Новини української асоціації інвестиційного бізнесу 05. 03. 2007 р - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Новини української асоціації інвестиційного бізнесу 02. 04. 1 181.13kb.
Новини української асоціації інвестиційного бізнесу 18. 06. 1 142.87kb.
Новини української асоціації інвестиційного бізнесу 22. 09. 1 178.3kb.
Новини української асоціації інвестиційного бізнесу 19. 01. 1 121.49kb.
Новини української асоціації інвестиційного бізнесу 25. 05. 1 159.82kb.
Новини української асоціації інвестиційного бізнесу 04. 12. 1 119.69kb.
Новини української асоціації інвестиційного бізнесу 29. 06. 1 214.59kb.
Новини української асоціації інвестиційного бізнесу 25. 10. 1 107.45kb.
Новини української асоціації інвестиційного бізнесу 17. 07. 1 175.52kb.
Новини української асоціації інвестиційного бізнесу 07. 05. 1 125.94kb.
Рішення нкцпфр №213 від 19. 02. 2013р. Положення про збір та обробку... 1 142.75kb.
Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій... 1 64.79kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Новини української асоціації інвестиційного бізнесу 05. 03. 2007 р - сторінка №1/1НОВИНИ


Української асоціації інвестиційного бізнесу 05.03.2007 р.)Заходи УАІБ
Нарада керівників компаній з управління активами та

адміністраторів недержавних пенсійних фондів

28 лютого 2007 року відбулась нарада керівників компаній з управління активами та адміністраторів недержавних пенсійних фондів, у якій взяли участь члени Ради УАІБ, а також представники Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України.

Зазначена нарада була проведена у відповідності з протокольним рішенням Ради УАІБ від 23 лютого 2007 року.

Учасники наради обговорювали питання доцільності розподілу прибутку (збитку) від переоцінки вартості активів, що входять в портфель недержавних пенсійних фондів, між учасниками недержавних пенсійних фондів та відображення цієї переоцінки на індивідуальних пенсійних рахунках.

У зв’язку з цим більшість учасників наради підтримали пропозицію про внесення змін до діючого Закону «Про недержавне пенсійне забезпечення», згідно яких КУА та адміністратори НПФ зобов’язані забезпечити розподіл прибутку (збитку) від переоцінки вартості активів між учасниками недержавних пенсійних фондів та відображення цієї переоцінки на індивідуальних пенсійних рахунках.

Після наради відбулось позачергове засідання Ради УАІБ, яка прийняла рішення вважати за доцільне здійснювати розподіл прибутку (збитку) від переоцінки вартості активів між учасниками недержавних пенсійних фондів та відображати результати цієї переоцінки на індивідуальних пенсійних рахунках.

Рекомендовано ДКЦПФР разом з Держфінпослуг прискорити підготовку Положення про особливості перерахунку окремих видів активів НПФ.

Враховуючи певні проблеми визначення поточної вартості цінних паперів (зокрема акцій) в умовах недосконалого організованого ринку, прийнято рішення про об’єднання зусиль УАІБ з організаторами торгівлі цінними паперами в частині можливості найбільш точного визначення поточної вартості акцій на організованому ринку та доведення інформації про це до КУА та адміністраторів НПФ.

Адміністраторам НПФ рекомендовано проаналізувати можливості програмних продуктів щодо забезпечення вимог, підтриманих учасниками наради та Радою УАІБ, а також вжити заходів щодо удосконалення їх у разі необхідності.

*****

Аналіз діяльності відкритих інвестиційних фондів

за період з 22 по 28 лютого 2007 року

Наприкінці лютого відбулася корекція фондового ринку. Поштовхом стало падіння фондового ринку Китаю. Лише за останні два дні лютого індекс ПФТС впав на 7,6%. Події на фондовому ринку негативно вплинули на динаміку доходності відкритих інвестиційних фондів. Однак за рахунок активного росту ринку в попередні дні тижня, доходність фондів за останній тиждень мала позитивне значення.

Лідером цього тижня був фонд «Класичний», доходність якого склала 4,17%. Він також має найкращі значення за доходністю за рік (41,22%). Попередній лідер за рівнем доходності - "Преміум - фонд збалансований" втратив свої позиції, зайнявши друге місце. Діяльність відкритих ІСІ у майбутньому залежатиме від ситуації на фондовому ринку. Оскільки корекція ринку ще триває, точно визначити динаміку майбутньої доходності відкритих інвестиційних фондів неможливо. Однак сьогодні поточна доходність фондів залишається значно вищою доходності альтернативних напрямів інвестування, про що свідчать нижче наведена діаграма.

Детальніша інформація на сайті УАІБ http://www.uaib.com.ua/files/articles/203/68_4.pdf
*****

14-17 березня 2007 р. стартує перший навчальний курс для фахівців компаній з управління активами венчурних фондів, організований Міжнародним інститутом бізнесу спільно з Українською асоціацією інвестиційного бізнесу за участю Українського інституту розвитку фондового бізнесу. Більше інформації на сайті УАІБ http://www.uaib.com.ua/study/for_investors/17953.html

*****

22 березня 2007 р. о 10.00 у Києві в «Українському домі» (зал «Презентацій») (вул..Хрещатик, 2) відбудуться звітно-виборні Загальні збори Української асоціації інвестиційного бізнесу. У порядку денному – річні звіти про діяльність Асоціації та Ревізійної комісії, затвердження Програми діяльності УАІБ на наступні два роки та річного бюджету Асоціації, внесення змін до Положення про членство в УАІБ та затвердження нової редакції Положення про Раду. Йтиметься також про створення нового органу Асоціації – Правового комітету та затвердження стандарту УАІБ №1 «Бухгалтерський облік діяльності інститутів спільного інвестування». На зборах відбудуться вибори нового складу Ради УАІБ, Ревізійної комісії, Дисциплінарного комітету та голови Правового комітету.
*****
Основою для розвитку системи недержавного

пенсійного забезпечення в Україні є середній клас

Основою для розвитку системи НПЗ може стати середній клас, частка якого в Україні становить близько 10% або 3 млн. працюючих осіб. Ці дані наводилися під час круглого столу «Недержавні пенсійні фонди: економічні, податкові, та соціальні вигоди українських підприємств від впровадження пенсійних програм», учасниками якого стали представники Міністерства праці та соціальної політики України, Держфінпослуг, ДКЦПФР, Федерації роботодавців України, представники галузевих профспілок, ринку недержавного пенсійного забезпечення, науковці та інші фахівці. Середній клас витрачає на споживання 80% заробітку (в середньому по країні даний показник дорівнює 92%).

За інформацією члена Держфінпослуг, директора департаменту нагляду за недержавними пенсійними фондами Андрія Рибальченка, результати розвитку системи НПЗ за минулий рік свідчать, що вона працює стабільно й має тенденцію до зростання. В Україні вже зареєстровано близько 100 недержавних пенсійних фондів, з яких реально працюють 46. Загальний обсяг активів недержавних пенсійних фондів станом на початок 2007 року становив близько 150 млн. грн., а кількість учасників НПФ дорівнювала більше 140 тис. осіб.

Як підкреслив А.Рибальченко, основними вкладниками НПФ є роботодавці. Участь фізичних осіб в системі НПЗ є низькою, що, насамперед, пояснюється необізнаністю населення щодо діяльності недержавних пенсійних фондів. В цьому році уряд планує затвердити програму заходів з інформаційної роботи серед населення та роботодавців. Важливими чинниками здійснення пенсійної реформи має стати запровадження обов’язкової професійної пенсійної системи та накопичувальної пенсійної системи. А.Рибальченко нагадав, що запровадження накопичувальної пенсійної системи багато в чому залежатиме від наявності позитивного досвіду діяльності недержавних пенсійних фондів.

Член ДКЦПФР Сергій Бірюк вважає, що однією з основних умов розвитку недержавних пенсійних фондів є ефективне інвестування активів. Активи вітчизняних НПФ сьогодні розміщені на депозитних рахунках, інвестовані в державні та корпоративні облігації, а також в акції. Такий портфель, на думку С. Бірюка, є ризикованим. Індекс ПФТС зараз зростає стрімкими темпами, однак у подальшому може відбутися корекція ринку. Міжнародний досвід свідчить, що у перші роки розвитку недержавні пенсійні фонди здійснюють вкладення, насамперед, на депозитні рахунки та інвестують активи у спеціальні гарантовані державні цінні папери, випущені для пенсійних фондів. Аналогічний підхід доцільно застосовувати і в Україні. Ефективним фінансовим інструментом для недержавних пенсійних фондів можуть стати й іпотечні облігації, ринок яких починає формуватися. Поряд із цим, необхідно вдосконалити механізми вкладання активів у корпоративні облігації, здійснити вдосконалення корпоративного законодавства.

На переконання генерального директора УАІБ Євгена Григоренка, розвиток НПФ - це не лише механізм додаткової соціальної підтримки майбутніх пенсіонерів, але і джерело інвестицій в реальну економіку. В цьому плані пенсійні фонди в Україні мають значний потенціал для подальшого розвитку. В розвинених країнах вони забезпечуюють більше третини інвестиційних вкладень в економіку. Загальна сума пенсійних внесків у світі складає більше 30 трильйонів доларів США. При цьому основними напрямками вкладення активів глобальних пенсійних фондів є акції та корпоративні облігації. Зокрема в консолідованому їх портфелі акції складають 43%, облігації 26%.

Українські нормативи інвестування активів НПФ достатньо довго відпрацьовувалися й є досить ефективними. Немає підстав робити їх більш консервативними, як це пропонує пан Бірюк. Зараз сукупний портфель недержавних пенсійних фондів можна вважати достатньо консервативним, що відповідає умовам розвитку економіки. Недостатня диверсифікація портфелів пояснюється поки що малим обсягом активів, які не дають можливості придбавати якції у запропонованих продавціями обсягах. Акції в консолідованому портфелі НПФ складають лише 11% при нормативі до 40%. Розглядаючи можливість збільшення в портфелі пенсійних фондів державних цінних паперів, необхідно, щоб такі папери мали достатньо високий рівень доходності, і щоб при їхньому продажі існували певні префеніції для НПФ. В цілому для подальшого розвитку системи НПЗ треба вирішити ряд першочергових питань, серед яких: забезпечити розвиток організованого ринку; вирішити проблеми обов’язкового рейтингування; підвищити захист прав міноритарних акціонерів; підвищити ефективність управління активами тощо. Потребує також вирішення на методичному рівні питання розподілу інвестиційного прибутку між учасниками НПФ, уніфікації програмних продуктів тощо.
*****

Розпочав роботу веб-сайт загальнодостуної інформаційної бази даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів www.stockmarket.gov.

Минулого тижня розпочав роботу веб-сайт загальнодоступної інформаційної бази даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, присвячений ринку цінних паперів www.stockmarket.gov.ua. Відповідно до ст. 40, 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 19.12.2006 р. №1591, емітенти повинні розміщувати на веб-сайті регулярну та особливу інформацію. Розміщення відбувається без стягування плати із суб’єктів розкриття.

Оприлюднюється інформація емітента в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР за умови реєстрації емітента шляхом заповнення ідентифікаційного бланка на веб-сторінці www.stockmarket.gov.ua. Протягом 24 годин після реєстрації електронною поштою емітенту надсилається реєстраційний код.

*****

Середня заробітна плата в Україні у січні 2007 року становила 1 112 грн.

Згідно з даними Державного комітету статистики в Україні у січні 2007 року середня номінальна заробітна плата, нарахована на одного штатного працівника, склала 1 112 грн., що на 12,9% менше показника грудня 2006 року. При цьому реальна заробітна плата у порівнянні з попереднім місяцем знизилася на 14,9%. В свою чергу, у січні 2007 року у порівнянні з січнем 2006 року середня номінальна заробітна плата зросла на 28,6%, а реальна - на 12,8%. Загальна кількість штатних працівників за січень зросла на 0,1% і склала 11 284,1 тис. осіб.


*****

У світі спостерігається зростання довіри інвесторів до фондів прямих інвестицій та збільшення обсягів інвестицій в ці структури

У світі спостерігається зростання довіри інвесторів до фондів прямих інвестицій, що підтверджується великими обсягами коштів, які останнім часом залучають ці установи, повідомляє РБК daily. У поточних ринкових умовах вони показують більшу прибутковість, ніж інвестиції в цінні папери.

Підтвердженням цьому може слугувати той факт, що у лютому відома американська управляюча компанія Providence Equity Partners заявила про створення шостого інвестиційного фонду - Providence Equity Partners VI, у який упродовж трьох місяців залучила $12 млрд. На даний момент це найбільший фонд на світовому ринку інвестиційних фондів. Обсяг інвестицій, залучених у цей фонд, у три раза перевищує активи попереднього фонду компанії - Providence Equity Partners V. Варто зазначити, що Providence Equity Partners Inc. - одна з найбільших інвестиційних компаній, що спеціалізується на вкладеннях в інформаційний, розважальний та медичний сектори в усьому світі. Компанія управляє сукупними активами обсягом $21 млрд. і з моменту свого відкриття в 1990 році інвестувала кошти в більш ніж 100 компаній в 20 країнах сіту, у тому числі у Warner Music Group, Metro-Goldwyn-Mayer, Bresnan Broadband Holdings, Education Management Corp., Free-dom Communications, Kabel Deut-sc-hland, ProSiebenSat.1, TDC і Yankees Entertainment Sports Network.

Один з попередніх фондів Providence Equity з активами в Providence Equity Partners VI 358 млн., створений у 1996 році, показав прибутковість у розмірі 75% на рік, тому інвестори в Providence Equity Partners VI. найшлися досить швидко. Серед них виявилися приватні особи, інші управляючі компанії, пенсійні фонди, страхові компанії й навіть державні структури. Providence Equity Partners вважає, що створення нового фонду дасть компанії можливість розглядати більш масштабні варіанти злиття та поглинань, забезпечивши додаткову гнучкість політики інвестування. Після опублікування Providence Equity Partners прес-релізу щодо створення нового фонду на ринку з’явилася інформація, що про створення незабаром фондів з активами, які перевищують $20 млрд., можуть повідомити такі інвестиційні гіганти, як Black-stone і KKR.


*****

Хедж-фонди та фонди прямих інвестицій все частіше виходять з ІРО

на фондові біржі

IPO фондів прямих інвестицій стало останнім часом досить модною тенденцією в усьому світі, повідомляє сайт «Корпоративное управление в России». Нещодавно фонд Fortress Investment Group провів IPO на Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE). Це було перше таке IPO у США, і воно викликало значний ажіотаж. Попит перевищив пропозицію в 27 разів, а за перший день торгів акції Fortress Investment Group подорожчали майже на 70%. В 2006 році 19 хедж-фондів і фондів прямих інвестицій розмістили акції на загальну суму $12,4 млрд. (як за відкритою, так і за закритою підпискою), тоді як в 2005 році 10 фондів залучили $1,7 млрд.

Аналогічні процеси починають розвиватися й в Росії. У березні минулого року фонд Aurora Russia Limited, орієнтований на вкладення в російські компанії, що працюють на ринку фінансових та споживчих послуг, залучив на AIM Лондонської фондової біржі приблизно $146 млн. У жовтні минулого року фонд Prosperity Voskhod під управлінням компанії Prosperity Capital Management, що інвестує кошти в цінні папери сировинних компаній, залучив $250 млн. у ході IPO на цьому ж майданчику. В кінці лютого поточного року з IPO на AIM вийшов фонд Prosperity Russia Domestic.
*****

Кошти громадян Росії у ПІФ та НПФ пропонується страхувати за аналогією банківських вкладів

Федеральна служба з фінансових ринків Російської Федерації пропонує створити спеціальний фонд, з якого власникам цінних паперів будуть виплачувати компенсації за внесками при настанні страхових випадків, повідомляє «Российская газета». В результаті, не виключено, що клієнти пайових інвестиційних фондів та недержавних пенсійних фондів незабаром будуть захищені так само, як і вкладники, що довірили свої заощадження банкам. Передбачається, що такий механізм буде діяти на зразок банківської системи страхування внесків. Страхувальниками стануть управляючі компанії. Раніше у ФСФР не виключали, що управління фондом компенсацій вкладникам ПІФ передадуть в Агентство із страхування внесків, оскільки в цієї організації вже є досвід роботи з аналогічними коштами. Необхідність такого захисту викликана зростаючим попитом на паї фондів. Торік обсяг вкладень у пайові фонди склав 40,8 млрд. руб. - у п’ять разів більше, ніж роком раніше. 2007 рік, за оцінками експертів, буде не менш «врожайним». Адже прибутковість на вкладеннях у ПІФ набагато вища, ніж на банківські вклади.

У ФСФР вважають, що відрахування компаній до фонду можуть бути приблизно вдвічі нижчі, тих, які сьогодні банки платять в Агентство із страхування внесків. Зараз банки, що є учасниками системи страхування внесків населення, щокварталу відраховують в Агентство 15% від розрахункової величини внесків на рахунках фізичних осіб. Такий підхід обумовлений тим, що ПІФ є надійнішими за банки. До того ж висока плата збільшить вартість послуг і, відповідно, знизить інтерес інвесторів до інвестиційних фондів. У той же час, якщо компенсаційний фонд для пайовиків ПІФ буде створений цього року, то щоквартальні відрахування до нього можуть скласти більше 320 млн. руб. (активи всіх російських ПІФ зараз дорівнюють близько 433 млрд. руб.). А з врахуванням прогнозів зростання ринку ПІФ, під кінець року страхові відрахування можуть сягнути 500-600 млн. руб.

*****

Російські компанії з управління активами отримають право купувати цінні папери на іноземних біржах

Найближчим часом російські КУА отримають право вкладати активи ПІФ у цінні папери на іноземних біржах, повідомляють «Ведомости». Зараз управляючі компанії можуть купувати активи тільки в тих країнах, з регуляторами яких у ФСФР Росії є угода про обмін конфіденційною інформацією. А таких угод, за винятком Бразилії, поки що немає взагалі. Натомість, регулятор знайшов вихід з цієї ситуації. ФСФР розробила нову редакцію положення про склад та структуру активів фондів, де міститься закритий список «дозволених» бірж. До нього входять такі майданчики: London Stock Exchange, New York Stock Exchange, Euronext (включаючи Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris), American Stock Exchange, Deutsche Boerse, NASDAQ і Hong Kong Stock Exchange. Список бірж був складений після консультацій з управляючими компаніями й, якщо в когось буде необхідність в інструментах, наприклад, Токійської фондової біржі, до положення будуть вноситися зміни.


*****

За останній тиждень Індекс ПФТС знизився на 75,38 пункту
Індекс та обсяги торгів на ПФТС за 02.03.2007 р.

Обсяг

Індекс

ПФТС

Індекс

ПФТС-Cbonds

Індекс ПФТС-Cbonds/TR

49 118 028,30

669,37

99,78

141,62


*****

Чистий доход Національного депозитарію України за підсумками 2006 року знизився на 18 % - до 2,1 млн. грн.

ВАТ «Національний депозитарій України» за підсумками 2006 року одержав 2,1 млн. грн. чистого доходу, що на 466 тис. грн. або на 18 % менше, ніж в 2005 році, повідомляє агентство УНІАН. При цьому довгострокові зобов’язання НДУ на кінець 2006 року склали 3,19 млн. грн., поточні зобов’язання за розрахунками з учасниками - 21,5 млн.грн. Кошти НДУ та їхній еквівалент за підсумками 2006 року склали 21,812,6 млн. грн. Відповідно до порядку денного зборів, серед питань, які акціонери НДУ планують розглянути, буде й питання про результати переговорів правління НДУ із правлінням МФС щодо створення центрального депозитарію.


*****

Протягом січня 2007 року сума державного прямого та гарантованого боргу України зменшилась на 1,37%

Згідно з повідомленням Міністерства фінансів протягом січня 2007 року сума державного прямого та гарантованого боргу України зменшилась у гривневому еквіваленті на 1 101 853,38 тис. грн. (1,37%) або на $218 188,80 тис. в доларовому еквіваленті. При цьому державний прямий зовнішній борг зменшився на 415 080,45 тис. грн. (0,84%) або на $82 194,15 тис. Зменшення державного прямого зовнішнього боргу за січень 2007 року пов’язано в основному з перевищенням виплат з погашення боргу над сумою запозичень. Державний прямий внутрішній борг зменшився на 400 000 тис. грн. (2,41%) або на $79 207,92 тис. Зменшення частки державного прямого внутрішнього боргу спричинене його погашенням без проведення аукціонів з розміщення облігацій внутрішньої державної позики в січні 2007 року. Гарантований борг України зменшився на 286 772,93 тис. грн. (1,99%) або на $6 786,73 тис., що спричинене в основному перевищенням виплат з погашення гарантованого боргу над сумою запозичень.

За станом на 31 січня 2007 року державний прямий та гарантований борг України становив 79 446 668,21 тис. грн. або $15 732 013,49 тис., в тому числі: державний прямий та гарантований зовнішній борг - 63 237 989,84 тис. грн. (79,6% від загальної суми державного прямого та гарантованого боргу) або $12 522 374,21 тис.; державний прямий та гарантований внутрішній борг - 16 208 678,37 тис. грн. (20,4%) або $3 209 639,28 тис. Державний прямий борг України становив 65 298 710,09 тис. грн. (82,2%) або $12 930 437,62 тис. Державний прямий зовнішній борг становив 49 090 997,97 тис. грн. (61,8%) або $9 720 989,68 тис. Державний прямий внутрішній борг становив 16 207 712,12 тис. грн. (20,4%) або $3 209 447,94 тис. Гарантований борг України становив 14 147 958,12 тис. грн. (17,8%) або $2 801 575,87 тис., в тому числі: гарантований зовнішній борг - 14 146 991,87 тис. грн. (17,8%) або $2 801 384,53 тис.; гарантований внутрішній борг - 966,25 тис. грн. або $191,34 тис.

*****

Держкомстат підвищив показник зростання ВВП у 2006 році до 7,1%

Державний комітет статистики України поліпшив показник зростання валового внутрішнього продукту країни за 2006 рік до 7,1% з попереднього показника, який дорівнював 7%. У номінальному виразі ВВП України за минулий рік склав 535 860 млн. грн. Слід нагадати, що в 2005 році номінальний ВВП країни оцінювався в сумі 418 529 млн. грн. При цьому за 2005 рік ВВП України скоротився до 2,6% з 12,1% - в 2004 році.


*****

У лютому 2007 року монетарна база в Україні зменшилася на 2,9%, а грошова маса збільшилася на 2,4%

За інформацією Національного банку України монетарна база у лютому 2007 року зменшилася на 2,9% до 92.7 млрд. грн. (з початку року - зменшилася на 4,6%). Грошова маса у лютому збільшилася на 2,4% до 262,3 млрд. грн. (з початку року - збільшилася на 0,5%). На динаміку монетарних показників у лютому вплинуло збільшення на 23,2% (з початку року - на 52,1%) коштів уряду в національній валюті на рахунках в Національному банку України. Обсяг готівки поза банками у лютому збільшився на 1,6% (з початку року - зменшився на 4,3%) до 71,8 млрд. грн., а питома вага готівки в грошовій масі з початку року зменшилася з 28,7% до 27,4%. В умовах високого рівня ліквідності банківської системи, Національний банк України для забезпечення рівноваги на грошово-кредитному ринку у лютому продовжував проведення мобілізаційних операцій, загальний обсяг яких становив 15,8 млрд. грн. (з початку року – 22,4 млрд. грн.). Обсяги проведених операцій з рефінансування банків були незначними - 74,4 млн. грн. у лютому та 145,7 млн. грн. - з початку року. Середньозважена процентна ставка за операціями з рефінансування у лютому становила 10,49% річних, а з початку року – 9,56%.

Загальний обсяг депозитів у лютому збільшився на 2,1% до 187.7 млрд. грн. (з початку року - збільшилися на 1,8%). Депозити юридичних осіб при цьому у лютому зменшилися на 0,5% до 74 млрд. грн. (з початку року - зменшилися на 4,5%). Депозити фізичних осіб у лютому збільшилися на 3,9% (з початку року - збільшилися на 6,3%) до 113,7 млрд. грн. У лютому депозити фізичних осіб в національній валюті збільшувалися більшими темпами (на 5%), ніж в іноземній (на 2,5%). З початку року вкладення населення в національній валюті збільшилися на 6,9%, в іноземній - на 5,7%. Обсяг кредитних вкладень у лютому збільшився на 4,6% до 256,2 млрд. грн. (з початку року - на 4,5%). Кредити, надані юридичним особам у лютому збільшилися на 4,6% (з початку року - 3,6%) до 172,7 млрд. грн., кредити, надані фізичним особам - на 4,5% (з початку року - на 6,4%) до 83,5 млрд. грн. Середньозважена ставка за кредитами в національній валюті зменшилася з 14,2% у січні до 13,9% у лютому, в той час як в іноземній - збільшилася з 11,4% до 11,7%. Інтегральна ставка за кредитами зменшилася з 13,2% до 13,1%. Середньозважена ставка за депозитами в національній валюті збільшилася з 8% у січні до 8,1% у лютому, в іноземній - зменшилася з 6,3% до 5,8%. Інтегральна ставка за депозитами зменшилася з 7,4% до 7%.

*****

Надходження до загального фонду Державного бюджету за січень-лютий 2007 року склали 107,3% плану

За оперативними даними Державного казначейства України надходження до загального фонду Державного бюджету (з офіційними трансфертами) за два місяці 2007 року склали 16,7 млрд. грн., що становить 107,3% плану, та більше плану на 1,1 млрд. грн. Проти двох місяців минулого року надходження до загального фонду Державного бюджету склали 131,8%. Планові показники надходжень до загального фонду Державного бюджету за січень-лютий 2007 року виконано по 22 регіонах. Державна податкова адміністрація України забезпечила надходження до загального фонду Державного бюджету в сумі 9,1 млрд. грн. Державна митна служба України мобілізувала 6,7 млрд. грн. Виконано планові надходження двох місяців 2007 року по 39 джерелах. Найвагоміші з них: податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів надійшло 5,3 млрд. грн.; податок на додану вартість із ввезених на територію України товарів надійшло 5,8 млрд. грн.; надходження податку на прибуток склали 3,4 млрд. грн.; надходження акцизного збору з вироблених в Україні товарів склали 918,7 млн. грн. Планові показники лютого цього року виконанні на 103,8%. До загального фонду Державного бюджету за лютий надійшло 9,1 млрд. грн. Державна податкова адміністрація України забезпечила надходження до загального фонду державного бюджету в сумі 5,2 млрд. грн., 102,1% виконання плану лютого. Державна митна служба України мобілізувала 3,5 млрд. грн., 105,8% виконання плану лютого.

Складено за матеріалами сайтів Інтернет-агентств та власною інформацією