Новоселиця профіль міста підготовлений Чернівецьким регіональним відділенням Асоціації міст України - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Програма Румунія Україна Республіка Молдова 2007 2013 1 81.93kb.
Рішення Загальних зборів Асоціації міст України та громад 5 грудня... 1 257.8kb.
Рішення засідання Правління Асоціації міст України 14 лютого 2001... 4 523.46kb.
Рішення чергового засідання Правління Всеукраїнської асоціації органів... 1 107.1kb.
Про прийом у члени Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування... 1 195.62kb.
Рішення розширеного засідання Правління Асоціації міст України 17... 5 461.73kb.
Інформація про підприємство 1 252.15kb.
Міністерство культури України 1 31.69kb.
Рішення загальних зборів від 1 грудня 2007 року Про порядок денний... 1 364.38kb.
Підстава для проведення досліджень 1 38.56kb.
Рішення правління від 7 лютого 2006 року Про прийом в дійсні та асоційовані... 3 387.75kb.
Диплом першого ступеня Sharma Alikesh Kumar Banaras Hindu University... 1 53.18kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Новоселиця профіль міста підготовлений Чернівецьким регіональним відділенням Асоціації - сторінка №1/1


НОВОСЕЛИЦЯ

ПРОФІЛЬ МІСТА

підготовленийЧернівецьким регіональним відділенням

Асоціації міст України
в рамках Програми сприяння економічному розвитку та зайнятості

Зміст:

 1. Вступ

 2. Населення міста

 3. Зайнятість населення

 4. Рівень зареєстрованого безробіття

 5. Економіка міста

 6. Транспортне сполучення

 7. Надходження до міського бюджету

 8. Розвиток туризму

 9. Малий бізнес міста

 10. SWOT аналіз

 11. Організаційна структура органів влади та контакті особи

Чернівці, 2010


 1. Вступ

Місто Новоселиця - районний центр. Воно розташоване на широкій рівнинній терасі лівого берегу ріки Прут, за 30 кілометрів на схід від обласного центру.

Вперше Новоселиця згадується в документальних джерелах від 1456 року під назвою "Шишківці, де був Юрів двір, на Пруті". Пізніше, вже у документах 1617 року, село зазначається як "Шишкеуць біля Пруту, що тепер називається Новоселиця".

Своєму народженню місто завдячує сухопутному торговому шляху, який у ХІІ - ХІV століттях проходив по долині річки Прут з Галича до міста Берлада на Дунаї. Протягом довго часу місто було прикордонним пунктом і розділено на дві частини: західну окупувала Австрія, а східна залишилася під турками, а потім перейшла до Росії.Територія міста – 647 га.


 1. Кількість постійного населення у місті в 2009 складала 7869 осіб і незначно зменшилась порівняно з 2005 - на 3,3%. Більшість населення в місті є молдавської та румунської національності - 60%, українці – 25%, росіяни -10 %.

За віковою структурою розподілу населення найбільшу частку становлять особи, що потрапляють у категорію 60 років і старші (24,3%), потім у категорію 15–24 роки (21,1%), у категорію 25-44 роки (18,5%), віком до 14 років (18,3%) і у категорію 45-60 років (17,8 %). Смертність стабільно перевищує народжуваність, що відбивається на «віковому індексі». В разі відсутності стимулів (у першу чергу, економічних) до підвищення народжуваності, кількість населення працездатного віку надалі зменшуватиметься швидше, ніж поповнюватиметься, що в довгостроковому періоді становить загрозу для місцевої економіки.

 1. Зайнятість населення у місті. Найбільша кількість зайнятих в місті працює на торгівельних підприємства - 31,3% та у галузях промислового виробництва – 26,6 % від загальної кількості працюючих по місту. Найменшу частку за кількістю зайнятих має фінансова діяльність та соціальна допомога і медицина – по 3,6%.
 1. Рівень зареєстрованого безробіття по місту в 2009 році складає 1,43 % і є нижчим за районні та обласні показники. Але реальний рівень безробіття в 2-3 рази більше тому що до 20% працездатного населення перебуває на постійних заробітках в країнах Європи та інших містах. Середня заробітна плата по місту складає 1205 грн. і менша на чверть за середню заробітну плату по області.


 1. Економіка міста. Промисловість являється основою місцевої економіки, що в основному представлена переробними підприємствами, з яких половина виготовляє харчові продукти.Кількість суб’єктів господарювання

Кількість зайнятих,

Обсяг продукції,

тис. грн

осіб

доля,

Промисловість

32

630

26,6%

49545,0

Будівництво

9

250

10,6%

3214,7

Торгівля, послуги, готелі. ресторани

381

740

31,3%

13210,6

Транспорт та комунікації

112

178

7,5%

10211,1

Фінансова діяльність

16

84

3,6%
Операції із нерухомістю, оренда

24

159

6,7%

118

Освіта

9

240

10,1%
Соціальна допомога та медицина

21

85

3,6%
Всього
2366Найбільші промислові підприємства міста працюють в харчовій галузі:

 • ДП «М'ясо Буковини» - виробництво м’ясної продукції (зайнято – 300 працівників). Обсяг виробленої продукції за 2009 рік складає 38,7 млн. грн., частка в обсягах промислового виробництва Новоселицького району складає – 28,7 %.

 • ДП «Екосир» - виробництво м’ясо-молочної продукції. Підприємство має високотехнологічне, сучасне обладнання. На сьогоднішній день через недалекоглядну фінансову політику підприємство знаходиться на грані банкрутства і практично не працює.

 • ТОВ «Грінгрей» – переробка фруктово-овочевої сировини (30 працівників). Обсяг виробленої продукції за 2009 рік складає 8 млн. грн., частка в обсягах промислового виробництва Новоселицького району складає – 5,9 %.

Будівельна галузь представлена 9 суб’єктами господарювання, найбільшими з яких є:

 • СК «Новоселицький» – виробництво залізобетонних виробів. Потужність виробництва розрахована на загальнодержавний ринок. Однак у зв’язку з обмеженими замовленнями зайнято всього 35 працівників.

 • Підприємство «Магнат ІV»- будівництво житлових та промислових об’єктів в місті та по Україні (50 працівників).

 • ЗАТ «Агроспецмонтаж» – будівельно монтажні роботи (30 працівників).

 • «ПМК -152» - будівельно монтажні роботи (50 працівників).

Також в місті працює меблева фабрика, де зайнято до 50 працівників. Обсяг виробництва за 2009 рік складає 810 тис. грн..

Сільське господарство в Новоселиці не ведеться оскільки землі сільськогосподарського призначення в місті немає. Є зареєстровані два фермери, які ведуть свою діяльність в інших населених пунктах.

6. Транспортне сполучення: Через місто проходить автомагістраль Чернівці - Кишинів та залізнична лінія Чернівці - Київ і Чернівці – Одеса, через залізничну станцію відбувається сполучення з Молдовою.

7. Надходження до міського бюджету. Головним джерелом надходжень до місцевого бюджету є податок з доходів фізичних осіб – в середньому 75%, який значно зріс порівняно з 2000 роком завдяки створенню нових робочих місць. Стабільним доходом є плата за землю – в середньому 20% в структурі надходжень. Обсяг міського бюджету є незначним вважаючи на те, що підприємства обтяжуються великими податками. Але це є особливості Української державної податкової політики.

Структура надходжень до бюджету, тис. грн..
2000

2007

2008

2009

Податок з доходів фізичних осіб

479,1

1409,2

2319,5

2341,3

Податок на прибуток підприємств комунальної власності

8,7

15,1

16,1

12,7

Місцеві податки та збори

26,1

72,1

109,1

117,2

Плата (податок) за землю

97,1

396,2

532,8

641,1

Податкові надходження разом

611

1892,6

2977,5

3112,3


8. Розвиток туризму в місті Новоселиця відсутній. Інфраструктура мінімальна. Об’єктів туризму немає.

Особливістю міста є те, що в 20 кілометрах знаходяться державні кордони з Румунією та Молдовою, в яких проживають немало родичів мешканців міста. Тобто туризм існує на побутовому рівні.9. Малий бізнес міста представлений 619 фізичними особами-підприємцями та 71 малим підприємством. Підприємствами малого бізнесу виробляється 29,9% обсягу продукції, робіт, послуг, що створюються господарським комплексом міста; у малому бізнесі задіяло понад 700 осіб, (29% від чисельності зайнятого населення. Тобто кожен третій з працюючих у Новоселиці – представник малого підприємництва.
Аналіз офіційних даних приведених нижче відображає постійне зростання активності малого бізнесу. Цьому сприяє вигідне розташування міста на перехресті внутрішньодержавних та міжнародних шляхів.
Також важливим фактором є розвинуте загальне бізнес-середовище в місті. Дані про кількість малих підприємств в місті взяті з податкової адміністрації і відображають кількість фактично звітуючи малих підприємств. Дані від реєстратора навпаки показують ріст по роках. Це пов’язано з тим, що частина підприємств перейшла на інші форми оподаткування. Тобто активність малого бізнесу зростає.


Основні економічні показники

2000

2004

2005

2006

2007

2008

Кількість приватних підприємців

312

427

469

512

604

619

Кількість малих підприємств

174

141

121

107

92

71

Кількість малих підприємств на 10 тис. населення

221

179

154

136

117

90

Кількість зайнятих в малому підприємництві

714

694

693

643

712

704

Обсяг продукції (робіт, послуг), реалізований МП

4.8

5.9

18.6

31

44.4

41.6

Обсяг продукції (робіт, послуг), реалізований МП до загального обсягу реалізації, %

30

29.8

69.7

29.9

30.0

29.9


10. SWOT аналіз міста Новоселиця


Сильні сторони

Слабкі сторони

 • Вигідне географічне розміщення

 • Розвинута промисловість в тому числі підприємства з високотехнологічним обладнанням

 • Місто являється адміністративним центром району, відповідно в ньому розташовані державні органи управління, освіти, охорони здоров’я

 • Наявність кваліфікованої робочої сили

 • Високий рівень загальної та спеціальної освіти

 • Розвинута мережа сфери торгівлі та послуг

 • Постійне зростання потреби населення в отримані якісних послуг (включаючи комунальні, які дотепер надаються не приватними організаціями).

 • Відповідальна місцева влада, яка прагне використати кожну можливість розвитку міста

 • Наявність внутрішніх інвестицій (надходження коштів зароблених за кордоном), які вкладаються в будівництво та підприємництво.
 • До 20% працездатного населення перебуває за кордоном на заробітках.

 • Незадовільний стан водогону, каналізаційних мереж міста та утилізації сміття

 • Недостатній розвиток туристичної інфраструктури.

 • Обмежена можливість залучення запозичень фінансових ресурсів на довготривалий період, високі процентні ставки,

 • Відсутність програм реальної фінансової підтримки малого та середнього бізнесу

 • Відсутність спеціальних знань

Можливості

 • Подальший розвиток сфери послуг та торгівлі

 • Розвиток готельного бізнесу

 • Створення малих підприємств в сфері надання комунальних послуг

 • Реконструкція комунального господарства в місті

 • Відновлення роботи існуючих підприємств - «Екосир» та лікеро-горілчаного заводу 1. Організаційна структура органів влади та контакті особи

Структура органів місцевого самоврядування складається з трьох компонентів: міська рада, її виконавчий комітет і міський голова.


Міська влада в місті Новоселиця складається з 13 чоловік основного персоналу: міський голова, заступник міського голови, секретар міської ради, керуючий справами, юрист, землевпорядник, 4 провідних фахівця, головний бухгалтер, рахівник-касир, спеціаліст військово-облікового столу та технічний персонал.

Міський голова здійснює представницьку, номінаційну (призначення на посади та звільнення з посад працівників виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності), контрольну та організаційно-розпорядчі функції.

Заступник міського голови займається питаннями житлово-комунального господарства, управління комунальним майном, регулювання земельних відносин, благоустрою, транспорту, зв’язку, підприємництва та торгівлі.

Секретар міської ради обирається із числа депутатів, організовує роботу депутатських комісій, підготовку рішень та проведення сесій міської ради.

Землевпорядник виконує обов’язки, що пов’язані із регулюванням всіх питань стосовно земельних відносин.

Керуючий справами забезпечує здійснення документообігу роботи виконавчого комітету.
Посада, організація

Контактна особа

Адреса

Телефон

Міський голова

Нікорич Марія Іллівна

60300, Чернівецька обл.,

м. Новоселиця, вул.Леніна,106  03733 / 50461


Заступник міського голови

Арсеній Сергій Васильович

03733 / 21564


Районна державна адміністрація,

начальник управління економікиІстратій Людмила Володимірівна

60300, м. Новоселиця, вул. Леніна, 37

03733 / 20990


Управління статистики у Новоселицькому районі, начальник управління

Єфтемій Валентина Єрастіївна

60300, м. Новоселиця, вул. Леніна, 108

03733 / 20653

Новоселицький районний центр зайнятості

Начальник центру зайнятостіБідюк Валентин Дмитрович

60300 м. Новоселиця, вул. Леніна, 108

03733 / 50751