Передбачений законом строк Стаття закону - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Кодекс україни (витяг станом на 18. 03. 2004р.) Стаття 247*. 1 167.72kb.
Кодекс України Про адміністративні правопорушення 1 39.41kb.
Кодексом України, Законом України «Про охорону дитинства» 1 55.47kb.
Розділ I загальні положення стаття 1 6 1209.17kb.
Розділ I загальні положення стаття Мета Закону 1 243.79kb.
Закон україни «Про свободу совісті та релігійні організації» Розділ... 1 369.43kb.
Примірна форма запиту на інформацію 1 11.85kb.
Перший розділ мета, предмет, підстава та терміни Мета та предмет... 6 832.41kb.
Iii. Трудовий договір Стаття 27. Строк випробування при прийнятті... 6 1984.82kb.
Закон України «Про надзвичайний стан», стаття 22. Закон України «Про... 1 149.42kb.
Рішення у строк, установлений для самостійного його виконання, стягнення за 1 19.24kb.
Постанова іменем україни 5 березня 2013 року м. Київ Колегія суддів... 1 59.76kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Передбачений законом строк Стаття закону - сторінка №1/1

Передбачений
 законом
 строк


Стаття закону

Текст правової норми


1 рік

ч. 3 ст. 33

Кандидатів у депутати місцевих рад та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови можуть висувати зареєстровані в установленому законом порядку обласні, міські, районні, районні у містах організації політичних партій або виборчі блоки відповідних організацій політичних партій за умови, що ці партії зареєстровані в установленому законом порядку не пізніш як за рік до виборів.

До 1-ого вересня року, що передує рокові проведення чергових виборів

ч. 1 ст. 31

Для підготовки та проведення голосування виконавчі органи сільських, селищних, міських (у містах, де немає районних у місті рад), районних у містах рад або органи (посадові особи), які відповідно до закону здійснюють їх повноваження, до 1 вересня року, що передує рокові проведення чергових місцевих виборів, складають загальні списки виборців на підставі відомостей про місце їх проживання за формою, встановленою Центральною виборчою комісією (далі – ЦВК).

130 днів

ч. 5 ст. 53

Не пізніш як за 130 днів до дня виборів засоби масової інформації (далі – ЗМІ) встановлюють розцінки вартості одиниці друкованої площі та одиниці ефірного часу у розмірі, який не може перевищувати відповідний середньозважений показник за останній квартал року, що передує року проведення виборів депутатів. Розцінки вартості одиниці друкованої площі та одиниці ефірного часу для проведення передвиборної агітації не можуть змінюватися протягом виборчого процесу.

120 днів

ч. 1 ст. 15

Чергові місцеві вибори призначаються не пізніш як за 120 днів до дня виборів.

100 днів

ч. 2 ст. 84

Порядок відкриття і закриття рахунку виборчого фонду місцевої організації партії (блоку), кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови (далі – виборчого фонду) встановлюється НБУ за погодженням із ЦВК не пізніш як за 100 днів до дня проведення місцевих виборів.

95 днів

ч. 7 ст. 35

Про утворення виборчого блоку для участі у місцевих виборах ЦВК та відповідні територіальні виборчі комісії (далі – ТВК) повідомляються не пізніш як за 95 днів до дня виборів.

95 днів

ч. 1 ст. 21

Подання керівних органів відповідних місцевих організацій партій (блоків), до яких додаються заяви осіб, запропонованих до складу відповідної ТВК, про згоду на участь у її роботі, вносяться до відповідної ради (сільської, селищної, міської, районної у місті, районної, обласної ради, Верховної Ради АРК) не пізніше ніж за 95 днів до дня виборів.

90 днів

ч. 1 ст. 16

Не пізніш як за 90 днів до дня місцевих виборів відповідна рада поточного скликання приймає рішення про загальний склад (кількість депутатських мандатів) сільської, селищної, міської, районної у місті, районної, обласної ради.

90 днів

ч. 11 ст. 34

Місцеві органи Міністерства юстиції України не пізніш як за 90 днів до виборів публікують у друкованих ЗМІ список місцевих організацій партій, зареєстрованих в установленому законом порядку.

90 днів

п. 7 ч. 1 ст. 36

ЦВК затверджує форму виборчого списку кандидатів у депутати від місцевої організації партії (блоку) (не пізніше ніж за 90 днів до дня виборів).

90 днів

п. 11 ч. 1 ст. 36,

п. 6 ч. 1 ст. 37,

п. 6 ч. 1 ст. 38


Не пізніше ніж за 90 днів до виборів Міністерство фінансів України затверджує форми декларації про майно та доходи за рік, попередній року подання документів, кожного кандидата у депутати у багатомандатному окрузі, включеного до виборчого списку місцевої організації партії (блоку), кандидата у депутати в одномандатному окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, та членів їх сімей. Декларації подаються кандидатами до ТВК при реєстрації.

90 днів

ч. 1 ст. 21

ТВК формуються відповідно сільською, селищною, міською, районною у місті, районною, обласною радою, Верховною Радою АРК не пізніш як за 90 днів до дня виборів у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії у кількості не менше 8 і не більше 25 осіб. Якщо число суб'єктів подання перевищує 25, то їх участь у виборчій комісії здійснюється за допомогою жеребкування) за поданнями керівних органів (не більш як на одну особу) відповідних місцевих організацій партій (блоків) за умови, що ці місцеві організації партій (блоки) зареєстровані в установленому законом порядку.

рішення про формування ТВК підлягає оприлюдненню в ЗМІ або в інший спосіб не пізніш як на 3-й день з дня їх формування /ч. 14 ст. 21/;

перше засідання виборчої комісії скликається головою комісії, в разі відсутності – його заступником не пізніш як на третій робочий день після дня її утворення, а наступні – за необхідністю /ч. 3 ст. 26/;

виборча комісія на вимогу не менш як однієї третини від її складу зобов'язана розглянути на своєму засіданні питання, що належать до її повноважень, не пізніш як у 3-й строк, але не пізніше дня місцевих виборів, а у день виборів – невідкладно /ч. 8 ст.26/;

у разі дострокового припинення повноважень виборчої комісії або зменшення кількісного складу комісії нижче від межі, встановленої Законом України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» від 6 квітня 2004 року (далі – Закон), відповідний орган, який утворив виборчу комісію, не пізніш як на 7-й день, але не пізніш як напередодні дня виборів, відповідно затверджує новий склад комісії або включає до її складу інших осіб замість тих, повноваження яких припинено у порядку, встановленому Законом /ч. 5 ст. 28/;

ТВК в 10-й строк з дня її сформування відповідно до середніх норм видатків ТВК складає єдиний кошторис доходів і видатків на підготовку і проведення виборів з урахуванням видатків ДВК /ч. 4 ст.83/.90 днів

ч. 1 ст.15

Початок виборчого процесу (за 90 днів до дня виборів). Відповідна виборча комісія оголошує про початок виборчого процесу місцевих виборів не пізніше ніж за 5 днів до його початку.

87 днів

ч. 6 ст. 83

Кошти на підготовку і проведення місцевих виборів, передбачені Державним бюджетом України, перераховуються ТВК у 3-й строк з дня оголошення про початок виборчого процесу.

85 днів

ч. 1 ст. 43

ЦВК не пізніш як за 85 днів до дня виборів затверджує форми підписних листів на підтримку виборчих списків місцевих організацій партій (блоків), від яких висунуто кандидатів у депутати та на підтримку кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови.

ТВК у 5-й строк з дня надходження до відповідної виборчої комісії заяви про видачу підписних листів і усіх необхідних документів приймає відповідне рішення. Зразок підписного листа видається ТВК не пізніш як у 3-й строк з дня прийняття рішення про видачу підписних листів відповідно представникам місцевих організацій партій (блоків), від яких висунуто кандидатів у депутати в багатомандатному окрузі, кандидату на посаду сільського, селищного, міського голови /ч. 3 ст. 42/;

про результати збирання підписів на підтримку виборчого списку кандидатів у депутати, висунутих місцевою організацією партії (блоком) в багатомандатному окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидата у депутати в одномандатному окрузі, ТВК складає протокол, в якому зазначається кількість підписів виборців, що підлягають врахуванню, кількість неврахованих підписів виборців з обов'язковим зазначенням підстав їх неврахування. Копію протоколу виборча комісія у 3-денний строк з дня його затвердження видає представнику місцевої організації партії (блоку), кандидату на посаду сільського, селищного, міського голови /ч. 4 ст. 45/.


85 днів

ч. 4 ст. 85

ЦВК не пізніше ніж за 85 днів до дня проведення місцевих виборів встановлює форму фінансового звіту, яка подається розпорядниками виборчого фонду не пізніш як на 5-й день після дня місцевих виборів.

80 днів

ч. 1 ст. 17

Для виборів депутатів сільської, селищної ради відповідна ТВК не пізніше ніж за 80 днів до дня проведення місцевих виборів утворює виборчі округи з приблизно однаковою кількістю виборців у кожному виборчому окрузі (одномандатні округи).

повідомлення про виборчі округи із зазначенням їх номерів, меж, центрів, орієнтовної кількості виборців у кожному виборчому окрузі оприлюднюються відповідною ТВК у місцевих друкованих ЗМІ або у разі неможливості – в інший спосіб не пізніш як на п'ятий день з дня прийняття нею відповідних рішень /ч. 7 ст. 17/.70 днів

ч. 1 ст. 33

Розпочинається висування кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови (за 70 днів до дня місцевих виборів).

60 днів

ч. 2 ст. 39

Подання документів до ТВК для реєстрації кандидатів у депутати в багатомандатному окрузі починається за 60 днів до дня виборів.

особа, включена місцевою організацією партії (блоком) до виборчого списку кандидатів у депутати, має право до дня реєстрації відкликати свою заяву про згоду балотуватися кандидатом у депутати. З моменту отримання ТВК заяви про відкликання згоди балотуватися кандидатом у депутати така особа вважається виключеною з виборчого списку місцевої організації партії (блоку). Про отримання такої заяви ТВК письмово повідомляє представника місцевої організації партії (блоку) не пізніш як у 3-й строк з дня отримання заяви. Повторна заява особи про її згоду балотуватися від місцевої організації партії (блоку) не приймається /ч. 7 ст. 39/;

ТВК не пізніш як на 3-й день після подання документів приймає рішення щодо реєстрації списку кандидатів у депутати, про що уповноваженій особі місцевої організації партії (блоку) видається копія відповідного рішення, і в разі реєстрації списку кандидатів у депутати від місцевої організації партії (блоку) публікує відповідне рішення і такий список кандидатів у депутати з відомостями про перших 5 осіб списку /ч. 9 ст. 39/;

у разі реєстрації кандидатів у депутати у багатомандатному окрузі представнику місцевої організації партії (блоку) разом з копією рішення про реєстрацію у 3-й строк з дня його прийняття видаються посвідчення кандидатів у депутати за формою, встановленою ЦВК. Виборчий список кандидатів у депутати місцевої організації партії (блоку) разом з рішенням у цей же строк оприлюднюється у місцевих друкованих ЗМІ /ч. 11 ст. 39/;

рішення ТВК про відмову в реєстрації кандидатів у депутати повинно містити вичерпні підстави відмови. Копія цього рішення не пізніше наступного дня після його прийняття видається представнику місцевої організації партії (блоку) /ч. 12 ст. 39/;

за наявності підстав передбачених Законом ТВК може скасувати реєстрацію кандидатів. ТВК надсилає (видає) місцевій організації партії (блоку), кандидату у депутати копію рішення про скасування реєстрації не пізніш як на другий день з дня його прийняття /ч. 4 ст. 48/;

місцева організація партії (блок), кандидати у депутати від якої висунуті в багатомандатному окрузі має право делегувати одного представника до територіальної виборчої комісії з правом дорадчого голосу, який уповноважений представляти інтереси місцевої організації цієї партії (блоку) в територіальній виборчій комісії під час виборчого процесу та до трьох уповноважених осіб на рівні багатомандатного округу. ТВК реєструє їх не пізніше 3-ого робочого дня після надходження необхідних документів та видає посвідчення за формою, встановленою ЦВК /ч. 5 ст. 57, ч. 8 ст. 57/;

представник, уповноважена особа місцевої організації партії (блоку), кандидати у депутати від якої зареєстровані в багатомандатному окрузі, мають право у будь-який час до дня проведення виборів звернутися до територіальної виборчої комісії із заявою про складення своїх повноважень. Керівний орган місцевої організації партії (блоку), який приймав рішення про затвердження представника, у будь-який час до дня проведення виборів може прийняти рішення про відкликання представника чи уповноваженої особи та про затвердження іншої кандидатури замість вибулої. ТВК на підставі заяви не пізніше 3-ого робочого дня після її надходження, а напередодні і в день виборів – негайно приймає рішення про скасування реєстрації представника чи уповноваженої особи місцевої організації партії (блоку), кандидати у депутати від якої зареєстровані в багатомандатному окрузі. Копія рішення видається представнику місцевої організації партії (блоку) або надсилається на адресу керівного органу місцевої організації партії (блоку), кандидати у депутати від якої зареєстровані в багатомандатному окрузі /ч. 10 ст. 57, ч. 11 ст. 57, ч. 12 ст. 57/.60 днів

ч. 2 ст. 40

Подання документів до відповідної виборчої комісії для реєстрації кандидатів у депутати в одномандатному окрузі починається за 60 до дня виборів.

ТВК не пізніш як на 5-й день з дня прийняття заяви про реєстрацію кандидата у депутати в одномандатному окрузі та доданих до неї необхідних документів приймає рішення про реєстрацію кандидата або про відмову в його реєстрації /ч. 5 ст. 40/;

у разі реєстрації кандидата у депутати в одномандатному окрузі йому разом з копією рішення про реєстрацію у 5-й строк з дня його прийняття видається посвідчення за формою, встановленою ЦВК /ч. 7 ст. 40/;

перелік кандидатів у депутати, зареєстрованих у кожному одномандатному окрузі по виборах відповідної місцевої ради у 5-й строк після закінчення реєстрації кандидатів оприлюднюється ТВК в друкованих ЗМІ або у разі неможливості – іншим способом /ч. 8 ст. 41/;

рішення про відмову в реєстрації кандидатів у депутати повинно містити вичерпні підстави відмови. Копія цього рішення не пізніше наступного дня після його прийняття надсилається (видається) представнику місцевої організації партії (блоку) /ч. 2 ст. 47/;

за наявності підстав передбачених Законом ТВК може скасувати реєстрацію кандидатів. ТВК надсилає (видає) місцевій організації партії (блоку), кандидату у депутати копію рішення про скасування реєстрації не пізніш як на другий день з дня його прийняття /ч. 4 ст. 48/;

кандидат у депутати в одномандатному окрузі може мати довірених осіб, які реєструються відповідною ТВК за його поданням за наявності письмової згоди цих осіб. ТВК реєструє цих довірених осіб протягом 3 днів після дня надходження подання і видає їм посвідчення за формою, встановленою ЦВК /ч. 4 ст. 59/;

кандидат у депутати в одномандатному окрузі має право в будь-який час до дня проведення виборів звернутися із заявою до ТВК про припинення повноважень його довірених осіб і подати документи для реєстрації інших осіб. Довірені особи також мають право в будь-який час звернутися до ТВК із заявою про складення своїх повноважень. На підставі заяви не пізніше 3-ого робочого дня після її надходження, а напередодні і в день місцевих виборів – негайно відповідна ТВК приймає рішення про скасування реєстрації довіреної особи /ч. 9 ст. 59, ч. 10 ст. 59, ч. 11 ст. 59/.60 днів

ч. 2 ст. 41

Подання документів до відповідної виборчої комісії для реєстрації кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови починається за 60 до дня виборів.

ТВК не пізніш як на 5-й день з дня прийняття заяви про реєстрацію кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови та доданих до неї необхідних документів приймає рішення про реєстрацію кандидата або про відмову в його реєстрації /ч. 5 ст. 41/;

у разі реєстрації кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови йому разом з копією рішення про реєстрацію у 5-й строк з дня його прийняття видається посвідчення за формою, встановленою ЦВК /ч. 7 ст. 41/;

перелік зареєстрованих кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидатів у депутати, зареєстрованих у кожному одномандатному окрузі по виборах відповідної місцевої ради, із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, громадянства, партійності, посади, місця роботи (заняття), місця проживання, суб'єкта висування у 5-й строк після закінчення реєстрації кандидатів оприлюднюється ТВК в друкованих ЗМІ або у разі неможливості – іншим способом /ч. 8 ст. 41/;

рішення про відмову в реєстрації кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови повинно містити вичерпні підстави відмови. Копія цього рішення не пізніше наступного дня після його прийняття надсилається (видається) представнику місцевої організації партії (блоку) /ч. 2 ст. 47/;

за наявності підстав передбачених Законом ТВК може скасувати реєстрацію кандидатів. ТВК надсилає (видає) місцевій організації партії (блоку), кандидату на посаду сільського, селищного, міського голови копію рішення про скасування реєстрації не пізніш як на другий день з дня його прийняття /ч. 4 ст. 48/;

кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови може мати довірених осіб, які реєструються відповідною ТВК за його поданням за наявності письмової згоди цих осіб. ТВК реєструє цих довірених осіб протягом 3 днів після дня надходження подання і видає їм посвідчення за формою, встановленою ЦВК /ч. 4 ст. 59/;

кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови має право в будь-який час до дня проведення виборів звернутися із заявою до ТВК про припинення повноважень його довірених осіб і подати документи для реєстрації інших осіб. Довірені особи також мають право в будь-який час звернутися до ТВК із заявою про складення своїх повноважень. На підставі заяви не пізніше 3-ого робочого дня після її надходження, а напередодні і в день місцевих виборів – негайно відповідна ТВК приймає рішення про скасування реєстрації довіреної особи кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови /ч. 9 ст. 59, ч. 10 ст. 59, ч. 11 ст. 59/.50 днів

ч. 7 ст. 18

Виборчі дільниці утворюються не пізніш як за 50 днів до дня виборів.

рішення відповідної ТВК про утворення виборчих дільниць із зазначенням їх номерів, меж, місцезнаходження відповідних дільничних виборчих комісій оприлюднюється у ЗМІ або в інший спосіб не пізніш як на 5-й день з дня прийняття цього рішення /ч. 9 ст. 18/;

перше засідання виборчої комісії скликається головою комісії, в разі відсутності – його заступником не пізніш як на третій робочий день після дня її утворення, а наступні – за необхідністю /ч. 3 ст. 26/;

ДВК на вимогу не менш як однієї третини від її складу, а також за рішенням ТВК по відповідних виборах, зобов'язана розглянути на своєму засіданні питання, що належать до її повноважень, не пізніш як у 3-й строк, але не пізніше дня місцевих виборів /ч. 8 ст. 26/;

у разі дострокового припинення повноважень виборчої комісії або зменшення кількісного складу комісії нижче від межі, встановленої Законом, відповідний орган, який утворив виборчу комісію, не пізніш як на 7-й день, але не пізніш як напередодні дня виборів, відповідно затверджує новий склад комісії або включає до її складу інших осіб замість тих, повноваження яких припинено у порядку, встановленому Законом /ч. 5 ст. 28/;

скаргу на рішення, дії чи бездіяльність дільничної виборчої комісії та її членів, сільської, селищної, міської, районної у місті виборчої комісії та її членів може бути подано до відповідної виборчої комісії або до суду в установленому законом порядку в 7-й строк з дня прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності /ч. 5 ст. 30/.45 днів

ч. 4 ст. 31

Військовослужбовці, крім військовослужбовців строкової служби, члени їх сімей та інші виборці, які належать до відповідної територіальної громади і проживають у межах розташування військових частин (формувань) і голосуватимуть на виборчих дільницях, розташованих за межами військових частин (формувань), включаються до списків виборців відповідної виборчої дільниці на підставі відомостей, поданих командирами військових частин (формувань) до органів, що складають списки виборців, не пізніш як за 45 днів до дня виборів.

40 днів

ч. 5 ст. 22

Районна, районна у місті, міська чи вищого рівня (для сіл, селищ, міст, що входять до складу міста республіканського в АРК, обласного значення або міст Києва та Севастополя) партійна організація (блок), кандидат у депутати, кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови – суб'єкти виборчого процесу не пізніш як за 40 днів до дня виборів подають до відповідної ТВК список кандидатур для включення їх до складу конкретних дільничних виборчих комісій із зазначенням пропонованих кандидатур на посаду голови, заступника голови та секретаря комісії.

рішення про утворення дільничної виборчої комісії підлягає оприлюдненню в засобах масової інформації або в інший спосіб не пізніш як на третій день з дня її утворення /ч. 10 ст. 22/.40 днів

ч. 8 ст. 35

Місцева організація партії, що входить до виборчого блоку, може не пізніше ніж за 40 днів до дня проведення виборів прийняти рішення про її вихід із складу блоку. Таке рішення приймається зборами (конференцією) місцевої організації партії відповідно до її статуту. Рішення про вихід місцевої організації партії із складу виборчого блоку та витяг з протоколу зборів (конференції) про розгляд цього питання, підписані керівником місцевої організації партії, головуючим на зборах (конференції) та скріплені печаткою місцевої організації партії, протягом 3 днів передаються до ТВК та керівного органу блоку.

якщо це рішення, прийняте не пізніше ніж за 40 днів до дня проведення виборів, місцева організація партії, що вийшла із складу блоку, має право висунути власних кандидатів у депутати в порядку, передбаченому законом /ч. 11 ст. 35/;

якщо це рішення, прийняте пізніше ніж за 40 днів до дня проведення виборів, місцева організація партії, що вийшла із складу блоку, втрачає статус суб'єкта виборчого процесу /ч. 12 ст. 35/.


40 днів

ч. 2 ст. 39

Місцеві організації партій, що входять до виборчого блоку, можуть не пізніше ніж за 40 днів до дня проведення виборів прийняти рішення про розпуск виборчого блоку. Такі рішення приймаються зборами (конференцією) усіх місцевих організацій партій, що входять до виборчого блоку. Рішення про розпуск виборчого блоку та витяги з протоколів зборів (конференції) про розгляд цього питання, підписані керівником місцевої організації партії, головуючим на зборах (конференціях) та скріплені печаткою місцевої організації партії, протягом 3 днів подаються до ТВК.

якщо це рішення, прийняті не пізніше ніж за 40 днів до дня проведення виборів, кожна з місцевих організацій партій, що входили до складу розпущеного виборчого блоку, має право висунути кандидатів у депутати в порядку, передбаченому законом /ч. 14 ст. 35/;

якщо ці рішення, прийняті пізніше ніж за 40 днів до дня проведення виборів, місцеві організації партій, що входили до складу розпущеного виборчого блоку, втрачають статус суб'єктів виборчого процесу /ч. 15 ст. 35/.


40 днів

ч. 2 ст. 40

Подання документів до ТВК для реєстрації кандидатів у депутати в багатомандатному окрузі закінчується за 40 днів до дня виборів.

40 днів

ч. 1 ст. 33

Подання документів до відповідної виборчої комісії для реєстрації кандидатів у депутати в одномандатному окрузі закінчується за 40 днів до дня виборів.

перелік кандидатів у депутати, зареєстрованих у кожному одномандатному окрузі по виборах відповідної місцевої ради, із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, громадянства, партійності, посади, місця роботи (заняття), місця проживання суб'єкта висування у 5-й строк після закінчення реєстрації кандидатів оприлюднюється ТВК в друкованих ЗМІ або у разі неможливості – іншим способом /ч. 8 ст. 40/.

Висування кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови закінчується за 40 днів до дня місцевих виборів.


40 днів

ч. 2 ст. 41

Подання документів до відповідної виборчої комісії для реєстрації кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови закінчується за 40 днів до дня виборів.

35 днів

ч. 13 ст. 39

Відмова у реєстрації кандидатів у депутати в багатомандатному окрузі, включених до виборчого списку місцевої організації партії (блоку), з підстав невідповідного оформлення поданих місцевою організацією партії (блоком) документів, передбачених Законом, або з підстав недостатньої кількості підписів виборців на підтримку виборчого списку місцевої організації партії (блоку) через неврахування підписних листів та підписів виборців не виключає повторного подання місцевою організацією партії (блоком) заяви про реєстрацію кандидатів у депутати в багатомандатному окрузі, включених до виборчого списку кандидатів у депутати від місцевої організації партії (блоку). Така заява з виправленими відповідно до вимог Закону документами або з додатковими підписними листами з підписами виборців на підтримку виборчого списку місцевої організації партії (блоку) повинна бути подана до ТВК не пізніше ніж за 35 днів до дня виборів. Остаточне рішення про реєстрацію кандидатів у депутати, включених до виборчого списку місцевої організації партії (блоку), ТВК приймає не пізніше ніж за 31 день до дня виборів.

35 днів

ч. 6 ст. 40,

ч. 6 ст. 41Відмова у реєстрації кандидата у депутати в одномандатному окрузі або кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови з підстав невідповідного оформлення документів, передбачених Законом, або з підстав недостатньої кількості підписів виборців на його підтримку через неврахування підписних листів та підписів виборців не виключає повторного подання кандидатом заяви про його реєстрацію. Така заява з виправленими відповідно до вимог Закону документами або з додатковими підписними листами з підписами виборців на підтримку кандидата повинна бути подана до ТВК не пізніше ніж за 35 днів до дня виборів.

35 днів

ч. 1 ст. 22

Дільнична виборча комісія утворюється відповідною ТВК не пізніш як за 35 днів до дня виборів у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії за поданням керівного органу районної, районної у місті, міської організації партії (блоку) та відповідними кандидатами в депутати по одномандатних виборчих округах, які самовисунулися, а також відповідними кандидатами на посаду сільського, селищного, міського голови.

рішення про утворення дільничної виборчої комісії підлягає оприлюдненню в ЗМІ інформації або в інший спосіб не пізніш як на 3-й день з дня її утворення /ч. 10 ст. 22/.35 днів

ч. 7 ст. 63

Не пізніш як за 35 днів до дня проведення місцевих виборів ТВК за участю представників місцевих організацій партій (блоків) проводиться жеребкування для визначення порядку розміщення назв місцевих організацій партій (блоків) у виборчому бюлетені.

32 дні

ч. 2 ст. 63

Не пізніш як за 32 дні до дня проведення місцевих виборів ЦВК затверджує форму виборчого бюлетеня для голосування в багатомандатних округах.

30 днів

ч. 2 ст. 31

Після утворення виборчих дільниць виконавчі органи сільських, селищних, міських (у містах, де немає районних у місті рад), районних у містах рад або органи (посадові особи), які відповідно до закону здійснюють їх повноваження, на основі загальних списків виборців складають списки виборців по кожній виборчій дільниці за формою, встановленою ЦВК, уточнюють ці списки та не пізніш як за 30 днів до дня виборів передають їх дільничним виборчим комісіям за підписом сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті ради або особи, яка відповідно до закону здійснює його повноваження.

30 днів

ч. 5 ст. 31

На виборчих дільницях, утворених у стаціонарних лікувальних закладах, списки виборців, які належать до відповідної територіальної громади за місцем розташування закладу, складаються відповідними дільничними виборчими комісіями на підставі відомостей, поданих керівниками зазначених у цій частині закладів, не пізніш як за 30 днів до дня виборів.

30 днів

ч. 2 ст. 46

Не пізніш як за 30 днів до дня виборів органами Державної податкової адміністрації України за зверненням ТВК перевіряється достовірність відомостей внесених до декларації про майно і доходи кандидата у депутати та на посаду сільського, селищного, міського голови, а також членів їх сімей. Про виявлені порушення у цей же строк повідомляється відповідна виборча комісія.

30 днів

ч. 2 ст. 50

За 30 днів до дня місцевих виборів розпочинається передвиборна агітація по виборах депутатів, а також сільських, селищних, міських голів і закінчується вона о 24 годині останньої п'ятниці перед днем виборів.

місцеві організації партій (блоки), кандидати у депутати, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови зобов'язані подати по два примірники кожного друкованого агітаційного матеріалу не пізніш як через 3 дні після дня його виготовлення відповідно до територіальної та дільничних виборчих комісій /ч. 8 ст. 52/;

результати жеребкування щодо черговості друкування передвиборних програм в місцевих державних чи комунальних друкованих ЗМІ за рахунок і в межах коштів відповідного місцевого бюджету отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України оприлюднюються в 5-й строк після дня затвердження їх ТВК у місцевих ЗМІ, заснованих на державній чи комунальній формі власності /ч. 3 ст. 54/;

результати жеребкування щодо надання ефірного часу для проведення передвиборної агітації за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, оприлюднюються у місцевих ЗМІ, заснованих на державній чи комунальній формі власності, в 5-й строк з дня затвердження їх ТВК /ч. 4 ст. 55/;

ЗМІ, що оприлюднив недостовірні матеріали про місцеву організацію партії (блок) або окремих кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, не пізніш як через 3 дні після дня оприлюднення таких матеріалів, а напередодні дня виборів – не пізніш як за день до початку місцевих виборів зобов'язаний надати на вимогу уповноваженої особи місцевої організації партії (блоку), кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови або його довіреної особи, щодо яких поширено недостовірні відомості, можливість спростувати такі матеріали /ч. 8 ст. 56/.


30 днів

ч. 1 ст. 84

Не пізніше ніж за 30 днів до дня проведення виборів місцева організація партії (блоку), кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидат у депутати в одномандатному окрузі можуть відкрити рахунок виборчого фонду.

25 днів

ч. 3 ст. 63

Не пізніше як за 25 днів до дня проведення місцевих виборів ТВК затверджують текст виборчих бюлетенів для голосування.

25 днів

ч. 6 ст. 63

Не пізніш як за 25 днів до дня проведення місцевих виборів ТВК визначають кількість виборчих бюлетенів для голосування (виходячи з кількості громадян, внесених до списків виборців на виборчих дільницях у межах виборчого округу, з урахуванням резерву виборчих бюлетенів, що становить два відсотки від кількості виборців).

20 днів

ч. 5 ст. 52

Не пізніш як за 20 днів до дня місцевих виборів інформаційні плакати передаються на виборчі дільниці.

15 днів

ч. 1 ст. 32

ДВК уточнює та доповнює список виборців після чого він підписується головою та секретарем комісії, скріплюється печаткою комісії і не пізніш як за 15 днів до дня виборів подається для загального ознайомлення.

громадянин має право оскаржити до ДВК або безпосередньо до суду в установленому законом порядку допущені при складанні списку виборців неправильності, в тому числі невключення, неправильне включення або виключення із списку виборців його або інших осіб. Скарга, подана до ДВК, але не пізніш як за день до дня виборів, розглядається у 3-й строк, але не пізніше дня, що передує дню виборів, а подана напередодні дня виборів – невідкладно. Скарга, подана до суду в установленому законом порядку до дня виборів, розглядається у 15-й строк, але не пізніше дня, що передує дню виборів, а скарга, подана в день виборів, – невідкладно, але не пізніше часу закінчення голосування /ч. 6 ст. 32/.10 днів

ч. 1 ст. 64

Не пізніш як за 10 днів до дня проведення виборів ТВК забезпечують виготовлення державними та комунальними поліграфічними підприємствами виборчих бюлетенів для голосування відповідно в виборчих округах на підставі угод, укладених між виборчими комісіями і підприємствами.

10 днів

ч. 2 ст. 66

Не пізніш як за 10 днів до дня проведення виборів ДВК сповіщає виборців про час і місце голосування.

7 днів

ч. 10 ст. 56

Протягом останнього тижня перед днем виборів ЗМІ усіх форм власності, що діють на території України, забороняється поширювати інформацію про результати опитувань громадської думки щодо місцевих організацій партій (блоків) та кандидатів або коментувати рейтинги кандидатів, партій (блоків).

5 днів

п. 1 ч. 1 ст. 48

ТВК скасовує рішення про реєстрацію кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидата у депутати в разі його звернення із письмовою заявою про відмову від балотування в будь-який час після реєстрації, але не пізніш як за 5 днів до дня виборів. Ця заява відкликанню не підлягає.

5 днів

ч. 4 ст. 61

Подання про реєстрацію офіційного спостерігача від місцевої організації партії (блоку) за підписом керівника місцевої організації партії (місцевих організацій партій, що входять до блоку), кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидата у депутати в одномандатному окрузі вноситься до відповідної ТВК не пізніш як за 5 днів до дня проведення місцевих виборів. Рішення про реєстрацію офіційного спостерігача приймається відповідною ТВК у 3-й строк з дня внесення передбачених законом документів.

3 дні

ч. 4 ст. 64

ТВК не раніш як за 3 дні до дня проведення місцевих виборів на своєму засіданні передає виборчі бюлетені відповідним ДВК.

О 24 годині останньої п'ятниці перед днем виборів

ч. 2 ст. 50

О 24 годині останньої п'ятниці перед днем виборів закінчується передвиборна агітація по виборах депутатів, а також сільських, селищних, міських голів.

24 година дня, що передує дню виборів

ч. 6 ст. 30

Скарга щодо порушень, які мали місце до дня місцевих виборів, може бути подана не пізніше 24 години дня, що передує дню виборів.

скарга, що надійшла до відповідної виборчої комісії або до суду, розглядається в установленому законом порядку протягом 5 днів з дня її надходження, але не пізніше дня, що передує дню місцевих виборів, а подана напередодні дня виборів, у день виборів чи у наступний за ним день, – невідкладно /ч. 8 ст. 30/;

якщо виборча комісія при розгляді скарги визнає за необхідне проведення перевірки зазначених у скарзі обставин правоохоронними органами, відповідні органи за зверненням виборчої комісії перевіряють обставини та вживають відповідних заходів щодо припинення порушення законодавства у 5-й строк з дня отримання звернення, а якщо звернення отримано менше ніж за 5 днів до дня місцевих виборів, у день виборів чи в наступний за ним день, – невідкладно /ч. 10 ст. 30/;

строк розгляду скарги, що надійшла в день місцевих виборів чи у наступний за ним день і потребує додаткової перевірки, не повинен перевищувати трьох днів /ч. 11 ст. 30/;

якщо скаргу прийнято судом до розгляду і з того ж питання і з тих же підстав її подано до виборчої комісії, виборча комісія зупиняє розгляд скарги до набрання рішенням суду законної сили в установленому законом порядку. Суд зобов'язаний повідомити цю виборчу комісію та відповідну ТВК про надходження скарги чи про набрання законної сили рішенням суду не пізніш як на другий день відповідно з дня надходження скарги чи набрання законної сили рішенням суду в установленому законом порядку /ч. 13 ст. 30/.


12 годин до початку голосування

ч. 1 ст. 67

Виборець, який за станом здоров'я, що підтверджується медичною довідкою, не може прибути до приміщення для голосування, має право звернутися з письмовою заявою до ДВК з проханням забезпечити йому голосування за межами приміщення для голосування. Така заява може бути подана не пізніш як за 12 годин до початку голосування.

ВИБОРИ


ч. 1 ст. 66

Голосування проводиться в день місцевих виборів з восьмої до двадцятої години.

24 година дня виборів

ч. 6 ст. 30

Скарга щодо порушень, які мали місце під час голосування, може бути подана до ДВК не пізніше 24-ої години дня місцевих виборів.

скарга розглядається невідкладно /ч.8 ст.30/; строк розгляду скарги, що надійшла в день місцевих виборів чи у наступний за ним день і потребує додаткової перевірки, не повинен перевищувати трьох днів /ч. 11 ст. 30/.24 година дня наступного за днем виборів

ч. 6 ст. 30

Скарга щодо порушень, які мали місце під час голосування, може бути подана до ТВК або до суду в установленому законом порядку – не пізніше 24-ої години дня, наступного за днем місцевих виборів.

скарга розглядається невідкладно /ч. 8 ст. 30/;

якщо виборча комісія при розгляді скарги визнає за необхідне проведення перевірки зазначених у скарзі обставин правоохоронними органами, відповідні органи за зверненням виборчої комісії невідкладно перевіряють обставини та вживають відповідних заходів щодо припинення порушення законодавства /ч. 10 ст. 30/.


2 дні

ч. 6 ст. 30

Щодо порушень, які мали місце під час підрахунку голосів та встановлення результатів голосування ДВК, скарга може бути подана до відповідної ТВК або до суду протягом 2 днів після дня місцевих виборів.

якщо виборча комісія при розгляді скарги визнає за необхідне проведення перевірки зазначених у скарзі обставин правоохоронними органами, відповідні органи за зверненням виборчої комісії невідкладно перевіряють обставини та вживають відповідних заходів щодо припинення порушення законодавства /ч. 10 ст. 30/.На 5-тий день

ч. 1 ст. 74

ТВК на своєму засіданні на підставі протоколів відповідних ДВК про підсумки голосування в багатомандатному окрузі не пізніш як на 5-й день з дня місцевих виборів встановлює результати виборів депутатів у багатомандатному окрузі, про що складає протокол про підсумки голосування та результати виборів депутатів.

5 днів

ч. 6 ст. 30

Щодо порушень, які мали місце під час підрахунку голосів та встановлення результатів голосування ТВК скарга може бути подана до суду протягом 5 днів після дня місцевих виборів в установленому законом порядку.

5 днів

ч. 4 ст. 85

Розпорядники виборчого фонду зобов'язані не пізніш як на 5-й день після дня місцевих виборів подати до відповідної виборчої комісії фінансовий звіт.

фінансові звіти про надходження та використання коштів виборчого фонду місцевої організації партії (блоку), кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, оприлюднюються ТВК у місцевих друкованих ЗМІ у 5-й строк з дня їх надходження до виборчої комісії /ч. 16 ст. 87/.10 днів

ч.5 ст. 73

Повідомлення про результати голосування і підсумки виборів, обраного сільського, селищного, міського голови не пізніш як на 10-й день після проведення виборів публікуються у пресі або доводяться до відома населення відповідної території в інший спосіб. Про результати голосування і підсумки виборів територіальна виборча комісія приймає відповідне рішення. Територіальна виборча комісія інформує відповідну раду про результати виборів депутатів та сільського, селищного, міського голови на її пленарному засіданні.

10 днів

ч. 11 ст. 74

Повідомлення про результати голосування, список обраних депутатів у багатомандатному окрузі не пізніш як на 10-й день після проведення виборів публікуються в пресі або доводяться до відома населення відповідної території в інший спосіб. Про результати голосування і підсумки виборів ТВК приймає відповідне рішення. ТВК інформує відповідну раду про результати виборів депутатів на її пленарному засіданні.

5-й день з дня встановлення результатів виборів

ч.1 ст.76

ТВК не пізніш як на 5-й день з дня встановлення результатів виборів у багатомандатному окрузі та в одномандатних округах офіційно оприлюднює результати місцевих виборів депутатів у місцевих друкованих ЗМІ.

7 днів з дня оприлюднення результатів виборів

ч. 7 ст. 83

ТВК зобов'язана не пізніш як у тижневий строк з дня офіційного оприлюднення результатів місцевих виборів повернути не використані нею на підготовку і проведення виборів кошти Державного бюджету України в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

7 днів з дня оприлюднення результатів виборів

ч. 13 ст. 86

Кошти виборчого фонду, не використані місцевою організацією партії (блоком), на підставі рішення вищого статутного органу місцевої організації партії, керівного органу місцевих організацій партій, що входять до блоку, прийнятого у 7-й строк після офіційного оприлюднення результатів місцевих виборів, перераховуються розпорядником виборчого фонду на поточний банківський рахунок місцевої організації партії (блоку), місцевих організацій партій, що входять до виборчого блоку, у 7-й строк з дня прийняття відповідного рішення вищого статутного органу місцевої організації партії, керівного органу виборчого блоку. У разі неприйняття у зазначений строк такого рішення невикористані кошти виборчого фонду перераховуються установою банку у безспірному порядку до відповідного місцевого бюджету на 15-й день з дня офіційного оприлюднення ТВК результатів місцевих виборів.

10 днів з дня опублікування результатів виборів

ч. 3 ст. 75

Заява до ТВК про визнання виборів недійсними може бути подана особою, яка балотувалася кандидатом у депутати, кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови, їх довіреними особами, місцевими організаціями партій (блоків), кандидати у депутати від яких були зареєстровані відповідно до Закону, або їх уповноваженими особами, а також органами прокуратури протягом 10 днів з дня опублікування ТВК результатів виборів.

про прийняте рішення щодо проведення повторного голосування ТВК не пізніше, ніж на 2-й день після встановлення результатів першого туру виборів повідомляє відповідну місцеву раду та інформує виборців /ч. 7 ст. 75/;повторне голосування проводиться не пізніш як у двотижневий строк після дня виборів у порядку, встановленому Законом /ч. 8 ст. 75/.

10 днів з дня оприлюднення результатів виборів

ч. 8 ст. 83

ТВК в 10-й строк з дня офіційного оприлюднення результатів місцевих виборів складає та подає до відповідної місцевої ради фінансовий звіт про надходження та використання коштів за рахунок відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України на підготовку і проведення місцевих виборів.

10 днів з дня оприлюднення результатів виборів

ч. 1 ст. 25

Через 10 днів після офіційного оприлюднення відповідними ТВК результатів виборів їх повноваження закінчуються.

20 днів з дня оприлюднення результатів виборів

ч. 1 ст. 77

Особа, обрана депутатом, сільським, селищним, міським головою, для її реєстрації зобов'язана подати до ТВК не пізніш як на 20-й день з дня офіційного оприлюднення результатів місцевих виборів документ про її звільнення з роботи (посади), несумісної з депутатським мандатом, посадою сільського, селищного, міського голови, та (або) копію зареєстрованої заяви про припинення дії іншого представницького мандата, поданої до відповідної місцевої ради.