Наказ №724 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 серпня 2012 р за №1308/21620 - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Наказ №724 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 серпня... 1 62.05kb.
Наказ №390 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 серпня... 1 80.94kb.
Наказ №228 від 31. 07. 2002 Зареєстровано в Міністерстві м. 1 278.85kb.
Наказ №182 Про внесення змін до наказу мвс від 04. 10. 2003 №1155... 1 110.88kb.
Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у... 1 256.49kb.
Наказ №578 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 серпня... 1 66.83kb.
Наказ №153 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 серпня... 1 254.08kb.
Наказ №678 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 9 серпня... 10 2190.18kb.
Наказ №678 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 9 серпня... 9 1983.1kb.
Наказ №678 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 9 серпня... 10 1857.6kb.
Наказ №678 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 9 серпня... 12 2171.58kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації 14. 12. 1 31.9kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Наказ №724 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 серпня 2012 р за №1308/21620 - сторінка №1/1МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.06.2012  № 724
Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
2 серпня 2012 р. 
за № 1308/21620

Про затвердження форми проектної (інвестиційної) пропозиції, на основі якої готується інвестиційний проект, для розроблення якого може надаватися державна підтримка, Порядку розроблення та форми інвестиційного проекту, для реалізації якого може надаватися державна підтримка

Відповідно до статті 2 Закону України “Про інвестиційну діяльність” НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Форму проектної (інвестиційної) пропозиції, на основі якої готується інвестиційний проект, для розроблення якого може надаватися державна підтримка;

Порядок розроблення інвестиційного проекту, для реалізації якого може надаватися державна підтримка;

Форму інвестиційного проекту, для реалізації якого може надаватися державна підтримка.

2. Директору департаменту інвестиційно-інноваційної політики та розвитку державно-приватного партнерства забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства економіки України від 22 червня 2010 року № 714 “Про затвердження Форми проектної пропозиції, Інструкції щодо заповнення Форми проектної пропозиції, Форми бізнес-плану інвестиційного проекту та Порядку проведення експертної оцінки проектної пропозиції”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 19 серпня 2010 року за № 709/18004.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України Максюту А.А.Міністр економічного розвитку 
і торгівлі України


П.О. Порошенко
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України 
19.06.2012  № 724
Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
2 серпня 2012 р. 
за № 1308/21620

ФОРМА 
проектної (інвестиційної) пропозиції, на основі якої готується інвестиційний проект, для розроблення якого може надаватися державна підтримка

1. Назва проектної (інвестиційної) пропозиції, на основі якої готується інвестиційний проект, для розроблення якого може надаватися державна підтримка (далі - інвестиційна пропозиція).

2. Інформація про суб’єкта інвестиційної діяльності.

2.1. Повна назва та контактні дані:

повне найменування;

місцезнаходження;

код за ЄДРПОУ;

дані контактної особи:

ім’я та прізвище;

посада;


адреса електронної пошти;

номер телефону;

номер телефаксу.

2.2. Опис суб’єкта інвестиційної діяльності:

коротка історія суб’єкта інвестиційної діяльності;

організаційна структура суб’єкта інвестиційної діяльності;

досвід за останні три роки у реалізації подібних інвестиційних пропозицій або в керуванні ними;

основні види діяльності, продукції, у тому числі інноваційної, чи послуг;

позиція на ринку.

3. Опис інвестиційної пропозиції.

3.1. Мета і завдання інвестиційної пропозиції.

3.2. Заходи та графік їх виконанняНайменування заходів (дій)

Термін

Вартість виконання, гривень

Очікувані результати

дата початку виконання

дата завершення виконання

3.3. Технічний та/або технологічний аналіз інвестиційної пропозиції.

3.4. Інноваційна спрямованість інвестиційної пропозиції.

3.5. Інвестиційні витрати

тис. гривеньПерелік витрат

Витрати по роках реалізації

Разом

1

2

3

4

Передінвестиційні дослідження та розробка проекту
Забезпечення земельною ділянкою
Будівельно-монтажні роботи
Устаткування, меблі, інвентар
Пусконалагоджувальні роботи
Оборотні кошти
Інше
РАЗОМ витрати
3.6. Джерела фінансування

тис. гривеньЗагальна вартість інвестиційної пропозиції

Роки реалізації

Разом

1

2

3

4

Кошти, що надаються з державного бюджету
Кошти, що надаються з місцевого бюджету
Кошти суб’єкта інвестиційної діяльності, зокрема
власні кошти
кредити
кредити, залучені під державні гарантії
позики
інше (наприклад, майновий внесок)
Джерела фінансування, усього
3.7. Інші подані інвестиційні пропозиції.

3.8. Попередні техніко-економічні розрахунки.

3.8.1. Економічна ефективність:

чиста приведена вартість (NPV);

внутрішня норма дохідності (IRR);

дисконтований період окупності (DPP).

3.8.2. Бюджетна ефективність.

3.8.3. Соціальна ефективність.

3.9. Визначення альтернативних способів досягнення мети та аргументи щодо переваги обраного способу.

3.10. Ризики і можливі шляхи їх зниженняТип ризику

Очікувані негативні наслідки

Заходи зменшення впливу ризиків

4. Правові аспекти, що стосуються інвестиційної пропозиції.

4.1. Відповідність законодавству України.

4.2. Наявність сертифікатів, ліцензій та інших дозвільних документів.

5. Обов’язкові додатки:

засвідчені в установленому порядку копії документа про державну реєстрацію суб’єкта інвестиційної діяльності та його установчих документів;

графік забезпечення погашення та обслуговування кредиту;

фінансовий звіт суб’єкта інвестиційної діяльності на останню звітну дату та фінансові звіти за минулий рік;

результати проведення фінансового аудиту суб’єкта інвестиційної діяльності;

інформація щодо виділення земельних ділянок, стан розроблення проектно-кошторисної документації та проведення державної експертизи в разі включення до інвестиційного проекту проектів будівництва;

довідка про раніше отримані позики та довгострокові кредити банків, у тому числі іноземних, а також про відсутність простроченої понад три місяці заборгованості з їх погашення та обслуговування;

інформація про відсутність у суб’єкта інвестиційної діяльності простроченої понад три місяці заборгованості перед державним бюджетом із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів).

Заступник директора 
департаменту 
інвестиційно-інноваційної 
політики та розвитку 
державно-приватного 
партнерства


П.В. Пахолко

Публікації документа


  • Офіційний вісник України від 07.09.2012 — 2012 р., № 65, том 1, стор. 225, стаття 2679, код акту 63167/2012
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
19.06.2012  № 724
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 серпня 2012 р.
за № 1310/21622

ФОРМА
інвестиційного проекту, для реалізації якого може надаватися державна підтримка

1. Резюме.

1.1. Мета проекту.

1.2. Напрями використання інвестицій.

1.3. Відповідність проекту стратегічним програмним документам держави.

1.4. Прогнозні обсяги виробництва продукції (товарів, послуг).

1.5. Потреба в інвестиціях.

1.6. Необхідність забезпечення земельною ділянкою або правами на неї (оренда, суперфіцій, емфітевзис) для реалізації проекту.

1.7. Основні показники ефективності проекту, у тому числі енергоефективності.

1.8. Висновки експертизи відповідно до законодавства.

2. Загальна характеристика стану та проблем, пов’язаних з розвитком об’єктів та суб’єктів інвестиційної діяльності.

2.1. Характеристика об’єктів та суб’єктів інвестиційної діяльності.

2.2. Характеристика продукції (товарів, послуг).

2.3. Результати аналізу ринків збуту продукції (товарів, послуг).

2.4. Аналіз конкурентного потенціалу суб’єкта, зокрема виявлення можливостей розвитку, загроз та проблем у діяльності.

3. Організаційний план.

4. План маркетингової діяльності.

5. План виробничої діяльності.

6. План реалізації проекту.

6.1. Строк введення в дію основних фондів.

6.2. Кадрове забезпечення.

6.3. Організаційна структура та управління проектом.

6.4. Розвиток інфраструктури.

6.5. Заходи з охорони навколишнього природного середовища.

6.6. Джерела фінансування проекту і виплат за зобов’язаннями суб’єкта інвестиційної діяльності.

6.7. Гарантії та схема повернення інвестицій, якщо таке повернення передбачено проектом.

7. Фінансовий план.

8. Прогноз економічного та соціального ефекту від реалізації проекту.

9. Прогноз надходжень до бюджетів та державних цільових фондів.

10. Інформація про ризики проекту, запобіжні заходи і страхування ризиків у випадках, передбачених законом.

11. Пакет документів з обґрунтуванням оцінки впливу на навколишнє природне середовище.

12. Інформація про стан розроблення проектно-кошторисної документації у разі, якщо до інвестиційного проекту включено проект будівництва.

13. Додатки.

Усі документи та інформація, які не ввійшли до основних глав, описуються в додатках.

13.1. Фотографії, креслення, патентна інформація про продукцію.

13.2. Результати маркетингових досліджень.

13.3. Фотографії і схеми суб`єкта інвестиційної діяльності.

13.4. Схеми організаційної структури суб`єкта інвестиційної діяльності.

13.5. Фінансово-економічні розрахунки (таблиці, графіки).

13.6. Лист про підтримку проекту центральним органом виконавчої влади, відповідальним за забезпечення проведення державної політики у сфері, у якій передбачається реалізація проекту.

13.7. Інформація про кредитора.

13.8. Інформація щодо способу забезпечення погашення (гарантія банку, застава тощо) та обслуговування залучених фінансових ресурсів.

13.9. Фінансовий звіт суб’єкта інвестиційної діяльності на останню звітну дату та фінансові звіти за минулий рік.

Заступник директора
департаменту
інвестиційно-інноваційної
політики та розвитку
державно-приватного
партнерства

П.В. Пахoлко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
19.06.2012  № 724
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 серпня 2012 р.
за № 1309/21621

ПОРЯДОК
розроблення інвестиційного проекту, для реалізації якого може надаватися державна підтримка

1. Цей Порядок визначає процедуру розроблення інвестиційного проекту, для реалізації якого може надаватися державна підтримка (далі - проект).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про інвестиційну діяльність”.

3. Розробленню проекту передує розроблення проектної (інвестиційної) пропозиції (далі - проектна пропозиція).

4. Проектна пропозиція, на основі якої готується проект, розробляється суб’єктом інвестиційної діяльності за формою, затвердженою наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 19 червня 2012 року № 724.

5. На етапі підготовки проектної пропозиції проводиться попередня оцінка найважливіших техніко-економічних параметрів, яка надає можливість визначити доцільність подальшого розроблення проекту.

6. Державна підтримка для розроблення проекту може бути надана суб’єкту інвестиційної діяльності виключно після державної реєстрації проектної пропозиції та оцінки її економічної ефективності, яка проводиться центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики протягом одного місяця у порядку та згідно з критеріями, встановленими Кабінетом Міністрів України. Відбір проектів, для розроблення яких надається державна підтримка, здійснюється на конкурсній основі на підставі даних Державного реєстру проектів та проектних пропозицій, а також експертних висновків за результатами проведення експертної оцінки їх економічної ефективності.

7. Проект розробляється за формою, затвердженою наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 19 червня 2012 року № 724.

8. Розроблення проекту може здійснюватися як суб’єктом інвестиційної діяльності самостійно, так і іншою організацією на підставі відповідного договору з визначенням завдань, умов та термінів виконання робіт з розроблення проекту.

9. Розроблення проекту суб’єктом інвестиційної діяльності самостійно здійснюється в три етапи.

9.1. На першому етапі суб’єкт інвестиційної діяльності затверджує склад робочої групи з розроблення проекту, визначає керівника проекту (голову робочої групи) та конкретних виконавців.

До складу робочої групи входять провідні спеціалісти служб і відділів суб’єкта інвестиційної діяльності з питань планово-економічних, юридичних, фінансових, технологічних, маркетингу та охорони праці.

Основними функціями робочої групи є:

визначення напрямів і загального обсягу робіт під час розроблення інвестиційного проекту;

визначення функцій конкретних виконавців і розподіл робіт між ними;

погодження питань про координацію дій між окремими виконавцями;

визначення календарного плану з установленням термінів виконання робіт і подання готових результатів.

9.2. На другому етапі кожний відділ і працівник робочої групи визначають обсяги роботи, збирають потрібну інформацію, здійснюють необхідні розрахунки, оформлюють табличний матеріал і текстову частину до нього.

9.3. Третій етап розроблення проекту передбачає узагальнення матеріалів, одержаних від різних виконавців, уточнення і встановлення зв’язку між ними, оформлення остаточного варіанта, підписання та затвердження проекту.

10. Cуб’єкт інвестиційної діяльності може залучати іншу організацію на підставі відповідного договору для надання послуг з розроблення інвестиційного проекту, укомплектовану фахівцями у сфері інвестиційної діяльності, які здобули вищу освіту, мають стаж роботи за фахом не менше ніж три роки або не здобули такої освіти, але мають стаж роботи у зазначеній сфері за напрямом розроблення та оцінки інвестиційних проектів не менше ніж десять років.

11. У процесі розроблення проекту іншою організацією на підставі відповідного договору суб’єкт інвестиційної діяльності передає цій організації необхідні матеріали та документацію.

12. Після завершення розроблення проекту суб’єкт інвестиційної діяльності оцінює його якість, у разі необхідності вносить додаткові корективи до попередньо поставленого завдання, приймає й оплачує виконання іншою організацією послуг з розроблення інвестиційного проекту.

Розроблений іншою організацією інвестиційний проект підписує її керівник та затверджує керівник суб’єкта інвестиційної діяльності.

13. Розроблення проекту будівництва, який включено до проекту, здійснюється згідно з Порядком розроблення проектної документації на будівництво об’єктів, затвердженим наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16 травня 2011 року № 45, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01 червня 2011 року за № 651/19389.Заступник директора департаменту
інвестиційно-інноваційної
політики та розвитку
державно-приватного
партнерства

П.В. Пахолко