ОБҐрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника Замовник: Найменування: Комунальне підприємство «Автотранспортне пі - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
ОБҐрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника... 1 41.52kb.
ОБҐрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника... 1 28.9kb.
ОБҐрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника... 1 27.16kb.
ОБҐрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника... 1 36.36kb.
ОБҐрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника... 1 28.02kb.
ОБҐрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника... 1 40.84kb.
ОБҐрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника... 1 68.38kb.
Форма обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника... 1 50.96kb.
Обгрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника... 1 25.31kb.
ОБҐрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника... 1 28.93kb.
ОБҐрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника... 1 28.36kb.
Рішення наради під головуванням Прем’єр-міністра України Азарова М. 1 76.01kb.
Таращанський 1 219.63kb.

ОБҐрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника Замовник: Найменування - сторінка №1/1

ОБҐРУНТУВАННЯ
застосування процедури закупівлі в одного учасника


1. Замовник:

1.1. Найменування: Комунальне підприємство «Автотранспортне підприємство» Шевченківської районної у м.Києві ради.

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 30723632

1.3. Місцезнаходження: Україна, м.Київ, вул. Б.Хмельницького, 24, 01030

1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail) : Романюк Тетяна Василівна, провідний економіст, м.Київ, вул.. Кирпоноса, 10/8, тел.(044) 427-04-83.

1.5. Головний розпорядник коштів або орган, до сфери управління якого належить замовник (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ).

1.6. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника: 20.12.2010 року.

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти підприємства

3. Інформація про предмет закупівлі:

3.1. Найменування предмета закупівлі: Послуги з видалення твердих відходів (послуги зі спалювання відходів 90.00.2

3.2. Кількість товару, вид робіт та послуг: послуги з видалення твердих відходів (послуги зі спалювання відходів) 6000,0 тн

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: м.Київ

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: січень-грудень 2011 року

4. Інформація про учасника процедури закупівлі:

4.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи : Акціонерна енергопостачальна компанія «Київенерго» філіал «Завод «Енергія»Київенерго»

4.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 26051472

4.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, телефакс: Україна, м.Київ, вул.. Колекторна, 44, 02121, тел./ факс (044)564-59-83

5. Умови застосування процедури закупівлі в одного учасника: підпункт 2 пункту 2 ст 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель»: відсутності конкуренції,(у тому числі з технічних причин) на послуги, які можуть бути надані тільки певним постачальником (виконавцем), за відсутності при цьому альтернативи.

6. Причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання процедури закупівлі в одного учасника: Згідно ст.29 Закону України «Про відходи» із змінами та доповненнями № 3073-ІІІ від 07.03.2002 р. про моніторинг місць утворення, зберігання та видалення відходів «З метою визначення та прогнозування впливу відходів на навколишнє природне середовище, своєчасного виявлення негативних наслідків, їх відвернення та подолання виробники відходів, їх власники, а також спеціально уповноважені органи виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки здійснюють моніторинг місць утворення, зберігання і видалення відходів». Таким місцем для видалення (спалювання) відходів у кількості 6000 тн на 2011 рік згідно Погодження місць поховання(утилізації) твердих побутових відходів та нетоксичних промислових відходів у м.Києві № П-125 від 28.04.2010 року, та Дозволом на розміщення відходів в 2011 році № 8039100000-291 від 22.04.2010 року виданих Головним управлінням охорони навколишнього природного середовища в м.Києві Міністерства охорони навколишнього природного середовища України визначено Філіал «Завод «Енергія» Київенерго» Згідно ст.33 зазначеного Закону про встановлення вимог щодо зберігання та видалення відходів:«Зберігання та видалення відходів здійснюється в місцях, визначених органами місцевого самоврядування з врахуванням вимог земельного та природоохоронного законодавства, за наявності спеціальних дозволів, у яких визначені обсяги відходів відповідно до встановлених лімітів та умови їх зберігання».

7. Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі:  • Закон України «Про відходи» із змінами та доповненнями № 3073-ІІІ від

07.03.2002 р.;

  • Погодження місць поховання(утилізації) твердих побутових відходів та

нетоксичних промислових відходів у м.Києві № П-125 від 28.04.2010 року на 2011 рік;

  • Дозвіл №8039100000-295 від 22.04.2010 року на розміщення відходів у 2011

році виданий державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в м.Києві Міністерства охорони навколишнього природного середовища України.

 

Голова комітету з конкурсних торгівКП «АТП» Шевченківської районної у м.Києві ради

Кузьменко Ю.П. __________________

Підпис, М.П.


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України
26.07.2010 N 922

Зареєстровано


в Міністерстві юстиції України
6 серпня 2010 р. за N 629/17924 ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника


1. Інформація готується українською мовою, підписується уповноваженою особою замовника (із зазначенням посади, прізвища та ініціалів) та засвідчується в установленому порядку печаткою замовника.

2. Дата заповнюється в такому порядку: число, місяць, рік.

3. Щодо пункту 1 обґрунтування.

Замовник визначається відповідно до пунктів 2, 10, 21 та 27 частини першої статті 1 Закону.

У підпункті 1.1 зазначається повне найменування замовника.

У підпункті 1.3 зазначаються найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район в місті, селище, село), вулиця, номер будинку, номер кімнати (офісу), поштовий індекс.

Головний розпорядник коштів зазначається відповідно до бюджетного законодавства.

4. Щодо пункту 2 обґрунтування.

Джерело фінансування закупівлі визначається відповідно до бюджетного законодавства з урахуванням пункту 4 частини першої статті 1 Закону. У разі коли замовником є підприємство, що здійснює закупівлі за власні кошти, у пункті 2 зазначається: "Кошти підприємства".

5. Щодо пункту 3 обґрунтування.

Інформація про предмет закупівлі зазначається замовником з урахуванням пунктів 23, 24, 26 та 30 частини першої статті 1 Закону та згідно з Порядком визначення предмета закупівлі, який затверджується Міністерством економіки України. Замовник зазначає інформацію про кількість товару, місце поставки товарів або обсяг і місце виконання робіт чи надання послуг, строк поставки товарів, виконання робіт або надання послуг, а також, при необхідності, технічні та інші параметри предмета закупівлі.

Щодо підпункту 5.1. У разі здійснення закупівлі товарів або послуг, крім найменування предмета закупівлі, зазначається також код Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-97 або Державного класифікатора видів науково-технічної діяльності ДК 015-97, затверджених наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 30.12.97 N 822, залежно від обраного предмета закупівлі (за наявності).

6. Щодо пункту 4 обґрунтування.

Учасник процедури закупівлі зазначається відповідно до пункту 33 частини першої статті 1 Закону. Замовник зазначає інформацію про юридичну особу відповідно до її установчих документів, а про фізичну особу - відповідно до її паспорта чи інших документів згідно з чинним законодавством України.

7. Щодо пункту 5 обґрунтування.

Замовник зазначає одну з умов застосування процедури закупівлі в одного учасника, визначених частиною другою статті 39 Закону.

8. Щодо пункту 6 обґрунтування.

Причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання процедури закупівлі в одного учасника, зазначаються замовником у довільній формі, виходячи з умов застосування процедури закупівлі в одного учасника, визначених частиною другою статті 39 Закону.

9. Щодо пункту 7 обґрунтування.

Замовник зазначає експертні, нормативні, технічні та інші документи (у тому числі видавника, дату видання, номер документа та інше), що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі. 

Заступник
директора департаменту
державних закупівель та
державного замовлення 

 
 
 
С. С. Пересунько