григор´єва О.О.

Батукова Л.А.

Овсяннікова Л.Є.

Додаток № 1

до наказу від 12.03.2013 № 56


ПОЛОЖЕННЯ
про Експертну комісію


для проведення попередньої експертизи цінності документів

у ХГ №6 «МГ»
1. Згідно з Законом України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» (із змінами), Інструкцією з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 23.06.2000 № 240, наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.05.2011 № 423 «Про затвердження єдиних зразків обов’язкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності», Правилами роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, затвердженими наказом Державного комітету України від 16.03.2001 №16 (із змінами), Переліком типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2012 № 578/5, Типовим положенням про експертну комісію державного органу, органу місцевого самоврядування, державного та комунального підприємства, установи та організації, у ХГ №6 «МГ» створюється Експертна комісія (далі – ЕК) для проведення експертизи цінності документів, що утворилися в процесі діяльності школи.

2. ЕК є дорадчим органом. Її рішення набувають чинності після затвердження директором школи. Рішення є обов'язковими для виконання структурними підрозділами школи.

3. У своїй діяльності ЕК керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Законом України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» (із змінами), Інструкцією з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 23.06.2000 №240, наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.05.2011 № 423 «Про затвердження єдиних зразків обов’язкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності», Правилами роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, затвердженими наказом Державного комітету України від 16.03.2001 №16 (із змінами), Переліком типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2012 № 578/5, Типовим положенням про експертну комісію державного органу, органу місцевого самоврядування, державного та комунального підприємства, установи та організації, та цим Положенням.

4. ЕК працює відповідно до річного плану роботи школи і звітує перед директором школи про проведену роботу.

5. ЕК приймає рішення про схвалення та подання на розгляд до ЕК архівного відділу Харківської міської ради проектів таких документів:

номенклатури справ поточного діловодства школи;

інструкції з діловодства школи;

описів у тому числі з особового складу;

актів про вилучення для знищення документів, строки зберігання яких закінчилися;

актів про вилучення документів зі школи.

6. Для виконання покладених на ЕК завдань їй надається право:

контролювати дотримання окремими працівниками, відповідальними за організацію діловодства, архівних вимог щодо розробки номенклатури справ, формування справ, експертизи цінності документів, упорядкування та оформлення документів;

вимагати від структурних підрозділів ДАЗВ розшуку відсутніх документів школи, документів тривалого зберігання, у тому числі документів з особового складу, та письмових пояснень у випадках втрати цих документів;

одержувати від структурних підрозділів ДАЗВ відомості та пропозиції, необхідні для визначення експертизи цінності документів та строків їх зберігання;

запрошувати на засідання як консультантів та експертів представників ЦДАВО України;

інформувати директора школи з питань, що входять до компетенції ЕК.

7. До складу ЕК, що затверджується наказом по закладу, включаються керівники структурних підрозділів. Головою ЕК призначається перший заступник директора закладу, а секретарем – лаборант-друкарка школи.

8. Секретар ЕК, за вказівками голови ЕК, забезпечує скликання засідань ЕК, складає план роботи на відповідний рік, збирає пропозиції для внесення до порядку денного чергового засідання, складає протоколи, доводить до відома посадових осіб рішення ЕК, здійснює облік і звітність про проведену роботу, веде документацію ЕК і забезпечує її збереженість.

9. Засідання ЕК проводяться за необхідністю, але не рідше ніж один раз на рік, і вважаються правомочними, якщо на них присутні не менш як дві третини складу її членів.

10. Рішення приймаються більшістю голосів членів ЕК, присутніх на засіданні. Засідання ЕК оформляється протоколом, який підписується головою і секретарем та затверджується директором закладу.