Новини української асоціації інвестиційного бізнесу 18. 06. 2007 р - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Новини української асоціації інвестиційного бізнесу 02. 04. 1 181.13kb.
Новини української асоціації інвестиційного бізнесу 22. 09. 1 178.3kb.
Новини української асоціації інвестиційного бізнесу 19. 01. 1 121.49kb.
Новини української асоціації інвестиційного бізнесу 25. 05. 1 159.82kb.
Новини української асоціації інвестиційного бізнесу 04. 12. 1 119.69kb.
Новини української асоціації інвестиційного бізнесу 29. 06. 1 214.59kb.
Новини української асоціації інвестиційного бізнесу 05. 03. 1 156.87kb.
Новини української асоціації інвестиційного бізнесу 25. 10. 1 107.45kb.
Новини української асоціації інвестиційного бізнесу 17. 07. 1 175.52kb.
Новини української асоціації інвестиційного бізнесу 07. 05. 1 125.94kb.
Рішення нкцпфр №213 від 19. 02. 2013р. Положення про збір та обробку... 1 142.75kb.
Правила біржової торгівлі на аграрній біржі 1 331.39kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Новини української асоціації інвестиційного бізнесу 18. 06. 2007 р - сторінка №1/1НОВИНИ


Української асоціації інвестиційного бізнесу 18.06.2007 р.)Аналіз діяльності відкритих інвестиційних фондів

за період з 07 по 13 червня 2007 року

Динаміка розвитку фондового ринку на початку літа свідчить, що пора активних відпусток для інвесторів ще не розпочалась. Індекс ПФТС б’є рекорди, поступово оновлюючи свої історичні максимуми, що може бути наслідком або позитивного розвитку національної економіки, або активної підготовки інвесторів до літнього відпочинку. В будь-якому разі ріст індексу ПФТС позитивно впливає на розвиток українського фондового ринку та формування інвестиційного клімату країни.

Активність фондового ринку позначається також на результатах діяльності відкритих інвестиційних фондів, більша частина активів яких розміщена в цінних паперах, що котируються на фондовому ринку. Протягом 7 - 13 червня 2007 року середній показник доходності відкритих ІСІ, представлений приростом чистих активів у розрахунку на один інвестиційний сертифікат, дорівнював 1,66%, а найкраще значення доходності мав “Парекс Український Збалансований фонд" – 2,3%. Цей же фонд показав найкращі результати і за період з 13 травня по 13 червня 2007 року (доходність - 7,99%) при середньо ринковій доходності відкритих фондів на рівні 6,11%, доходності банківських депозитів на рівні 0,94% та мінусовій доходності операцій з дорогоцінними металами (золотом) на рівні -3,7%.Більше інформації на сайті УАІБ: http://www.uaib.com.ua/files/articles/245/34_4.pdf

*****
УАІБ спільно з КІІМ вирішуватиме проблему дефіциту кваліфікованих кадрів для інвестиційного бізнесу

Зростання кількості фінансових компаній у небанківському фінансовому секторі, яке відбувається останнім часом в Україні, виявило дефіцит кваліфікованих кадрів для інвестиційного бізнесу. Додається до цього також відсутність системного підходу до розвитку кадрового потенціалу всередині компаній, недовіра з боку бізнесу до системи освіти та її якості. Регуляторні органи, як правило, підвищують формальні, а не істотні вимоги до підготовки кадрів. На цьому наголосив на щорічному міжнародному форумі «Ринок капіталу України - 2007», який проходив у Києві 14-15 червня 2007 р., головуючий Ради УАІБ Дмитро Леонов.

Значною проблемою є міграція співробітників між різними компаніями, що не сприяє стабілізації ринку та може мати негативний вплив на його розвиток. В Україні, на жаль, відсутні традиції спеціальної підготовки та перепідготовки кадрів для інвестиційного бізнесу на базі вищих учбових закладів, а також система формування учбових планів, які відповідають реальним потребам ринку. Враховуючи це, сьогодні необхідно запровадити системний підхід до підготовки кадрового потенціалу для інвестиційного бізнесу на основі постійної взаємодії ринку із закладами освіти.

За повідомленням ректора КІІМ Ярослава Головка, з метою вирішення зазначених питань Київський інститут інвестиційного менеджменту вже півроку співпрацює з Українською асоціацією інвестиційного бізнесу. На його думку, базовий рівень спеціаліста інвестиційного бізнесу має відповідати міжнародним вимогам. Зараз ведеться робота щодо визнання компаніями-членами УАІБ кваліфікації СІІА (Сертифікований міжнародний інвестиційний аналітик). Поряд із цим, планується запровадити повноцінну підготовку молодих спеціалістів для вітчизняного інвестиційного бізнесу.*****

ДКЦПФР планує прописати в ліцензійних умовах для КУА

вимоги про наявність власного капіталу у розмірі 1 млн.євро

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку планує прописати в ліцензійних умовах для компаній з управління активами (КУА) вимогу про наявність власного капіталу в розмірі 1млн.євро. Про це повідомив журналістам 14 червня 2007 року член ДКЦПФР С.Бірюк. За його словами, ДКЦПФР розраховує, що КУА буде достатньо трьох років для того, щоб привести власний капітал у відповідність з новими вимогами, повідомляє УНІАН.

У відповідноті з існуючими сьогодні правилами, необхідна сума власного капіталу для КУА складає 300 тис.євро.

*****
Вітчизняна біржова та депозитарна системи ще не готові

до здійснення швидких розрахунків

Згідно з інформацією, наведеною на форумі «Ринок капіталу України - 2007» членом ДКЦПФР Сергієм Бірюком, останніми роками вітчизняний фондовий ринок демонструє добрі показники зростання. Якщо в 2003 році обсяги торгів на організованому ринку цінних паперів становили 3,5 млрд. грн., то у 2006 році вони зросли до майже 30 млрд. грн. Індекс ПФТС зростає стрімкими темпами й вже перетнув відмітку у 1 000 пунктів. На українському фондовому ринку значно збільшилися кошти нерезидентів. Це, насамперед, пов’язано із входженням ряду східноєвропейських країн до Європейського Союзу після чого на їхніх фондових ринках відбулося зниження доходності. Така ситуація спонукнула інвесторів цих країн звернути увагу на український ринок.

Можливими ризиками подальшого розвитку С. Бірюк вважає небезпеку виводу з України іноземних активів, що може призвести до падіння ринку, а також переміщення торгівлі цінними паперами провідних вітчизняних емітентів на закордонні фондові майданчики. Сьогодні вітчизняна біржова та депозитарна системи ще не готові до здійснення швидких розрахунків, що вимагає вдосконалення існуючих механізмів. Організатори торгівлі вже почали робити певні кроки у цьому напрямку. Наприклад, ФБ ПФТС оголосила про запровадження біржової технології «ринку заявок». Деякі провідні європейські біржі розглядають можливість виходу на український ринок. Крім того, необхідно вдосконалювати механізми депозитарного обліку цінних паперів, зокрема, запроваджувати нові сучасні програмні продукти, а також сприяти появі на ринку нових фінансових інструментів, цікавих для потенційних інвесторів.

Нині ведеться робота щодо вдосконалення законодавчої бази фондового ринку. Парламент у першому читанні прийняв законопроект «Про акціонерні товариства». На розгляді у Верховній Раді знаходиться проект закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо укладення договорів купівлі-продажу цінних паперів на фондових біржах», метою якого є зосередження обігу акцій українських емітентів, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, підприємств-монополістів та підприємств з державною часткою, на організаційно оформленому ринку цінних паперів. Ведеться робота щодо опрацювання законопроектів «Про систему депозитарного обліку цінних паперів», «Про похідні (деривативи)», а також документа щодо запобігання маніпулюванню на ринку цінних паперів.*****

Уряд затвердив Порядок прийняття рішення щодо проведення додаткових емісій акцій, їх викупу державою або внесення додаткових вкладів до статутних капіталів господарських товариств

Кабінет Міністрів України своєю постановою від 6 червня 2007 р. № 797 затвердив Порядок прийняття рішення щодо проведення додаткових емісій акцій, їх викупу державою або внесення додаткових вкладів до статутних капіталів господарських товариств. Згідно з документом, питання проведення додаткової емісії акцій, викупу цих акцій або внесення додаткових вкладів розглядається суб’єктом управління корпоративними правами, що належать державі у статутних капіталах акціонерного товариства або товариства з обмеженою відповідальністю, у разі, коли це питання ініціюється недержавним власником акцій (часток) відповідного господарського товариства чи органами управління зазначеного товариства та за умови відповідності товариства одному з таких критеріїв: належність до підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави; на загальнодержавному ринку товарів, робіт, послуг товариство є монополістом; виконання плану приватизації (плану розміщення акцій) товариства, пакет акцій якого закріплено (залишено) у державній власності; державна частка в статутному капіталі забезпечує державі право вирішального впливу на господарську діяльність товариства; отримання чистого прибутку протягом двох попередніх років; розміщення акцій товариства на міжнародному фондовому ринку; кількість акцій (часток), що належать державі у статутному капіталі товариства, забезпечує інвестиційну привабливість цього пакета акцій (часток); підприємство займається виробництвом екологічно небезпечної продукції.

Викуп державою акцій додаткових емісій або внесення додаткових вкладів здійснюється в межах призначень, передбачених у Державному бюджеті на відповідні цілі. Кабінет Міністрів України приймає рішення про викуп акцій додаткових емісій або внесення додаткових вкладів у разі наявності коштів у Державному бюджеті. Фонд державного майна подає Міністерству фінансів пропозиції щодо обсягу коштів Державного бюджету, необхідних для викупу державою акцій додаткових емісій або внесення додаткових вкладів.

*****

Минулого тижня на ФБ ПФТС було реалізовано держпакет акцій ВАТ «Укртелеком» розміром 0,07% статутного фонду

Минулого тижня на ФБ ПФТС було реалізовано держпакет акцій ВАТ «Укртелеком» розміром 0,07% статутного фонду за стартовою ціною 15,525 млн. грн. При цьому на торги виставлявся 1%-й пакет акцій «Укртелекома», що був розділений на 41 лот. Усього було придбано 3 лоти. В торгах взяли участь двоє учасників «Concorde Capital» (придбав 1 лот) та «Міленіум Кепітал» (придбав 2 лоти). Стартова ціна 1% акцій ВАТ склала 215,351 млн. грн., а стартова ціна однієї акції - 1,15 грн. (номінальна ціна однієї акції – 0,25 грн.).*****

Державна іпотечна установа завершила розміщення облігацій серій «А», «B», «C», «D», «E» з дохідністю 9,4% річних на загальну суму 275 млн. грн.

На початку червня 2007 р. Державна іпотечна установа достроково закінчила розміщення облігацій серій «А», «B», «C», «D», «E» у зв’язку з повним розміщенням запланованого обсягу зазначених серій та надходженням повної оплати по них, повідомляє сайт ДІУ. Результати розміщення зареєстровані ДКЦПФР та видані Свідоцтва про реєстрацію випуску зазначених серій облігацій. Загальна номінальна вартість, на яку здійснено розміщення, складає 275 млн. грн. Єдина доходність, за якою були розміщені облігації зазначених серій, склала 9,4% річних. Фактична сума від розміщення облігацій дорівнювала 283,1 млн. грн. Залучені кошти будуть спрямовані на рефінансування банків-первинних кредиторів, з метою здешевлення кредитів для населення, збільшення частки кредитів виданих у національній валюті та вирішення проблеми доступності житла.


*****

Міжвідомча комісія з питань протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств створила групу «швидкого реагування» на рішення судових органів

На початку червня відбулося чергове засідання Міжвідомчої комісії з питань протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств, повідомляє сайт Міністерства фінансів. Сьогодні Комісія проводить активну роботу щодо об’єктивного з’ясування усіх ситуацій, пов’язаних із рейдерством та неправомірними рішеннями суддів. Більшість запитів, які розглядались на черговому засіданні, ініційована народними депутатами. Загалом на розгляді Міжвідомчої комісії зараз знаходиться більше 160 заяв.

Задля своєчасного запобігання протиправному поглинанню та захопленню підприємств під час засідання було запропоновано створити групу «швидкого реагування» для правової оцінки рішень тих суддів, які беруть участь у рейдерстві шляхом винесення незаконних рішень, ухвал та постанов. До цієї аналітичної групи будуть входити представники: Комітету Верховної Ради України з питань правосуддя; Міністерства юстиції; Вищої ради юстиції; Міністерства внутрішніх справ; Прокуратури.

Пропонується, що Комітет Верховної Ради України з питань правосуддя спільно із Міністерством юстиції проводитиме перевірку правомочності рішень суддів, потім, в разі виявлення порушень, звертається до Вищої ради юстиції, а та, в свою чергу, передає матеріали до Прокуратури.*****

Фонд держмайна переніс строки приватизації 10 обленерго

на липень-грудень 2007 року

Фонд державного майна вніс зміни до затвердженого на початку квітня помісячного плану-графіку виставлення на продаж у 2007 році пакетів акцій, виключивши з нього, зокрема, 10 обленерго, а також ряд інших підприємств, повідомляє агентство УНІАН. Як зазначають у ФДМУ, підприємства виключені із плану-графіка у зв’язку з тим, що їхня приватизація не може відбутися у визначені даним планом строки й швидше за все буде перенесена на липень-грудень. З переліку, зокрема, виключені пакети акцій таких обленергокомпаній: «Волиньобленерго», «Львівобленерго», «Закарпаттяобленерго», «Черкасиобленерго», «Вінницяобленерго», «Чернівціобленерго», «Одесаобленерго», «Дніпрообленерго», «Донецькобленерго», «Крименерго».


*****

NYSE Euronext планує розширити свою присутність в Україні

За інформацією виконавчого директора біржової групи NYSE Euronext Мартіни Шарбоньє, NYSE Euronext планує розширити свою присутність в Україні, повідомляє агентство УНІАН. За її словами, сьогодні в Україні працюють два представники NYSE Euronext, однак офіційного представництва групи поки що не відкрито. NYSE Euronext розглядає український ринок як надзвичайно привабливий, і, в першу чергу, йдеться про залучення українських компаній до розміщення цінних паперів на її торговельних площадках. Сьогодні українські компанії проявляють зацікавленість до розміщення на NYSE Euronext, однак говорити про якісь конкретні результати поки ще рано.

Слід нагадати, що NYSE Euronext - це холдингова компанія, створена через об’єднання NYSE Group, Inc. та Euronext N.V. Вона розпочала торгівлю в Парижі й Нью-Йорку на початку квітня 2007 року. NYSE Euronext оперує найбільшою у світі біржовою групою й пропонує найрізноманітніший набір фінансових продуктів та послуг. Загальна капіталізація компаній, зареєстрованих на NYSE Euronext, наприкінці І кварталу 2007 року сягнула $28,5 трлн. Середній щоденний обсяг торгів на майданчиках групи становить приблизно $115 млрд. NYSE Euronext забезпечує торги для більш ніж 4 000 компаній з 55 країн, її клієнтами є 79 зі 100 найбільших світових компаній.
*****

Депозитарій «МФС» завершив 2006 рік із чистим прибутком 1,1 млн. грн.

Провідний український депозитарій ВАТ «Міжрегіональний фондовий союз» завершив 2006 рік із чистим прибутком 1,112 млн. грн. у порівнянні зі збитком 0,061 млн. грн. - у 2005 році, повідомляє «Інтерфакс-Україна». Згідно з річним звітом депозитарію, його чистий дохід торік зріс на 57,3% - до 7,559 млн. грн., тоді як в 2005 році зростання чистого доходу становило 55,3%, в 2004 році - 46,8%, в 2003 році - 36,1%. Весь виторг у 2006 році МФС принесло надання депозитарних послуг. Торік депозитарій збільшив кількість відкритих рахунків зберігачам на 14,7%, або на 24, - до 187, емітентам - на 34,2%, або на 503, до 1 974, кількість випусків цінних паперів, що обслуговуються, у бездокументарній формі - на 45,3%, або на 833, до 2 673. Активи, які обслуговує МФС, в 2006 році збільшилися на 53,5% до 126,1 млрд. грн.

Статутний фонд депозитарію становить 4,365 млн. грн. Найбільшими його акціонерами є технічний центр ПФТС - 9,943%, ЗАТ «Перший український міжнародний банк» - 6,25%, ВАТ «Державний ощадний банк України» - 6,25%, ТОВ «Інвестиційна компанія «Бізнес-інвест» - 6,25%, АКБ «Укрсоцбанк» - 5,97%, ЗАТ «Приватбанк» - 5,97%, ВАТ «Морський транспортний банк» - 5,68%. До кінця 2006 року МФС був єдиним депозитарієм в Україні, що здійснював комерційні депозитарні функції, однак восени 2006 року другу ліцензію на їхнє надання одержав Національний депозитарій України.

У поточному році МФС очікує зростання кількості клієнтів-зберігачів приблизно на 5 установ, а емітентів - на 400-500. Це дозволить йому збільшити обсяги реалізації депозитарних послуг на 40-50% і знову завершити рік із прибутком. При цьому основними напрямками розвитку в 2007 році у депозитарії вважають запровадження віддаленого доступу депонентів через Інтернет та механізму розрахунків «поставка проти платежу», а також розвиток системи електронного взаємообміну з реєстроутримувачами.


*****

ФСФР Росії має намір поділити інвесторів на простих та кваліфікованих

Федеральна служба з фінансових ринків Російської Федерації має намір поділити інвесторів на простих та кваліфікованих, повідомляє РБК daily. Відповідні механізмі передбачені у проекті змін до закону «Про інвестиційні фонди», який знаходиться на розгляді у Державній Думі та має бути прийнятий найближчим часом. Згідно з документом кваліфікованими інвесторами є: брокери, дилери та керуючі; кредитні установи; акціонерні інвестиційні фонди; управляючі компанії інвестиційних фондів та недержавних пенсійних фондів; страхові організації; НПФ; Банк Росії; Агентство зі страхування вкладів; міжнародні фінансові організації. Фізичні та юридичні особи, які не є кваліфікованими інвесторами, можуть бути визнані такими, за умови, якщо вони відповідають вимогам регулятора ринку цінних паперів. При цьому у ФСФР зазначають, що такий підхід відповідає міжнародній, зокрема, європейській практиці.


*****

Найвища доходність пайових інвестиційних фондів Казахстану у травні 2007 року становила 7,61%, а з початку року - 16,03%

Станом на початок червня 2007 року в Казахстані функціонувало 12 пайових інвестиційних фондів. З них, 8 інтервальних та 4 відкритих фонди, повідомляє сайт Investfunds.kz. Найвищу доходність у травні (7,61%) продемонстрував інтервальний фонд «Насип» під управлінням компанії «Алматы Инвестмент Менеджмент». Серед відкритих фондів найвища доходність (1,71%) була зафіксована у фонда «Навигатор-Облигации и денежный рынок» під управлінням компанії «Дельта-инвест». З початку року найвищу доходність (16,03%) має інтервальний фонд «Фаворит» під управлінням компанії «REAL-INVEST.kz». Серед відкритих фондів лідирує фонд «Казына» під управлінням компанії «Алматы Инвестмент Менеджмент» з доходністю 6,66%. Найнижча від’ємна доходність у травні (0,73%) зафіксована в інтервального фонду «БТА Доходный» під управлінням компанії «ТурамАлем Секьюритис», а з початку року найнижчу доходність (3,91%) має відкритий фонд «Навигатор-Облигации и денежный рынок» під управлінням компанії «Дельта-инвест».*****

За останній тиждень Індекс ПФТС зріс на 95,1 пункту
Індекс та обсяги торгів на ПФТС за 15.06.2007 р.

Обсяг

Індекс

ПФТС

Індекс ПФТС-Cbonds

Індекс ПФТС-Cbonds/TR

240 559 601,1

1 045,09

101,15

147,43


*****

У січні-травні 2007 року зростання ВВП України становило 7,9%,

а у травні - 7,7%

У січні-травні 2007 року порівняно з відповідним періодом попереднього року зростання реального валового внутрішнього продукту України становило 7,9%, а у травні - 7,7%, повідомляє Державний комітет статистики. Номінальний ВВП за орієнтовною оцінкою за січень-травень склав 232 509 млн. грн., а за травень - 51 892 млн.грн. Індекс-дефлятор ВВП у січні-травні дорівнював 115,2%. Зростання ВВП у січні-травні поточного року порівняно з відповідним періодом минулого року на 7,9% відбулось в основному за рахунок збільшення валової доданої вартості у торгівлі - на 15,5%, переробній промисловості - на 13,8%, будівництві - на 11,5%.


*****

Зростання промислового виробництва України у травні 2007 року склало 9,9%, а за січень-травень - 12,1%

Зростання промислового виробництва у травні 2007 року до травня 2006 року склало 9,9%, а за січень-травень - 12,1%, повідомляє Міністерство економіки України. При цьому зростання обсягів виробництва у травні порівняно з квітнем поточного року становило 2%. У травні 2007 року (до травня 2006 року) значні темпи зростання обсягів виробництва демонструвало машинобудування (23,9%), перш за все, виробництво транспортних засобів (автомобілі легкові, крани та екскаватори). Зростання випуску легкових автомобілів пов’язано із збільшенням доходів населення і доступністю банківських кредитів. У травні високі темпи зростання також продемонстрували: оброблення деревини та виробництво виробів з деревини (21,1%); виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції (18,3% за рахунок суттєвого зростання обсягу будівельних робіт); харчова промисловість (12,6%); металургія (10,3%). В той же час, у цілому ряді секторів промисловості поліпшення показників в основному відбувається завдяки зростанню цін, а не за рахунок збільшення реального випуску продукції.*****

У січні-квітні 2007 року від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі України становило $2 978,1 млн.

Згідно з даними Державного комітету статистики за січень-квітень 2007 року експорт товарів з України склав $14 793,8 млн., імпорт - $17 771,9 млн. Порівняно з відповідним періодом минулого року експорт збільшився на 35,3%, імпорт - на 35,9%. Від’ємне сальдо становило $2 978,1 млн. (у січні-квітні 2006 року - $2 137,1 млн.). Коефіцієнт покриття експортом імпорту складав 0,83 (у порівняному періоді 2006 року - 0,84).

Зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами зі 187 країн світу. Обсяги експортних поставок до країн СНД становили 35,8% від загального обсягу експорту, Європи - 32,3% (у тому числі до країн Європейського Союзу - 30,3%), Азії - 20,4%, Африки - 6%, Америки - 5,5%. Імпорт з країн СНД становив 46,5% від загального його обсягу, Європи - 35,7% (у тому числі з країн Європейського Союзу - 34,4%), Азії - 13,5%, Америки - 3,3%, Африки - 0,8%, Австралії і Океанії - 0,2%.

У порівнянні з січнем-квітнем 2006 р. збільшились обсяги експорту товарів до країн СНД (у 1,6 раза), Австралії і Океанії (на 43,2%), Європи (на 37,6%, у тому числі до країн Європейського Союзу - на 34,9%), Африки (на 15,5%), Азії (на 14%). Експортні поставки до Америки залишились на рівні січня-квітня 2006 року. При цьому збільшились обсяги імпортних надходжень в Україну з країн Азії (на 47,2%), Америки (на 41,3%), Європи (на 38,5%, у тому числі з країн Європейського Союзу на 38,9%), країн СНД (на 31,7%), Австралії і Океанії (на 20,7%). Майже на рівні минулорічних обсягів залишився імпорт з країн Африки (зменшення на 0,2%). Найбільші обсяги експортних поставок за січень-квітень 2007 року здійснювались до Російської Федерації - 25,2% від загального обсягу експорту, Туреччини - 7,4%, Італії - 6,7%, Німеччини - 3,6%, Польщі - 3,5%, Білорусі - 3% та Угорщини - 2,4%. Найбільші імпортні надходження здійснювались з Російської Федерації - 29,1%, Туркменістану - 10,5%, Німеччини - 8,8%, Китаю - 4,9%, Польщі - 4,4%, Казахстану - 3%, Італії - 2,6%.


Підготовлено за матеріалами сайтів Інтернет-агентств та власною інформацією