Наказ №59 Про проведення конкурсу на кращий дистанційний курс серед учителів загальноосвітніх - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Наказ №107 Про підсумки конкурсу на кращий дистанційний курс серед... 1 253.53kb.
Наказ №121 Про підсумки конкурсу на кращий дистанційний курс у 2012... 1 185.09kb.
Наказ №5 Про проведення конкурсу на кращий дистанційний курс у 2013... 1 150.83kb.
Наказ №81 Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у Рівненській... 1 86.02kb.
Наказ №55 Про проведення першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу... 1 23.14kb.
Наказ №390 Про проведення районного огляду конкурсу "Кращий дошкільний... 1 123.84kb.
Наказ №389 Про проведення районного огляду конкурсу "Кращий загальноосвітній... 1 149.8kb.
Наказ №136 Про проведення міського конкурсу професійної майстерності... 1 81.51kb.
Реклама та "паблік рілейшнз" в системі активізації та модернізації... 1 95.74kb.
Маркетингові дослідження як складова вивчення потреб користувачів... 1 166.61kb.
Прогнозування оптимальної моделі бібліотечних послуг Дистанційний... 1 177.06kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації 30. 05. 1 52.23kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Наказ №59 Про проведення конкурсу на кращий дистанційний курс серед учителів загальноосвітніх - сторінка №1/1


УКРА


НА
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ


Н А К А З
29.03.2011 № 59
Про проведення конкурсу

на кращий дистанційний курс

серед учителів загальноосвітніх

навчальних закладів м. Харкова

На виконання пункту 4.2.4.4 «Підвищення рівня інформаційної культури різних категорій педагогічних працівників закладів та установ освіти» Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2015 роки, з метою розвитку контенту системи дистанційного навчання «Доступна освіта» та залучення педагогічних працівників навчальних закладів міста до запровадження у систему роботи елементів дистанційного навчання
НАКАЗУЮ: 1. Затвердити Положення про проведення конкурсу на кращий дистанційний курс серед учителів загальноосвітніх навчальних закладів м. Харкова (далі – Конкурсу) (додаток № 1).

 2. Затвердити склад оргкомітету Конкурсу (додаток № 2).

 3. Затвердити склад експертної комісії Конкурсу (додаток № 3).

 4. Головному спеціалісту загального відділу Департаменту освіти Дегтярьовій О.А, методисту відділу інформаційно-методичного та технічного забезпечення науково-методичного педагогічного центру Малихіній С.М.:

4.1. Забезпечити проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед працівників лабораторій комп’ютерних технологій в освіті управлінь освіти адміністрацій районів Харківської міської ради з питань проведення Конкурсу.

До 10.04.2011

4.2. Забезпечити проведення міського етапу Конкурсу.

з 13.05.2011 по 01.06.2011 1. Управлінням освіти адміністрацій районів Харківської міської ради, директору Харківського фізико-математичного ліцею № 27 Єременко Ю.В., директору Харківської загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів № 14 Тимченку А.Г. :

  1. Інформувати підпорядковані навчальні заклади про проведення Конкурсу.

До 10.04.2011

  1. Забезпечити проведення районного етапу Конкурсу.

з 10.04.2011 по 12.05.2011

  1. Сприяти участі вчителів підпорядкованих навчальних закладів у Конкурсі.

з 10.04.2011 по 12.05.2011

  1. Забезпечити якісний відбір робіт переможців районного етапу для участі у міському етапі Конкурсу.

До 13.05.2011

 1. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора Департаменту освіти Стецюру Т.П.

Директор Департаменту освіти О.І.Деменко


Дегтярьова,

Малихіна
З наказом ознайомлені:
Стецюра Т.П.

Шепель В.М.

Дегтярьова О.А.

Горбачова І.І.

Житник Б.О.

Малихіна С.М.
Додаток № 1

до наказу Департаменту освіти Харківської міської ради

від 29.03.2011 №59
Положення

про конкурс на кращий дистанційний курс серед учителів загальноосвітніх навчальних закладів м. Харкова

I. Загальні положення
1.1. Це Положення визначає порядок проведення конкурсу на кращий дистанційний курс серед учителів загальноосвітніх навчальних закладів м. Харкова (далі – Конкурсу).
1.2. Конкурсний відбір дистанційних курсів проводиться з метою розвитку контенту системи дистанційного навчання «Доступна освіта» та залучення педагогічних працівників навчальних закладів міста до запровадження у систему роботи елементів дистанційного навчання та організації навчання з учнями, які мають обмежені фізичні можливості та потребують підвищеної педагогічної уваги.
1.3. Конкурс проводиться Департаментом освіти на засадах відкритості, прозорості й гласності.
1.4. Конкурс проводиться за номінаціями:

1.4.1. «Українська мова та література»;

1.4.2. «Математика»;

1.4.3. «Історія»;

1.4.4. «Інформатика».
1.5. Експертною комісією розглядаються роботи, які є авторськими розробками учасників. Роботи, що подаються, можуть бути виконані як одним автором, так і авторськими колективами.

До участі в Конкурсі не допускаються роботи, подані для участі в Конкурсі неналежним чином або оформлені без урахування вимог цього Положення.

Також до участі у Конкурсі не допускаються роботи, розроблені вчителями-предметниками на підставі трудових угод про виконання робіт із розробки дистанційних курсів для системи дистанційного навчання «Доступна освіта», укладених з Департаментом освіти Харківської міської ради у 2010 році.
ІІ. Подання документів на Конкурс
2.1. Для участі в Конкурсі учасники Конкурсу подають до оргкомітету:


 • анотацію дистанційного курсу із зазначенням відповідності державній навчальній програмі та класу навчання;

 • відгук методичної ради методичного центру управління освіти адміністрації району Харківської міської ради про розроблений дистанційний курс;

 • відгук керівника районного методичного об’єднання вчителів-предметників про розроблений дистанційний курс;

 • відгуки науковців про розроблений дистанційний курс (за бажанням);

 • анкету, в якій містяться дані про учасника Конкурсу: прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, посада, стаж роботи, кваліфікаційна категорія, педагогічне звання, науковий ступінь (учене звання) за наявності, номери контактних телефонів;

 • друкований варіант розробленого дистанційного курсу за окремою темою з предмета або за повний курс;

 • розроблений дистанційний курс на електронному носії (диск CD-R);

 • інструктивно-методичні рекомендації щодо опанування дистанційним курсом;

 • візуальні матеріали (ескізи, фото, репродукції, схеми, графіки тощо).

2.2. Вимоги до змісту дистанційних курсів:

Кількість занять 8 – 10 (за бажанням може бути збільшено).

Зміст одного заняття дистанційного курсу включає обов’язкові складові:


 • рекомендації (або коротка інструкція, або алгоритм роботи з матеріалами заняття) щодо опрацювання заняття,

 • тема заняття,

 • цілі заняття,

 • словник термінів (глосарій),

 • теоретичний матеріал заняття з теми,

 • відомості про практичне застосування теоретичного матеріалу,

 • практичні завдання щодо реалізації набутих теоретичних знань на практиці;

 • графічні матеріали,

 • комп’ютерні презентації,

 • контрольні тести (не менше 12 запитань різного формату, представлених у системі Moodle).

2.3. Комплект конкурсних матеріалів, зазначений у пункті 2.1, надається до науково-методичного педагогічного центру Департаменту освіти.

На титульній сторінці роботи, що подається на Конкурс, зазначається назва управління освіти адміністрації району Харківської міської ради, назва навчального закладу, де працює автор або авторський колектив, назва курсу, навчальний предмет, клас навчання, кількість годин, на яку розрахований курс, відомості про автора або склад авторського колективу.

Зазначені написи мають бути виконані комп’ютерним набором на одному боці аркуша формату А4, кегль 16 пунктів – назва управління освіти адміністрації району Харківської міської ради, назва навчального закладу, 18 пунктів – назва курсу, навчальний предмет, клас навчання, кількість годин, на яку розрахований курс, 14 пунктів – відомості про автора або склад авторського колективу, через 1,5 інтервали.

2.4. Матеріали дистанційного курсу, подані на Конкурс, мають бути виконані комп’ютерним набором, кегль 14 пунктів – основний текст, 12 пунктів – додатковий текст, через 1,5 інтервалу, на одному боці аркуша формату А4.

Матеріали курсу мають бути виконані державною мовою (для навчальних закладів з навчанням російською мовою – російською мовою за бажанням).

2.5. Усі подані на Конкурс матеріали реєструються у відомостях про учасників Конкурсу в день їх надходження.

2.6. Матеріали, які надійшли з порушенням вимог, зазначених у пунктах 2.1, 2.2 та 2.3, на Конкурс не приймаються.

2.7. Усі спірні питання стосовно процедури проведення Конкурсу розглядає оргкомітет.


ІІІ. Здійснення експертизи
3.1. Склад експертної комісії формується з спеціалістів Департаменту освіти, методистів науково-методичного педагогічного центру Департаменту освіти, викладачів відповідного фаху та науковців вищих навчальних закладів згідно із номінаціями Конкурсу.

3.2. Кожен член експертної комісії входить до складу однієї із чотирьох предметних комісій.

Предметні комісії працюють відповідно до номінацій Конкурсу.

До складу предметної комісії входять не менше 3-х незалежних експертів.

3.3. Кожен експерт проводить експертизу змісту розробленого дистанційного курсу, поданого на Конкурс, за критеріями, зазначеними у розділі VІ даного Положення.

3.4. Експерт оформлює результати проведеної ним експертизи у вигляді заповненого протоколу, який засвідчуються підписом незалежного експерта, із зазначенням дати.


ІV. Терміни та порядок проведення Конкурсу
4.1. Конкурс проводиться у два етапи: районний та міський.

4.2. До участі у районному етапі допускається необмежена кількість робіт.

4.3. До участі у міському етапі Конкурсу допускаються роботи, що відповідають вимогам даного Положення, визнані кращими за підсумками районного етапу та посіли І-ІІІ місця. Роботи від навчальних закладів міської мережі подаються одразу до розгляду експертною комісією міського етапу.

4.4. Районний етап Конкурсу проходить з 10.04.2011 по 12.05.2011.

4.5. Міський етап Конкурсу проходить з 13.05.2011 по 01.06.2011.

4.6. Роботи, що рекомендовані до розгляду експертною комісією на міському етапі, подаються 13.05.2011 до науково-методичного-педагогічного центру за графіком:

з 9.00 до 10.00 – Дзержинський та Жовтневий райони;

з 10.00 до 11.00 – Київський та Комінтернівський райони;

з 11.00 до 12.00 – Ленінський та Московський райони;

з 12.00 до 13.00 – Орджонікідзевський та Фрунзенський райони;

з 14.00 до 15.00 – Червонозаводський район та навчальні заклади міської мережі.
V. Підбиття підсумків Конкурсу та визначення переможців
5.1. Організаційним комітетом під час прийняття робіт перевіряються усі конкурсні матеріали на відповідність вимогам цього Положення. У разі порушення вимог цього Положення роботи не приймаються до розгляду.

5.2. Переможець з кожної номінації Конкурсу визначається за найбільшою кількістю балів на підставі висновків, зроблених предметними комісіями, що оформлюються відповідними протоколами, підписаними особисто членами предметної комісії.

5.3.  Процедура оголошення рішення предметних комісій проводиться відкрито із запрошенням учасників Конкурсу, експертів, представників громадськості, видавництв, засобів масової інформації.

5.4. На підставі рішення експертної комісії видається відповідний наказ Департаменту освіти.


VI. Критерії оцінювання робіт, що подаються на Конкурс

Протокол оцінки робіт, поданих на конкурс, включає такі критерії оцінки: 1. Відповідність вимогам положення за обсягом.

 2. Відповідність вимогам положення за структурою.

 3. Відповідність запропонованого матеріалу державній навчальній програмі з предмета (або її розділу).

 4. Змістовність курсу.

 5. Логічність викладення матеріалу.

 6. Якість підібраних матеріалів до занять.

 7. Автентичність авторської розробки, представленої на Конкурс.

Оцінювання здійснюється за чотирибальною шкалою:

4 – критерій проявляється на високому рівні без зауважень та недоліків;

3 – критерій проявляється на достатньому рівні з незначними зауваженнями та недоліками;

2 – критерій проявляється на середньому рівні зі значними зауваженнями та недоліками;

1 – критерій проявляється на початковому рівні;

0 – критерій не проявляється або не виражений.


Додаток № 2

до наказу Департаменту освіти

Харківської міської ради

від 29.03.2011 № 59


Склад оргкомітету конкурсу

на кращий дистанційний курс

серед учителів загальноосвітніх навчальних закладів м. Харкова

Голова оргкомітету:
Деменко Ольга Іванівна – директор Департаменту освіти Харківської міської ради
Секретар оргкомітету:

Дегтярьова Оксана Анатоліївна – головний спеціаліст загального відділу Департаменту освіти Харківської міської ради;


Члени оргкомітету:

 • Коваленко Ольга Анатоліївна – завідувач лабораторією комп’ютерних технологій управління освіти адміністрації Дзержинського району Харківської міської ради (за згодою);

 • Моісєєва Ольга Юріївна – завідувач лабораторією комп’ютерних технологій управління освіти адміністрації Жовтневого району Харківської міської ради (за згодою);

 • Подворний Ігор Володимирович – завідувач лабораторією комп’ютерних технологій управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради (за згодою);

 • Сибіров Сергій Ігорович – завідувач лабораторією комп’ютерних технологій управління освіти адміністрації Комінтернівського району Харківської міської ради (за згодою);

 • Голодняк Юлія Володимирівна – завідувач лабораторією комп’ютерних технологій управління освіти адміністрації Ленінського району Харківської міської ради (за згодою);

 • Михайленко Олександр Сергійович – завідувач лабораторією комп’ютерних технологій управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради (за згодою);

 • Дроботенко Ольга Валентинівна – завідувач лабораторією комп’ютерних технологій управління освіти адміністрації Орджонікідзевського району Харківської міської ради (за згодою);

 • Карасьова Галина Мефодіївна – методист лабораторії комп’ютерних технологій управління освіти адміністрації Фрунзенського району Харківської міської ради (за згодою);

 • завідувач лабораторією комп’ютерних технологій управління освіти адміністрації Червонозаводського району Харківської міської ради (за згодою).

Додаток № 3

до наказу Департаменту освіти Харківської міської ради

від 29.03.2011 № 59
Склад експертної комісії на кращий дистанційний курс

серед учителів загальноосвітніх навчальних закладів м. Харкова


Голова експертної комісії:

Стецюра Тетяна Петрівна – заступник директора Департаменту освіти Харківської міської ради


Члени експертної комісії:

Шепель Валерій Миколайович – начальник відділу нормативності та якості освіти;

Горбачова Інесса Ігорівна, головний спеціаліст відділу нормативності та якості освіти;

Житник Борис Олександрович, методист науково-методичного педагогічного центру;Малихіна Світлана Миколаївна, методист науково-методичного педагогічного центру Департаменту освіти Харківської міської ради.
Представники вищих навчальних закладів та спеціалізованих підприємств та організацій (за згодою):

 • від Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна;

 • від Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди;

 • від Харківський гуманітарно-педагогічного інституту;

 • від Харківського національного економічного університету;

 • від Національного аерокосмічного університету ім.. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»;

 • від Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»;

 • від Харківського національного університету радіоелектроніки;

 • від Східноукраїнської філії Міжнародного Соломонового університету.