Новини української асоціації інвестиційного бізнесу 23. 01. 2012 р - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Новини української асоціації інвестиційного бізнесу 23. 01. 2012 р - сторінка №1/1


НОВИНИ


Української асоціації інвестиційного бізнесу 23.01.2012 р.

.2011 р.)

УАІБ: Огляд діяльності публічних ІСІ в Україні

(відкриті, інтервальні, закриті фонди) за грудень 2011 р.

У грудні український ринок цінних паперів продемонстрував значну негативну динаміку.

Індекс українських акцій знизився на 9,59% з 1 582,23 до 1 430,55 пунктів станом на 29.12.2011. Лідерами обігу в грудні стали акції "Центренерго", обсяг торгів якими склав 107,43 млн. грн, на другому місці – "Алчевський металургійний комбінат" - 86,54 млн. грн, замикає трійку "Укрнафта" – 85,93 млн. грн. Частка зазначених цінних паперів в обороті склала 18,96%, 15,28% і 15,17% відповідно.

Індекс ПФТС знизився на 11,22% з 600,18 до 532,85 пунктів станом на 29.12.2011. За підсумками грудня у рейтингу пайових цінних паперів першого котирувального списку кращими стали акції Укрсоцбанку. У другому котирувальному списку – акції Дніпроенерго. Найдинамічнішими у торгах цінними паперами ІСІ другого котирувального списку виявилися акції «ЗНВКІФ «ЮНІВЕРСУМ». У рейтингу корпоративних облігацій другого котирувального списку лідирували облігації ПАТ «Дельта Банк» (серія T), муніципальних – облігації Вінницької міської Ради (серія F). У секторі торгів ОВДП визнані кращими облігації Міністерства фінансів України – UA4000108823 з погашенням 29 січня 2014.

За даними УАІБ, ВЧА 39 відкритих ІСІ станом на 29.12.2011 р. склала 215,98 млн. грн. Відповідно до показників 38-ми фондів, щодо яких наявна інформація на кінець попереднього місяця, загальне зменшення чистих активів становило -9,58 млн. грн., -4,27%. Динаміка у грудні хоча і залишилася низхідною та показник покращився більш ніж у два рази у порівнянні з минулим місяцем (-19,98 млн. грн., -7,84%).

Зміни були спричинені розширенням 3-ох фондів із сукупним приростом ВЧА 0,27 тис. грн. і чистим притоком у 5-ти ІСІ, що залучили додатково 0,55 млн. грн. 35 фондів показали негативну динаміку з сукупним зменшенням ВЧА на 9,61 млн. грн. і чистим відтоком у 21-му ІСІ, що втратили 6,69 млн. грн. інвестиційних коштів вкладників.

Сукупний чистий відтік у грудні склав -9,58 млн. грн., хоча більш ніж удвічі кращий у порівнянні з листопадом (-23,65 млн. грн.). Таким чином, сектор відкритих ІСІ показав уповільнення низхідної динаміки залучення інвестиційних коштів вкладників та негативної тенденції зниження вартості чистих активів.

Основні зміни у чистих активах відкритих ІСІ у грудні:

Зростання:

«Райффайзен Акції» (+11,82 млн. грн., +0,66%) – показав чистий притік +0,19 млн. грн., завдяки додатковому розміщенню 658 сертифікатів (+10,88% кількості в обігу порівняно з початком місяця);

«УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (+8,29 млн. грн., +0,65%) – нульовий чистий притік, приріст відбувся завдяки переоцінці вартості активів;

«Тройка Діалог Облігації» (+6,84 тис.грн., +0,53%) – приріст було зафіксовано завдяки зростанню вартості портфеля, незважаючи на чистий відтік 5,30 тис. грн., за рахунок викупу 5 сертифікатів (-0,41%).

Зменшення:

«ОТП Класичний» (-2,84 млн. грн., -4,40%) – показав чистий відтік -3,40 млн. грн. за рахунок викупу 2 667 сертифікатів (-5,25%);

«Парекс Український Збалансований фонд» (-1,07 млн. грн., -6,02%) – чистий відтік склав -0,54 млн. грн. через викуп 45 310 сертифікатів (-3,09%);

«СЕБ Фонд Облігаційний» (-0,81 млн. грн., -7,46%) – показав чистий відтік -0,94 млн. грн. за рахунок викупу 546 сертифікатів (-8,67%).

Список основних гравців сектору у грудні не зазнав змін. Першість серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «ОТП Класичний» (28,60% сукупної ВЧА, 61,65 млн. грн.), другу сходинку – фонд «КІНТО-Класичний» (13,88%, 29,92 млн. грн.). Третє місце посів «Парекс Український Збалансований фонд» (7,77%, 16,76 млн. грн.). Четверту позицію втримав фонд «Райффайзен грошовий ринок» (6,22%, 13,41 млн. грн.), залишивши «СЕБ фонд облігаційний» (4,66%, 10,04 млн. грн.) позаду, який, відповідно, замикає Топ-5.

Діапазон доходності відкритих фондів у грудні був майже тотожний діапазону листопада (12,5 та 12 відсоткових пунктів відповідно) і знаходився в інтервалі від -9,94% до +2,50%. Середня доходність була від’ємною і склала -3,67%. Такий показник є набагато нижчим за відповідний показник листопада (+2,72%). Лише 6 фондів продемонстрували позитивні результати, 32 фонди - негативні, при чому від’ємні показники значно перевищували додатні.

Серед лідерів за доходністю варто відзначити фонди: «Райффайзен грошовий ринок» (+2,50%), «СЕБ Фонд Облігаційний» (+1,33%), «Тройка Діалог Облігації» (+0,94%).

Найбільш негативну динаміку зміни вартості вкладень показали портфелі фондів: «Тройка Діалог Акції» (-9,94%), «АРТ Індексний» (-9,75%), «Райффайзен Акції» (-9,22%).

Загалом, грудневі показники обсягу інвестованих коштів та вартості чистих активів свідчать про те, що сектор відкритих ІСІ, залишаючись у червоній зоні, спромігся покращити свої результати з обох параметрів більш ніж вдвічі. Щодо зростання вартості вкладень – ситуація дещо менш оптимістична. Так, після підйому у листопаді, крива доходності опустилася нижче нульової позначки.

Огляд інтервальних ІСІ за грудень включає 11 фондів, чисті активи яких на 29.12.2011 р., за даними УАІБ, дорівнюють 45,53 млн. грн. Відповідно до показників цих фондів, сукупна ВЧА зменшилася на 1,32 млн. грн. (-2,81%). У порівнянні з листопадом (+0,94 млн. грн., +1,60%) такий показник є набагато нижчим.

Лише 1 ІСІ показав розширення із сукупним приростом ВЧА 0,06 млн. грн. Чистий притік було зафіксовано у 2-ох ІСІ, що залучили додатково 0,56 млн. грн. 10 фондів показали низхідну динаміку з сукупним зменшенням ВЧА на 1,38 млн. грн. і чистим відтоком у 2-ох ІСІ, з яких інвесторами було вилучено 0,08 млн. грн. Сукупний чистий притік у грудні склав +0,49 млн. грн. – значно вищий результат, ніж у листопаді (-0,77 млн. грн.).

Основні зміни у чистих активах інтервальних ІСІ у грудні:


Зростання:

«Прем'єр Фонд Дохід та Зростання» (+0,06 млн. грн., +3,06%) – нульовий чистий притік.

Зменшення:

«Платинум» (-0,73 млн. грн., -3,80%) – чистий притік +0,32 млн. грн. відбувся завдяки додатковому розміщенню 1 114 сертифікатів (+1,69% кількості в обігу порівняно з початком місяця); «ТАСК Український Капітал» (-0,25 млн. грн., -2,41%) – рух інвестиційних коштів відсутній; «Збалансований фонд «Паритет» (-0,13 млн. грн., -8,92%) – показав чистий відтік -0,07 млн. грн., через викуп 60 сертифікатів (-4,91%). Основною причиною зниження вартості чистих активів була глобальна низхідна тенденція вітчизняного фондового ринку.

Діапазон доходності інтервальних фондів у грудні був не дуже широким і коливався в інтервалі від -8,78% до 3,06% (12 в.п.), хоча помітно ширший ніж інтервал минулого місяця 7,5 в.п. Середня доходність інтервальних фондів змінилася на від’ємну і склала -3,16%, що набагато нижче, ніж аналогічний показник у листопаді +2,57%.

Лише 1 фонд продемонстрував позитивні результати – фонд «Прем'єр Фонд Дохід та Зростання» (+3,06%), решта 10 – негативні. Найбільшого зменшення вартості вкладень зазнали фонди: «Аурум» (-8,78%), «ФЕНІКС - класичний» (-7,38%), «Платинум» (-5,40%).

Таким чином, динаміка сектору інтервальних ІСІ у грудні була різноспрямованою – притік інвестицій на тлі негативної динаміки зростання ВЧА.. Середня доходність – від’ємна, проте значно краща ніж показники доходності основних індексів країни.

Аналіз закритих ІСІ у грудні включає 10 фондів, вартість чистих активів яких на 29.12.2011 склала 31,30 млн. грн. Відповідно до показників цих фондів сукупна ВЧА зменшилася на 1,41 млн. грн., -4,32%, такий результат є набагато менш оптимістичним, ніж у попередньому місяці (+2,64 млн. грн., +3,65%).

Зміни були спричинені розширенням 1-го фонду, що показав приріст ВЧА у розмірі 0,05 млн. грн., за рахунок переоцінки вартості інвестиційних інструментів, і незначним чистим притоком у 1-му ІСІ, що залучив додатково 0,29 млн. грн. 10 фондів показали негативну динаміку з сукупним зменшенням ВЧА на 1,41 млн. грн., та незначним чистим відтоком у одному ІСІ, що склав -0,05 млн. грн. Сукупний чистий притік сектору закритих ІСІ склав +0,24 млн. грн. – аналогічний результат у порівнянні з листопадом.

Серед найпомітніших змін у чистих активах закритих ІСІ у грудні:

Зростання:

«УНІВЕР.УА/Скiф: Фонд Нерухомостi» (+0,05 млн. грн., +4,47%) – нульовий чистий притік.

Зменшення:

«Преміум-фонд Металургія-Машинобудування» (-0,33 млн. грн., -5,07%), «Індекс Української Біржі» (-0,29 млн. грн., -10,08%), «АнтиБанк» ( 0,23 млн. грн., -5,87%) – нульовий чистий відтік.

Діапазон доходності закритих фондів у грудні був не дуже широким і знаходився в інтервалі від -10,60% до 4,47% (15 в.п.).

Середня доходність сектору закритих фондів занурилася глибоко в червону зону (-5,58%), після нетривалого панування позитивної динаміки у листопаді (+2,24%).

Лише 1 фонд продемонстрував позитивні результати, 9 – негативні. В цілому від’ємні показники значно перевищували додатні.

Найкращий результат за доходністю показав фонд: «УНІВЕР.УА/Скiф: Фонд Нерухомостi» (+4,47%).

Найбільшому впливу низхідної тенденції зміни вартості вкладень піддалися фонди: «Перший золотий» (-10,60%), «Індекс Української Біржі» (-10,08%), «ФЕНІКС» (-9,19%).

Загальна картина проаналізованих 10-ти закритих ІСІ у грудні виглядала доволі негативною – зменшення вартості чистих активів та значна від’ємна доходність. Полегшував ситуацію лише незначний притік додаткових інвестиційних коштів.


*****
Президент України підписав закон «Про внесення змін до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення»

Президент України підписав закон «Про внесення змін до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» (№4225-VI), прийнятий парламентом наприкінці грудня минулого року. Документ спрямований на захист прав учасників системи недержавного пенсійного забезпечення та створення більш ефективних умов для роботи з пенсійними активами. Законом передбачені зміни та доповнення до закону «Про недержавне пенсійне забезпечення» з метою приведення його у відповідність до Цивільного кодексу, закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності», податкового законодавства. Змінами також передбачається впорядкування діяльності недержавних пенсійних фондів з урахуванням специфіки різних видів пенсійних фондів, врегульовуються окремі неузгодженості щодо відносин між учасниками та вкладниками недержавних пенсійних фондів і радами недержавних пенсійних фондів.

*****
НКЦПФР змінить вимоги до осіб, які провадять діяльність з управління активами пенсійних фондів

НКЦПФР на своєму черговому засіданні схвалила рішення «Про затвердження змін до Положення про вимоги до осіб, що здійснюють професійну діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) щодо складу та структури активів недержавних пенсійних фондів, якими вони управляють» та «Про затвердження змін до Положення про порядок заміни особи, яка провадить діяльність з управління активами пенсійного фонду», повідомляє прес-служба Комісії.

Як зазначила начальник управління спільного інвестування Комісії Оксана Симоненко, керуючись необхідністю внесення змін та доповнень до зазначених Положень у зв’язку з набуттям чинності законом «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи», яким внесено відповідні зміни до закону «Про недержавне пенсійне забезпечення», регулятор ставив за мету покращення державного регулювання та контролю в частині дотримання вимог законодавства особами, що здійснюють професійну діяльність з управління активами недержавних пенсійних фондів, щодо напрямів інвестування пенсійних активів та щодо розміру середньозваженого показника зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів фонду.

Проект одного з регуляторних актів встановлює кількісні та якісні зміни вимог до осіб, які здійснюють професійну діяльність з управління активами інституційних інвесторів, щодо складу та структури активів недержавних пенсійних фондів, якими вони управляють. Такі зміни стосуються вимог до структури пенсійних активів на початковому етапі (у межах вісімнадцяти місяців). Крім того, змінені відсотки та умови дозволених інвестицій пенсійних активів у банківські депозити, іпотечні цінні папери, банківські метали тощо.

Іншим документом установлюється вимога до осіб, що здійснюють професійну діяльність з управління активами пенсійних фондів, в частині дотримання ними розміру середньозваженого показника зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів фонду, при порушенні якої за ініціативою ради фонду провадиться дострокове розірвання договору про управління активами. Так, у разі зменшення протягом року більш як на 20% середньозваженого показника зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів фонду та/або більш як на 10% середньозваженого показника зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів накопичувальної системи пенсійного страхування, за пенсійними активами, які перебували в управлінні особи (осіб), що провадить (провадять) діяльність з управління активами пенсійного фонду, якщо таке зменшення не обумовлено об’єктивними змінами на фінансовому ринку, за ініціативою ради фонду провадиться дострокове розірвання договору про управління активами.

За словами пані Симоненко, прийняття даних проектів регуляторних актів сприятиме підвищенню ефективності та прозорості діяльності компаній з управління активами пенсійних фондів, зниженню ризиків втрати та знецінення пенсійних активів, покращенню державного регулювання та контролю у цій сфері.


*****
Міністерство фінансів у грудні 2011 року здійснило розміщення ОВДП в національній валюті на суму 3 млрд. грн. (за 2011 рік - на суму 28,9 млрд. грн.) та в іноземній валюті - на суму $0,4 млрд.

У грудні 2011 року Міністерство фінансів уперше здійснило розміщення облігацій внутрішньої державної позики як в національній, так і в іноземній валюті на загальну суму 3 млрд. грн. та $0,4 млрд. відповідно, повідомляє сайт НБУ. Середньозважена доходність за ОВДП в національній валюті під час первинного розміщення становила 10,1%, а в іноземній валюті - 8,9%.

У січні-грудні 2011 року Мінфін здійснило розміщення ОВДП в національній валюті на загальну суму 28,9 млрд. грн., а з урахуванням зобов’язань, випущених для збільшення статутного капіталу АТ «Ощадбанк», ПАТ АБ «Укргазбанк» та НАК «Нафтогаз України», - на суму 50,3 млрд. грн. Середньозважена доходність за ОВДП (з урахуванням зобов’язань, випущених для збільшення статутного капіталу АТ «Ощадбанк», ПАТ АБ «Укргазбанк» та НАК «Нафтогаз України») за 2011 рік становила 9,2%.

Погашення та сплата доходу за ОВДП здійснювалися своєчасно і в повному обсязі, який за минулий рік дорівнював 47,6 млрд. грн., у тому числі основний борг - 32 млрд. грн., сплата доходу - 15,6 млрд. грн.

За станом на початок січня 2012 року загальний обсяг ОВДП за сумою основного боргу, які знаходилися у обігу, становив 157,64 млрд. грн. З них, облігації обсягом 84,32 млрд. грн. перебували у власності НБУ, обсягом 58,18 млрд. грн. - у власності банків, обсягом 4,45 млрд. грн. - у власності нерезидентів, обсягом 10,68 млрд. грн. - у власності інших структур.
*****
У 2011 році за програмою ДІУ було надано 290 іпотечних кредитів,

із них 130 у грудні

Державна іпотечна установа після поновлення з 1 липня 2011 року активних операцій з рефінансування іпотечних кредитів на вторинному ринку житла придбала у банків-партнерів 290 іпотечних кредитів на суму понад 76 млн. грн., повідомляє прес-служба ДІУ. Сьогодні кількість банків-партнерів Установи дорівнює 111.

Найбільша активність та зацікавленість фінансовим ресурсом ДІУ з боку банків-партнерів спостерігалася у кінці минулого року. У грудні ДІУ придбала у банків-партнерів 130 іпотечних кредитів, що складає майже 45% від загальної кількості кредитів, рефінансованих Установою у 2011 році.

Основна умова співпраці банків-партнерів з ДІУ полягає у тому, що вони повинні видавати кредити громадянам України за фіксованою ставкою, яка не перевищує 15% річних у гривні, строком до 30 років. При цьому ДІУ рефінансує банки-партнери за ставкою 11% річних у гривні.


*****
У 2011 році кількість ІРО на європейських фондових біржах зросла на 13%, а обсяг залучених коштів - на 0,8%

Згідно з інформацією компанії PricewaterhouseCoopers, в ІV кварталі 2011 року на європейських ринках було здійснено 78 ІРО, у результаті яких залучено 866 млн. євро. Експерти зазначають, що незначна активність компаній щодо проведення публічних розміщень пояснюється несприятливими ринковими умовами та триваючою економічною нестабільністю в Єврозоні. Емітенти як і раніше бажають залучати кошти шляхом проведення публічних розміщень, проте волатильність ринків лякає та відштовхує потенційних інвесторів.

У цілому за весь минулий рік на фондових біржах Європи відбулося 430 ІРО на загальну суму 26 491 млн. євро. Таким чином, кількість проведених угод зросла на 13% у порівнянні з 2010 роком (380 ІРО), а обсяг залучених коштів - на 0,8% (показник 2010 року становив 26 286 млн. євро).

У 2011 році Європа посіла друге місце після Китаю серед світових ринків за показником обсягу залучених коштів. Зокрема, на китайському ринку (який представлений фондовими біржами Гонконгу, Тайваню, Шанхаю та Шенгеню) торік було здійснено 420 ІРО на загальну суму 57 377 млн. євро. На відміну від країн Європи, показники Китаю виявилися меншими за результати попереднього року (490 ІРО й 98 624 млн. євро), навіть незважаючи на той факт, що майданчик Гонконгу активно залучає компанії з інших країн.

Аналогічне падіння спостерігалося й на ринку США. Попри здійснення ряду крупних угод в першій половині 2011 року, за підсумками року країна посіла лише третє місце у світі - на її біржах було проведено 134 розміщення й залучено 25 581 млн. євро. Такі показники були меншими за результати 2010 року - 168 ІРО й 29 556 млн. євро.

У ІV кварталі 2011 року на європейських ринках найкрупнішими за обсягом залучених коштів були ІРО компаній Polymetal International PLC - 421 млн. євро, Bilfinger Berger Global Infrastructure SICAV SA - 251 млн. євро, Damille Investment II Ltd - 63 млн. євро, Hagar hf. - 31 млн. євро, Secure Trust Bank PLC - 21 млн. євро. Ці п’ять емітентів у цілому залучили 787 млн. євро, що становить 91% від загальної кількості коштів, залучених у жовтні-грудні 2011 р. на всіх європейських ринках. Причому чотири компанії розмістили акції на лондонському майданчику.

Лідерами за обсягом залучених коштів серед фондових бірж Європи були London Stock Exchange (Великобританія) – 806 млн. євро, міжнародна група бірж NASDAQ OMX – 31 млн. євро та Warsaw Stock Exchange (Польща) – 15 млн. євро. Польський майданчик посів перше місце за кількістю розміщень (42 ІРО), які відбулися переважно на альтернативному ринку NewConnect. За ним ідуть London Stock Exchange - 17 ІРО та група бірж NASDAQ OMX – 11 ІРО.

У жовтні-грудні найбільша активність щодо укладання угод ІРО, як і у попередніх місяцях, спостерігалася в секторі промислових товарів та послуг (19 розміщень). До провідних галузей за кількістю угод також належали технологічний сектор (12 ІРО), сектор фінансових послуг (7 ІРО). По чотири розміщення здійснили компанії з нафтогазового сектору, гірничої промисловості, охорони здоров’я.

На думку експертів, 2012 рік буде вдалим для європейських фондових ринків, кількість ІРО та обсягів залучених коштів зростатиме. Проте значної активізації слід очікувати не раніше другої половини року. Фахівці поки не можуть спрогнозувати, коли відбудеться остаточне відновлення ринку ІРО Європи й наближення до рекордних докризових показників. Компанії, які бажають здійснити розміщення в поточному році, мають бути повністю підготовленими й здатними показати себе перед інвесторами з найкращого боку.
*****
За минулий тиждень Індекс ПФТС знизився на 5,61 пункту, а Індекс українських акцій - зріс на 35,92 пункту
Індекс та обсяги торгів на ПФТС за 20.01.2012 р.

Обсяг торгів,

грн.

Індекс

ПФТС

251 289 706

535,08


Індекс українських акцій та обсяги торгів на «Українській біржі»

за 20.01.2012 р.

Обсяг торгів,

грн.

Індекс

українських акцій

140 601 278

1 438,48


*****
Грошова маса в Україні в грудні 2011 року збільшилася на 4,5% (з початку року - на 14,2%), а монетарна база - на 3,8% (з початку року - на 6,3%)

Згідно з даними Національного банка ситуація на грошово-кредитному ринку протягом грудня залишалася стабільною та прогнозованою. Грошово-кредитна політика була адекватна макроекономічним процесам у країні, що дозволило уповільнити рівень споживчої інфляції, який за 2011 рік становив 4,6%.

Стабільність грошової одиниці України в цей період сприяла нарощуванню кредитування банками реального сектору економіки в національній валюті. За місяць залишки за кредитами, наданими в національній валюті, збільшилися на 1,2% (з початку року - на 21,6%). Зростання спостерігалося як за кредитами, наданими фізичним особам (на 1,9% за місяць та на 34,2% з початку року), так і юридичним особам (на 1% за місяць та на 19,1% з початку року). Водночас загальний обсяг залишків кредитних вкладень у грудні майже не змінився та становив 793,2 млрд. грн. Проте, з початку року він зріс на 9,6%. Обсяг залишків за кредитами, наданими юридичним особам, за місяць зріс на 0,5% до 597 млрд. грн., а з початку року - на 14,9%. Разом з цим, залишки за кредитами, наданими фізичним особам, зменшилися на 1,6% (з початку року - на 4%) до 196,2 млрд. грн. виключно за рахунок скорочення обсягу кредитів, наданих в іноземній валюті.

Ще однією тенденцією грудня було зростання обсягів банківських депозитів на 4,4% (з початку року депозити зросли на 17,6%) до 486,8 млрд. грн., у тому числі у національній валюті на 7% (з початку року - на 17%), в іноземній валюті - на 1,1% (з початку року - на 18,5%).

Збільшення обсягів депозитів відбулося як за рахунок приросту коштів фізичних осіб (на 1,5% за місяць та на 13,1% - з початку року) до 307,4 млрд. грн., так і юридичних осіб (на 9,9% за місяць та на 26,3% - з початку року) до 179,4 млрд. грн.

У грудні відбулося традиційне для останнього місяця року збільшення обсягу готівки поза банками (на 4,6%, з початку року - на 5,3% до 192,6 млрд. грн.).

Грошова маса в грудні збільшилася на 4,5% (з початку року - на 14,2%) до 682,7 млрд. грн. Обсяг монетарної бази за цей період зріс на 3,8% (з початку року - на 6,3%) до 239,9 млрд. грн.

Обсяг коштів Уряду в національній валюті на рахунках у Національному банку в грудні зменшився на 66,6% (з початку року - на 24,1%) до 2,1 млрд. грн.

Регулюючи грошово-кредитний ринок, Національний банк використовував різні монетарні інструменти. Обсяг операцій НБУ з рефінансування банків протягом місяця становив 11 млрд. грн. (з початку року - 28,8 млрд. грн.). Середньозважена процентна ставка за операціями з рефінансування в грудні дорівнювала 12% (з початку року - 12,4%).

Водночас обсяг мобілізаційних операцій становив 5,5 млрд. грн. із середньозваженою процентною ставкою 2,6%. З початку року обсяг таких операцій дорівнював 166,8 млрд. грн. із середньозваженою процентною ставкою 1,8%.

Протягом грудня Національний банк придбав державні облігації України (за номінальною вартістю) на загальну суму близько 0,5 млрд. грн. (з початку року - на суму 20,4 млрд. грн.). Операції з продажу державних облігацій України з портфеля Національного банку в грудні не проводилися (з початку року обсяг таких операцій становив 1,4 млрд. грн.).

Операції з купівлі державних облігацій України через механізм двостороннього котирування в грудні Національний банк не здійснював. З початку року обсяг таких операцій за номінальною вартістю становив 4,7 млрд. грн. Натомість у грудні вперше у 2011 році через механізм двостороннього котирування Національний банк продав державних облігацій України на суму 0,4 млрд. грн.

Рівень коррахунків банків за місяць зріс на 25,9% (з початку року - на 31,2%) до 22 млрд. грн. У грудні обсяг обов’язкових резервів, що сформований відповідно до встановлених нормативів, дорівнював 14,95 млрд. грн., із яких на окремий рахунок у Національному банку було перераховано 7,7 млрд. грн.

У грудні відбулося зменшення вартості ресурсів у національній валюті за одночасного її збільшення в іноземній. Так середньозважена вартість кредитів у національній валюті зменшилася з 18,9% до 17,2%, а в іноземній валюті - збільшилася з 8,1% до 8,4%. Середньозважена вартість депозитів у грудні в національній валюті зменшилася з 11,5% до 11,1%, а в іноземній - збільшилася з 5,2% до 5,7%.

На міжбанківському кредитному ринку середньозважена вартість коштів у грудні зменшилася з 15,7% до 9,5%.
*****

Фінансовий результат підприємств України від звичайної діяльності до оподаткування у січні-листопаді 2011 року дорівнював 107,56 млрд. грн.

Згідно з даними Державної служби статистики у січні-листопаді 2011 року в Україні прибуток отримали 60,7% підприємств, а збиток - 39,3%. Фінансовий результат підприємств України від звичайної діяльності до оподаткування дорівнював 107,56 млрд. грн.

Найбільше прибуткових підприємств було зафіксовано у сільському господарстві, мисливстві та лісовому господарстві, у сферах освіти та фінансової діяльності, а збиткових - у сфері надання комунальних та індивідуальних послуг діяльності, у сфері культури та спорту, у будівництві, на транспорті та зв’язку.

Частка прибуткових підприємств у промисловості у січні-листопаді 2011 року дорівнювала 58,6%, а збиткових - 41,4%. При цьому найбільше прибуткових підприємств було зафіксовано у виробництві шкіри та виробів із шкіри, у виробництві електричного, електронного та оптичного устаткування, у машинобудуванні, а збиткових - у виробництві та розподіли електроенергії, газу та води, у добуванні паливно-енергетичних корисних копалин, у виробництві іншої неметалевої мінеральної продукції.


*****
У грудні 2011 року в Україні спостерігалося падіння промислового виробництва на 0,5%, а за підсумками минулому року в цілому воно зросло на 7,3%

У грудні 2011 року у порівнянні з відповідним періодом 2010 року в Україні було зафіксоване падіння промислового виробництва на 0,5%, а у січні-грудні - зростання на 7,3%, повідомляє Державна служба статистики. При цьому у грудні минулого року у порівнянні із листопадом спостерігалося зростання промислового виробництва на 0,4%.

У добувній промисловості у грудні 2011 року у порівнянні із груднем 2010 року індекс промислової продукції зріс на 5,5% (у січні-грудні - на 7,6%), у переробній промисловості - знизився на 1,2% (у січні-грудні - зріс на 7,7%), у виробництві та розподіленні електроенергії, газу та води - знизився на 5,3% (у січні-грудні - зріс на 5,4%).


*****
У січні-грудні 2011 року підприємствами України було виконано будівельних робіт на суму 60,5 млрд. грн., що на 11,1% більше обсягів будівництва у відповідному періоді 2010 року

Згідно з повідомленням Державної служби статистики, у січні-грудні 2011 року підприємствами України було виконано будівельних робіт на суму 60,5 млрд. грн., що на 11,1% більше обсягів будівництва у відповідному періоді 2010 року.

За характером будівництва обсяги робіт розподілились таким чином: роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння склали 79,4% від загального обсягу, решта - з капітального і поточного ремонтів (14,4% та 6,2% відповідно). Найбільші обсяги будівельних робіт були виконані у м. Києві, Донецькій та Дніпропетровській областях.

Підготовлено за матеріалами сайтів Інтернет-агентств та власною інформацією